Detail:
0.9% SODIUM CHL.IN WATER F. INJ inf 1x200 ml (sklo)
Názov lieku:
0.9% SODIUM CHL.IN WATER F. INJ
Doplnok názvu:
inf 1x200 ml (sklo)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C25789
Skupina ATC:
B05 - Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
Skupina ATC:
B05BB01 - electrolyty
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.12 € / 33.70 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.12 € / 33.70 SK
Posledná aktualizácia:
2015-02-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien