O projekte:

Základ je byť informovaný! Dostatočná informovanosť je nevyhnutná pre výber správneho lieku a úspešnosť liečby. Veľmi zaujímavým aspektom výberu vhodného lieku je aj jeho cena. Lieky, ktoré obsahujú rovnakú liečivú látku môžu predstavovať rozdielne náklady pre domácnosť. S nižšou cenou prichádzajú takzvané generiká, pri ktorých neprebieha priamy výskum a náklady na ich výrobu sú podstatnie nižsie. Finančná položka vynaložená na nákup liekov nie je zanedbatelná. S dostatočným prehľadom o stave a cene jednotlivých liečiv získavate možnosť optimalizovať svoje náklady na liečbu, prípadne po konzultácií s lekárom možnosť nájsť alternatívu k momentálne užívanému lieku. Ponúkame informácie o širokom spektre liekov určené najmä pre laickú verejnosť. Avšak veríme, že aj odbornej klientele vieme poskytnúť zaujímavé poznatky.

Portál cenyliekov.sk prináša všetky dôležité fakty týkajúce sa momentálne dostupných liečiv a zdravotníckych pomôcok na slovenskom, ale aj zahraničnom trhu. Kompletný zoznam liekov na našom webe je pravidelne aktualizovaný a prináša možnosť porovnávať výšku ceny lieku a taktiež výšku doplatku pacienta. Poskytujeme najprehľadnejší obraz o momentálnej situácii a dostupnosti voľnopredajných liečiv, liekov viazaných na predpis a rôznych zdravotníckych pomôcok. Priamo z pohodlia Vášho domova sa dozviete potrebné informácie a charakteristiky jednotlivých liekov. Ceny liekov uvedené na stránke sa môžu mierne odlišovať od cien v jednotlivých predajniach. Významnú úlohu hrá konkurencia a cenová politika. Lekáreň jednotlivec bude len veľmi ťažko konkurovať rôznym sieťovým a reťazcovým lekárňam, ktoré prichádzajú s množstvom zliav a vernostných výhod. Najmä pri voľnopredajných liekoch nie je cena regulovaná a preto rozdiely v jednotlivých predajniach môžu byť výraznejšie. Pri liekoch viazaných na lekársky predpis je stanovená maximálna cena. V prípade poskytnutia zľavy musí byt patrične prepočítaný doplatok pacienta a aj výška úhrady zdravotnej poisťovne.

Orientácia na stránke je veľmi jednoduchá. Kompletný zoznam liekov je zoradený abecedne a roztriedený do skupín: samotné liečivá, zdravotnícke pomôcky a ostatný sortiment. Pri každom lieku je uvedený spôsob úhrady, jeho skupinové zaradenie a účinná látka, ktorú obsahuje. Súčasťou je aj popis daného lieku, základná charakteristika a príbalový leták obsahujúci nevyhnutné informácie pre užívatela lieku.

Pre vyššiu efektivitu je možné lieky vyhľadávať . Pri vyhľadávaní je postačujúce zadať časť z názvu lieku, zem pôvodu, kód lieku, poprípade niektorú z účinných látok. Pri zadaní skupiny liekov Vám vyhľadáme všetky lieky vyhovujúce zadanej podmienke a vypíšeme Vám ich zoznam, v ktorom sa môžte bez akýchkoľvek problémov pohybovať. Takýmto spôsobom si viete vyhľadať liek, o ktorý sa zaujímate. Pri výbere daného lieku sa Vám zobrazia aj alternatívy s rovnakými alebo podobnými indikáciami. Pozor, neznamená to, že nájdený liek je pre Vašu liečbu najvhodnejší. Môže sa vylučovať s inými liekmi, ktoré užívate, mať nežiaduce vedlajšie účinky, kontraindikácie.

Veríme, že Vám stránka pomôže v získavaní informácií o jednotlivých druhoch liekov a liečiv. Nijakým spôsobom nenahrádzame odbornú zdravotnú starostlivosť a konzultácie s Vašim lekárom. Vždy je potrebné poradiť sa o vhodnosti užívania daného lieku s odborníkom. Zaujímame sa o názory návštevníkov nášej stránky. Veľmi radi akceptujeme Vaše pripomienky a podnety na vylepšenie, ktoré nám môžte posielať pomocou kontaktného formulára umiestneného priamo na stránke.