Detail:
Cementovaná TEP kolenného kĺbu Cementovaný femur NexGen LPS-Flex Option Tivanium, NexGen Tibia - Precoat, NexGen Art. Surf. LPS-fle
Názov lieku:
Cementovaná TEP kolenného kĺbu
Doplnok názvu:
Cementovaný femur NexGen LPS-Flex Option Tivanium, NexGen Tibia - Precoat, NexGen Art. Surf. LPS-fle
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X00608
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
US -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Ortopédia
Predajná cena:
4410.95 € / 132884.28 SK
Úhrada poisťovňou:
2113.87 € / 63682.45 SK
Doplatok pacienta:
2297.08 € / 69201.83 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien