Detail:
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg tbl flm 30x40 mg/10 mg/10 mg (obal PP)
Názov lieku:
Lipertance 40 mg/10 mg/10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x40 mg/10 mg/10 mg (obal PP)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C6921B
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10BX11 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FR -
Výrobca lieku:
Les Laboratoires Servier, Neuilly -sur-Seine, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Endokrinológia aj detská, Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia
Predajná cena:
17.55 € / 528.71 SK
Úhrada poisťovňou:
8.22 € / 247.64 SK
Doplatok pacienta:
9.33 € / 281.08 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien