Detail:
Trobalt 400mg filmom obalené tablety tbl flm 84x400 mg (blis. PVDC/PE/PVC/Al)
Názov lieku:
Trobalt 400mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 84x400 mg (blis. PVDC/PE/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C06140
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX21 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať ako prídavná terapia u pacientov od dovŕšenia 18. roku veku, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Predajná cena:
130.61 € / 3934.76 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
130.61 € / 3934.76 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien