Detail:
JENAMAZOL 2% (CLOTRIMAZOL) crm vag 20 g (+aplik.)
Názov lieku:
JENAMAZOL 2% (CLOTRIMAZOL)
Doplnok názvu:
crm vag 20 g (+aplik.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 k zmene v registrácie lieku, EV. Č.: 2108/01660

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

JENAMAZOL 2%
vaginálny krém
klotrimazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás
dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte
používať užívať Jenamazol 2% pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie
výsledky.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho
lekárnika.
3. Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4
dňoch, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Jenamazol 2% a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Jenamazol 2%
3. Ako používať Jenamazol 2%
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Jenamazol 2%
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE JENAMAZOL 2% A NA ČO SA POUŽÍVA

Jenamazol 2% vaginálny krém je širokospektrálne antimykotikum, ktoré sa
používa na liečbu gynekologických zápalov pošvy spôsobených hubovitými
mikroorganizmami, kvasinkami a plesňami (predovšetkým rodu Candida). Okrem
toho pôsobí proti /Trichomonas vaginalis/ a ďalej proti infekciám pošvy
spôsobenými grampozitívnymi mikróbmi, predovšetkým streptokokmi a
stafylokokmi a gramnegatívnymi mikróbmi (/Bacteroides, Gardnerella/
/vaginalis/).
Jenamazol 2% vaginálny krém je určený na trojdňovú liečbu. Vaginálny krém
Jenamazol 2% teda naďalej pôsobí aj niekoľko dní po aplikácii. Poskytuje
Vám tak maximálne pohodlie.

Jenamazol 2% vaginálny krém sa používa pri nasledovných indikáciách:
vaginálna mykóza (plesňové ochorenie pošvy) a zápal pošvy vyvolaný
choroboplodnými hubami (zvyčajne kvasinkami),
výtok z pošvy podmienený infekciou (zvyčajne kandidou),
zápal vonkajších rodidiel (vyvolaný kandidou).
Vyššie uvedené indikácie sa prejavujú svrbením a/alebo bodaním či pálením,
často sprevádzané žlto-bielym výtokom. Môže sa tiež objaviť sčervenenie
a zdurenie vonkajších rodidiel a vaginálneho otvoru. Zápal s lokálnymi
príznakmi nemá žiadne sekundárne účinky, negatívne ovplyvňuje celkový pocit
pacientky a jej pracovnú výkonnosť. Tento stav je charakterizovaný akútnym
nástupom príznakov, ktoré sa zhoršujú postupne alebo sa vyskytnú náhle
s väčšou intenzitou.
zápal žaluďa a predkožky (vyvolaný kandidou).
Sexuálny partner, u ktorého sa vyskytne zápal žaluďa a predkožky vyvolaný
kvasinkami má tiež podstúpiť lokálnu liečbu. Prejavuje sa sčervenením,
svrbením a výtokom.

Pri zápale pošvy vyvolanom trichomonádami (prejavuje sa zdurením a opuchom
pošvy, zapáchajúcim hnisavým výtokom a bolesťou pri pohlavnom styku) je
potrebné pred použitím tablety navštíviť lekára. Liečba infekcie vyvolanej
trichomonádami si vyžaduje súbežnú liečbu vhodnými antibiotikami podľa
odporúčania ošetrujúceho lekára.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Jenamazol 2%

Nepoužívajte Jenamazol 2%
- keď ste alergický (precitlivený) na klotrimazol, cetylstearylalkohol
alebo na niektorú z ďalších zložiek Jenamazolu 2%.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Jenamazolu 2%

Pri dokázanej infekcii vyvolanej /Trichomonas vaginalis/ je nutná súbežná
liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho partnera.

Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade
príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych
partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie).

Počas liečby nepoužívajte tampóny.

Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo v priebehu
menštruácie.

Jenamazol 2% vaginálny krém môže znížiť účinnosť a bezpečnosť ochranných
antikoncepčných prostriedkov na báze gumy (prezervatív, pesar). Tento
účinok je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.

Cetylstearylalkohol môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú
dermatitídu).

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Používanie Jenamazol 2% s jedlom a nápojmi
Nevzťahuje sa.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
O použití lieku v prvých troch mesiacoch tehotenstva a v období dojčenia
musí rozhodnúť lekár.

Jenamazol 2% vaginálny krém možno použiť na ošetrenie pôrodných ciest v
posledných 4-6 týždňoch tehotenstva. Počas tehotenstva sa má vaginálny krém
zavádzať bez použitia aplikátora.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Jenamazol 2% vaginálny krém nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ Jenamazol 2%

Vždy používajte Jenamazol 2% presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Jenamazol 2% je:
1 aplikátor s vaginálnym krémom (asi 5 g), ktorý sa má zaviesť do pošvy
večer pred spaním tri po sebe nasledujúce dni.

Vaginálny krém sa má zaviesť do pošvy čo najhlbšie večer pred spaním.

Vaginálny krém sa zavádza do pošvy pomocou aplikátora.




Návod na použitie aplikátora

1. Vytiahnite piest na doraz.
2. Otvorte tubu. Priložte aplikátor k tube a naplňte ho opatrným vytláčaním
tuby.
3. Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor čo najhlbšie do
pošvy. Zatlačte piest až na doraz, čím úplne vyprázdnite obsah aplikátora
do pošvy. Najlepšia poloha na zavádzanie vaginálneho krému je v polohe
ležmo s mierne nadvihnutými končatinami.
4. Aplikátor vytiahnite a znehodnoťte.

Zápal vonkajších rodidiel a zápal žaluďa a predkožky
Najčastejšie sa Jenamazol 2% vaginálny krém nanáša 2 až 3 krát denne na
postihnuté miesta v tenkej vrstve (zvyčajne postačuje asi 1/2 centimetra
krému na plochu veľkosti dlane). Zvyčajná dĺžka liečby je 1 - 2 týždne.

Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.

Ak použijete viac Jenamazol 2% ako máte
Prípady predávkovania nie sú známe.
Ak nedopatrením vaginálny krém požije dieťa, oznámte to lekárovi alebo
najbližšej službe prvej pomoci v nemocnici.

Ak zabudnete použiť Jenamazol 2%
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Jenamazol 2% môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva
obsiahnutého vo vaginálnom kréme Canesten 3, sú nasledovné:
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: alergické reakcie (synkopa
(mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, tráviace ťažkosti),
bolesť.
Poruchy kože a podkožného tkaniva: svrbenie, vyrážka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Jenamazol 2%

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Jenamazol 2% vaginálny krém po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Jenamazol 2% ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Jenamazol 2% vaginálny krém obsahuje

- Liečivo je klotrimazol. 1 g vaginálneho krému obsahuje 20 mg
klotrimazolu.
- Ďalšie zložky sú sorbitani stearas (sorbitanstearát), polysorbatum 60
(polysorbát 60), cetaceum (vorvaňovina), alcohol cetylicus et stearylicus
(cetylalkohol a stearyalkohol), alkoholum benzylicus (benzylalkohol),
octyldodecanolum (oktyldodekanol), aqua purificata (čistená voda).


Ako vyzerá Jenamazol 2% a obsah balenia

Jenamazol 2% vaginálny krém je jemný biely krém.

Obsah balenia: 20 mg krému v hliníkovej tube s polypropylénovým uzáverom so
závitom, 3 aplikátory v papierovej škatuľke.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Quintesence s.r.o.
Tenisová 845/6
102 00 Praha 10
Česká republika



Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2009





[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 k zmene v registrácie lieku, EV. Č.: 2108/01660





Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU



JENAMAZOL 2%

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

1 g vaginálneho krému obsahuje 20 mg klotrimazolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Vaginálny krém


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Jenamazol 2% vaginálny krém je širokospektrálne antimykotikum, ktoré sa
používa na liečbu gynekologických zápalov pošvy spôsobených hubovitými
mikroorganizmami, kvasinkami a plesňami (predovšetkým rodu Candida). Okrem
toho pôsobí proti /Trichomonas vaginalis/ a ďalej proti infekciám pošvy
spôsobených grampozitívnymi mikróbmi, predovšetkým streptokokmi a
stafylokokmi a gramnegatívnymi mikróbmi (/Bacteroides, Gardnerella/
/vaginalis/).

Jenamazol 2% vaginálny krém sa ďalej používa pri zápaloch vonkajších
rodidiel u žien (vulvitída) a podobne pri zápaloch žaluďa a predkožky
(balanitída) u mužov (spôsobených kvasinkami rodu Candida).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Vaginálny krém sa má zaviesť do pošvy čo najhlbšie večer pred spaním (pozri
časť 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom).
Najlepšia poloha na zavádzanie krému je v polohe ležmo s mierne
nadvihnutými končatinami.

3-dňová liečba Jenamazolom 2%:
Obsah 1 aplikátora s vaginálnym krémom (asi 5 g) sa má zaviesť do pošvy
večer pred spaním tri po sebe nasledujúce dni.

Jenamazol 2% vaginálny krém sa nanáša 2 až 3-krát denne na postihnuté
miesta v tenkej vrstve.
Zvyčajná dĺžka liečby je 1 - 2 týždne.
Všeobecne:

Ak je potrebné, liečbu možno opakovať.

Keďže sú zvyčajne postihnuté pošva aj lono, má sa vykonať kombinovaná
liečba (liečba oboch týchto častí).

Liečba neprebieha počas menštruácie. Liečba sa má pred začiatkom
menštruácie ukončiť.

Počas gravidity možno použiť vaginálny krém a je potrebné ho zavádzať bez
použitia aplikátora.

Ak sú labie a susedné oblasti súbežne infikované, je potrebná lokálna
liečba s vhodnou dávkou a liekovou formou. Sexuálny partner má tiež
podstúpiť lokálnu liečbu, osobitne v prípade vzniku symptómov ako je
svrbenie a zápal.

Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na klotrimazol, cetylstearylalkohol alebo na niektorú z
pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri preukázanej infekcii vyvolanej /Trichomonas vaginalis/ je nutná súbežná
liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho partnera.
Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo v priebehu
menštruácie.
Jenamazol 2% vaginálny krém môže znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých
antikoncepčných metód na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru.
Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.
Cetylstearylalkohol môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú
dermatitídu).

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6 Gravidita a laktácia

Hoci u gravidných žien neexistujú kontrolované klinické skúšania,
epidemiologický výskum nepreukázal žiadne známky škodlivých účinkov na
matku a dieťa, ktoré by bolo možné očakávať pri používaní Jenamazolu 2%
počas gravidity. Prvé tri mesiace gravidity možno použiť Canesten tak ako
všetky ostatné lieky, len po predchádzajúcej konzultácii s lekárom.

Jenamazol 2% vaginálny krém možno použiť na sanáciu pôrodných ciest v
posledných 4-6 týždňoch gravidity.
V priebehu gravidity možno vykonať liečbu Jenamazolom 2% vaginálnym krémom,
no krém je nutné zavádzať bez použitia aplikátora.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Jenamazol 2% vaginálny krém nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky na klotrimazol obsiahnutý vo
vaginálnom kréme sú nasledovné:
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: alergické reakcie (synkopa,
hypotenzia, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti), bolesť.
Poruchy kože a podkožného tkaniva: svrbenie, vyrážka.

4.9 Predávkovanie

Nie je známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Gynekologikum, širokospektrálne antimykotikum
ATC kód: G01AF02

Klotrimazol, liečivo Jenamazolu 2%, je derivát imidazolu so širokým
spektrom antimykotickej aktivity.


/Mechanizmus účinku/

Klotrimazol pôsobí proti hubám inhibíciou syntézy ergosterolu. Inhibícia
syntézy ergosterolu vedie k štrukturálnemu a funkčnému poškodeniu
cytoplazmatickej membrány.


/Farmakodynamické účinky/

Klotrimazol má /in vivo/ aj /in vitro/ široké spektrum antimykotickej aktivity
proti dermatofytom, kvasinkám a plesniam.

Pri vhodných testových podmienkach sa hodnoty MIC pre tieto typy húb
pohybujú v oblastiach menších ako 0,062-4 (-8) (g/ml substrátu. Účinok
klotrimazolu je predovšetkým fungistatický a fungicídny v závislosti od
koncentrácie klotrimazolu a lokalizácie infekcie. Účinok /in vitro/ je
predovšetkým na proliferujúce elementy húb, spóry húb sú len málo citlivé.

Canesten navyše pôsobí proti /Trichomonas vaginalis/, grampozitívnym
mikroorganizmom (streptokoky, stafylokoky) a gramnegatívnym mikroorganizmom
(/Bacteroides/, /Gardnerella vaginalis/).

/In vitro/ inhibuje klotrimazol rozmnožovanie korynebaktérií a
grampozitívnych kokov (s výnimkou enterokokov) v koncentráciách 0,5 - 10
(g/ml substrátu a trichomonád v koncentráciách 100 (g/ml.

Primárna rezistencia u citlivých druhov húb je veľmi zriedkavá; vývoj
sekundárnej rezistencie u citlivých druhov bol zaznamenaný iba v
ojedinelých prípadoch pri určitých terapeutických podmienkach.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické výskumy ukázali, že po vaginálnom podaní sa absorbuje iba
malé množstvo klotrimazolu (3% až 3 - 10 % podanej dávky). V dôsledku
rýchlej metabolizácie absorbovaného klotrimazolu v pečeni sa mení na
farmakologicky inaktívne metabolity s výslednými maximálnymi plazmatickými
koncentráciami klotrimazolu nižšími ako 10 ng/ml po vaginálnom podaní dávky
500 mg. Teda klotrimazol podaný intravaginálne nevyvoláva žiadne systémové
účinky ani nežiaduce účinky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie na rôznych druhoch zvierat ukázali dobrú lokálnu
a vaginálnu toleranciu po intravaginálnom aj lokálnom podaní.

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

sorbitani stearas
polysorbatum 60
cetaceum
octyldodecanolum
alcohol cetylicus et stearylicusalcohol benzylicus
aqua purificata

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Nepoužívať liek po uplynutí času použiteľnosti.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

20 mg krému v hliníkovej tube s polypropylénovým uzáverom so závitom, 3
aplikátory, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pozri 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Quintesence s.r.o.
Tenisová 845/6
102 00 Praha 10
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

46/0848/92-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

23.12.1992


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

02/2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C68917
Skupina ATC:
G01 - Gynekologiká - antiinfektíva a antiseptiká
Skupina ATC:
G01AF02 - clotrimazolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
coriandri extractum fluidum
Výrobca lieku:
Jenapharm GmbH+Co. KG spol. Schering Group, Jena, SRN
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.77 € / 113.58 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.77 € / 113.58 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.49 € ÚP:0.00 € DP:6.49 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.05 € ÚP:0.00 € DP:8.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.79 € ÚP:0.00 € DP:3.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.28 € ÚP:0.00 € DP:3.28 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien