Detail:
ISICOM 250 mg tbl 60
Názov lieku:
ISICOM 250 mg
Doplnok názvu:
tbl 60
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu /o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 1131/2003,/
/1132/2003, 2106/6623, 2106/6624/
/Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 1229/2005/
/2515/2005/
Písomná informácia pre používateľov


isicom® 100 mg
isicom® 250 mg
(levodopum, carbidopum monohydricum)

Tablety s obsahom 100 mg účinnej látky
Tablety s obsahom 250 mg účinnej látky
---------------------------------------------------------

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH
Weg beim Jäger 214
22335 Hamburg, SRN
Zloženie
Liečivo:
1 tableta isicom® 100 mg obsahuje 100 mg levodopum(levodopa) a 26,99 mg
carbidopum monohydricum (monohydrát karbidopy) čo zodpovedá 25 mg
karbidopum (karbidopy).

1 tableta isicom® 250 mg obsahuje 250 mg levodopum (levodopa) a 26,99
carbidopum monohydricum
(monohydrát karbidopy) čo zodpovedá 25 mg karbidopum (karbidopy).

Pomocné látky:
Calcii stearas (kalciumstearát), acidum citricum (kyselina citrónová),
gelatina (želatína), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická
celulóza), carboxymethylamylum natricum A (sodná soľ karboxymetylškrobu A),
silicii dioxidum colloidale (oxid kremičitý koloidný)

Farmakoterapeutická skupina
Antiparkinsonikum

Charakteristika
Kombinovaný liek levodopy s karbidopou - inhibítorom dekarboxylázy
aromatických kyselín, na liečbu Parkinsonovej choroby a parkinsonského
syndrómu. Levodopa sa mení na dopamín (látka potrebná k správnej činnosti
nervových buniek) a tým je daný jej účinok na centrálny nervový systém,
hlavne v oblasti bazálnych ganglií (špeciálne miesto v mozgu). Premena na
dopamín mimo centrálneho nervového systému je blokovaná práve karbidopou,
ktorá neprechádza hematoencefalickou bariérou (ochranný mechanizmus
chrániaci zdravie nervových buniek) a znižuje tak potrebu podanej levodopy
až o 80% v porovnaní s liečbou samotnou levodopou.

Indikácie
Parkinsonský syndróm, Parkinsonova choroba.

Kontraindikácie

/Kedy nesmiete liek isicom//®/ /užiť?/

Liek isocom® nesmiete užívať pri:
precitlivenosti na niektorú zo zložiek prípravku (pozri zloženie)
liekmi vyvolanom (druhotnom) parkinsonskom syndróme
ťažkých psychózach
ťarchavosti a v období dojčenia

Inhibítory monoaminooxydázy (IMAO) typu A nesmiete užívať spolu s liekom
isocom® súčasne, pretože užívanie prípravku ešte do dvoch týždňov po
vysadení inhibítorov MAO môže vyvolať
závažné poruchy krvného tlaku (hypertenznú krízu). Toto nebezpečenstvo však
nehrozí pri podávaní čistých inhibítorov MAO typu B, pri dodržaní výrobcom
odporúčaného dávkovania.
Kontraindikácie

/Kedy smiete užiť liek isicom//®/ /až po konzultácii s Vašim lekárom ?/

Len vo výnimočných prípadoch, po dôkladnom zvážení a za prísneho dohľadu
lekára môžete liek užívať pri:
zvýšenej činnosti štítnej žľazy
poruchách srdcového rytmu so zrýchlením akcie srdca (tachykardie)
nádore drene nadobličiek, produkujúcom hormóny (feochromocytóm)
závažnejších ochoreniach srdca, pečene, obličiek alebo priedušiek
ťažšom organickom poškodení mozgu
poruchách krvotvorného systému (hematologické ochorenia)
kožných nádoroch (melanóm a kožné zmeny, podozrivé z melanómu)
neliečenom zelenom zákale (primárny glaukóm so zatvoreným uhlom)


Nežiaduce účinky

/Ktoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku isicom//®/ /tablety/
/?/

Často sa môžu vyskytnúť, hlavne na začiatku liečby, zažívacie ťažkosti ako
nevoľnosť, dávenie, hnačka či zápcha a nechutenstvo, spojené i so znížením
hmotnosti. Ďalej psychické poruchy, ako nepokoj, úzkosť spojená s poruchami
spánku, zmeny bdelosti, zvýšenie agresivity, až poruchy vnímania a myslenia
(bludné myšlienky), depresívne rozlady (náhle, krátkodobé zmeny nálady),
alebo nadnesená nálada, hlavne pri dlhodobejšej liečbe, alebo
v pokročilejších štádiách ochorenia. S predlžujúcou sa dobou liečby sa
zvyšuje možnosť výskytu porúch hybnosti, ako sú rôzne mimovoľné pohyby
(hyperkinézy s choreatickým alebo dystonickým charakterom), možné sú i
zášklby tvárového svalstva. Súbežne s tým sa môžu vyskytovať i náhle
ochabnutia (výpadkové fenomény) a neskôr nesystematické kolísanie
pohybových schopností.
Príležitostne sa môžu vyskytnúť: omámenosť, rozmazané videnie, únavnosť,
kovová chuť v ústach, prípadne obehové poruchy (slabosti a závraty
z poklesu krvného tlaku), poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca, návaly
tepla.
Zriedka sa pozorujú: krvácanie do zažívacieho ústrojenstva, dvanástnikové
vredy, pretlaková choroba, zápaly žíl, bolesti v hrudníku, sťažené
dýchanie, poruchy citlivosti (svrbenie a brnenie končatín), kŕče, zníženie
počtu bielych krviniek a pokles krvných doštičiek, nedostatok bielych
krviniek a nehemolytické anémie (chudokrvnosť).
Sú udávané tiež zmeny v laboratórnych nálezoch: zvýšenie hodnôt pečeňových
testov, napr. alkalickej fosfatázy, ALT, AST, LDH a bilirubínu, zmeny
hladiny kyseliny močovej a močoviny. Ďalej boli hlásené zmeny hemoglobínu a
hematokritu, vzostup glukózy v krvnom sére a počtu bielych krviniek,
rovnako nález krvi a baktérií v moči.
Vzácne sa môže objaviť tras rúk (flapping tremor). Veľmi zriedkavo sa
vyskytli kožné zmeny typu sklerodermie (ochorenie kože, charakterizované
stvrdnutím kože a podkožného tkaniva).
Levodopa je spojená s ospalosťou a veľmi zriedkavo s nadmernou spavosťou
počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku.
Ďalšie nežiaduce účinky, hlásené počas užívania levodopy, ktoré sa môžu
rovnako objaviť pri užívaní Isicomu®
/Poruchy nervového systému:/ Porucha koordinácie pohybov (ataxia), pocit
ohluchnutia, zosilnený tras rúk, svalové zášklby, svalové kŕče, kŕče
čeľustného svalstva, aktivácia skrytého Hornerovho syndrómu (očné
príznaky).
/Psychiatrické poruchy a ochorenia:/ Vzrušenosť, tiesňové sny, nadnesená
nálada (eufória).
/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:/ Suchosť v ústach, horká
pachuť, pálenie jazyka, zvýšené slinenie, ťažkosti prehĺtania, škrípanie
zubov, čkanie, bolesti brucha a zažívacie ťažkosti, plynnatosť.
/Poruchy metabolizmu a výživy:/ Prírastok hmotnosti, edémy (zadržiavanie
tekutiny v tkanivách).
/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ Začervenanie v tvári, zvýšené potenie,
tmavé sfarbenie potu, kožné vyrážky, vypadávanie vlasov.
/Poruchy obličiek a močovej sústavy:/ Zadržiavanie moču, mimovoľné
pomočovanie, tmavé sfarbenie moču, bolestivá dlhotrvajúca erekcia,
ovplyvnenie sexuality (hypersexualita).
/Poruchy zraku a ochorenia oka:/ Dvojité videnie, rozšírenie zreníc, kŕče
okohybných svalov.
/Celkové ochorenia a reakcie:/ Pocit slabosti, kolapsy, malátnosť, bolesti
hlavy, chrapot (charakteristická zmena hlasu) , nevoľnosť, nepravidelný
dych, pocit „nadbytku energie“, v ojedinelých prípadoch malígny melanóm
(súvislosť s liečbou však nie je dokázaná).
Upozornenie

/Na čo musíte dávať pozor v prípade tehotenstva a počas dojčenia ?/

Tehotné a dojčiace ženy liek isicom® nesmú užívať

Čo je potrebné zvážiť u mladistvých a u starších ľudí ?

Deťom a mladistvým do 18 rokov sa nemá liek predpisovať, vzhľadom na to, že
nie sú dostatočné skúsenosti s podávaním lieku v tomto veku. U pacientov,
ktorí prekonali srdcový infarkt, s poruchami srdcového rytmu a s poruchami
prietoku koronárnych ciev, je nutné pravidelne kontrolovať EKG a obehové
funkcie, hlavne na začiatku liečby. Pravidelné lekárske kontroly sú nutné
tiež u pacientov s vredovým ochorením zažívacieho ústrojenstva.

/Ktoré opatrenia je potrebné ešte dodržať ?/

U pacientov s glaukómom je potrebná pravidelná kontrola vnútroočného tlaku.
Vo fáze nastavovania na liek je potrebná častejšia, (neskôr aspoň jedenkrát
do roka ) kontrola krvného obrazu, pečeňových a obličkových funkcií.
Po niekoľkoročnom užívaní lieku isicom®, sa môže po náhlom vysadení alebo
príliš výraznom znížení dávky objaviť maligný L-dopa – abstinenčný syndróm,
charakterizovaný zvýšenou teplotou, svalovou stuhnutosťou, prípadne s
psychickými poruchami a vzostupom sérovej kreatin-fosfokinázy (zvýšená
hladina v krvi) alebo s akinetickou krízou (úplná neschopnosť pohybu).
Tieto stavy sú život ohrozujúce. Každé prerušenie liečby L-dopou,
uskutočnené z liečebných dôvodov, musí byť realizované na klinike, obzvlášť
keď je podávaná ešte ďalšia, „sprievodná“ liečba neuroleptikami.
Pacienti musia byť pravidelne sledovaní kvôli možným psychickým zmenám
a depresiám so samovražednými sklonmi alebo bez nich.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

/Na čo musíte myslieť pri riadení motorového vozidla, obsluhe strojov, alebo/
/pri práci bez bezpečnej opory ?/

Liek môže aj pri správnom a riadnom dávkovaní zmeniť reakčnú schopnosť do
tej miery, že môže byť ovplyvnená schopnosť aktívnej účasti v cestnej
premávke, vedenia motorových vozidiel, obsluhy strojov a ďalších činností
vyžadujúcich zvýšenú pozornosť. To platí vo zvýšenej miere hlavne pri
súčasnom požití alkoholu. Skôr než začnete viesť motorové vozidlo, poraďte
sa so svojím lekárom, či túto činnosť môžete vykonávať. Pri obsluhe strojov
dbajte na zvýšenú opatrnosť.
Isicom môže spôsobovať somnolenciu (nadmernú ospalosť) a epizódy náhleho
upadnutia do spánku. Preto nesmiete viesť motorové vozidlá ani vykonávať
činnosti, kde zníženie pozornosti môže zvyšovať riziko vážneho úrazu alebo
smrti pre vás alebo vaše okolie (napr. pracovať na strojoch), až dovtedy,
kým sa takéto opakujúce sa príhody a somnolencia neodstránia.

/Čo je potrebné ešte zobrať do úvahy ?/

Veľmi zriedka sa pozoruje u pacientov s Parkinsonským syndrómom svojvoľné
zvyšovanie dávky, vyvolávajúce podozrenie na zneužívanie lieku.
V prípade objavenia sa nežiaducich účinkov či reakcií, je potrebné
neodkladne vyhľadať Vášho lekára!

Interakcie
/Ktoré lieky ovplyvnia účinok lieku isicom//®//, a čo musíte zvážiť, keď užívate/
/súčasne iné lieky ?/
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím oznámte to
svojmu lekárovi.
Účinky lieku sa môžu znižovať pri súčasnom užívaní neuroleptík, fenytoínu,
opiátov, liekov na zníženie krvného tlaku obsahujúcich rezerpín,
papaverínu, metoklopramidu a ďalších antidopamínergne (proti tvorbe
dopamínu) pôsobiacich liekov. Pri súčasnom užívaní tricyklických
antidepresív sa môžu v zriedkavých prípadoch prejaviť nežiaduce účinky, ako
zvýšenie krvného tlaku a poruchy hybnosti (dyskinézy). Pri súčasnom užívaní
inhibítorov IMAO typu A, môže dôjsť k prudkému zvýšeniu krvného tlaku
(hypertenzná kríza) ešte do 2 týždňov po ich vysadení. Účinok
sympatikomimetík rovnako ako prípravkov na zníženie krvného tlaku sa pri
súčasnom užívaní lieku isicom® môže znižovať. Často sa vyskytujú poruchy
srdcového rytmu (arytmie) pri súčasnom podávaní guanetidínu. Pri
kombinovanom podávaní lieku s ďalšími antiparkinsonikami dochádza
k zosilneniu ich účinku, a tiež k zosilneniu nežiaducich účinkov. Nižšie
dávky vitamínu B6 nemajú na účinnosť lieku vplyv.
Pred narkózou halotanom, cyklopropanom alebo inými substanciami zvyšujúcimi
citlivosť srdcového svalu na sympatomimetické amíny, musí byť liek
najmenej 8 hodín predtým vysadený. Rovnako sa nemôžu podávať súčasne aj
opoidy. Lokálne anestetiká môžu byť použité len bez pridania adrenalínu.
Keď bola liečba prechodne prerušená, treba pokračovať v podaní obvyklej
dávky hneď, ako je to len možné.
Levodopa môže vyvolať zmeny v laboratórnych testoch na katecholamíny,
kreatinín, kyselinu močovú a glukózu. Bol popísaný aj výskyt pozitívneho
Coombsovho testu počas užívania levodopy.

Neodporúčané kombinácie
Účinky alkoholu sa pri súčasnom užívaní lieku isicom® zosilňujú. Potrava
bohatá na bielkoviny znižuje vstrebávanie levodopy zo zažívacieho traktu.

Dávkovanie
Nasledujúce údaje platia vtedy, ak vám váš lekár nepredpísal iné
dávkovanie. Dodržiavajte prosím predpísané dávkovanie, inak nemôže liek
isicom® správne pôsobiť. Veľkosť dávky a počet denných dávok je
individuálny a ich stanovenie prislúcha lekárovi. Dávkovanie sa riadi
závažnosťou vašich ťažkostí a vašou znášanlivosťou lieku. Nutné je
vyvarovať sa príliš vysokých dávok a liečba má byť nastavená v pozvoľne
stúpajúcich dávkach podľa vašich individuálnych potrieb.

Upozornenie: V lieku isicom®, 250 mg je pomer karbidopa : levodopa 1:10 (25
mg karbidopa, 250 mg levodopa), v lieku isicom®, 100 mg je pomer 1:4 (25 mg
karbidopa, 100 mg levodopa). Každá z týchto foriem Vám môže byť podaná a je
možná aj kombinácia obidvoch foriem v záujme dosiahnutia optimálneho
dávkovania pre Vás.


/Koľko tabliet lieku isicom//®/ /100 mg treba užiť a ako často?/
U doteraz neliečených dospelých pacientov sa liečba začína obvykle dennou
dávkou 50 -100 mg levodopy/12,5-37,5 mg karbidopy denne (t.j. jednotlivá
dávka 1/4 tablety). Dávku je možné pozvoľna zvyšovať každý 3. až 7. deň a
to 1/2 až 1 tabletu na dávku. Pri výskyte nežiaducich účinkov je nutné
zvyšovanie dávok prerušiť, alebo dávku znížiť na predchádzajúcu úroveň a vo
zvyšovaní pokračovať ešte pomalšie. Denná dávka sa delí na 3 – 4 (-6)
jednotlivých dávok. Priemerná denná dávka je 4-5 tabliet, spravidla sa
neprekračuje denná dávka 7 tabliet.
Pri nedostatočnej účinnosti lieku isicom® 100 mg, je možné prejsť na
isicom® 250 mg (s pomerom účinných látok 1:10), pričom je však nutné
počítať s výraznejšími zažívacími nežiaducimi účinkami. Rovnako pri
nutnosti podávania vyššej dennej dávky levodopy ako 600 mg, je možné
odporučiť užívanie Isicom® 250 mg.
Pokiaľ pacient pred nasadením lieku isicom® 100 mg užíval iný liek
s levodopou, či iným blokátorom dekarboxylázy, musí túto liečbu prerušiť
najmenej 12 hodín pred nasadením lieku isicom® 100 mg. Dávkovanie lieku
isicom® 100 mg je nutné prispôsobiť tak, aby dávka levodopy zodpovedala
predchádzajúcej dávke. V užívaní iných, už predtým užívaných
antiparkinsoník, je možné pokračovať, ich dávku je však nutné podľa
okolností primerane upraviť.

/Koľko tabliet lieku isicom//®/ /250 mg treba užiť a ako často?/
U doteraz neliečených pacientov sa obvykle začína liečba dennou dávkou 125-
250 mg levodopy/12,5-25 mg karbidopy denne (t.j. jednotlivá dávka 1/4
tablety), dávku je možné zvyšovať denne, alebo každý druhý deň o 125 mg
levodopy/12,5 mg karbidopy, (pokiaľ je možné nie o viac ako 1/2 tablety
denne). V prípade výskytu nežiaducich účinkov je nutné zvyšovanie dávky
prerušiť alebo dávku znížiť na predchádzajúcu úroveň a ďalšie zvyšovanie
dávky vykonávať ešte pomalšie. Dávkovanie je možné prispôsobiť
individuálnej znášanlivosti a potrebe, dennú dávku je možné rozdeliť do 3 -
4 (-7) jednotlivých dávok. Obvykle stačí denná dávka do 4 tabliet, len vo
výnimočných prípadoch má zmysel vyššia dávka (až do 8 tabliet denne).
Spravidla vymedzujú výšku dennej dávky nežiaduce účinky. V niektorých
prípadoch je na mieste i kombinovaná liečba (napríklad s antagonistami
dopamínu). Pokiaľ pacient užíval až doteraz levodopu a niektorý iný
inhibítor dekarboxylázy, je nutné tieto lieky najmenej 12 hodín pred
nasadením lieku isicom® 250 mg vysadiť. Dávku lieku isicom® 250 mg však
musí váš lekár prispôsobiť tak, aby dávka levodopy zodpovedala
predchádzajúcemu prípravku. V užívaní iných, doteraz používaných
antiparkinsoník je možné pokračovať, ich dávku je však nutné primerane
upraviť podľa okolností.
Spôsob podávania
Tablety isicom® užívajte na konci ľahšieho jedla a zapíjajte malým
množstvom tekutiny. Tablety isicom® je možné rozdeliť tlakom prsta na
vrúbkovanej strane tablety. Hladkú stranu tablety položte pritom na pevnú
podložku.


Doba podávania

Liečba antiparkinsonikami je v zásade dlhodobá. Dodržujte lekárom
predpísanú dávku a trvanie liečby a bez jeho odporučenia neprerušujte
liečbu ani sami dávku nemeňte.

Chyby v dávkovaní a opatrenia pri predávkovaní

/Čo je potrebné urobiť, keď liek isicom//®/ /bol užitý vo väčšom množstve/
/(zámerné alebo mylné predávkovanie) ?/
Pri predávkovaní liekom isicom® môže dôjsť (individuálne rozdielne)
k rôzne zvýrazneným ťažkostiam (opísané sú v odstavci „nežiaduce účinky“).
V takom prípade sa ihneď poraďte s lekárom a predložte mu liek aj túto
písomnú informáciu pre používateľov. Pri akútnom predávkovaní musí lekár
neodkladne vykonať opatrenia zabraňujúce vstrebávaniu prípravku, ako
vyvolanie vracania, výplach žalúdka (najúčinnejší do 30 minút po požití),
podať aktívne uhlie a zaviesť opatrenia podporujúce vylučovanie prípravku
z organizmu. Je na mieste intenzívne lekárske sledovanie (intenzívna
lekárska starostlivosť).

/Ako treba postupovať keď ste užili menej tabliet lieku isicom//®/ /ako Vám/
/lekár predpísal, alebo ste zabudli liek užiť ?/

Poraďte sa, prosím, bezodkladne so svojím ošetrujúcim lekárom !

/Na čo treba myslieť, keď predčasne ukončujete alebo prerušujete liečbu ?/

Náhle vysadenie, alebo prerušenie liečby môže byť pri dlhodobej liečbe
nebezpečné až život ohrozujúce, preto liečbu svojvoľne neprerušujte,
prestávku v liečbe levodopou je možné urobiť len počas hospitalizácie.

Varovanie
Po uplynutí dátumu použiteľnosti, uvedeného na vnútornom aj vonkajšom obale
lieku, už tablety isicom® neužívajte.

Balenie

30, 60, 100 tabliet

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30°C.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí !

Dátum poslednej revízie

jún 2008


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 /k rozhodnutiu/ /o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 1131/2003,/
/1132/2003, 2106/6623, 2106/6624/
/Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžen//í registrácie lieku, ev.č.: 1229/2005/
/2515/2005/

Súhrn charakteristických vlastností lieku1.NÁZOV LIEKU

isicom 100mg


isicom 250 mg
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:
1 tableta isicom 100 mg obsahuje 100 mg levodopum(levodopa) a 26,99 mg
carbidopum monohydricum (zodpovedá 25 mg karbidopy).

1 tableta isicom 250 mg obsahuje 250 mg levodopum (levodopa) a 26,99
carbidopum monohydricum.
(zodpovedá 25 mg karbidopy)3. LIEKOVÁ FORMA
Tablety s deliacou krížnou ryhou, na vnútorné použitie.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1. Terapeutické indikácie
Parkinsonský syndróm, Parkinsonova choroba
/Upozornenie/
Liek nie je indikovaný u medikamentózne indukovaných parkinsonských
syndrómov.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Výška dávky a počet jednotlivých dávok je v každom prípade
individuálna. Pre dospelých platí nasledujúce dávkovacie odporúčanie:
Dávkovanie sa riadi závažnosťou extrapyramídovej symptomatiky a
znášanlivosťou lieku. Neodporúčajú sa mimoriadne vysoké dávky. Liečbu treba
začať pozvoľným zvyšovaním začiatočnej dávky podľa individuálnej potreby až
do optimálnej dávky, ktorú je nutné starostlivo stanoviť pre každého
pacienta. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, je nutné prerušiť zvyšovanie
dávok, alebo dávku prechodne znížiť a ďalšie zvyšovanie realizovať ešte
pomalšie. Pri výraznejších gastrointestinálnych ťažkostiach, je možné
občas podať antiemetiká, napr. domperidon.
Zvláštne upozornenie: V lieku isicom 250 mg je karbidopa a levodopa
v pomere 1:10 (25 mg karbidopy a 250 mg levodopy), avšak v lieku isicom 100
mg je pomer karbidopa/levodopa 1:4 (25 mg karbidopy, 100 mg levodopy).
Obidve liekové formy je možné podávať samostatne, ale je tiež možná
kombinácia, ak je nevyhnutná k dosiahnutiu optimálnej účinnej dávky.
Pri nedostatočnom účinku lieku isicom 100 mg je možné prejsť na isicom 250
mg, je však nutné počítať s väčšou pravdepodobnosťou gastrointestinálnych
ťažkostí. Pri potrebe vyšších dávok levodopy (750 mg až 1000 mg) je
vhodnejšou liekovou formou isicom 250 mg, než isicom 100mg. Pokiaľ je
potrebný prechod z lieku isicom 250 mg na isicom 100 mg, nahrádza sa 1/4
tablety isicom 250 mg - 3/4 tablety isicom 100 mg, resp. 1/2 tablety
isicomu 250 mg asi 1 1/4 tabletou isicom 100 mg.

Dávkovanie isicom /250 mg:/
V prípade doteraz neliečených pacientov, liečbu treba začať podaním 125-250
mg levodopy /12,5-25 mg karbidopy denne (maximálne 1/4 tablety
v jednotlivej dávke). S dávkou je možné stúpať o
125 mg levodopy /12,5 mg karbidopy denne, alebo obdeň (pokiaľ je možné, nie
viac než 1/2 tabletou v jednotlivej dávke). Dávkovanie je nutné prispôsobiť
individuálnej potrebe a znášanlivosti vo výške a počte jednotlivých dávok
(3-4 až 7 dávok/deň). Obvykle býva postačujúca dávka 4 tabliet denne, len
výnimočne má zmysel ešte vyššia dávka - až 8 tabliet denne. Výšku
maximálnej dávky limitujú spravidla nežiaduce účinky. Je prípustná i
kombinovaná liečba, napr. kombinácia s agonistami dopamínu./Dávkovanie isicom/ /100 mg:/

U neliečených pacientov liečbu treba začať podaním 50-150 mg levodopy /12,5-
37,5 mg karbidopy
(t.j. 1/4 tablety denne). Dávku je možné zvyšovať o 50-100 mg levodopy
/12,5-25mg karbidopy každý 3. až 7. deň, na 1/2 až 1 tabletu denne. Denná
dávka sa delí na 3-7 jednotlivých dávok. Obvyklá stredná dávka je 4-5
tabliet, spravidla sa nedoporučuje prekračovať dávku 7 tabliet za deň. Je
možné zvážiť i vyrovnanie možného dopamínového deficitu napr. pridaním
agonistov dopamínu.
Pokiaľ je isicom 100 mg alebo isicom 250 mg podávaný pacientovi, ktorý
doteraz užíval levodopu a iný inhibítor dekarboxylázy, je potrebné aby
užívanie týchto liekov bolo pred prvým ich podaním aspoň na 12 hodín
prerušené. Dávkovanie lieku isicom je potrebné na začiatku liečby zvoliť
tak, aby dávka levodopy zodpovedala dávke doteraz užívaného lieku.
V podávaní iných užívaných antiparkinsoník je potrebné pokračovať, pričom
každé dávkovanie musí byť podľa možností zladené.

/Dĺžka podávania/
Liečba je spravidla dlhodobá. Doba podávania je pri dobrej znášanlivosti
neobmedzená.

/Spôsob podávania/
Tablety sú deliteľné (podľa vyznačenej deliacej ryhy). Užívajú sa vždy 1/2
hodiny pred alebo 1 1/2 hodiny po jedle s trochou tekutiny (pohárom vody)
a s pečivom.
Vstrebávanie tabliet zhoršuje súčasná konzumácia stravy bohatej na
bielkoviny.

4.3. Kontraindikácie
/absolútne:/
medikamentózne indukované parkinsonské syndrómy
precitlivenosť na niektorú zo zložiek prípravku (pozri zloženie)
ťažké psychózy
ťarchavosť a dojčenie

Vzhľadom nato, že nie sú dostatočné klinické skúsenosti s podávaním lieku
osobám mladším ako 18 rokov, nemôže sa liek podávať mladistvým do 18 rokov.

Inhibítory MAO typu A nie je možné podávať súčasne s liekom isicom ,
pretože ešte do 2 týždňov po vysadení IMAO môže dôjsť k hypertenzným
krízam. Podávanie inhibítorov MAO typu B vo výrobcom odporúčaných dávkach
sa naopak považuje za nezávadné.

relatívne:
výrazná hyperfunkcia štítnej žľazy
poruchy srdcového rytmu so zvýšenou frekvenciou (tachykardia)
hormóny produkujúci tumor nadobličiek (feochromocytóm)
závažné kardiálne, hepatálne , renálne a bronchiálne poruchy
ťažký organický psychosyndróm
poruchy krvotvorného systému
kožné nádory (hlavne melanóm a kožné zmeny s podozrením na melanóm)
neliečený glaukóm úzkeho uhlu)

4.4. Špeciálne upozornenia
Levodopa je spojená so somnolenciou a epizódami náhleho upadnutia do
spánku. Náhle upadnutie do spánku počas denných aktivít, v niektorých
prípadoch bez varovania alebo varovných signálov, sa popisuje veľmi
zriedkavo. Pacienti o tom musia byť informovaní a oboznámení s tým, že
musia byť opatrní počas vedenia motorového vozidla alebo pri obsluhe
strojov počas užívania levodopy. Pacienti, ktorí už mali problémy so
somnolenciou a/alebo epizódami náhleho upadnutia do spánku, nesmú viesť
motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ďalej je potrebné zvážiť zníženie
dávkovania alebo ukončenie terapie.
V začiatočnej fáze liečby sú odporučené časté, neskôr menej časté (najmenej
však 1 x ročne) kontroly obličkových, pečeňových funkcií a krvného obrazu.
Rovnako je na mieste sledovať psychický stav pacientov z hľadiska príznakov
duševných porúch a depresií s možnosťou suicidálnych tendencií.
Veľmi vzácne bolo u pacientov-parkinsonikov pozorované svojvoľné zvyšovanie
dávky vyvolávajúce podozrenie na zneužívanie a závislosť na látke.

Po dlhodobej liečbe liekom isicom sa môže pri náhlom prerušení terapie,
alebo pri príliš prudkom znížení dávky objaviť malígny syndróm z odobratia
L-dopy, s horúčkami, svalovou rigiditou, prípadne s rôznymi psychickými
poruchami, so zvýšením sérovej kreatinín-fosfokinázy, alebo s akinetickými
krízami. Tieto stavy sú životohrozujúce, preto musí byť vysadenie L-dopy
vždy terapeuticky zdôvodnené, zvlášť pri sprievodnej medikácii
neuroleptikami, a realizované vždy len počas hospitalizácie pacienta.

/Podávanie u rizikových pacientov/
U pacientov so srdcovým infarktom v anamnéze, s poruchami srdcového rytmu a
s koronárnou insuficienciou sú na mieste pravidelné kontroly obehových
funkcií a EKG. Títo pacienti by mali byť zvlášť starostlivo sledovaní,
hlavne na začiatku liečby, rovnako i pacienti s peptickým vredom
v anamnéze. U pacientov s glaukómom sú nutné pravidelné kontroly
vnútroočného tlaku.

4.5. Liekové a iné interakcie
K zníženiu účinku dochádza pri interakcii s neuroleptikami, fenytoínom,
opioidmi, antihypertenzívami obsahujúcimi rezerpín, papaverínom,
metoklopramidom a ďalšími antidopaminergne pôdobiacimi farmakami. Pri
súčasnom podávaní tricyklických antidepresív sa môžu vo vzácnych prípadoch
prejaviť nežiaduce účinky, ako hypertenzie a poruchy hybnosti (diskinézy).
Pri súčasnom podávaní inhibítorov MAO typu A môže dôjsť k hypertenzným
krízam a to až do 2 týždňov po vysadení IMAO. Pri súčasnom podávaní
sympatikomimetík a antihypertenzív sa ich účinok zvyšuje. Častejšie sa
vyskytujú arytmie pri dodatočnom nasadení guanetidínu. V kombinácii
s ďalšími antiparkinsonikami sa zvyšuje účinok, ale tiež i ich nežiaduce
účinky.
Potrava bohatá na bielkoviny znižuje absorpciu levodopy
z gastrointestinálneho traktu. Účinky levodopy v kombinácii s karbidopou
nie sú ovplyvnené nižšími dávkami vitamínu B6 . Isicom je nutné vysadiť
najmenej 8 hodín pred zavedením celkovej anestézy halotanom, cyklopropanom
a ďalšími látkami senzibilizujúcimi srdcový sval voči sympatikomimetickým
amínom. Rovnako sa nemôžu súčasne podávať opioidy. Pri nutnosti lokálnej
anestézy je možné použiť len prípravky (lokálne anestetiká) bez prísady
adrenalínu. Pri prerušení liečby liekom isicom z vyššie uvedených dôvodov,
je možné pokračovať v obvyklej dávke, akonáhle je pacient schopný užívať
lieky per os.
Levodopa môže spôsobiť zmeny v hodnotách laboratórnych testov
katecholamínov, kreatinínu, kyseliny močovej a glukózy. Rovnako boli
hlásené nálezy pozitívneho Coombsovho testu.

4.6.Podávanie v gravidite a počas laktácie
Podávanie lieku isicom v gravidite a v období laktácie je kontraindikované.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek môže i pri riadnom a primeranom dávkovaní natoľko zmeniť reakčné
schopnosti, že je narušená schopnosť aktívnej účasti v cestnej premávke,
riadení motorových vozidiel a obsluhy strojov. To platí vo zvýšenej miere
pri súčasnom požití alkoholu. Pacienti, ktorí užívajú liek isicom, sa musia
poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, či môžu naďalej riadiť motorové
vozidlo a pri obsluhe strojov musia dbať na zvýšenú opatrnosť.
Pacienti liečení levodopou, u ktorých sa vyskytne somnolencia a/alebo
epizódy náhleho upadnutia do spánku, musia byť informovaní o tom, že nesmú
viesť motorové vozidlá alebo vykonávať činnosti,kde zníženie pozornosti
môže zvyšovať riziko vážneho úrazu alebo smrti pre pacienta alebo jeho
okolie (napr. pracovať na strojoch) až dovtedy, kým sa takéto opakujúce sa
príhody a somnolencia neodstránia ( pozri tiež časť 4.4).

4.8. Nežiaduce účinky
Často sa môžu vyskytnúť: zažívacie ťažkosti, ako nevolnosť, dávenie,
hnačky, zápcha a nechutenstvo s úbytkom hmotnosti, hlavne na začiatku
liečby. Ďalej psychické ťažkosti, ako nepokoj, úzkosť spojená s poruchami
spánku, zmeny dynamogenie, zvýšenie agresivity až poruchy vnímania a
myslenia (bludné myšlienky), depresívne rozlady (náhle, krátkodobé zmeny
nálady) alebo hypomanická nálada, hlavne pri dlhodobejšej liečbe, alebo
v pokročilejších štádiach ochorenia.
S predlžujúcou sa dobou liečby narastá možnosť výskytu motorických porúch
(hyperkinéz s choreatickým a dystonickým charakterom) a myoklónie tvárového
svalstva. Súbežne s tým sa môžu
prejaviť aj náhle výpadkové fenomény (off-phenomen), obvykle spojené
s klesajúcou koncentráciou levodopy v plazme a neskôr i nesystematické
kolísanie pohybových schopností (on-off-phenomen).
Príležitostne sa môžu vyskytnúť: pocit omámenosti, rozmazané videnie,
únavnosť a kovová chuť, prípadne poruchy obehové (hypotonická ortostatická
dysregulácia), poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca a návaly tepla.
Zriedka bývajú pozorované: krvácanie do zažívacieho traktu, duodenálne
vredy, hypertenzia, zápaly žíl, bolesti na hrudníku, sťažené dýchanie,
parestézie, kŕče, leukopénia, trombocytopénia, agranulocytóza a hemolytické
i nehemolytické anémie.
Udávané sú tiež i zmeny laboratórnych parametrov, napr. alkalickej
fosfatázy, AST,ALT,LDH, bilirubínu, zmenené hodnoty kyseliny močovej
a močoviny.
Bolo opísané zníženie hemoglobínu a hematokritu, zvýšenie glukózy v sére,
zmeny počtu leukocytov, rovnako výskyt krvi a baktérií v moči. Vzácne sa
môže objaviť tras rúk (flapping tremor). Celkom ojedinele sa vyskytli kožné
zmeny typu sklerodermie.
Levodopa je spojená so somnolenciou a veľmi zriedkavo s nadmernou spavosťou
počas dňa a epizódami náhleho upadnutia do spánku
Ďalšie nežiaduce účinky, hlásené pri podávaní levodopy ktoré sa môžu
vyskytnúť aj pri podávaní lieku isicom:
/Poruchy nervového systému:/ ataxie, pocit hluchoty, zosilnený tras rúk,
svalové zášklby až kŕče, trizmus, aktivácia Hornerovho syndrómu.
/Psychiatrické poruchy a ochorenia:/ vzrušenosť, úskostné sny, eufória.
/Zažívací systém:/ sucho v ústach, horká chuť, pálenie jazyka, slinotok,
poruchy prehĺtania, škrípanie zubov, čkanie, bolesti brucha a zažívacie
ťažkosti, meteorizmus.
/Poruchy metabolizmu a výživy:/ prírastok hmotnosti, edémy.
/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ sčervenanie v tvári, zvýšené potenie,
tmavé sfarbenie potu, kožné vyrážky, vypadávanie vlasov.
/Poruchy obličiek a močovej sústavy:/ retencia moču, mimovoľné pomočovanie,
tmavé sfarbenie moču, bolestivá dlhodobá erekcia (priapismus),
hypersexualita.
/Poruchy zraku a ochorenia oka:/ diplopia, mydriáza, nystagmus.
/Celkové ochorenia a reakcie:/ pocit slabosti, kolapsy, malátnosť, cefalea,
chrapot, nevoľnosti, nepravidelný dych, pocit prebytku energie,
v ojedinelých prípadoch malígny melanóm - súvislosť s medikáciou levodopou
však nie je spoľahlivo dokázaná.

4.9. Predávkovanie
Pri každom hodnotení intoxikácie je nutné okrem iného pomýšľať na
kombinovanú intoxikáciu viacerými druhmi liekov, napr. v suicidálnom
úmysle.

a/ symptómy akútneho predávkovania levodopou:
nevoľnosť, dávenie, začiatočná hypertenzia, ktorá neskôr prechádza do
ortostatickej hypotenzie, tachykardie, excitácie, nekľud, zvýšené potenie,
úzkosť a psychické poruchy až psychotický stav s halucináciami a delíriom.
Ďalšie príznaky sú uvedené v časti „nežiaduce účinky“(4.8.).

b/ terapeutické opatrenia pri predávkovaní:
Pri akútnej intoxikácii sú namieste okamžité opatrenia zabraňujúce
absorpcii látky, ako včasné dávenie (najúčinnejšie do 30 minút po požití),
výplach žalúdka a podanie aktívneho uhlia, ďalej opatrenia podporujúce
elimináciu látky z organizmu. Nevyhnutná je lekárska starostlivosť so
zvláštnym zreteľom na obehové a srdcové funkcie. V niektorých prípadoch je
nutné intubovať. Počiatočná hypertenzia prechádza rýchlo do hypotenzie a
musí byť preto liečená len zriedka. Pri prudkom vzostupe krvného tlaku je
možné do infúzie pridať 2-5 µg/kg/min. nitroprusidu sodného. Hypotenziu je
možné liečiť predovšetkým náhradou objemu tekutín, pridaním dopamínu
v dávke 2-5 µg/kg/min. do infúzneho roztoku . Srdcovú artymiu je
možné zvládnuť podaním antiarytmika, napr. betablokátora.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
5.1.1.ATC skupina: N04BA02- levodopa a inhibitory dekarboxylázy
Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum.
Liek isicom je antiparkinsonikum. Účinnou látkou je levodopa, s nepriamym
dopaminergným účinkom, kombinovaná s periférnym blokátorom dekarboxylázy
karbidopou.
Levodopa slúži k substitúcii nedostatku dopamínu v bazálnych gangliách,
ktorý je obvyklý u parkinsonského syndrómu. Vzhľadom nato, že minimálne 95%
perorálne podanej levodopy je extracerebrálne dekarboxylované, dostávajú sa
až do mozgu len malé množstvá levodopy. Periférne vzniknutý dopamín, ktorý
sám nemôže prejsť hematoencefalickou barierou, vyvoláva časté nežiaduce
gastrointestinálne a kardiálne účinky. Súčasne podávaná karbidopa však
výrazne bráni dekarboxylácii levodopy v periférii. Tým je možné zredukovať
dávku levodopy až na 20% dávky potrebnej pri monoterapii levodopou.
Zároveň s tým klesajú i nežiaduce periférne účinky. Na podklade pomeru
levodopa / karbidopa 4:1 v lieku isicom® 100 mg sa dosiahne v porovnaní
s liekom isicom 250 mg väčšia zábrana perifernej dekarboxylácie levodopy
s následnym znížením výskytu extracerebrálnych a v náväznosti na redukovanú
dávku levodopy aj extrapyramidálnych nežiaducich účinkov ( pred- nostné
podávanie u kardiovaskulárnych a gastrointestinálnych rizík, motorickými
extrapyramidálnymi nežiaducimi účinkami limitovaná liečba levodopou).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Po perorálnom podaní sa levodopa, ktorá je vo vode ťažko rozpustnou
aminokyselinou, v tenkom čreve pomerne rýchlo a skoro úplne (cca 80%)
resorbuje pomocou aktívneho transportu aromatických aminokyselín. Rozsah
resorpcie závisí na motilite a prekrvení gastrointestinálneho traktu a
hodnotách pH v žalúdku, čo je dôvodom vysokej interindividuálnej a
intraindividuálnej variability. Prítomnosť iných aminokyselín v strave
bohatej na bielkoviny ovplyvňuje resorpciu v dôsledku kompetície o aktívne
transportné mechanizmy. To potom môže viesť k zníženému terapeutickému
efektu. Absolútna biologická dostupnosť po p.o. podaní levodopy sa pohybuje
okolo 33%, pretože jej najväčšie množštvo sa metabolizuje už v zažívacom
trakte. Při súčasnom podaní blokátora dekarboxylázy karbidopy sa
dekarboxylácia levodopy v periférnom prostredí znižuje. Tým je možné dávku
levodopy, nutnú k dosiahnutiu žiaduceho klinického účinku znížiť až na 20%
dávky inak potrebnej pri monoterapii levodopou. Kombinácie 250 mg levodopy
s 25 mg karbidopy (isicom 250 mg) vedie v priebehu 0,6 až 1,5 hodiny
k maximálnej plazmatickej koncentrácii levodopy. Maximálne plazmatické
koncentrácie karbidopy sú dosiahnuté medzi 1,9 až 2,4 hodinami. Levodopa sa
rýchle metabolizuje a jej metabolity sa vylučujú obličkami. Hlavný
metabolit dopamín sa prechodne metabolizuje na kyselinu 3,4
dihydroxyfenyloctovú a kyselinu homovanilinovú. V mozgomiešnom moku
nachádzame okrem levodopy a dopamínu aj kyseliny 3,4 dihydroxyfenyloctovú a
homovanilinovú a 3-O-metyldopu. Karbidopa a jej metabolity je z 50-60%
aplikovanej dávky vylučovaná obličkami a jej metabolity sú prechodne
nachádzané v konjugovanej forme.
/Biologická dostupnosť:/ V roku 1989 prevedené vyšetrenie biologickej
dostupnosti na 12 dobrovoľníkoch vykázalo nasledujúce výsledky v porovaní
s referenčným liekom:

isicom 100 mg referenčný liek

Cmax (ng/ml) 610 ± 240
550 ± 170
(tmax) v hod. 1,3 ±
0,7 1,2 ± 0,4
(AUC) (ngh/ml) 1 236 ± 379
1 064 ± 220

5.3.Predklinické údaje o bezpečnosti
/Akútna toxicita:/
Po intraperitoneálnej aplikácii boli hodnoty LD50 pre levodopu u myších
samcov 1281 mg/kg
(1124-1459 mg/kg), u myších samíc 3ll5 (2366-3943) mg/kg. Pre karbidopu
boli u myších samcov zistené hodnoty LD50 510 (450-578) mg/kg, u samíc
2194 (1922-2488) mg/kg. Hodnoty LD50 pre rôzne perorálne aplikované
kombinácie levodopa/karbidopa zodpovedali u myší súčtu jednotlivých dávok
oboch zložiek.
/Subakútna toxicita:/
Subakútna toxicita kombinácie levodopa/karbidopa v pomere 4:1 bola skúšaná
na potkanoch. Prípravok bol aplikovaný perorálne po dobu 28 dní
v odstupňovaných dávkach 25, 125 a 375 mg/kg. Nevyskytla sa úmrtnosť
spôsobená podávanou látkou. Uspokojivú znášanlivosť je možné konštatovať až
do dávky 125 mg/kg. Neboli zaznamenané žiadne degeneratívne-toxické účinky
až do maximálneho stupňa dávkovania.
/Chronická toxicita:/
Pri pokusoch na potkanoch a opiciach, ktoré boli realizované po dobu 1 roka
s dennými dávkami až do 135 mg/kg karbidopy, resp. 100/10 mg/kg
levodopa/karbidopa, neboli dokázané žiadne príznaky poškodenia orgánov,
spôsobené podávanou substanciou. Opice pri dávke 50/10 mg/kg vykazovali
hyperaktivitu, ktorá pri pokračujúcom priebehu experimentu ustupovala. Pri
dávke 100/10 mg/kg boli pozorované poruchy svalovej koordinácie a svalová
slabosť.
/Teratogenita:/
Karbidopa nevykazovala u myší až do dávky 120 mg/kg žiadne teratogénne
účinky. Levodopa vykazovala pri pokusoch na králikoch pri dávke 125 a 250
mg/kg malformácie vnútorných orgánov a skeletu. Rovnako sa to prejavilo aj
v kombinácii s karbidopou (25/250 až 100/500 mg/kg/deň). Pri rovnakom
kombinovanom dávkovaní u myší neboli dokázané žiadne malformácie.
/Kancerogenita:/
V dvojročnom experimente na potkanoch pri perorálnom podávaní až 100/10
mg/kg levodopy/karbidopy sa nenašli žiadne kancerogénne efekty.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok
Calcii stearas , acidum citricum monohydricum (E 330), gelatina, cellulosum
microcristallinum, carboxymethylamylum natricum A , silica colloidalis
anhydrica.
6.2. Inkompatibility
Inkompatibility nie sú zatiaľ známe.

6.3. Čas použiteľnosti
Pre isicom 250 mg je 3 roky.
Pre isicom 100 mg je 3 roky.

6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať pri teplote do 30°C.
Liek uchovávať mimo dosahu detí!

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
PP/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 30, 60, 100 tabliet

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom
Len na lekársky predpis !
Dávky určí lekár.

7. Držiteľ registračného rozhodnutia
DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH
Weg beim Jäger 214
22335 Hamburg, SNR

8. Registračné číslo
Isicom 250 mg: 27/155/91-C/S
Isicom 100 mg: 27/0757/95-S

9. Dátum registrácie
1995

10. Dátum poslednej revízie textu
jún 2008[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C45243
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BA02 - levodopum a inhibítor dekarboxylázy
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
magnesii hydroxidum,carrageen
Výrobca lieku:
Desitin Arzneimitttel GmbH, Hamburg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
18.47 € / 556.43 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
18.47 € / 556.43 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.76 € ÚP:13.76 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.23 € ÚP:0.00 € DP:14.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.92 € ÚP:3.06 € DP:1.86 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:46.44 € ÚP:0.00 € DP:46.44 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.28 € ÚP:0.00 € DP:15.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.50 € ÚP:0.00 € DP:9.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.47 € ÚP:0.00 € DP:18.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.65 € ÚP:15.88 € DP:1.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.75 € ÚP:0.00 € DP:7.75 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien