Detail:
Fosrenol 500 mg žuvacie tablety tbl mnd 90x500 mg
Názov lieku:
Fosrenol 500 mg žuvacie tablety
Doplnok názvu:
tbl mnd 90x500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/01248
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/01336


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


FOSRENOL( 250 mg žuvacie tablety
FOSRENOL( 500 mg žuvacie tablety
FOSRENOL( 750 mg žuvacie tablety
FOSRENOL( 1000 mg žuvacie tablety
hydrát uhličitanu lantanitého


|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať |
|Váš liek. |
| |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si |
|ju znovu prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak|
|spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej |
|informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo|
|lekárnikovi. |


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Fosrenol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Fosrenol
3. Ako užívať Fosrenol
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Fosrenol
6. Ďalšie informácie1. ČO JE FOSRENOL A NA ČO SA POUŽÍVA


Fosrenol sa používa na zníženie hladiny fosfátu v krvi u pacientov s
chronickou poruchou obličiek.

Pacienti, ktorí majú obličky, ktoré nepracujú správne, nie sú schopní
regulovať hladinu fosfátu v krvi. Množstvo fosfátu v ich krvi preto
narastá (Váš lekár to môže nazvať hyperfosfatémia).

Fosrenol je liek, ktorý v organizme znižuje vstrebávanie fosfátu z potravy
tým, že ho v tráviacom trakte viaže. Fosfát, ktorý sa naviazal na Fosrenol
sa nemôže vstrebať cez steny čriev.2. SKÔR AKO UŽIJETE FOSRENOL


Neužívajte Fosrenol

. keď ste alergický (precitlivený) na hydrát uhličitanu
lantanitého alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Fosrenolu.

. keď máte príliš málo fosfátu v krvi (hypofosfatémia).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Fosrenolu

Keď viete, že máte alebo ste mali niektorý z nasledujúcich stavov, pred
užitím Fosrenolu to povedzte svojmu lekárovi:

. vred žalúdka;
. ulceróznu kolitídu (vredovitý zápal hrubého čreva);
. Crohnovu chorobu;
. nepriechodnosť čriev;
. zníženú funkciu pečene alebo obličiek.

Ak máte zníženú funkciu obličiek, Váš lekár sa môže rozhodnúť z času na čas
prekontrolovať hladiny vápnika v krvi. Ak máte príliš málo vápnika, môžete
dodatočne dostať vápnik.

Ak ste v minulosti absolvovali operáciu v oblasti brušnej dutiny alebo ste
mali infekciu alebo zápal v brušnej dutine/črevách (peritonitída), povedzte
to svojmu lekárovi.

V prípade, že potrebujete röntgenové vyšetrenie, informujte svojho lekára o
tom, že užívate Fosrenol, pretože to môže ovplyvniť výsledky tohto
vyšetrenia.

Užívanie iných liekov

Fosrenol môže ovplyvniť vstrebávanie niektorých liekov z Vášho tráviaceho
traktu. Ak užívate chlorokvín (na reumatizmus a maláriu), ketokonazol (na
plesňové infekcie) alebo tetracyklínové či doxycyklínové antibiotiká, tieto
lieky sa nesmú užívať skôr ako 2 hodiny pred alebo po užití Fosrenolu.

Neodporúča sa perorálne (cez ústa) užívať floxacínové antibiotiká (vrátane
ciprofloxacínu) skôr ako 2 hodiny pred a skôr ako 4 hodiny po užití
Fosrenolu.

Ak užívate tyroxín (pri zníženej aktivite štítnej žľazy), nesmie sa užívať
skôr ako 2 hodiny pred a skôr ako 2 hodiny po užití Fosrenolu. Váš lekár
možno bude chcieť pozorne sledovať krvné hladiny hormónu stimulujúceho
štítnu žľazu (TSH).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Fosrenolu s jedlom a nápojmi

Fosrenol sa má užívať s jedlom alebo okamžite po jedle. Tablety sa majú
pred prehltnutím úplne rozžuvať. Na uľahčenie rozžuvania sa tablety môžu
rozdrviť. Celé tablety sa nesmú prehltnúť. Dodatočný príjem tekutín nie je
potrebný.

Tehotenstvo a dojčenie

Fosrenol sa nesmie užívať počas tehotenstva. Ak ste alebo môžete byť
tehotná, povedzte to svojmu lekárovi pred užívaním Fosrenolu.

Keďže nie je známe, či sa liek môže preniesť na dieťa z materského mlieka,
nesmiete dojčiť počas užívania Fosrenolu. Ak dojčíte, pred užívaním
akýchkoľvek liekov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nevoľnosť a závrat (pocit nevoľnosti alebo „krútenia hlavy“) patria medzi
zriedkavé vedľajšie účinky hlásené pacientmi, ktorí užívajú Fosrenol. Ak sa
u Vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, môže to ovplyvniť vašu schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.3. AKO UŽÍVAŤ FOSRENOL


Vždy užívajte Fosrenol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Fosrenol sa má užívať s jedlom alebo okamžite po jedle. Tablety sa musia
pred prehltnutím úplne rozžuvať. Na uľahčenie rozžuvania sa tablety môžu
rozdrviť. Celé tablety sa nesmú prehltnúť. Dodatočný príjem tekutín nie je
potrebný.

Váš lekár Vám povie koľko tabliet musíte užívať pri každom jedle (Vaša
denná dávka bude rozdelená medzi jedlá). Počet tabliet, ktoré budete
užívať, bude závisieť od:


. Vašej stravy (množstvo fosfátu v požívanej strave)


. hladiny fosfátu vo Vašej krvi

Na začiatku bude Vaša denná dávka Fosrenolu zvyčajne 1 tableta užitá s
každým jedlom (3 tablety denne).

Každé 2-3 týždne Vám bude lekár kontrolovať hladinu fosfátu vo Vašej krvi a
môže dávku zvýšiť, kým sa u Vás nedosiahne prijateľná hladina fosfátov v
krvi.

Fosrenol pôsobí tak, že vo Vašom čreve viaže fosfát obsiahnutý v potrave.
Je veľmi dôležité, aby ste Fosrenol užívali s každým jedlom. Ak zmeníte
stravu, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné užiť ďalší
Fosrenol. Váš lekár Vám poradí, ako v takomto prípade postupovať.

Ak užijete viac Fosrenolu, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet, povedzte to svojmu lekárovi a prehodnoťte
s ním riziko a požiadajte ho o radu. Príznakmi predávkovania môžu byť
nevoľnosť a bolesť hlavy.

Ak zabudnete užiť Fosrenol

Je dôležité užívať Fosrenol s každým jedlom.

V prípade, že ste zabudli užiť tablety Fosrenolu, užite ďalšiu dávku pri
nasledujúcom jedle. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Fosrenol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak Fosrenol užijete pred jedlom, existuje vyššia pravdepodobnosť, že sa
u Vás vyskytnú vedľajšie účinky ako sú nevoľnosť a vracanie. Liek užívajte
vždy počas jedla alebo okamžite po jedle.


Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov):


. Nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť žalúdka, bolesť hlavy, svrbenie,
vyrážka.


Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 pacientov):


. Zápcha, pálenie záhy, plynatosť.


. Hypokalciémia (príliš málo vápnika v krvi) je tiež častý vedľajší
účinok; príznakmi môžu byť mravčenie v rukách a nohách, svalové a
brušné kŕče alebo kŕče lícnych svalov a svalov na nohách.

Ak mávate zápchu, informujte svojho lekára. Môže to byť jeden z prvých
príznakov blokády čriev.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej 1 zo 100 pacientov):


Únava; pocit nepohodlia; bolesť na hrudi, slabosť; opuch rúk a nôh;
bolesť tela; závrat; točenie hlavy; grganie; zápaly žalúdka a čriev
(gastroenteritída); poruchy trávenia; syndróm dráždivého čreva; suchosť
v ústach; ochorenia zubov; zápal pažeráka alebo úst; riedka stolica;
zvýšenie určitých pečeňových enzýmov, paratyroidného hormónu, hliníka,
vápnika a glukózy v krvi; zvýšená alebo znížená hladina fosfátu v krvi;
smäd; strata hmotnosti; bolesť kĺbov; svalová bolesť; oslabenie a
rednutie kostí (osteoporóza); nechutenstvo alebo zvýšená chuť do jedla;
zápal hrtanu; strata vlasov; zvýšené potenie; poruchy chuti a zvýšený
počet bielych krviniek.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ FOSRENOL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Fosrenol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a
štítku fľaše. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Fosrenol obsahuje

Liečivo je 250 mg, 500 mg, 750 mg alebo 1000 mg lantánu (ako hydrát
uhličitanu lantanitého).
Ďalšie zložky sú dextráty (hydratované), koloidný bezvodý oxid kremičitý
a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Fosrenol a obsah balenia

Fosrenol je biela plochá okrúhla žuvacia tableta so skosenými hranami, na
jednej strane s vyrazeným „S405/250“ (250 mg), „S405/500” (500 mg),
„S405/750” (750 mg) alebo „S405/1000” (1000 mg). Tablety sa dodávajú v
plastových fľašiach po 40, 90, 200 alebo 400 tabliet (250 mg); 20, 45, 90,
100 alebo 200 tabliet (500 mg); 15, 30, 45, 75, 90 alebo 150 tabliet (750
mg) a 10, 15, 30, 50, 90 alebo 100 tabliet (1000 mg).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.,
Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke,
Hampshire RG24 8EP, Veľká Británia.

Výrobca je:

Hamol Limited, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire NG90 2DB, Veľká
Británia.

Wasdell Packaging Limited, Upper Mills Estate, Bristol Road, Stonehouse,
Gloucester, GL10 2BJ, Veľká Británia.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Shire Pharmaceuticals Limited
Hampshire International Business Park
Chineham
Basingstoke
RG24 8EP Veľká Británia
Tel: +44 (0)800 055 6614

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Fosrenol
Bulharsko: Fosrenol
Cyprus: Fosrenol
Česká republika: Fosrenol
Dánsko: Fosrenol
Estónsko: Fosrenol
Fínsko: Fosrenol
Francúzsko: Fosrenol
Grécko: Fosrenol
Holandsko: Fosrenol
Írsko: Foznol
Island: Fosrenol
Litva: Fosrenol
Lotyšsko: Fosrenol
Luxembursko: Fosrenol
Maďarsko: Fosrenol
Malta: Fosrenol
Nemecko: Fosrenol
Nórsko: Fosrenol
Poľsko: Fosrenol
Portugalsko: Fosrenol
Rakúsko: Fosrenol
Rumunsko: Fosrenol
Slovenská republika: Fosrenol
Slovinsko: Fosrenol
Spojené kráľovstvo: Fosrenol
Španielsko: Fosrenol
Švédsko: Fosrenol
Taliansko: Foznol

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
novembri 2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/01248
Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/01336

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Fosrenol 250 mg žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá žuvacia tableta obsahuje hydrát uhličitanu lantanitého, čo zodpovedá
250 mg lantánu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Žuvacia tableta.

Biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami na jednej strane
s vyrazeným „S405/250“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Fosrenol je indikovaný ako látka viažuca fosfát, ktorá sa používa na
kontrolu hyperfosfatémie pri chronickom zlyhaní obličiek u pacientov na
hemodialýze alebo na nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýze (CAPD).
Fosrenol je indikovaný aj u dospelých pacientov s chronickou poruchou
obličky, ktorí nie sú na dialýze, so sérovými hladinami fosfátov (1,78
mmol/l, u ktorých nízkofosfátová diéta samotná nie je z hľadiska kontroly
sérových hladín fosfátov postačujúca.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Fosrenol je na perorálne podanie.

Tablety sa musia požuť a neprehĺtať celé. Tablety sa môžu rozdrviť na
uľahčenie žuvania.

/Dospelí, vrátane starších pacientov (>65 rokov)/
Fosrenol sa má užívať s jedlom alebo okamžite po jedle s dennou dávkou
rozdelenou medzi jedlá. Pacienti majú dodržiavať odporúčanú diétu, aby sa
kontroloval príjem fosfátov a tekutín. Fosrenol je dostupný ako žuvacia
tableta, preto sa možno vyhnúť ďalšiemu príjmu tekutín. Majú sa kontrolovať
hladiny fosfátu v sére a každé 2 - 3 týždne sa má titrovať dávka Fosrenolu,
až kým sa nedosiahnu akceptovateľné hladiny fosfátu v sére a potom ich
pravidelne sledovať.

Kontrola hladiny fosfátov v sére sa preukázala pri dávkach začínajúcich od
750 mg denne. Maximálna dávka testovaná v klinických skúšaniach na
limitovanom počte pacientov je 3750 mg. Pacienti, ktorí odpovedajú na
liečbu lantánom, zvyčajne dosahujú prijateľné hladiny fosfátov v sére pri
dávkach 1500 – 3000 mg lantánu denne.

/Deti a mladiství/
Bezpečnosť a účinnosť Fosrenolu sa nezisťovala u pacientov mladších ako 18
rokov (pozri časť 4.4).

/Poškodenie funkcie pečene/
Vplyv poškodenej funkcie pečene na farmakokinetiku Fosrenolu nebol
posúdený. Vzhľadom na mechanizmus jeho účinku a to, že metabolizmus
neprebieha v pečeni, sa dávky pri poškodení pečene nemajú meniť, ale títo
pacienti majú byť pozorne sledovaní (pozri časti 4.4 a 5.2).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na hydrát uhličitanu lantanitého alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok.

Hypofosfatémia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V štúdiách na zvieratách sa po použití Fosrenolu zistilo ukladanie lantánu
v tkanivách. V 105 biopsiách kostí pacientov liečených Fosrenolom, u
niektorých až do 4,5 roka, sa časom zistili stúpajúce hladiny lantánu
(pozri časť 5.1). Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o ukladaní lantánu
v iných ľudských tkanivách. Používanie Fosrenolu v klinických štúdiách
dlhších ako 2 roky je v súčasnosti obmedzené. Liečba probandov Fosrenolom
po dobu do 6 rokov však nepreukázala zmenu v profile prínosu/rizika.

Pacienti s akútnym peptickým vredom, ulceróznou kolitídou, Crohnovou
chorobou a obštrukciou čriev neboli zahrnutí do klinických skúšaní
s Fosrenolom. U týchto pacientov sa má Fosrenol používať až po dôkladnom
posúdení prínosu a rizika. Je známe, že Fosrenol spôsobuje zápchu (pozri
časť 4.8) a preto je u pacientov s predispozíciou k obstipácii čriev
potrebná zvýšená opatrnosť (napr. po chirurgickom zákroku v brušnej dutine,
peritonitíde).

U pacientov s renálnou insuficienciou sa môže vyvinúť hypokalciémia.
Fosrenol neobsahuje kalcium. Hladiny kalcia v sére sa preto v tejto skupine
pacientov majú kontrolovať v pravidelných časových intervaloch a majú sa
podávať vhodné doplnky.

Lantán nie je metabolizovaný enzýmami pečene, ale s najväčšou
pravdepodobnosťou sa vylučuje do žlče. Pri spomalení prietoku žlče môže
dôjsť aj k postupne nižšej eliminácii lantánu, čo môže viesť k vyšším
hladinám v plazme a k zvýšenému ukladaniu lantánu v tkanivách (pozri časti
5.2 a 5.3). Keďže pečeň je hlavným orgánom eliminácie absorbovaného
lantánu, odporúča sa monitorovanie funkčných testov pečene.

Bezpečnosť a účinnosť Fosrenolu u pediatrických a adolescentných pacientov
nebola stanovená; neodporúča sa podávať liek deťom a adolescentom (pozri
časť 4.2).

Ak sa u pacienta rozvinie hypofosfatémia, podávanie Fosrenolu sa má
prerušiť.

Röntgenové vyšetrenie brucha u pacientov užívajúcich Lanthanum Carbonate
(uhličitan lantanitý) môže mať vzhľad typický pre kontrastnú látku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Hydrát uhličitanu lantanitého môže zvyšovať žalúdočné pH. Odporúča sa, aby
sa zlúčeniny, o ktorých je známe, že interagujú s antacidami, neužívali
v priebehu 2 hodín po podaní Fosrenolu (t.j. chlorokvín, hydroxychlorokvín
a ketokonazol).

U zdravých jedincov nebola absorpcia a farmakokinetika lantánu ovplyvnená
súbežným podávaním citrátu.

Sérové hladiny v tukoch rozpustných vitamínov A, D, E a K neboli v
klinických štúdiách ovplyvnené podávaním Fosrenolu.

Štúdie s ľudskými dobrovoľníkmi dokázali, že súbežné podávanie Fosrenolu s
digoxínom, warfarínom alebo metoprololom nevyvoláva klinicky významné zmeny
farmakokinetického profilu týchto liekov.

V simulovanej žalúdočnej šťave hydrát uhličitanu lantanitého netvoril
nerozpustné komplexy s warfarínom, digoxínom, furosemidom, fenytoínom,
metoprololom alebo enalaprilom, čo naznačuje nízky potenciál ovplyvnenia
absorpcie týchto liekov.

Teoreticky sú však možné interakcie s liekmi, ako je tetracyklín a
doxycyklín a ak sa tieto zlúčeniny súbežne podávajú, odporúča sa, aby sa
neužívali menej ako 2 hodiny pred a po užití Fosrenolu.

U zdravých dobrovoľníkov v skúšaní s jednorazovou dávkou sa biologická
dostupnosť perorálneho ciprofloxacínu po užití spolu s Fosrenolom znížila
približne o 50 %. Odporúča sa užívať perorálne floxacínové prípravky
najmenej 2 hodiny pred alebo 4 hodiny po užití Fosrenolu.

Bolo zistené, že lieky viažuce fosfáty (vrátane Fosrenolu) znižujú
absorpciu levotyroxínu. Z tohto dôvodu sa náhrady tyroidného hormónu nesmú
užívať do 2 hodín po užití Fosrenolu a odporúča sa častejšie monitorovať
hladiny TSH hormónu u pacientov, ktorí užívajú oba lieky.

Hydrát uhličitanu lantanitého nie je substrátom pre cytochróm P450
a významne neinhibuje aktivity izoenzýmov CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, CYP2C9
alebo CYP2C19 hlavného humánneho cytochrómu P450 /in vitro/.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Fosrenolu u gravidných
žien.

Jedna štúdia na potkanoch preukázala reprodukčnú fetotoxicitu (oneskorené
otváranie očí a pohlavné dozrievanie) a zníženú hmotnosť mláďat pri
vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre
ľudí. Neodporúča sa používať Fosrenol počas gravidity.

Nie je známe, či sa lantán vylučuje do materského mlieka. Vylučovanie
lantánu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Je potrebné zvážiť rozhodnutie,
či má matka pokračovať v laktácii alebo ju prerušiť, alebo či sa má
pokračovať alebo prerušiť liečba Fosrenolom. Pri tomto rozhodovaní sa má
zvážiť potenciálny prínos laktácie pre dieťa a potenciálny prínos liečby
Fosrenolom pre matku.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fosrenol môže vyvolať nevoľnosť a závrat, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi liekovými reakciami, s výnimkou bolesti
hlavy a alergických kožných reakcií, sú gastrointestinálneho pôvodu, tieto
sa minimalizovali užívaním Fosrenolu s jedlom a spravidla časom ustúpili
pri pokračovaní podávania (pozri časť 4.2).

Nasledujúca konvencia bola použitá na stanovenie frekvencie nežiaducich
účinkov: Veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až < 1/10); menej časté (?
1/1000 až < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (<
1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

|Infekcie a nákazy | |
|Menej časté |Gastroenteritída, laryngitída |
|Poruchy krvi a lymfatického | |
|systému | |
|Menej časté |Eozinofília |
|Poruchy endokrinného systému | |
|Menej časté |Hyperparatyreoidizmus |
|Poruchy metabolizmu a výživy | |
|Časté |Hypokalciémia |
|Menej časté |Hyperkalcémia, hyperglykémia, |
| |hyperfosfatémia, hypofosfatémia, |
| |anorexia, zvýšená chuť do jedla |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |Bolesť hlavy |
|Menej časté |Závrat, zmena chuti |
|Poruchy ucha a labyrintu | |
|Menej časté |Vertigo |
|Poruchy gastrointestinálneho | |
|traktu | |
|Veľmi časté |Bolesť brucha, hnačka, nauzea, |
| |vracanie |
|Časté |Zápcha, dyspepsia, plynatosť |
|Menej časté |Grganie, tráviace ťažkosti, syndróm |
| |dráždivého čreva, suchosť v ústach, |
| |ezofagitída, stomatitída, riedka |
| |stolica, ochorenia zubov, bližšie |
| |neurčené (NOS)* gastrointestinálne |
| |poruchy |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva | |
| | |
|Menej časté |Alopécia, zvýšené potenie |
|Poruchy kostrovej a svalovej | |
|sústavy a spojivového tkaniva | |
|Menej časté |Artralgia, myalgia, osteoporóza |
|Celkové poruchy | |
|Menej časté |Asténia, bolesť na hrudi, únava, |
| |nevoľnosť, periférny edém, bolesť, |
| |smäd |
|Laboratórne a funkčné | |
|vyšetrenia | |
|Menej časté | Zvýšená hladina hliníka v krvi, |
| |zvýšenie GGT, zvýšené pečeňové |
| |transaminázy, zvýšená alkalická |
| |fosfatáza, pokles telesnej hmotnosti. |


* Bližšie neurčené

/Skúsenosti po uvedení lieku na trh:/ Počas používania Fosrenolu po jeho
schválení boli hlásené prípady alergických kožných reakcií (vrátane kožnej
vyrážky, žihľavky, svrbenia) v tesnej časovej súvislosti s liečbou
uhličitanom lantanitým. V klinických skúšaniach boli v skupine, ktorá
dostávala Fosrenol aj v skupine, ktorá dostávala placebo/aktívny
komparátor, zaznamenané kožné alergické reakcie s frekvenciou veľmi časté
(? 1/10).

Hoci sa hlásilo množstvo ďalších jednotlivých reakcií, žiadna z týchto
reakcií sa v tejto populácii pacientov nepokladala za neočakávanú.

Pozorovali sa prechodné zmeny QT, ktoré však nesúviseli so zvýšením
nežiaducich srdcových udalostí.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. Najvyššia denná dávka lantánu
podaná zdravým dobrovoľníkom počas fázy I klinických skúšaní bola 4718 mg,
ktorá sa podávala počas 3 dní. Pozorované nežiaduce udalosti boli mierneho
až stredne závažného charakteru a zahŕňali nevoľnosť a bolesť hlavy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu hyperkalémie a
hyperfosfatémie.
ATC kód: V03A E03

Fosrenol obsahuje hydrát uhličitanu lantanitého. Aktivita hydrátu
uhličitanu lantanitého ako viazača fosfátu je závislá od vysokej afinity
lantánových iónov, ktoré sa uvoľňujú zo soli uhličitanu v kyslom prostredí
žalúdka a viaže sa s fosfátmi zo stravy. Vzniká nerozpustný fosforečnan
lantanitý, ktorý znižuje absorpciu fosfátu z gastrointestinálneho traktu.

Celkom 1130 pacientov s chronickým zlyhaním obličiek liečených udržiavacou
hemodialýzou alebo CAPD sa študovalo v dvoch fázach II a v dvoch fázach III
klinických skúšaní. Tri skúšania boli placebom kontrolované (1 s pevnými
dávkami a 2 s titrovanými dávkami) a jedna zahŕňala uhličitan vápenatý ako
aktívne porovnateľný liek. Počas týchto klinických skúšaní užívalo 1016
pacientov uhličitan lantanitý, 267 užívalo uhličitan vápenatý a 176
pacientov užívalo placebo.

Do 2 randomizovaných placebom kontrolovaných skúšaní vstúpili dialyzovaní
pacienti po prečistení organizmu od predchádzajúcich viazačov fosfátov. Po
titrácii uhličitanu lantanitého, pri ktorom sa dosiahli sérové hladiny
fosfátu 1,3 až 1,8 mmol/L v jednom skúšaní (dávky až do 2 250 mg/denne)
alebo ?1,8 mmol/L v druhom skúšaní (dávky až do 3 000 mg/denne), boli
pacienti randomizovaní do udržiavacej liečby s uhličitanom lantanitým alebo
s placebom. Po 4 týždňoch placebom kontrolovanej randomizovanej fázy sa
zvýšila v obidvoch skúšaniach v skupine s placebom hladina sérového fosfátu
o 0,5 až 0,6 mmol/L oproti pacientom, ktorí pokračovali v liečbe s
uhličitanom lantanitým.
U 61 % pacientov liečených uhličitanom lantanitým sa udržala odpoveď v
porovnaní s 23 % pacientmi, ktorým sa podávalo placebo.

Skúšanie s aktívnym porovnateľným liekom potvrdilo, že hladiny fosfátu v
sére sa znížili na cieľové hladiny 1,8 mmol/l na konci 5-týždňového
titračného obdobia u 51 % pacientov v lantánovej skupine v porovnaní s 57 %
pacientami v skupine s uhličitanom vápenatým. V 25. týždni liečby bolo
percento randomizovaných pacientov, ktorí dosahovali cieľové kontrolované
hladiny fosfátu podobné u obidvoch skupín, 29 % v lantánovej skupine a 30 %
v skupine s uhličitanom vápenatým (za použitia prístupu chýbanie =
zlyhanie). Priemerné hladiny sérového fosfátu boli v obidvoch liečebných
skupinách znížené o podobné hodnoty.

Ďalšie dlhodobé predĺžené klinické skúšania ukázali udržanie znížených
hladín fosfátu u niektorých pacientov pri následnom nepretržitom podávaní
uhličitanu lantanitého aspoň 2 roky.

V porovnávacích klinických skúšaniach bola hyperkalciémia hlásená u 0,4 %
pacientov s Fosrenolom v porovnaní s 20,2 % pacientami, ktorí
dostávali látky viažucimi vápnik. Koncentrácie PTH v sére môžu kolísať v
závislosti od stavu vápnika, fosfátu a vitamínu D v sére pacienta. U
Fosrenolu sa nepreukázali žiadne priame účinky na sérové koncentrácie PTH.

V dlhodobých klinických skúšaniach zameraných na kosti sa v kontrolnej
populácii časom pozorovala tendencia zvyšovania koncentrácií lantánu
v kostiach od priemerných údajov, medián zvýšenia bol trojnásobný
v porovnaní s východiskovými hodnotami 53 (g/kg počas 24 mesiacov. U
pacientov liečených uhličitanom lantanitým sa koncentrácia lantánu
v kostiach zvýšila v priebehu prvých 12 mesiacov liečby uhličitanom
lantanitým až na medián 1328 (g/kg (rozsah 122 - 5513 (g/kg). Medián a
rozsah koncentrácií za 18 a 24 mesiacov boli podobné ako pri 12 mesiacoch.
Medián za 54 mesiacov bol 4246 (g/kg (rozsah 1673 - 9792 (g/kg).
Spárované biopsie kostí (na začiatku a po jednom alebo dvoch rokoch)
u pacientov randomizovaných buď na Fosrenol alebo uhličitan vápenatý v
jednom skúšaní a u pacientov randomizovaných buď na Fosrenol alebo
alternatívnu liečbu v druhom skúšaní, nepreukázali medzi skupinami žiadne
rozdiely vo vývoji defektov mineralizácie.

/Deti a dospievajúci/
Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky
štúdií pre Fosrenol v jednej alebo vo viacerých vekových podskupinách detí
a dospievajúcich v liečbe hyperfosfatémie. Pre informácie o použití u detí
a dospievajúcich, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Keďže k väzbe medzi lantánom a fosforom z potravy dochádza v lúmene žalúdka
a hornej časti tenkého čreva, terapeutická účinnosť Fosrenolu nezávisí od
hladín lantánu v plazme.

Lantán je prítomný v životnom prostredí. Meranie základných hladín
u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek neliečených hydrátom uhličitanu
lantanitého počas fázy III klinických skúšaní ukázalo koncentrácie od
<0,05 do 0,90 ng/ml v plazme a od <0,006 do 1,0 (g/g vo vzorkách biopsie
kostí.

/Absorpcia/
Hydrát uhličitanu lantanitého má nízku rozpustnosť vo vode (<0,01 mg/ml pri
pH 7,5) a minimálne sa absorbuje po perorálnom podávaní. Absolútna
perorálna biologická dostupnosť sa u ľudí odhaduje na <0,002 %.

U zdravých jedincov sa AUC a Cmax v plazme zvýšili v závislosti od dávky,
ale menej ako v pomernom stupni po jednorazovej perorálnej dávke 250 až
1000 mg lantánu, čo zodpovedalo absorpcii obmedzenej rozpustnosťou. Zjavný
polčas plazmatickej eliminácie u zdravých jedincov bol 36 hodín.

U pacientov na renálnej dialýze, ktorí užívali 10 dní 1000 mg lantánu 3-
krát denne bola priemerná (( sd) maximálna koncentrácia v plazme 1,06 ((
1,04) ng/ml a priemerné AUClast bolo 31,1 (( 40,5) ng.h/ml. Pravidelné
sledovanie krvnej hladiny u 1707 pacientov na renálnej dialýze, ktorí
užívali hydrát uhličitanu lantanitého až do 2 rokov, nepreukázalo počas
tohto obdobia žiadne zvýšenie plazmatických koncentrácií lantánu.

/Distribúcia/
Po opakovanom perorálnom podávaní hydrátu uhličitanu lantanitého sa lantán
nekumuluje v plazme pacientov ani zvierat. Malé množstvo perorálne podaného
absorbovaného lantánu sa silne viaže na plazmatické bielkoviny (>99,7 %) a
v štúdiách na zvieratách bol široko distribuovaný do systémových tkanív,
predovšetkým do kostí, pečene a gastrointestinálneho traktu, vrátane
mezenterických lymfatických uzlín. V dlhodobých štúdiách na zvieratách sa
koncentrácie lantánu vo viacerých tkanivách, vrátane gastrointestinálneho
traktu, kostí a pečene časom zvýšili na hladiny rádovo vyššie ako boli v
plazme. Zjavná rovnovážna hladina lantánu sa dosiahla v niektorých
tkanivách, napr. v pečeni, zatiaľ čo hladiny v gastrointestinálnom trakte
sa zvyšovali s dĺžkou liečby. Zmeny hladín lantánu v tkanivách sa po
vysadení liečby medzi tkanivami líšili. Relatívne vysoký podiel lantánu sa
udržal v tkanivách dlhšie ako 6 mesiacov po ukončení dávkovania (medián %
udržaný v kostiach (100 % (potkan) a (87 % (pes), a v pečeni (6 % (potkan)
a (82 % (pes). S ukladaním lantánu v tkanivách sa nepozorovali žiadne
nežiaduce účinky pri dlhodobých štúdiách na zvieratách s vysokými
perorálnymi dávkami uhličitanu lantanitého (pozri 5.3) (Pozri časť 5.1 o
informácii týkajúcej sa zmien koncentrácií lantánu v biopsiách kostí
odobratých od pacientov na renálnej dialýze po jednom roku liečby s obsahom
lantánu oproti fosfátovým viazačom obsahujúcich vápnik).

/Metabolizmus/
Lantán sa nemetabolizuje.
Neboli vykonané klinické skúšania u pacientov, ktorí mali chronické
zlyhanie obličiek a zároveň poškodenú funkciu pečene. U
pacientov s existujúcimi poruchami pečene v čase vstupu do fázy III
klinických skúšaní, sa nezistil dôkaz o zvýšenej expozícii lantánu v plazme
alebo zhoršení funkcie pečene po liečbe Fosrenolom v období až do 2 rokov.

/Eliminácia/
U zdravých jedincov sa lantán vylučuje hlavne stolicou a iba približne
0,000031 % perorálnej dávky sa vylučuje močom (renálny klírens je približne
1 ml/min, čo predstavuje <2 % celkového plazmatického klírensu).
Po intravenóznom podaní zvieratám sa lantán vylučuje hlavne stolicou (74 %
dávky), spoločne prostredníctvom žlče a priamym prestupom cez stenu čreva.
Renálna exkrécia bola nepodstatná.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí.

Hydrát uhličitanu lantanitého znížil žalúdočnú kyslosť u potkanov v štúdii
farmakologickej bezpečnosti.

U potkanov, ktorým sa podávali vysoké dávky hydrátu uhličitanu lantanitého
od 6. dňa gravidity do 20. dňa po pôrode, sa nezistili žiadne účinky na
matku, ale sa zistila znížená hmotnosť mláďat a oneskorenie v niektorých
vývojových markeroch (otváranie očí a vagíny). U králikov, ktorým sa
podávali vysoké denné dávky hydrátu uhličitanu lantanitého počas gravidity,
sa zistila toxicita pre matku so zníženým príjmom potravy matky a zvýšením
telesnej hmotnosti, zvýšením predimplantačných a poimplantačných strát
a znížením telesnej hmotnosti mláďat.

Hydrát uhličitanu lantanitého nebol karcinogénny u myší alebo potkanov.
U myší sa pozoroval zvýšený výskyt gastrických glandulárnych adenómov
v skupine, ktorej sa podávali vysoké dávky (1500 mg/kg/deň). Neoplastická
reakcia u myší sa považuje byť vo vzťahu k exacerbácii spontánnych
patologických žalúdočných zmien a má malý klinický význam.

Štúdie na zvieratách preukázali ukladanie lantánu do tkanív, hlavne v
gastrointestinálnom trakte, mezenterických lymfatických uzlinách, pečeni a
kostiach (pozri časť 5.2). Avšak celoživotné štúdie na zdravých zvieratách
nenaznačujú, že by užívanie Fosrenolu predstavovalo nebezpečenstvo pre
ľudí. Špecifické imunotoxické štúdie neboli vykonané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Dextráty (hydratované)
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biele valcovité HDPE fľaše obsahujúce tesniacu vatu s poistným
polypropylénovým závitovým viečkom bezpečným pre deti.

/Veľkosti balení/
40, 90, 200, 400 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na
trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd
Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke
Hampshire, RG24 8EP, Veľká Británia

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0397/06-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27.09.2006 / 19.03.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C36376
Skupina ATC:
V03 - Všetky ostatné liečivá
Skupina ATC:
V03AE03 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
lysatum bacteriale mixtum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s chronickým ochorením obličiek v nefrologických ambulanciách, alebo na dialyzačnom stredisku u hemodialyzovaných pacientov a pacientov na peritoneálnej dialýze na liečbu hyperfosfatémie, ak pri liečbe kalciovými viazačmi fosfátov pretrváva hyperfosfatémia nad 1,8 mmol/l alebo dôjde pri tejto liečbe k hyperkalcémii nad 2,38 mmol/l, alebo ku klinicky alebo rádiologicky potvrdeným kalcifikátom v mäkkých tkanivách, alebo iPTH<150pg/ml v dvoch po sebe nasledujúcich vyšetreniach s odstupom vyšetrení najmenej jeden mesiac. Ak dôjde u pacienta k  progresii ochorenia, čiže sa zvýši hodnota fosfátu nad počiatočnú hodnotu, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby v pravidelných mesačných intervaloch.
Predajná cena:
181.51 € / 5468.17 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
181.51 € / 5468.17 SK
Posledná aktualizácia:
2016-05-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien