Detail:
Trajenta 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x5 mg
Názov lieku:
Trajenta 5 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 30x5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10791
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BH05 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
Boehringer Ingelheim Internat.GmbH, Ingelheim n/Rýnom, SRN
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7-11% podľa štandardu DCCT) po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu v kombináciách: a) s metforminom u obéznych pacientov (BMI > 30), b) so sulfonylureou a s metformínom (BMI > 30).
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz.
Predajná cena:
42.59 € / 1283.07 SK
Úhrada poisťovňou:
42.06 € / 1267.10 SK
Doplatok pacienta:
0.53 € / 15.97 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien