Detail:
ESTRIMAX tbl flm 3x28
Názov lieku:
ESTRIMAX
Doplnok názvu:
tbl flm 3x28
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04272
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/04271


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY


ESTRIMAX 2 mg filmom obalené tablety
estradiol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek
– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Môžno bude potrebné, aby ste
si ju znova prečítali.
– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľky sa dozviete:

1. Čo je Estrimax a na čo sa užíva
2. Skôr ako užijete Estrimax
3. Ako užívať Estrimax
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Estrimax
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ESTRIMAX A NA ČO SA POUŽÍVA

Estrimax obsahuje ženský pohlavný hormón estradiol, ktorý je zhodný s
estradiolom vytváraným ženskými vaječníkmi a je označovaný ako prirodzený
estrogén.
Estrimax je liek na hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) a predpisuje sa na

. Zmiernenie nepríjemných príznakov menopauzy, ako sú návaly horúčavy,
nočné potenie a suchosť pošvy, ktoré sa objavujú, keď klesnú hladiny
estrogénu a menštruácia prestáva.

. Na predchádzanie osteoporózy (rednutie kostí) u postmenopauzálnych žien,
ak majú vysoké riziko vzniku zlomenín kostí a keď nemôžu užívať iné lieky
na toto ochorenie.

Estrimax sa predpisuje hlavne ženám, ktoré majú odstránenú maternicu, a
preto nepotrebujú kombinovanú liečbu.

Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú nedostatočné.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ESTRIMAX

Bezpečnosť HSL
Rovnako ako je HSL prínosom, môže mať isté riziká, ktoré potrebujete
zvážiť, keď sa rozhodujete, či ju budete užívať, alebo či v nej budete
pokračovať.

Lekárske vyšetrenie
Pred tým, ako začnete užívať HSL, sa Vás lekár má opýtať na choroby, ktoré
ste prekonali, ako aj na choroby, ktoré sa vyskytli vo Vašej rodine. Lekár
môže rozhodnúť o vyšetrení Vašich prsníkov a/alebo brucha a môže vykonať
interné vyšetrenie – ale len v tom prípade, ak sú tieto vyšetrenia pre Vás
nevyhnutné, alebo ak máte mimoriadne obavy.
Keď začnete s HSL, musíte navštevovať lekára kvôli pravideným kontrolám
(najmenej raz ročne). Pri týchto kontrolách môžete hovoriť s lekárom
o prínose a riziku pokračovania v HSL.

Nezabudnite
Choďte na pravidelné vyšetrenie prsníkov (mamografiu) a vyšetrenie krčka
maternice. Pravidelne si vyšetrujte prsníky, či na nich nedošlo k nejakým
zmenám, ako sú jamky v koži, zmeny na bradavkách alebo akékoľvek hrčky,
ktoré môžete zbadať alebo pocítiť.

Ochorenie srdca
HSL sa neodporúča ženám, ktoré majú ochorenie srdca alebo mali ochorenie
srdca v poslednej dobe. Ak ste niekedy mali ochorenie srdca, povedzte to
svojmu lekárovi, aby ste vedeli, či môžete užívať HSL.
HSL nepomáha v prevencii ochorenia srdca.
Štúdie s jedným typom HSL (obsahujúca konjugovaný estrogén plus progesterón
MPA) ukázali, že u žien môže trocha pravdepodobnejšie dôjsť k ochoreniu
srdca počas prvého roka užívania tejto liečby.
Pre iné typy HSL je pravdepodobne riziko podobné, avšak nie je to zatiaľ
isté.

/Ak sa u Vás objaví bolesť hrudníka, ktorá sa šíri do ramena alebo krku,/
/navštívte lekára čo najskôr a neužívajte HSL až dovtedy, kým Vám lekár/
/povie, že môžete pokračovať. Táto bolesť môže byť príznakom ochorenia/
/srdca./

Mozgová príhoda
Posledné výskumy naznačujú, že HSL mierne zvyšuje riziko mozgovej príhody.
Ďalšie faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko mozgovej príhody, zahŕňajú:
• narastajúci vek
• vysoký krvný tlak
• fajčenie
• nadmerrné pitie alkoholu
• nepravidelný srdcový tep.
Ak sa obávate ktoréhokoľvek z týchto uvedených faktorov, alebo ak ste mali
mozgovú príhodu v minulosti, povedzte to lekárovi, aby ste vedeli, či
môžete užívať HSL.

Porovnanie
Pri skúmaní 50 až 59-ročných žien, ktoré neužívajú HSL – v priemere počas 5-
ročného obdobia môžeme predpokladať, že 3 z 1 000 budú mať mozgovú príhodu.
U žien vo veku 50-59 rokov, ktoré užívajú HSL, by tento počet bol 4 z 1
000.
Pri skúmaní žien vo veku 60-69 rokov, ktoré neužívajú HSL – v priemere
počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 11 z 1 000 bude mať mozgovú
príhodu.
U žien 60-69-ročných, ktoré užívajú HSL, by tento počet bol 15 z 1 000.

/Ak sa u Vás objaví nevysvetliteľná bolesť hlavy migrenózneho typu, s/
/poruchami videnia alebo bez nich, navštívte lekára čo najskôr a neužívajte/
/HSL až dovtedy, kým Vám lekár povie, že môžete pokračovať. Táto bolesť môže/
/byť včasným varovným príznakom mozgovej príhody./

Krvné zrazeniny
HSL môže zvyšovať riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (tiež nazývané
hlboká žilová trombóza alebo DVT), zvlášť počas prvého roka jej užívania.
Tieto krvné zrazeniny nie sú vždy vážne, ale keď sa dostanú do pľúc, môžu
spôsobiť bolesť v hrudi, dýchavičnosť, kolaps alebo dokonca smrť.
Tento stav sa nazýva pľúcna embólia alebo PE.
DVT a PE sú príkladmi stavu nazývaného žilová trombembólia alebo VTE.

Náchylnejšia na vznik krvných zrazenín ste:
• ak máte veľkú nadváhu,
• ak ste už predtým mali krvné zrazeniny,
• ak niekto z Vašej blízkej rodiny mal krvné zrazeniny,
• ak ste mali jeden alebo viac spontánnych potratov,
• ak máte problémy s krvnými zrazeninami, čo vyžaduje liečbu liekom,
ako je warfarín,
• ak ste dlhodobo pripútaná na lôžko kvôli vážnej operácii, chorobe
alebo zraneniu,
• ak máte zriedkavé ochorenie SLE.
Ak sa niektoré z uvedeného vzťahuje na Vás, povedzte to svojmu lekárovi,
aby ste vedeli, či môžete užívať HSL.

Porovnanie
Pri skúmaní žien vo veku 50-59 rokov, ktoré neužívajú HSL – v priemere
počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 3 z 1 000 budú mať krvné
zrazeniny.
U žien vo veku 50-59 rokov, ktoré užívajú HSL, by tento počet bol 7 z 1
000.
Pri skúmaní žien vo veku 60-69 rokov, ktoré neužívajú HSL – v priemere
počas 5-ročného obdobia môžeme predpokladať, že 8 z 1 000 bude mať krvné
zrazeniny.
U žien vo veku 60-69 rokov, ktoré úžívajú HSL, by tento počet bol 17 z 1
000.

/Ak sa u Vás objaí bolestivý opuch nohy, náhla bolesť v hrudi, ťažkosti/
/s dýchaním, navštívte lekára čo najskôr a neužívajte HSL až dovtedy, kým/
/Vám lekár povie, že môžete pokračovať. Tieto stavy môžu byť príznakom/
/krvnej zrazeniny./

Ak máte podstúpiť operáciu, uistite sa, že Váš lekár o nej vie. Možno bude
potrebné prerušiť užívanie HSL asi na 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa
znížilo riziko vzniku krvných zrazenín. Lekár Vám povie, kedy môžete znovu
začať užívať HSL.

Účinky na riziko vzniku rakoviny

Rakovina prsníka
Ženy, ktoré majú rakovinu prsníka alebo mali rakovinu prsníka v minulosti,
nemajú užívať HSL.
Užívanie HSL mierne zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka, čo súvisí
s neskorším nástupom menopauzy (prechodu). Riziko u postmenopauzálnych žien
užívajúcich len estrogénovú HSL počas 5 rokov je približné rovnaké ako u
žien rovnakého veku, ktoré v tejto dobe ešte stále majú menštruáciu
a neužívajú HSL. Riziko u žien, ktoré užívajú estrogén plus gestagén HSL,
je vyššie ako len u estrogénovej HSL (ale estrogén plus gestagén HSL je pre
endometrium prospešnejšia, pozri nižšie „Rakovina endometria“).
Pre všetky typy HSL je dodatočné riziko rakoviny prsníka tým vyššie, čím
dlhšie sa užíva, ale vracia sa na normálne hodnoty do 5 rokov po ukončení
HSL.

Riziko vzniku rakoviny prsníka sa u Vás tiež zvyšuje:
• ak máte blízke príbuzné (matka, sestra alebo stará matka), ktoré mali
rakovimu prsníka,
• ak máte vysokú nadváhu.

Porovnanie
Pri skúmaní 50-ročných žien, ktoré neužívajú HSL – v priemere 32 z 1 000
bude mať diagnostikovanú rakovinu prsníka do veku 65 rokov.
U žien, ktoré začnú užívať len estrogénovú HSL vo veku 50 rokov a užívajú
ju 5 rokov, sa tento počet bude pohybovať medzi 33 a 34 z 1 000 (t.j.
navyše 1-2 prípady).
Ak užívajú len estrogénovú HSL počas 10 rokov, tento počet bude 37 z 1 000
(t.j. navyše 5 prípadov).
U žien, ktoré začínajú užívať estrogén plus gestagén HSL vo veku 50 rokov
a užívajú ju počas 5 rokov, tento počet bude 38 z 1 000 (t.j. navyše 6
prípadov).
Ak užívajú estrogén plus gestagén HSL počas 10 rokov, tento počet bude 51
z 1 000 (t.j. navyše 19 prípadov).

/Ak spozorujete akékoľvek zmeny na prsníkoch, ako jamky v koži, zmeny na/
/bradavkách, akékoľvek hrčky, ktoré môžete zbadať alebo pocítiť, objednajte/
/sa čo najskôr u svojho lekára./

Rakovina endometria (rakovina sliznice maternice)
Dlhodobé užívanie samotnej estrogénovej HSL môže zvýšiť riziko rakoviny
sliznice maternice (endometria).
Užívanie gestagénu ako aj estrogénu pomáha znížiť toto riziko.
Ak ešte máte maternicu, Váš lekár Vám môže predpísať gestagén, ako aj
estrogén. Ak ich predpíše, môže to byť samostatne alebo ako kombinovaný
liek HSL.
Ak ste mali maternicu odstránenú (hysterektómia), Váš lekár sa s Vami
porozpráva, či môžete bezpečne užívať estrogén bez gestagénu.
Ak ste mali maternicu odstránenú kvôli endometrióze, zostávajúce
endometrium vo Vašom tele môže spôsobovať riziko.
Teda Váš lekár Vám môže predpísať HSL, ktorá obsahuje gestagén, ako aj
estrogén.

Porovnanie
Pri skúmaní žien, ktoré stále majú maternicu a ktoré neužívajú HSL –
v priemere 5 z 1 000 bude mať diagnostikovanú rakovinu endometria medzi 50.
a 65. rokom.
U žien, ktoré užívajú len estrogénovú HSL, tento počet bude 2 až 12-krát
vyšší, čo závisí od dávky a dĺžky užívania. Pridanie gestagénu k samotnej
estrogénovej HSL značne znižuje riziko rakoviny endometria.
Ak sa u Vás objaví náhle krvácanie alebo špinenie, nie je to obyčajne nič,
kvôli čomu by ste sa mali znepokojovať, zvlášť počas prvých pár mesiacov
užívania HSL.

Ale ak krvácanie alebo špinenie:
• pretrváva dlhšie ako prvých pár mesiacov
• začne nejaký čas po začiatku HSL
• pretrváva aj potom, ako ste ukončili užívanie HSL
/objednajte sa u lekára. Môže to byť príznakom toho, že endometrium zhrublo./

Rakovina vaječníkov
Rakovina vaječníkov je veľmi zriedkavá, ale závažná. Môže byť ťažké
diagnostikovať ju, pretože ochorenie je často bez zjavných príznakov.
Niektoré štúdie ukázali, že užívanie samotnej estrogénovej HSL dlhšie ako 5
rokov môže zvýšiť riziko rakoviny vaječníkov. Dosiaľ nie je známe, či iné
typy HSL zvyšujú toto riziko rovnakou mierou.

Neužívajte Estrimax
. keď ste alergická (precitlivená) na estradiol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Estrimaxu (uvedené v časti 6 „Ďalšie informácie“)
. keď máte, v minulosti ste mali alebo existuje podozrenie, že máte
rakovinu prsníka (pozri časť 2, „Rakovina prsníka“)
. keď máte alebo existuje podozrenie, že máte iný od estrogénov závislý
nádor, napr. rakovinu sliznice maternice (rakovina endometria)
. keď máte neobvyklé krvácanie z pošvy, ktoré Váš lekár nediagnostikoval
. keď máte hyperpláziu endometria (nadmerný rast výstelky sliznice
maternice) a nie ste liečená
. keď máte alebo ste mali krvné zrazeniny v krvnom riečišti nôh alebo v
pľúcach (napr. hlbokú žilovú trombózu alebo pľúcnu embóliu) alebo ak ste
nimi trpeli bez akejkoľvek príčiny, napríklad v súvislosti s operáciou
alebo tehotenstvom (pozri časť 2, „Krvné zrazeniny“)
. keď ste mali nedávno srdcový záchvat, mozgovú príhodu alebo máte angínu
pektoris
. keď máte alebo ste mali problémy s pečeňou a funkčné testy pečene sa
nevrátili na normálne hodnoty
. keď máte porfýriu (metabolické ochorenie s porušenou tvorbou krvných
pigmentov).

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Estrimaxu
Informujte svojho lekára, ak máte (alebo ste mali) nasledujúce ochorenia.
Váš lekár Vás bude možno chcieť sledovať dôkladnejšie. Počas liečby
Estrimaxom sa tieto ochorenia môžu v zriedkavých prípadoch vrátiť alebo
zhoršiť:
• ak máte predpoklady ovplyvňujúce výstelku maternice, vrátane
fibroidov (nezhubných nádorov tkaniva), endometriózy (výskyt
maternicovej sliznice mimo maternice) alebo ste mali hyperpláziu
endometria (nadmerný rast výstelky sliznice maternice)
• ak máte v anamnéze krvné zrazeniny (trombóza) alebo ak máte rizikové
faktory pre tvorbu krvných zrazenín, (tieto rizikové faktory a príznaky
krvných zrazenín sú uvedené v časti 2 „Krvné zrazeniny“)
• ak ktokoľvek z blízkej rodiny mal rakovinu prsníka alebo iné nádory
závislé od estrogénov (rakovina endometria)
• ak máte vysoký krvný tlak
• ak máte choroby pečene, ako je adenóm pečene (nezhubný nádor)
• ak máte ochorenie obličiek alebo srdca
• ak máte diabetes mellitus (cukrovka) alebo žlčové kamene
• ak máte epilepsiu alebo astmu
• ak mávate migrénu alebo silnú bolesť hlavy
• ak máte systémový lupus erythematozus (SLE)
• ak máte vysoké hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia)
• ak máte otosklerózu (postupná strata sluchu).

Ak Vám treba vykonať krvné testy, povedzte lekárovi, že užívate Estrimax,
pretože estrogény môžu ovplyvniť výsledky laboratórnych testov.

Ak máte podstúpiť operáciu, povedzte to Vášmu lekárovi. Je možné, že budete
musieť prestať užívať tento liek 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa
znížilo riziko tvorby krvných zrazenín. Váš lekár Vám povie, kedy môžete
znovu začať s liečbou.


Ukončenie liečby Estrimaxom

Ak sa u Vás objavia nasledujúce nižšie uvedené stavy, ukončite užívanie
Estrimaxu a kontaktujte ihneď svojho lekára:
• ak sa objaví bolesť hlavy migrenózneho typu po prvý raz
• ak sa objaví žlté sfarbenie pokožky alebo očí (žltačka) alebo iné
problémy s pečeňou
• ak sa máte príznaky vysokého krvného tlaku (napr. bolesť hlavy)
• ak otehotniete
• ak sa u Vás objavia stavy uvedené v časti 2, „Skôr ako užijete
Estrimax“.
Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu znižovať účinok Estrimaxu:
• lieky používané pri epilepsii (ako fenobarbital, fenytoín a
karbamazepín)
• lieky používané pri tuberkulóze (ako rifampicín a rifabutín)
• lieky používané pri HIV infekciách (ako nevirapín, efavirenz,
ritonavir a nelfinavir)
• rastlinné produkty obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum
perforatum).

Používanie Estrimaxu s jedlom a nápojmi
Tablety môžete užívať s jedlom a nápojmi alebo aj bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Neužívajte Estrimax, ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo ak
dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je známy žiadny vplyv Estrimaxu na schopnosť obsluhovať stroje alebo
viesť vozidlo.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Estrimaxu
Estrimax obsahuje monohydrát laktózy.
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, prosím, povedzte to
svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Estrimax.


3. AKO UŽÍVAŤ ESTRIMAX

Vždy užívajte Estrimax presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte odstránenú maternicu, alebo ak nemáte žiadnu menštruáciu a
neužívate žiadne iné hormonálne lieky, môžete začať s liečbou
v ktorýkoľvek vhodný deň.

Užívajte jednu tabletu raz denne, približne v rovnakom čase každý deň.
Tabletu zapite pohárom vody.

Užívajte tabletu každý deň bez prerušenia.
Po užití všetkých 28 tabliet z jedného balenia, pokračuje bez
prerušenia novým balením.

Na liečbu zmiernenia príznakov menopauzy Vám má lekár stanoviť najnižšiu
účinnú dávku počas čo najkratšej doby.
Informujte svojho lekára, ak sa po 3 mesiacoch liečby nedosiahne zlepšenie
príznakov.

Ak už nemáte maternicu, lekár Vám nepredpíše gestagén (ďalší ženský
hormón), pokiaľ netrpíte endometriózou (výskyt maternicovej sliznice mimo
maternice).

Ak ste užívali inú HSL liečbu, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom, kedy začať s užívaním Estrimaxu.


Ak užijete viac Estrimaxu, ako máte

Ak ste užili viac Estrimaxu, ako ste mali, povedzte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.
Predávkovanie tabletami Estrimax môže u Vás spôsobiť nutkanie na vracanie
alebo vracanie.

Ak zabudnete užiť Estrimax
Ak ste v obvyklom čase zabudli užiť tabletu, pokúste sa ju užiť v priebehu
najbližších 12 hodín. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, začnite s užívaním ako
ovyble nasledujúci deň. Neužívajte dvojitú dávka, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Estrimax
Ak chcete liečbu Estrimaxom prerušiť, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý
Vám vysvetlí dôsledok prerušenia liečby a vysvetlí Vám iné možnosti liečby.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Estrimax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Časté (u viac ako 1 zo 100 žien)
Depresia
Bolesť hlavy
Bolesť brucha (bolesť žalúdka)
Pocit nevoľnosti (nauzea)
Kŕče v nohách
Citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov a bolesť prsníkov
Opuchy (zadržiavanie tekutín)
Zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté (u menej ako 1 zo 100 žien)
Abnormálne videnie
Krvné zrazeniny v žile (žilové trombembolické ochorenie)
Pyróza
Vracanie
Flatulencia (vetry) a nadúvanie
Žlčové kamene
Vyrážka alebo žihľavka

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (u menej ako 1 z 10 000 žien)
Nepravidelné krvácanie z pošvy*
Migréna, zhoršenie migrény
Mozgová príhoda
Nespavosť
Epilepsia
Zmeny libida (zmeny pohlavnej túžby)
Vaginálne mykotické infekcie
Zhoršenie astmy
Závraty
Hnačka
Vypadávanie vlasov (alopécia)
Zvýšený krvný tlak
*U žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu

Ďalšie vedľajšie účinky spôsobené HSL
Doluuvedené vedľajšie účinky boli zaznamenané po užívaní estrogénových
a estrogén/gestagénových liekov. Ďalšie infomácie sú uvedené v časti 2
„Skôr ako užijete Estrimax“.
Mozgová príhoda
Krvné zrazeniny
Rakovina prsníka
Rakovina endometria
Rakovina vaječníkov

Demencia
HSL nepomáha zlepšeniu pri strate pamäti. Z klinickej štúdie existuje dôkaz
o zvýšenom (nepatrnom) riziku demencie u žien , ktoré začali užívať HSL vo
veku viac ako 65 rokov. Nie je známe, či sa to vzťahuje aj na ženy
užívajúce iné lieky HSL lieky alebo na tie, ktoré začali užívať liek
v mladšom veku.

Ochorenie žlčníka
Boli hlásené ochorenia žlčníka po liečbe estrogén/gestagénom.

Účinok na kožu
Hnedé pigmentové škvrny na tvári (chloazma), začervenanie kože vrátane
zápalu na rukách alebo nohách (multiformný erytém), tvorba červených uzlín
na prednej časti nôh/kolien (erythema nosodum) alebo modrine podobná
vyrážka (vaskulárna purpura) a svrbenie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ESTRIMAX

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Estrimax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Estrimax obsahuje
/– Liečivo je:/ 2 mg estradiolu (vo forme 2,07 mg hemyhydrátu estradiolu)
v každej filmom obalenej tablete
/– Ďalšie zložky sú:/
Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát,
povidón, mastenec, kukuričný škrob, zemiakový škrob, monohydrát
laktózy.
Filmová vrstva tablety: koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý,
makrogol 6000, Sepifilm 003 (hypromelóza + makrogol), čierny oxid
železitý

Ako vyzerá Estrimax a obsah balenia
Svetlé sivé okrúhle bikonvexné tablety.

3 x 28 filmom obalených tabliet v blistri v Al/PVC fólii, papierová
škatuľka.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapešť
Gyömröi út 19-21
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená
v 10/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04272


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ESTRIMAX, 2 mg, filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg estradiolu (vo forme 2,07 mg
hemihydrátu estradiolu)

Pomocné látky: 43,43 mg monohydrátu laktózy v každej filmom obalenej
tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Svetlé sivé okrúhle bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Hormonálna substitučná liečba (HSL) príznakov deficitu estrogénov u žien v
postmenopauzálnom veku.
Na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom
vzniku fraktúr, ktoré netolerujú alebo sú pre ne kontraindikované iné lieky
schválené na prevenciu osteoporózy.
Estrogén sa indikuje hlavne u žien po hysterektómii, ktoré z tohto dôvodu
nemôžu byť liečené kombinovanými estrogén/gestagénovými liekmi.
Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Estrimax je liek na hormonálnu substitúciu obsahujúci len estrogén.
Estrogén sa nemá používať u žien s intaktnou maternicou bez kombinácie
s vhodnou gestagénovou liečbou trvajúcou najmenej 10-12 dní cyklu. Na
začatie a pokračovanie liečby postmenopauzálnych príznakov má byť použitá
najnižšia účinná dávka pre najkratšiu dobu trvania liečby (pozri časť 4.4).


Prestavenie pacientky na vyššiu alebo nižšiu dávku Estrimaxu môže byť
indikované, ak je klinická odpoveď pacientky v prvých troch mesiacoch
liečby nedostatočná (hodnotené podľa zoslabenia symptómov alebo
neuspokojivej znášanlivosti). Dávka postačujúca na prevenciu osteoporózy je
1-2 mg estradiolu denne, obyčajne sa nepoužíva vyššia dávka na dlhodobú
profylaxiu osteoporózy.
Užívať sa má jedna tableta denne bez prerušenia. U žien s amenoreou,
ktoré neužívali HSL, alebo ktoré prechádzajú z inej HSL obsahujúcej iba
estrogén alebo z kombinovanej HSL, sa liečba liekom Estrimax môže začať
v ľubovoľný deň. U žien prechádzajúcich zo sekvenčnej HSL sa má liečba
Estrimaxom začať na 5. deň krvácania. U žien bez hysterektómie sa má zvážiť
kombinácia s gestagénom, kontinuálna alebo sekvenčná, najmenej počas 12-14
dní každého cyklu. Typ, dávka ako aj trvanie podávania gestagénu má
zabezpečiť dostatočné potlačenie estrogén stimulujúcej endometriálnej
proliferácie (pozri tiež časť 4.4).

Ak pacientka zabudla užiť tabletu, má túto tabletu užiť hneď, ako je to
možné, v priebehu nasledujúcich 12 hodín. Inak sa musí zabudnutá tableta
vyradiť a pacientka má pokračovať nasledujúci deň novou tabletou.
Zabudnutie užitia dávky u nehysterektomovaných žien môže zvýšiť
pravdepodobnosť krvácania z prieniku a špinenia.
S výnimkou predchádzajúcej diagnózy endometriózy sa neodporúča
u hysterektomovaných žien pridávať gestagén.

3. Kontraindikácie

- Potvrdená, prekonaná alebo suspektná rakovina prsníka;
- Potvrdené alebo suspektné estrogén-dependentné zhubné nádory (napr.
karcinóm endometria);
- Nediagnostikované genitálne krvácanie;
- Neliečená hyperplázia endometria;
- Predchádzajúca idiopatická alebo súčasná venózna trombembolická
choroba (hlboká venózna trombóza, pulmonárny embolizmus);
- Aktívne alebo nedávne arteriálne trombembolické ochorenie (napr. angína
pektoris, infarkt myokardu);
- Akútne ochorenie pečene alebo ochorenie pečene v anamnéze, pri ktorom
pečeňové testy nedosiahli normálne hodnoty.
- Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku lieku.
- Porfýria.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba postmenopauzálnych symptómov s HSL má začať len pri príznakoch,
ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu života. Vo všetkých prípadoch musí
byť aspoň raz ročne starostlivo posúdené riziko a prínos a v liečbe HSL sa
má pokračovať len tak dlho, pokým prínos prevažuje nad rizikom.

Lekárske vyšetrenie/sledovanie
Pred začatím alebo obnovením HSL sa musí odobrať úplná osobná a rodinná
anamnéza pacientky. Fyzikálne vyšetrenia (vrátane vyšetrenia panvy
a prsníkov) môžu poukázať na kontraindikácie a nebezpečenstvá použitia.
Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých frekvencia
a zameranie sa prispôsobuje jednotlivej pacientke. Všetky zistené zmeny na
prsníkoch musia ženy oznámiť lekárovi alebo zdravotnej sestre (pozri nižšie
časť „Karcinóm prsníka“). Vyšetrenia, vrátane mamografie sa majú vykonávať
v súlade so súčasne akceptovanou skríningovou praxou, modifikované podľa
klinických potrieb jednotlivej pacientky.

Stavy, ktoré vyžadujú dohľad
Ak sú prítomné nasledujúce stavy, príp. sa objavili a/alebo sa zhoršili
počas tehotenstva alebo po predchádzajúcej hormonálnej liečbe, pacientka sa
má veľmi pozorne sledovať. Je treba mať na pamäti, že v zriedkavých
prípadoch sa počas liečby Estrimaxom tieto stavy môžu opakovať alebo
zhoršiť:
- Leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza
- Trombembolická príhoda alebo prítomnosť rizikových faktorov (pozri
nižšie) v anamnéze
- Rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvý stupeň
dedičnosti nádoru prsníka
- Hypertenzia
- Ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)
- Cukrovka s vaskulárnym postihnutím alebo bez neho
- Žlčové kamene
- Migréna alebo (silné) bolesti hlavy
- Systémový lupus erythematosus
- Endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie)
- Epilepsia
- Astma
- Otoskleróza

Dôvody na okamžité ukončenie liečby
Liečba sa má ukončiť v prípade objavenia sa kontraindikácie
a v nasledujúcich prípadoch:
- žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií,
- významné zvýšenie krvného tlaku,
- nový výskyt migrenóznych bolestí hlavy,
- gravidita.

Endometriálna hyperplázia
Ženy s intaktnou maternicou, ktoré už boli liečené iba samotnými
estrogénmi, sa majú so zvýšenou pozornosťou vyšetriť s cieľom odhaliť možnú
hyperstimuláciu/malignitu endometria ešte pred začatím liečby Estrimaxom.
Riziko endometriálnej hyperplázie a karcinómu stúpa, keď sú estrogény
podávané samostatne dlhšiu dobu (pozri časť 4.8). Súbežné podávanie
gestagénu najmenej 12 dní počas cyklu u žien, ktoré nie sú po
hysterektómii, značne znižuje toto riziko.
Pri perorálnych dávkach estradiolu > 2 mg nebola endometriálna bezpečnosť
pridávaných gestagénov sledovaná.
Počas prvých mesiacov liečby sa môže objaviť krvácanie z prieniku
a špinenie. Ak sa krvácanie z prieniku alebo špinenie objaví po určitom
čase liečby alebo ak pretrváva po prerušení liečby, má sa zistiť príčina
krvácania. Toto vyšetrenie môže zahŕňať biopsiu sliznice maternice na
vylúčenie malignity endometria.
Nekontrolovaná estrogénová stimulácia môže viesť k premalígnej alebo
malígnej transformácii vo zvyškových ohniskách endometriózy. Z tohto dôvodu
sa má pridávanie progesterónu k estrogénovej substitučnej liečbe zvážiť
u žien, ktoré kvôli endometrióze podstúpili hysterektómiu, najmä ak je
známe, že išlo o reziduálnu endometriózu.

Karcinóm prsníka
Randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia „Women’s Health Initiative
study“ (WHI) a epidemiologické štúdie, vrátane „Million Woman Study“ (MWS),
poukázali na zvýšenie rizika karcinómu prsníka u žien užívajúcich
estrogénovú, estrogén-gestagénovú kombinovanú HSL alebo tibolón viac rokov
(pozri časť 4.8).
U každého druhu HSL sa stáva nadmerné riziko evidentným po niekoľkých
rokoch liečby a zvyšuje sa s dĺžkou jej trvania, ale k návratu k normálnym
hodnotám dochádza po pár (najviac piatich) rokoch po jej ukončení.
V MWS štúdii bolo riziko rakoviny prsníka súvisiace s konjugovanými
konskými estrogénmi (CEE) alebo estradiolom (E2) väčšie, keď sa pridával
progesterón buď sekvenčne, alebo kontinuálne, a to bez ohľadu na typ
progesterónu. Nebolo dokázané, že by sa líšilo riziko medzi rôznymi
spôsobmi podania.
V štúdii WHI sa ukázalo, že kontinuálne užívanie liekov s konjugovaným
konským estrogénom a medroxyprogesterónacetátom (CEE + MPA) bolo spojené
s nepatrne častejším výskytom rakoviny prsníka a v porovnaní s placebom sa
častejšie vyskytovali lokálne metastázy do lymfatických uzlín.
HSL, najmä kombinovaná estrogén-gestagénová liečba, zvyšuje hustotu
mamografického zobrazenia, čo môže mať nepriaznivý vplyv na rádiologickú
detekciu rakoviny prsníka.

Venózny trombembolizmus
HSL je vždy spojená s vyšším relatívnym rizikom vzniku venózneho
trombembolizmu (VTE), t.j. s hlbokou žilovou trombózou alebo s pľúcnou
embóliou. Jedna randomizovaná kontrolná štúdia a epidemiologické štúdie
poukazujú na dvoj- až trojnásobne vyššie riziko u užívateliek HSL
v porovnaní so ženami neužívajúcimi HSL. Medzi ženami neužívajúcimi HSL sa
počet prípadov s VTE počas päťročného obdobia vyskytol u 3 z 1000 žien vo
veku 50-59 rokov a u 8 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že
u zdravých žien, ktoré užívajú HSL počas 5 rokov, by sa počet ďalších
prípadov VTE počas tohto päťročného obdobia zvýšil o 2 až 6 (najlepší odhad
= 4) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a o 5 až 15 (najlepší odhad = 9) na
1000 žien vo veku 60-69 rokov. Je pravdepodobnejšie, že takéto prípady sa
u HSL objavia v prvom roku užívania ako neskôr.
Všeobecne uznávanými rizikovými faktormi pre VTE vrátane osobnej a rodinnej
anamnézy sú ťažká obezita (index telesnej hmotnosti >30 kg/m2) a systémový
lupus erythematosus. Nie je zhoda o možnej úlohe varikóznych žíl vo VTE.
Pacientky s VTE alebo známymi trombofilnými stavmi v anamnéze majú zvýšené
riziko VTE, pričom HSL môže k tomuto riziku prispievať. Ak sa trombembólia
alebo opakované spontánne potraty vyskytujú v osobnej alebo v blízkej
rodinnej anamnéze, majú byť vyšetrené za účelom vylúčenia náchylnosti na
trombofíliu. Dokiaľ sa dôkladne nevyšetria trombofilné faktory alebo
dokiaľ sa nezačne antikoagulačná liečba, používanie HSL u takýchto
pacientok sa má považovať za kontraindikované. U žien, ktoré vyžadujú
antikoagulačnú liečbu, sa musí starostlivo zvážiť pomer prínosu a rizika
HSL.
Riziko VTE môže byť dočasne zvýšené predĺženou imobilizáciou, väčšou
traumou alebo náročným operačným zákrokom. U všetkých pacientok po operácii
sa má venovať veľká pozornosť profylaktickým opatreniam na pooperačnú
prevenciu VTE. Ak je po plánovanom chirurgickom výkone pravdepodobná
dlhodobá imobilizácia, predovšetkým po operáciách brucha a ortopedických
výkonoch na dolných končatinách, má sa zvážiť možnosť dočasného vysadenia
HSL 4-6 týždňov pred operáciou. Opätovné začatie liečby nie je možné,
dokiaľ nie je žena úplne pohyblivá.
Ak sa VTE vyvíja po začatí liečby, liek má byť vysadený. Pacientky,
akonáhle zbadajú možné trombembolické príznaky (napr. bolestivé opuchy
nohy, náhla bolesť v hrudi, dýchavičnosť), majú okamžite navštíviť svojho
lekára.

Kardiovaskulárne ochorenie (CAD)
Randomizované kontrolované štúdie nepotvrdili kardiovaskulárny prínos
kontinuálnej kombinovanej liečby konjugovanými estrogénmi a
medroxyprogesterónacetátom (MPA). Dve veľké klinické štúdie (WHI a HERS,
t.j. Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study) zistili možné zvýšené
riziko kardiovaskulárnej morbidity počas prvého roku používania a žiaden
celkový prospech. Pre ďalšie HSL lieky je k dispozícii málo údajov z
randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré skúmali ich vplyv na
kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Preto nie je isté, či je možné
rozšíriť tieto závery i na iné HSL liečivá.

Cievna mozgová príhoda
Druhotným zistením jednej veľkej randomizovanej klinickej štúdie (štúdie
WHI) bola skutočnosť, že u
zdravých žien liečených kontinuálnou kombinovanou liečbou konjugovanými
estrogénmi a MPA stúpa riziko mozgovej mŕtvice ischemického pôvodu. U žien,
ktoré nepoužívajú HSL, je odhadovaný počet prípadov mozgovej mŕtvice za päť
rokov 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 11 z 1000 žien vo veku 60-69
rokov. Odhaduje sa, že u žien užívajúcich 5 rokov konjugované estrogény a
MPA
pribúdajú počas tohto päťročného obdobia ďalšie 0 až 3 prípady mozgovej
mŕtvice (najlepší odhad = 1) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a 1 až 9
prípadov (najlepší odhad = 4) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Nie je
známe, či sa toto zvýšené riziko vzťahuje i pre iné HSL liečivá.

Karcinóm vaječníkov
V niektorých epidemiologických štúdiách je dlhodobé užívanie estrogénov v
monoterapii ako HSL
(aspoň 5-10 rokov) u žien po hysterektómii spojované so zvýšeným rizikom
rakoviny vaječníkov. Nie je isté, či má dlhodobá kombinovaná HSL iné
riziko, než lieky obsahujúce iba estrogén.

Iné stavy
- Estrogény môžu spôsobovať retenciu tekutín, preto majú byť pacientky so
srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou starostlivo sledované. Veľká
pozornosť sa má venovať pacientkám s terminálnou renálnou
insuficienciou, pretože sa u nich dá očakávať zvýšená hladina
cirkulujúcich liečiv nachádzajúcich sa v Estrimaxe.
- Počas estrogénovej substitučnej liečby alebo HSL sa majú starostlivo
sledovať pacientky s preukázanou hypertriglyceridémiou, pretože sa
počas estrogénovej liečby žien s týmto nálezom vyskytli zriedkavé
prípady významného zvýšenia plazmatických triglyceridov s následnou
pankreatitídou.
- Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroxín (TBG). Následkom
toho dochádza ku zvýšeniu hladiny cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy,
ktoré sa merajú vyšetrením hladín jódu viazaného na proteíny (PBI),
vyšetrením T4 (stĺpcovou analýzou alebo rádioimunoanalyticky) alebo
vyšetrením hladín T3 (rádioimunoanalyticky). Vychytávanie T3 klesá
následkom zvýšeného TBG. Koncentrácie voľného T4 a voľného T3 sa
nemenia. Môže dochádzať aj ku zvýšeniu sérových hladín iných väzobných
proteínov, t.j. globulínu viažuceho kortikoidy (CBG) a globulínu
viažuceho pohlavné hormóny (SHBG). Následkom je zvýšenie hladín
cirkulujúcich kortikosteroidov alebo pohlavných steroidných hormónov.
Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sa nemenia.
Môže dochádzať aj k zvýšeniu hladín iných plazmatických proteínov
(substrát angiotenzín/renín, alfa-1-antitrypsín, ceruloplazmín).
- Nebolo presvedčivo dokázané, či dochádza k zlepšeniu kognitívnych
funkcií. Zo štúdie WHI vyplýva niekoľko dôkazov zvýšeného rizika
pravdepodobnej demencie u žien, ktoré začali užívanie HSL v kombinácii
CEE a MPA po 65. roku veku. Nie je známe, či sa tieto závery vzťahujú i
na mladšie ženy po menopauze alebo na iné HSL liečivá.
Estrimax obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


5. Liekové a iné interakcie

Metabolizmus estrogénov a gestagénov sa môže zvyšovať pri súčasnom užívaní
liečiv, ktoré indukujú enzýmy metabolizujúce liečivá, a to enzýmy
cytochrómu P450, ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital, fenytoín,
karbamazepín) a antimikrobiálne lieky (rifampicín, rifabutín, nevirapín,
efavirenz).
Hoci sú ritonavir a nelfinavir silnými inhibítormi, pri súčasnom užívaní so
steroidnými hormónmi vykazujú naopak indukčné pôsobenie. Metabolizmus
estrogénov môžu ovplyvniť rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka
bodkovaného (/Hypericum perforatum/).
Klinicky sa zvýšený metabolizmus estrogénov a gestagénov môže manifestovať
ich zníženým účinkom a zmenami profilu maternicového krvácania.

6. Gravidita a laktácia

Estrimax nie je indikovaný počas gravidity. Ak sa gravidita zistí počas
liečby Estrimaxom, liečba sa má okamžite prerušiť. Výsledky doterajších
epidemiologických štúdií klinicky neukázali žiadny teratogénny alebo
fetotoxický účinok, ak sa estrogény v dávkach zodpovedajúcich Estrimaxu
nedopatrením užili počas gravidity.

Laktácia
Estrimax nie je indikovaný počas laktácie.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Estrimax nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Klinické skúsenosti:
V klinických štúdiách sa u menej ako 10 % pacientok vyskytli nežiaduce
účinky. Najčastejšie popisované nežiaduce účinky sú citlivosť/bolestivosť
prsníkov, bolesť brucha, opuch a bolesť hlavy.
Počas liečby Estrimaxom sa objavili nižšie uvedené nežiaduce účinky:

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových |>1/10 |>1/100 až |>1/1 000 až |>1/10 000 až |
|systémov | |<1/10 |<1/100 |<1/1 000 |
|Psychické | |Depresia | | |
|poruchy | | | | |
|Poruchy | |Bolesť hlavy | | |
|nervového | | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy oka | | |Abnormálne | |
| | | |videnie – | |
| | | |nešpecifikova| |
| | | |né | |
|Poruchy ciev | | |Cievna | |
| | | |embólia | |
| | | |–nešpecifikov| |
| | | |aná | |
|Poruchy | |Bolesť brucha|Dyspepsia, | |
|gastrointestiná| |alebo |vracanie, | |
|lneho traktu | |nevoľnosť |nadúvanie | |
| | | |alebo | |
| | | |meteorizmus | |
|Poruchy pečene | | |Žlčové kamene| |
|a žlčových | | | | |
|ciest | | | | |
|Poruchy kože | | |Vyrážka alebo| |
|a podkožného | | |žihľavka | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |Kŕče v nohách| | |
|kostrovej a | | | | |
|svalovej | | | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |Citlivosť | | |
|reprodukčného | |prsníkov, | | |
|systému a | |zväčšenie | | |
|prsníkov | |alebo | | |
| | |bolestivosť | | |
| | |prsníkov | | |
|Celkové poruchy| |Edém | | |
|a reakcie v | | | | |
|mieste podania | | | | |
|Vyšetrenia | |Zvýšenie | | |
| | |hmotnosti | | |

Karcinóm prsníka
Podľa údajov z veľkého počtu epidemiologických štúdií a jednej
randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie, „Women’s Health Initiative“
(WHI), celkové riziko vzniku rakoviny prsníka narastá s dĺžkou užívania HSL
u súčasných alebo nových užívateliek HSL.

Pre HSL /s obsahom samotného estrogénu/ sú odhady relatívneho rizika (RR)
z opakovanej analýzy pôvodných údajov z 51 epidemiologických štúdií
(v ktorých > 80 % užívateliek HSL užívalo len estrogénovú HSL)
a z epidemiologickej štúdie „Million Women Study“ (MWS) podobné, 1,35 (95 %
CI 1,21-1,49) a 1,30 (95 % CI 1,21-1,40).

Pri /estrogen-gestagénovej/ kombinovanej HSL viacero epidemiologických štúdií
popísalo celkové vyššie riziko karcinómu prsníka ako len pri podávaní
samotných estrogénov.
MWS štúdia zistila, že v porovnaní so ženami neužívajúcimi HSL boli
užívateľky rôznych typov estrogén-progesterónovej kombinovanej HSL spájané
s vyšším rizikom karcinómu prsníka (RR = 2,00, 95 % CI: 1,88-2,12) ako
užívateľky samotných estrogénov (RR = 1,30, 95 % CI: 1,21-1,40) alebo
užívateľky tibolónu (RR = 1,45; 95 % CI 1,25-1,68).

WHI štúdia popísala odhadované riziko 1,24 (95 % CI 1,01-1,54) po 5,6 roku
užívania estrogén-progesterónovej kombinovanej HSL (CEE + MPA) u všetkých
užívateliek v porovnaní s placebom.

Absolútne riziko vypočítané zo štúdií MWS a WHI je uvedené nižšie:

Zo známych priemerných výskytov rakoviny prsníka v rozvinutých krajinách
štúdia MWS stanovila, že:

. u žien neužívajúcich HSL sa približne u 32 z každých 1 000 môže
očakávať rakovina prsníka diagnostikovaná medzi 50. a 64. rokom života.


. u 1 000 súčasných alebo nových užívateliek HSL množstvo
/ďalších/ prípadov v priebehu zodpovedajúcej časovej periódy bude

a) u užívateliek samotnej estrogénovej HSL
- medzi 0 a 3 (najlepší odhad = 1,5) pri 5-ročnom používaní,
- medzi 3 a 7 (najlepší odhad = 5) pri 10-ročnom používaní.
b) u užívateliek estrogén-gestagénovej kombinovanej HSL,
- medzi 5 a 7 (najlepší odhad = 6) pri 5-ročnom používaní,
- medzi 18 a 20 (najlepší odhad = 19) pri 10-ročnom používaní.

WHI štúdia odhadla, že po 5,6 rokoch sledovania žien vo veku medzi 50.
a 79. rokom života /ďalších/ 8 prípadov invazívnej rakoviny prsníka môže byť
spôsobené /kombinovanou estrogén-gestagénovou/ HSL (CEE + MPA) na 10 000 žien
ročne. Podľa výpočtov z údajov štúdie sa odhaduje, že:

. U 1 000 žien v skupine placeba by mohlo byť diagnostikovaných približne
16 prípadov invazívnej rakoviny prsníka v období 5 rokov.

. U 1 000 žien užívajúcich kombinovanú estrogén + progesterón HSL (CEE +
MPA) by mohlo byť množstvo ďalších prípadov medzi 0 a 9 (najlepší odhad
= 4) pri 5-ročnom používaní.


Množstvo ďalších prípadov rakoviny prsníka u žien užívajúcich HSL je
všeobecne podobný pre ženy začínajúce s HSL bez ohľadu na vek, v ktorom ju
začnú používať (medzi 45.-65. rokom života) (pozri časť 4.4).

Karcinóm endometria
U žien s intaktným uterom stúpa riziko hyperplázie a karcinómu endometria
úmerne s dĺžkou používania iba estrogénov. Na základe údajov
z epidemiologických štúdií je najlepší odhad pre ženy bez HST okolo 5
prípadov na 1 000, u ktorých pravdepodobne bude diagnostikovaný karcinóm
endometria medzi 50.-65. rokom života. V závislosti od dĺžky trvania a
veľkosti dávky estrogénu sa udáva nárast rizika u užívateliek samotných
estrogénov v rozpätí od 2 do 12-násobku v porovnaní s tými, ktoré neužívali
estrogény. Zvýšené riziko sa výrazne znižuje pridaním gestagénu k liečbe.

/Post-marketingové skúsenosti:/
Okrem horeuvedených nežiaducich reakcií na liek, tie, ktoré sú uvedené
nižšie, boli zaznamenané spontánne a podľa všeobecného názoru môžu byť
spojené s liečbou liekom Estrimax. Výskyt hlásení týchto nežiaducich
účinkov je veľmi zriedkavý (<1/10 000 pacientorokov). Skúsenosti po uvedení
na trh sú ovplyvnené nedostatkom hlásení s ohľadom na triviálne a dobre
známe nežiaduce účinky lieku. Uvedená frekvencia má byť interpretovaná z
tohto pohľadu:
- Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: nepravidelné vaginálne
krvácanie*
- Poruchy nervového systému: zhoršenie migrény, mŕtvica, závraty,
depresia
- Gastrointestiálne poruchy: hnačka
- Poruchy kože a podkožného tkaniva: alopécia
- Vyšetrenia: zvýšenie krvného tlaku

Iné nežiaduce účinky, ktoré boli popísané v spojitosti s estrogénovou
liečbou:
- Infarkt myokardu, kongestívne ochorenie srdca, mozgová príhoda
- Venózne tromboembolické ochorenie, hlboká venózna trombóza a pľúcna
embólia sú častejšie u žien užívajúcich HSL ako u žien neužívajúcich
HSL. Ďalšie informácie pozri v časti 4.3 Kotraindikácie a 4.4. Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní
- Ochorenia žlčníka
- Poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme,
erythema nosodum, cievna purpura, svrbenie
- Vaginálna kandidóza
- Estrogén-dependentné nádory benígne a malígne, napr. karcinóm
endometria (pozri časť 4.4), hyperplázia endometria alebo zvýšenie
počtu fibroidov maternice*
- Nespavosť
- Epilepsia
- Porucha libida – nešpecifikovaná
- Zhoršenie astmy
- Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4)
* U žien, ktoré nepodstúpili hysterektómiu.

9. Predávkovanie

Predávkovanie sa môže prejaviť nevoľnosťou a vracaním. Neexistuje žiadne
špecifické antidotum a liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: prirodzené a semisyntetické estrogény,
samotné, ATC kód: G03C A03

Liečivo, syntetický 17 (-estradioĺ, je chemicky a biologicky identický
s endogénnym ľudským estradiolom. U žien v menopauze nahrádza úbytok tvorby
estrogénov, a tak zmierňuje postmenopauzálne príznaky. Estrogény sa
používajú aj na prevenciu straty kostnej hmoty, ktorá nasleduje po
menopauze alebo po odstránení vaječníkov.
K úľave menopauzálnych príznakov dochádza počas prvých pár týždňov liečby.
Endogénny 17(-estradiol vyvoláva a zachováva primárne a sekundárne pohlavné
znaky. Biologický účinok 17(-estradiolu je vyvolaný množstvom špecifických
receptorov estradiolu. Steroidný receptorový komplex je viazaný na bunky
DNA a vyvoláva syntézu špecifických proteínov.
17(-estradiol zvyšuje SHBG-BC (väzobná kapacita globulínu viažuceho
pohlavné hormóny) a CBG-BC (väzobná kapacita globulínu viažuceho
kortikosteroid). Gonadotropíny FSH (folikuly stimulujúce hormóny) a LH
(luteinizčný hormón) sú potlačené.
Nedostatok estrogénov pri menopauze je spojený s nárastom zmien na kostiach
a s rýchlym úbytkom kostnej hmoty. Účinok estrogénov na hustotu kostnej
hmoty je závislý od dávky. Ochrana je účinná tak dlho, pokiaľ liečba trvá.
Po prerušení HSL liečby sa kostná hmota stráca v podobnej miere ako
u neliečených žien.
Údaje z WHI štúdie a meta-analyzovaných štúdií ukazujú, že súčasné užívanie
HSL, samotné alebo v kombinácii s gestagénom – podávané prevažne zdravým
ženám – znižuje riziko zlomenín bedra, chrbtice a iných osteoporotických
zlomenín. HSL môže tiež slúžiť na prevenciu zlomenín u žien s nízkou
hustotou kostí a/alebo získanej osteoporózy, ale dôkaz o tom je
nedostatočný.
Účinok Estrimaxu na hustotu kostných minerálov bol študovaný v dvojročnej,
randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii
u postmenopauzálnych žien (n = 166, zahrňujúcich 41 žien liečených
Estrimaxom 1 mg a 42 žien liečených Estrimaxom 2 mg). Estrogén v dávke 1 mg
a 2 mg významne zabraňoval strate kostnej hmoty v driekovej chrbtici
a v bedre v porovnaní so ženami užívajúcimi placebo. Celkový rozdiel
v percentuálnom priemere zmeny v hustote kostných minerálov voči placebu
bol jednotlivo pre 1 mg a 2 mg 4,3 % a 5,3 % pre driekovú chrbticu a 4,0 %
a 3,9 % pre krčok femuru. Po 2 rokoch liečby boli zodpovedajúce hodnoty pre
trochanter 3,3 % a 3,2 %.
Percentuálny podiel žien, ktoré si udržali alebo získali vyššiu hustotu
kostných minerálov v driekovej časti počas liečby, bol 61 % pri Estrimaxe 1
mg a 68 % pri Estrimaxe 2 mg.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní 17(-estradiolu v mikronizovanej forme je tento rýchlo
a účinne absorbovaný z tráviaceho traktu, pričom maximálne koncentrácie
v plazme dosahuje v priebehu 4-6 hodín. Polčas 17(-estradiolu je približne
14-16 hodín. Viac ako 90 % 17(-estradiolu sa viaže na plazmatické proteíny.

17?-estradiol sa oxiduje na estrón a ten následne na estrón sulfát. Obe
transformácie prebiehajú najmä v pečeni. Estrogény sa vylučujú do žlče a
následne sú znovu absorbované z čreva. Počas tohto enterohepatálneho obehu
dochádza k rozkladu. 17?-estradiol a jeho metabolity sa vylučujú močom (90-
95 %) ako biologicky inaktívny glukuronid a sulfátové konjugáty alebo
stolicou (5-10 %) väčšinou v nekonjugovanej forme.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita estrogénov je nízka. Kvôli veľkým rozdielom medzi
živočíšnymi druhmi a medzi zvieratami a ľuďmi majú výsledky predklinických
štúdií obmedzenú hodnotu pre posúdenie účinku na ľudí.
Štúdie na zvieratách ukázali embryoletálny účinok estradiolu a estradiol
valerátu už pri relatívne nízkych dávkach; boli pozorované malformácie
urogenitálneho traktu a feminizácia plodu mužského pohlavia.
Predklinické údaje získané z obvyklých farmakologických štúdií toxicity
opakovaných dávok, zo štúdií genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, okrem už spomínaných v iných
častiach tohto Súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, povidón,
mastenec, kukuričný a zemiakový škrob, monohydrát laktózy,

Filmový obal tablety: koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý, makrogol
6000, Sepifilm 003 (hypromelóza a makrogolstearát), čierny oxid železitý.


2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


3. Čas použiteľnosti


3 roky


4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

5. Druh obalu a obsah balenia


Blister v Al/PVC fólii, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

3 x 28 filmom obalených tabliet


6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömröi út 19-21

Maďarsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA


56/0109/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17. 6. 2002


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

október 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C32810
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03CA03 - estradiolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
extractum picis lithantracis spirituosum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn.
Predajná cena:
14.90 € / 448.88 SK
Úhrada poisťovňou:
12.43 € / 374.47 SK
Doplatok pacienta:
2.47 € / 74.41 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.61 € ÚP:0.00 € DP:12.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.74 € ÚP:0.00 € DP:10.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.38 € ÚP:0.00 € DP:6.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.27 € ÚP:0.00 € DP:5.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.67 € ÚP:0.00 € DP:14.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.72 € ÚP:1.48 € DP:1.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.57 € ÚP:0.00 € DP:6.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.72 € ÚP:0.00 € DP:11.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.82 € ÚP:0.00 € DP:7.82 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien