Detail:
Kyselina ibandrónová Sandoz 150mg filmom obalené t tbl flm 1x150mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Kyselina ibandrónová Sandoz 150mg filmom obalené t
Doplnok názvu:
tbl flm 1x150mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
3. Ako užívať Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
6. Ďalšie informácie1. ČO JE KYSELINA IBANDRÓNOVÁ SANDOZ 150 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa
nazývajú bisfosfonáty (používajú sa na liečbu osteoporózy). Obsahuje
kyselinu ibandrónovú. Neobsahuje hormóny. Kyselina ibandrónová Sandoz
150 mg môže zvrátiť stratu kostného tkaniva zastavením ďalšieho úbytku
kostného tkaniva a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré
liek užívajú, hoci nemusia vidieť alebo pociťovať rozdiel. Kyselina
ibandrónová Sandoz 150 mg môže pomôcť znížiť možnosť zlomenia kostí
(fraktúr).
Toto zníženie možnosti zlomenín sa preukázalo pri chrbtici avšak nie pri
stehennej kosti.

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg Vám bola predpísaná na liečbu
osteoporózy pretože sa u Vás vyskytuje zvýšené riziko vzniku
zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabovanie kostí, ktoré sa často
vyskytuje u žien po menopauze. Počas menopauzy prestávajú vaječníky
ženy vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý u nej pomáha udržiavať
kosti v zdravom stave.

Čim skôr dosiahne žena obdobie menopauzy, tým vyššie je riziko vzniku
zlomenín pri osteoporóze. Ďalšie faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko
vzniku zlomenín zahŕňajú:

. nedostatok vápnika a vitamínu D v strave
. fajčenie alebo požívanie nadmerného množstva alkoholu
. nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou
. výskyt osteoporózy v rodine

U mnohých ľudí s osteoporózou sa neobjavujú žiadne príznaky. Ak sa u Vás
príznaky neobjavia, nemusíte vedieť, či máte tento stav. Avšak
osteoporóza u Vás zvyšuje pravdepodobnosť zlomenia kostí, ak spadnete
alebo sa zraníte. Zlomenina kosti vo veku po 50 roku môže byť znakom
osteoporózy. Osteoporóza môže tiež spôsobovať bolesť chrbta, zníženie
telesnej výšky a pokrivenie chrbta.

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg zabraňuje strate kostnej hmoty pri
osteoporóze a napomáha opätovnej výstavbe kosti. Kyselina ibandrónová
Sandoz 150 mg preto znižuje pravdepodobnosť zlomenia kosti.

Získať čo najväčší prínos z Vašej liečby Vám pomôže aj zdravý životný štýl.
Ten zahŕňa príjem vyváženej stravy bohatej na vápnik a vitamín D,
prechádzky alebo akékoľvek iné cvičenie so záťažou; nefajčiť a nepiť
nadmerné množstvo alkoholu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LIEK KYSELINA IBANDRÓNOVÁ SANDOZ 150 MG

Neužívajte liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
- Keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
(pre zoznam pomocných látok si pozrite časť 6).
- Keď trpíte určitými problémami Vášho pažeráka (trubica, ktorá spája
Vaše ústa s Vašim žalúdkom), ako napr. jeho zúženie alebo ťažkosti
pri prehĺtaní.
- Keď nemôžete stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe počas minimálne
jednej hodiny (60 minút).
- Keď máte alebo ste v minulosti mali nízku hladinu vápnika
v krvi. Porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom.

Kyselinu ibandrónovú Sandoz 150 mg nedávajte deťom a dospievajúcim.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
Niektorí pacienti musia byť zvlášť opatrní pokiaľ užívajú liek Kyselina
ibandrónová Sandoz 150 mg. Porozprávajte sa so svojím lekárom:
- Ak máte akékoľvek poruchy metabolizmu minerálov (napr. nedostatok
vitamínu D).
- Ak Vaše obličky nepracujú tak, ako by mali.
- Ak máte akékoľvek problémy s prehĺtaním alebo trávením.
- Ak podstupujete liečbu zubov alebo máte podstúpiť zubný chirurgický
výkon, povedzte svojmu zubnému lekárovi, že sa liečite liekom Kyselina
ibandrónová Sandoz 150 mg.

Môže sa objaviť podráždenie, zápal alebo vznik vredov pažeráka (trubica,
ktorá spája Vaše ústa s Vašim žalúdkom) často s príznakmi silnej
bolesti hrudníka, silnej bolesti po prehltnutí jedla a/alebo nápoja,
silné nutkanie na vracanie alebo vracanie, najmä ak počas jednej hodiny
po užití lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg nevypijete plný pohár
čistej vody a/alebo ak si ľahnete. Ak sa u Vás objavia tieto príznaky,
okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä:

. doplnky s obsahom vápnika, horčíka, železa alebo hliníka, pretože tieto
by pravdepodobne mohli ovplyvniť účinky lieku Kyselina ibandrónová
Sandoz 150 mg.
. Kyselina acetylsalicylová a ostatné nesteroidné protizápalové lieky
(NSAID) (vrátane ibuprofénu, sodnej soli diklofenaku a naproxénu) môžu
dráždiť žalúdok a črevá. Takýto účinok môžu mať aj bisfosfonáty (ako
Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg). Preto počas užívania lieku
Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg buďte zvlášť opatrný, ak užívate
lieky proti bolesti alebo lieky proti zápalu.

Po prehltnutí Vašej mesačnej tablety lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150
mg počkajte 1 hodinu kým užijete akýkoľvek iný liek, vrátane tabliet
alebo liekov na trávenie, doplnkov s obsahom vápnika alebo vitamínov.

Užívanie lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg s jedlom a nápojmi
Neužívajte liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg s jedlom. Kyselina
ibandrónová Sandoz 150 mg je menej účinná, ak sa užíva spolu s jedlom.
Vypiť môžete čistú vodu, avšak nie iné nápoje (pozrite časť 3 „Ako
užívať liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg“).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajte liek Kyselina ibandrónová Sandoz
150 mg. Ak dojčíte, kvôli užívaniu lieku Kyselina ibandrónová Sandoz
150 mg možno bude potrebné, aby ste prestali dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Môžete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, pretože je veľmi
nepravdepodobné, že Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg ovplyvní Vašu
schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Kyselina ibandrónová Sandoz
150 mg
Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg obsahuje pomocnú látku, ktorá sa nazýva
laktóza. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov,
kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ LIEK KYSELINA IBANDRÓNOVÁ SANDOZ 150 MG

Vždy užívajte liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg presne tak, ako Vám
povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára
alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg je jedna tableta
raz mesačne.

Užívanie Vašej mesačnej tablety
Je dôležité pozorne dodržiavať tieto pokyny. Sú určené na to, aby pomohli
Vašej tablete lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg dostať sa rýchlo
do žalúdka, čím sa zníži pravdepodobnosť, že spôsobí podráždenie.

4. Tabletu lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg užite raz za mesiac.

5. Zvoľte si jeden deň v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Pre užitie
tablety lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg si môžete zvoliť buď
rovnaký dátum (ako napr. 1. deň v každom mesiaci) alebo rovnaký deň
(ako napr. prvá nedeľa v každom mesiaci). Zvoľte si taký dátum, ktorý
najlepšie zapadne do Vášho bežného režimu.

6. Vašu tabletu lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg užite minimálne 6
hodín potom, ako ste niečo zjedli alebo vypili, okrem čistej vody.

7. Vašu tabletu lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg užite
8. potom, ako ráno prvýkrát vstanete z postele a
9. predtým, ako niečo zjete alebo vypijete (na prázdny žalúdok)

10. Vašu tabletu zapite plným pohárom čistej vody (minimálne 180 ml).
Vašu tabletu nezapíjajte minerálnou vodou, ovocnou šťavou alebo
akýmikoľvek inými nápojmi.

11. Vašu tabletu prehltnite celú – nežuvajte, nedrvte alebo nenechávajte ju
rozpustiť vo Vašich ústach.

12. Počas nasledujúcej hodiny (60 minút), potom ako ste užili Vašu tabletu
13. si nelíhajte; ak nezostanete vo vzpriamenej polohe (v stoji alebo
v sede), určitá časť lieku by sa mohla dostať späť do Vášho pažeráka
[pic]
14. nič nejedzte
[pic]
15. nič nepite (okrem čistej vody, v prípade potreby)
16. neužívajte žiadne iné lieky

17. Potom ako vyčkáte jednu hodinu, môžete zjesť raňajky a vypiť nápoj.
Hneď ako sa najete, ak si želáte, môžete si ľahnúť a v prípade potreby
môžete užiť akýkoľvek iný liek.

Neužívajte svoju tabletu pred spaním alebo predtým, ako ráno vstanete
z postele.

Pokračovanie v užívaní lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
Je dôležité pokračovať v užívaní lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
každý mesiac dovtedy, pokiaľ Vám ho Váš lekár predpisuje. Kyselina
ibandrónová Sandoz 150 mg môže liečiť osteoporózu len dovtedy, kým
pokračujete v jeho užívaní.

Ak užijete viac tabliet lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg, ako máte
Ak ste omylom užili viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka
a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Nevyvolávajte vracanie a nelíhajte si – mohlo by to spôsobiť, že Kyselina
ibandrónová Sandoz 150 mg podráždi Váš pažerák.

Ak zabudnete užiť liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
Ak zabudnete ráno počas zvoleného dňa užiť Vašu tabletu, neužívajte tabletu
neskôr počas dňa. Namiesto toho sa pozrite do svojho kalendára
a zistite, na kedy je naplánovaná Vaša ďalšia dávka:

Ak do Vašej ďalšej naplánovanej dávky zostáva 1 až 7 dní...
Počkajte do Vašej ďalšej naplánovanej dávky a užite ju ako zvyčajne. Potom
pokračujte v užívaní jednej tablety raz mesačne v určený deň, ktorý ste
si vyznačili vo Vašom kalendári.

Ak do Vašej ďalšej naplánovanej dávky zostáva viac ako 7 dní...
Užite jednu tabletu na druhý deň ráno, po dni kedy ste si na to spomenuli.
Potom pokračujte v užívaní jednej tablety raz mesačne v určený deň,
ktorý ste si vyznačili vo Vašom kalendári

Nikdy neužívajte dve tablety lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg počas
toho istého týždňa.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať v určitých frekvenciách, ktoré sú
definované nasledovne:
18. veľmi časté: postihujú viac ako 1 užívateľa z 10
19. časté: postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100
menej časté: postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000
21. zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000
22. veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000
23. neznáme: frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov.

Častými vedľajšími účinkami sú pálenie záhy, poruchy trávenia, hnačka,
bolesť žalúdka a nutkanie na vracanie. Kyselina ibandrónová Sandoz 150
mg môže tiež dráždiť pažerák, hoci tomuto môžete zvyčajne predísť
užívaním Vašej dávky tak, ako sa uvádza v tejto písomnej informácii pre
používateľov. Ak sa u Vás objavia príznaky, ako napr. silná bolesť
hrudníka, silná bolesť po prehltnutí jedla alebo nápoja, silné nutkanie
na vracanie alebo vracanie, prestaňte užívať liek Kyselina ibandrónová
Sandoz 150 mg a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.
Ďalšie časté vedľajšie účinky zahŕňajú vyrážku, kŕče svalov, bolesť svalov
a kĺbov a bolesť hlavy. Zahŕňajú tiež príznaky podobné chrípke (bolesť,
pocit choroby, únavu), ktoré sú zvyčajne mierne, trvajú krátko
a vymiznú krátko po užití prvej dávky. Mali by ste byť teda schopný
pokračovať v užívaní lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg. Ak sa
niektorý z účinkov stane neznesiteľný alebo trvá dlhší čas,
porozprávajte so svojím lekárom.

Menej časté vedľajšie účinky sú závraty, bolesť chrbta a plynatosť.

Zriedkavé vedľajšie účinky sú opuch a svrbenie tváre, pier a úst. Zriedkavo
sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u
pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u Vás objaví
bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo v slabine,
kontaktujte svojho lekára, pretože to môže byť prvotný príznak možnej
zlomeniny stehennej kosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK KYSELINA IBANDRÓNOVÁ SANDOZ 150 MG

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg po dátume exspirácie,
ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg obsahuje

- Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna tableta obsahuje 150 mg
kyseliny ibandrónovej (vo forme monohydrátu ibandronátu sodného).
- Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety:/ povidón, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný
kukuričný škrob, krospovidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý,
glyceroldibehenát.
/Obal tablety:/ Opadry OY-LS-28908 (biela II) zložená z: hypromelózy,
monohydrátu laktózy, oxidu titaničitého (E 171), makrogolu 4000.

Ako vyzerá Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a obsah balenia

Tablety lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sú biele okrúhle po
obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety.

Filmom obalené tablety lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa dodávajú
v škatuli, ktorá obsahuje patričný počet (1, 3 alebo 6 tabliet)
PA/Al/PVC – Al fóliových blistrov (Al/Al blister) s písomnou
informáciou pre používateľov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

/Výrobca:/
Pharmathen S.A
6 Dervenakion Str.
153 51 Pallini Attiki
Grécko

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ľubľana
Slovinsko

S.C. Sandoz, S.R.L.
Str. Livezeni 7A
RO-540472 Targu-Mures
Rumunsko

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Nemecko

LEK S.A.
Administratívne miesto:
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Poľsko
Výrobné miesto:
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Varšava
Poľsko

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D
9220 Lendava
Slovinsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:

Belgicko Ibandronic Acid Sandoz 150 mg filmomhulde tabletten
Česká republika Ibandronic Acid Sandoz 150 mg potahované tablety
Francúzsko Acide Ibandronique Sandoz 150 mg, comprimé pelliculé
Holandsko Ibandroninezuur Sandoz 150 mg, filmomhulde tabletten
Nemecko Ibandronsäure HEXAL 150 mg Filmtabletten
Portugalsko Ácido Ibandrónico Sandoz 150 mg comprimidos revestidos por
película
Rumunsko Ibandronic Acid Sandoz 150 mg comprimate filmate
Slovensko Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety
Španielsko Ácido ibandrónico Sandoz 150 mg comprimidos recubiertos
con película
Taliansko Acido Ibandronico Sandoz 150 mg compresse rivestite con
film
Veľká Británia Ibandronic Acid Sandoz 150 Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (vo
forme monohydrátu ibandronátu sodného).


/Pomocné látky:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje malé množstvo monohydrátu laktózy vo
filmovom obale tablety. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biele okrúhle bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien v období po menopauze so zvýšeným rizikom vzniku
zlomenín (pozri časť 5.1).
Preukázalo sa zníženie rizika vzniku zlomenín chrbtice, účinnosť pri
zlomeninách krčka stehennej kosti nebola preukázaná.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba
pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientov pravidelne prehodnocovať
na základe prínosu a možných rizík Kyseliny ibandrónovej Sandoz, najmä po 5
alebo viacerých rokoch používania.

/Dávkovanie:/
Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta jedenkrát mesačne.
Je vhodnejšie, ak sa tableta užíva každý mesiac v rovnaký deň.

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa má užívať nalačno po nočnom spánku
(minimálne 6 hodín) a 1 hodinu pred prvým denným jedlom alebo nápojom (iným
ako voda) (pozri časť 4.5) alebo akýmkoľvek iným perorálnym liekom alebo
doplnkom (vrátane vápnika).

V prípade vynechania dávky majú byť pacienti poučení, aby užili jednu
tabletu lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg ráno po tom, ako si
spomenuli na tabletu, pokiaľ neostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako
7 dní. Pacienti sa majú potom vrátiť späť k užívaniu svojej dávky jedenkrát
mesačne podľa pôvodnej schémy.
Pokiaľ ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacienti majú
počkať do ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní jednej tablety mesačne
ako bolo pôvodne naplánované.
Pacienti nesmú užiť dve tablety počas toho istého týždňa.

Pacienti majú užívať doplnok vápnika a/alebo vitamínu D v prípade, že
dietetický prísun je neadekvátny (pozri časť 4.4 a časť 4.5).

/Osobitné skupiny pacientov/

/Pacienti s poškodením činnosti obličiek/
Pre pacientov s mierne až stredne závažným poškodením činnosti obličiek,
pri ktorom je klírens kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min nie je
nevyhnutná úprava dávkovania.
Kyselina ibandrónová sa neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu pod
30 ml/min z dôvodu obmedzenej klinickej skúsenosti (pozri časť 4.4 a časť
5.2).

/Pacienti s poškodením činnosti pečene/
Nevyžaduje sa úprava dávkovania (pozri časť 5.2).

/Starší pacienti/
Nevyžaduje sa úprava dávkovania (pozri časť 5.2).

/Deti/
Neexistuje opodstatnené používanie lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg
u detí, Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg nebola študovaná u pediatrickej
populácie pacientov.

Spôsob podávania:
Na perorálne použitie.

. Tablety sa prehĺtajú celé s pohárom čistej vody (180 až 240 ml) pacient
pritom musí sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. 1 hodinu po užití
lieku Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg si pacienti nesmú ľahnúť.
. Jediným nápojom, ktorý sa má spolu s liekom Kyselina ibandrónová Sandoz
150 mg užiť je čistá voda. Nezabudnite prosím, že niektoré minerálne vody
môžu obsahovať vysokú koncentráciu vápnika, a preto sa nesmú piť.
. Pacienti nesmú tabletu žuvať alebo cmúľať z dôvodu možného vzniku vredov
v oblasti orofaryngu.

4.3 Kontraindikácie

- Abnormality v oblasti pažeráka, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie pažeráka,
ako je napr. striktúra alebo achalázia.
- Neschopnosť stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe počas minimálne 60
minút.
- Hypokalciémia (pozri časť 4.4).
- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Pozri tiež časť 4.4.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Perorálne podávané bisfosfonáty môžu spôsobovať miestne podráždenie
sliznice v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Kvôli týmto prípadným
dráždivým účinkom a možnosti zhoršenia základného ochorenia sa má venovať
pozornosť v prípade, kedy sa Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg podáva
pacientom s aktívnym problémami v hornej časti gastrointestinálneho traktu
(napr. diagnostikovaný Barrettov pažerák, dysfágia, iné ochorenia pažeráka,
gastritída, duodenitída alebo vredy).
Nežiaduce účinky ako napr. zápal pažeráka, vredy a erózie pažeráka,
v niektorých prípadoch závažné a vyžadujúce si hospitalizáciu, zriedkavo
s krvácaním alebo sprevádzané striktúrou alebo prederavením pažeráka boli
pozorované u pacientov, ktorí dostávali liečbu perorálnymi bisfosfonátmi.
Zdá sa, že riziko vzniku závažných nežiaducich účinkov na pažerák je vyššie
u pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny pre dávkovanie a/alebo ktorí
pokračujú v užívaní perorálnych bisfosfonátov po tom, ako sa u nich objavia
príznaky nasvedčujúce podráždeniu pažeráka. Pacienti majú venovať osobitnú
pozornosť pokynom pre dávkovanie a majú ich dodržiavať (pozri časť 4.2).

Lekári majú počas liečby pozorne sledovať znaky a príznaky, ktoré
nasvedčujú možnej ezofageálnej reakcii a pacienti majú byť poučení, aby
vysadili liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg a vyhľadali lekársku
pomoc, ak sa u nich objaví dysfágia, odynofágia, retrosternálna bolesť
alebo novo vzniknuté alebo zhoršené pálenie záhy.
Existujú postmarketingové hlásenia o výskyte vredov žalúdka a dvanástnika
pri užívaní perorálnych bisfosfonátov, niektoré závažné a s komplikáciami,
zatiaľ čo v kontrolovaných klinických štúdiách sa zvýšené riziko
nepozorovalo.

Keďže NSAID a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením gastrointestinálneho
traktu, pozornosť sa má venovať súbežnému podávaniu.

/Hypokalciémia/
Pred začatím liečby liekom Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa musí
upraviť existujúca hypokalciémia. Rovnako sa tiež musia účinne liečiť
ostatné poruchy metabolizmu kosti a minerálov. U všetkých pacientov je
dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D.

/Poškodenie činnosti obličiek/
Kvôli obmedzenej klinickej skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča
u pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min (pozri časť 5.2).

/Atypické zlomeniny stehennej kosti/
Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a
diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa
dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny
môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým
trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po
minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko
týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne
bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s
charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto
sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu
stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo
tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na
atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho
zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby
bisfosfonátmi.
Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek
bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito
príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej
kosti.

/Osteonekróza čeľuste/
U pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú liečebné režimy zahŕňajúce hlavne
intravenózne podávanie bisfosfonátov bola hlásená osteonekróza čeľuste,
zvyčajne spojená s extrakciou zuba a/alebo miestnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Mnohí z týchto pacientov dostávali tiež chemoterapiu
a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov
s osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred liečbou sa má zvážiť prehliadka chrupu spojená s preventívnymi
stomatologickými opatreniami u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi
(napr. rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, nedostatočná
ústna hygiena).

Ak je to možné, majú sa títo pacienti počas liečby vyhnúť invazívnym
dentálnym výkonom. U pacientov, u ktorých sa objaví osteonekróza čeľuste
počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálny chirurgický výkon zhoršiť tento
stav. Pre pacientov, u ktorých sú potrebné dentálne výkony nie sú k
dispozícii údaje, ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby bisfosfonátmi
znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Plán liečby každého pacienta sa má
riadiť klinickým posúdením ošetrujúcim lekárom na základe individuálneho
posúdenia prínosu/rizika.

/Intolerancia galaktózy/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej po perorálnom podaní je
zvyčajne znížená prítomnosťou potravy. S absorpciou kyseliny ibandrónovej
pravdepodobne interferujú najmä prípravky s obsahom vápnika a iných
polyvalentných katiónov (ako napr. hliník, magnézium, železo) vrátane
mlieka, čo sa zhoduje so zisteniami pri štúdiách na zvieratách. Preto počas
noci pred užitím kyseliny ibandrónovej nesmú pacienti jesť (minimálne 6
hodín) a 1 hodinu po užití kyseliny ibandrónovej (pozri časť 4.2).

Doplnky s obsahom vápnika, antacidá a niektoré perorálne lieky, ktoré
obsahujú polyvalentné katióny (ako napr. hliník, horčík, železo)
pravdepodobne interferujú s absorpciou kyseliny ibandrónovej. Pacienti
preto nesmú užívať iné perorálne lieky počas minimálne 6 hodín pred užitím
kyseliny ibandrónovej a 1 hodinu po užití kyseliny ibandrónovej.

Interakcie na úrovni metabolizmu sa nepovažujú za pravdepodobné, keďže
kyselina ibandrónová u ľudí nespôsobuje inhibíciu hlavných pečeňových
izoenzýmov P450 a preukázalo sa, že u potkanov neindukuje systém pečeňového
cytochrómu P450. Navyše, väzba na plazmatické bielkoviny je približne 85 –
87 % (stanovená /in vitro/ pri terapeutických koncentráciách lieku), čiže
v dôsledku jej vytesnenia existuje malá pravdepodobnosť interakcie typu
liek – liek. Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou
a nedochádza k jej biotransformácii. Zdá sa, že do sekrečnej dráhy
nespadajú známe acido-bázické transportné systémy, ktoré sú zapojené pri
exkrécii iných liečiv.

V dvojročnej štúdii žien s osteoporózou v období po menopauze (BM 16 459)
bola incidencia príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu
u pacientiek súbežne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID
v porovnaní s pacientkami užívajúcimi 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne
alebo 150 mg jedenkrát mesačne po jednom a dvoch rokoch rovnaká.

Z viac ako 1500 pacientiek zaradených do štúdie BM 16 549 porovnávajúcej
mesačný a denný dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, užívalo 14 %
pacientiek po jednom roku a 18 % pacientiek po dvoch rokoch blokátory
histamínových (H2) receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy. Spomedzi
týchto pacientiek bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti
gastrointestinálneho traktu podobný u pacientiek liečených 150 mg kyseliny
ibandrónovej mesačne a 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.

U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia a žien po menopauze zapríčinilo
intravenózne podanie ranitidínu zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny
ibandrónovej o približne 20 %, pravdepodobne ako dôsledok zníženej kyslosti
v žalúdku. Keďže je však toto zvýšenie v rámci fyziologickej premenlivosti
biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej, nepovažuje sa úprava dávky
za nevyhnutnú, ak sa Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg podáva
s H2-antagonistami alebo inými liečivami, ktoré zvyšujú pH v žalúdku.

Štúdie interakcie na úrovni farmakokinetiky u žien v období po menopauze
preukázali neprítomnosť akejkoľvek možnosti interakcie s tamoxifénom alebo
hormonálnou substitučnou liečbou (estrogén).

Pri súbežnom podávaní s melfalanom/prednizolónom sa u pacientiek s
mnohopočetným myelómom nepozorovala žiadna interakcia.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Neexistujú dostatočné údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných
žien. Štúdie na potkanoch preukázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri
časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.
Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa nesmie užívať počas gravidity.

/Laktácia/
Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová u ľudí vylučuje do mlieka. Štúdie
na potkanoch počas laktácie preukázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny
ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.
Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sa nesmie užívať počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnosť 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola hodnotená u 1251
pacientiek liečených v 4 placebom kontrolovaných klinických štúdiách;
s prevažnou väčšinou pacientiek, ktoré sa zúčastnili pivotnej trojročnej
liečebnej štúdie (MF 4111). Celkový bezpečnostný profil 2,5 mg kyseliny
ibandrónovej denne vo všetkých troch štúdiách bol podobný tomu pri placebe.

V dvojročnej štúdii žien s osteoporózou v období po menopauze (BM 16 459)
bola celková bezpečnosť 150 mg kyseliny ibandrónovej jedenkrát mesačne
a 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne podobná. Celkový podiel pacientiek,
u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie pri 150 mg kyseliny ibandrónovej
jedenkrát mesačne, bol po jednom roku 22,7 % a 25 % po dvoch rokoch.
Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až stredne závažnej intenzity.
Väčšina prípadov neviedla k prerušeniu liečby.

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou bola artralgia.

Nežiaduce reakcie, ktoré podľa výskumných pracovníkov príčinne súviseli
s liekom Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg sú uvedené nižšie podľa tried
orgánových systémov.
Frekvencie sú definované ako časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (?
1/1,000 až < 1/100), a zriedkavé (? 1/10,000 až < 1/1,000). V rámci
jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí
klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie objavujúce sa u žien v období po menopauze,
ktoré užívajú liek Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg jedenkrát mesačne
alebo 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne počas fázy III štúdie BM 16 549
a MF 4411.

|Trieda orgánového systému|Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|Poruchy imunitného |Zriedkavé |reakcia z precitlivenosti |
|systému | | |
|Poruchy nervového systému|Časté |bolesť hlavy |
| |Menej časté |závrat |
|Poruchy |Časté |ezofagitída, gastritída, |
|gastrointestinálneho | |gastroezofageálny reflux, |
|traktu | |dyspepsia, hnačka, bolesť brucha,|
| | |nauzea |
| |Menej časté |ezofagitída vrátane tvorby vredov|
| | |alebo striktúr ezofágu a |
| | |dysfágia, vracanie, plynatosť |
| |Zriedkavé |zápal dvanástnika |
|Poruchy kože a podkožného|Časté |vyrážka |
|tkaniva | | |
| |Zriedkavé |angioedém, opuch tváre, žihľavka |
|Poruchy kostrovej a |Časté |bolesť kostrovej a svalovej |
|svalovej sústavy a | |sústavy, artralgia, myalgia. kŕče|
|spojivového tkaniva | |svalov, stuhnutosť kostrového |
| | |svalstva |
| |Menej časté |bolesť chrbta |
|Celkové poruchy a reakcie|Časté |ochorenie podobné chrípke* |
|v mieste podania | | |
| |Menej časté |únava |

MedDRA verzia 7.1

*Prechodné príznaky podobné chrípke boli pri 150 mg kyseliny ibandrónovej
raz mesačne typicky hlásené v súvislosti s prvou dávkou. Tieto príznaky
mali zvyčajne krátke trvanie, miernu alebo stredne závažnú intenzitu a
ustúpili pri pokračovaní v liečbe bez potreby nápravných liečebných
opatrení. Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie
akútnej fázy alebo príznaky, ktoré zahŕňajú myalgiu, artralgiu, horúčku,
triašku, únavu, nauzeu, stratu chuti do jedla alebo bolesť kostí.

Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s
gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým
vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie a pacientov s
dyspepsiou alebo refluxom liečeným liekmi. U týchto pacientov sa
nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich udalostí v hornej časti
gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5
mg raz denne.

Výsledky laboratórnych vyšetrení
V pilotnej trojročnej štúdii s 2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne (MF
4411) sa v porovnaní s placebom nezistil žiadny rozdiel v laboratórnych
odchýlkach svedčiacich pre hepatálnu alebo renálnu dysfunkciu, poruchy
krvného systému, hypokalciémiu alebo hypofosfatémiu. Rovnako neboli
zaznamenané žiadne rozdiely medzi skupinami v štúdii (BM 16 549) po jednom
a dvoch rokoch.

Postmarketingová skúsenosť
Boli hlásené (zriedkavá frekvencia) atypické subtrochanterické a diafyzárne
zlomeniny stehennej kosti (nežiaduce účinky triedy bisfosfonátov).
U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s rakovinou, ale hlásili sa
aj prípady u pacientov liečených pre osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je
väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Za rizikové faktory sa tiež považuje diagnóza rakoviny,
chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá ústna hygiena (pozri
časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Nie je dostupná žiadna informácia o liečbe predávkovania kyselinou
ibandrónovou.

Avšak na základe poznatkov o tejto triede zlúčenín, predávkovanie pri
perorálnom užití môže mať za následok nežiaduce reakcie v hornej časti
gastrointestinálneho traktu (ako napr. žalúdočná nevoľnosť, dyspepsia,
ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Pre naviazanie
kyseliny ibandrónovej sa môže podať mlieko alebo antacidá a akékoľvek
nežiaduce reakcie sa môžu liečiť symptomaticky. Pre riziko podráždenia
pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne vzpriamenej
polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06

/Mechanizmus účinku/
Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine
bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné
tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na
tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina
ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k
zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšeného kostného zvratu u
žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.

/Farmakodynamické účinky/
Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej
resorpcie. Kyselina ibandrónová /in vivo/ bráni experimentálne indukovanej
deštrukcii kosti, spôsobenej prerušením funkcie gonád, vplyvom retinoidov,
nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov
je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia, čo vedie k nárastu
fyziologickej kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili
liečbu.
Zvieracie modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný
inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie, dokonca ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok
dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.
Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé
podávanie lieku potkanom, psom a opiciam bolo spojené s tvorbou novej kosti
s fyziologickými vlastnosťami, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická
pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola
účinnosť každodenného aj intermitentného podávania (s 9 až 10-týždňovými
intervalmi bez dávky) kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii
(MF 4411), v ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny ibandrónovej v
prevencii fraktúr.

Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny,
ktoré poukazujú na inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky,
vrátane supresie biochemických markerov degradácie kostného kolagénu
(napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov kolagénneho
typu I (NTX)) v moči.

Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze
dostávajúcich 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia
sérového CTX nasledujúca po prvej dávke bola pozorovaná už do 24 hodín po
dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %)
pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej
inhibície 6 dní po dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 %
pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia dávka nepodá, dochádza
k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.

/Klinická účinnosť/
Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť
prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej
hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa
zistilo, či má žena zvýšené riziko vzniku fraktúr v dôsledku osteoporózy.

150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne

Hustota kostných minerálov (BMD)
V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16549) u žien
po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako –
2,5 SD vo východiskovom bode) sa 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne
ukázalo byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinných ako 2,5 mg kyseliny
ibandrónovej raz denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy
jednoročných výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných
konečných výsledkov (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej
oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s východiskovou
hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe
(populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16 549.

| |Jednoročné údaje zo štúdie|Dvojročné údaje zo |
| |BM 16549 |štúdie BM 16549 |
|Priemerné relatívne |2,5 mg |150 mg |2,5 mg |150 mg |
|zmeny oproti |kyseliny |kyseliny |kyseliny |kyseliny |
|východiskovej |ibandrónovej|ibandrónovej|ibandrónovej|ibandrónov|
|hodnote % [95 % IS] |raz denne |raz mesačne |raz denne |ej raz |
| |(N=318) |(N=320) |(N=294) |mesačne |
| | | | |(N=291) |
|BMD driekovej |3.9 [3.4, |4.9 [4.4, |5.0 [4.4, |6.6 [6.0, |
|chrbtice L2-L4 |4.3] |5.3] |5.5] |7.1] |
|BMD bedrovej oblasti|2.0 [1.7, |3.1 [2.8, |2.5 [2.1, |4.2 [3.8, |
| |2.3] |3.4] |2.9] |4.5] |
|BMD femorálneho |1.7 [1.3, |2.2 [1.9, |1.9 [1.4, |3.1 [2.7, |
|krčku |2.1] |2.6] |2.4] |3.6] |
|BMD trochantera |3.2 [2.8, |4.6 [4.2, |4.0 [3.5, |6.2 [5.7, |
| |3.7] |5.1] |4.5] |6.7] |

Okrem toho sa overilo, že 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne je
účinnejších na zvýšenie BMD driekovej chrbtice ako 2,5 mg kyseliny
ibandrónovej v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku, p = 0,002 a
po dvoch rokoch, p < 0,001.

Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientov, ktorí
dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne, bola BMD driekovej
chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v
porovnaní s 84,0 % pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej
denne. Po dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 %
pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne alebo
2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.

Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientov, ktorí
dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne a 76,7 % pacientov,
ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne, mali po roku BMD
bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch
93,4 % (p < 0,001) pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej
raz mesačne a 78,4 % pacientov, ktorí dostávali 2,5 mg kyseliny
ibandrónovej denne, mali BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú
východiskovej hodnote.

Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice
a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p <
0,001) a 65,7 % pacientov, ktorí dostávali 150 mg kyseliny ibandrónovej raz
mesačne alebo 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne. Po dvoch rokoch splnilo
toto kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientov v ramenách so 150 mg
raz mesačne a 2,5 mg denne.

Biochemické markery kostného obratu
Klinicky významné redukcie hladín CTX v sére sa pozorovali vo všetkých
sledovaných časoch, t. j. 3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku
(primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti východiskovej hodnote
– 76 % pre 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne a – 67 % pre kyselinu
ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny – 68
% a – 62 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg
denne.
Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p= 0,006) pacientiek
užívajúcich 150 mg kyseliny ibandrónovej raz mesačne a u 73,9 % pacientiek
užívajúcich 2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne (definovaná ako zníženie
o ?50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola odpoveď na
liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p=0,002) pacientiek a v
skupine liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientiek.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že 150 mg kyseliny
ibandrónovej raz mesačne bude aspoň tak účinných v prevencii zlomenín ako
2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne.

2,5 mg kyseliny ibandrónovej raz denne
V úvodnej trojročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal
štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových
rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka
3). V tejto štúdii bola kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných
perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako
výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom
alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo
veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých
bola BMD v driekovej chrbtici s SD od 2 do 5-krát nižšej ako priemerná
hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré
mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali
denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928
pacientiek.
Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky
významné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas
troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických
vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61
% sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol
žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii
zlomenín sa udržiaval počas trvania štúdie. Nepozoroval sa žiadny náznak
ubúdania účinku vplyvom času.
Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p =
0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky
významná redukcia úbytku telesnej výšky v porovnaní s placebom (p <
0,0001).

|Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej |
|na fraktúry |
| |Placebo |2,5 mg kyseliny |
| |(N = 974) |ibandrónovej denne |
| | |(N = 977) |
|Zníženie relatívneho rizika| |62 % (40,9, 75,1) |
|výskytu | | |
|nových morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |9,56 % (7,5, 11,7) |4,68 % (3,2,6,2) |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho rizika| |49 % (14,03, 69,49) |
|klinickej vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |5,33 % (3,73, 6,92)|2,75 % (1,61, 3,89) |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena |1,26 % (0,8, 1,7) |6,54 % (6,1, 7,0) |
|vzhľadom na východiskový | | |
|stav driekovej chrbtice v | | |
|3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena |-0,69 % (-1,0, |3,36 % (3,0, 3,7) |
|vzhľadom na východiskový |-0,4) | |
|stav bedrovej oblasti v 3. | | |
|roku | | |

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy
podskupiny pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako –2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr
bolo s tým v úplnej zhode a bolo pozorované v celkovej populácii.


|Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej |
|na fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD|
|driekovej chrbtice nižšie ako -2,5 |
| |Placebo |2,5 mg kyseliny |
| |(N = 587) |ibandrónovej denne |
| | |(N = 575) |
|Zníženie relatívneho rizika| |59 % (34,5, 74,3) |
|výskytu | | |
|nových morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |12,54 % (9,53, |5,36 % (3,31, 7,41) |
|morfometrických |15,55) | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho rizika| |50 % (9,49, 71,91) |
|klinickej vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |6,97 % (4,67, 9,27)|3,57 % (1,89, 5,24) |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|BMD – priemerná zmena |1,13 % (0,6, 1,7) |7,01 % (6,5, 7,6) |
|vzhľadom na východiskový | | |
|stav driekovej chrbtice v | | |
|3. roku | | |
|BMD – priemerná zmena |-0,70 % (-1,1, |3,59 % (3,1, 4,1) |
|vzhľadom na východiskový |-0,2) | |
|stav bedrovej oblasti v 3. | | |
|roku | | |

V celej populácii pacientov v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie
výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny
ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s
hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie
rizika nevertebrálnych fraktúr o 69%.

Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na
vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.
Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol
5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej
oblasti, v mieste stehnového krčku v porovnaní s východiskovým bodom bol
2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.
Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový
osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a
maximálna supresia bola dosiahnutá v období 3 až 6 mesiacov.
Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie
bola pozorovaná skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou
ibandrónovou 2,5 mg.
Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej
kostnej resorpcie súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.
Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien
po menopauze dokázala kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia
priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako sa preukázalo v rôznych
štúdiách u zvierat aj u ľudí.

/Absorpcia/

Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom
príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg, s väčšími ako dávke úmernými
zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne plazmatické
koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri
užívaní lieku nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6
%. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo
nápojmi (okrem čistej vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %,
keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v
porovnaní s biologickou dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali
nalačno. Biologická dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina
ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a
prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj prijme skôr ako za 60
minút po podaní kyseliny ibandrónovej.

/Distribúcia/

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem
najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na
40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je
približne 85 až 87 % (stanovená /in vitro/ pri terapeutických koncentráciách
lieku), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v
dôsledku vytesnenia.

/Metabolizmus/

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí
metabolizovaná.

/Eliminácia/
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 %
absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave
obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v
nezmenenom stave stolicou.
Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas
sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané
hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a
citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne
dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny
rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po
intravenóznom alebo perorálnom podaní.
Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých
žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s
klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom
sa považuje za odraz príjmu kosťou.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

/Pohlavie/
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a
žien podobná.

/Rasa/
Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi
Aziatmi a belochmi vo vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len
veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

/Pacienti s poškodením činnosti obličiek/
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek
(CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo
dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina pacientov má mierne až stredne
závažné poškodenie funkcie obličiek.
Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30
ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej
počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti
s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u
nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom so
závažným stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a
nerenálny klírens o 67 %, 77 % a 50 %, avšak nepozorovalo sa žiadne
zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené
klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientom so
závažným
poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika
kyseliny ibandrónovej nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v
konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak ako hemodialýzou.
Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientov nie je známa, a
preto by sa kyselina ibandrónová nemala používať za týchto okolností.

/Pacienti s poškodením činnosti pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri
klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

/Starší pacienti/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že s vekom sa zhoršuje funkcia
obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

/Deti/

Neexistujú žiadne údaje o užívaní kyseliny ibandrónovej pacientmi tejto
vekovej skupiny.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia sa pozorovali u psov
len pri expozíciách považovaných za dostatočné v nadbytku maximálnej
expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.

/Mutagenita/Karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.
/Reprodukčná toxicita:/
U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa
nedokázal jej priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov
sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na vývin potomstva F1 pri
extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia
u ľudí. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách o reprodukčnej
toxicite u potkanov boli také aké sa zvyčajne pozorujú v prípade
bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie
prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis
ureter syndrome).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Povidón
Mikrokryštalická celulóza
Predželatínovaný kukuričný škrob
Krospovidón
Bezvodý koloidný oxid kremičitý
Glyceroldibehenát

/Obal tablety:/
Opadry OY-LS-28908 (Biela II) zložená z:
Hypromelózy
Monohydrátu laktózy
Oxidu titaničitého (E 171)
Makrogolu 4000


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety sa dodáva v
(PA/Al/PVC/Al) fóliových blistroch (Al/Al blister) obsahujúcich 1, 3 alebo
6 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0548/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

25.08.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21935
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
7.48 € / 225.34 SK
Úhrada poisťovňou:
4.80 € / 144.60 SK
Doplatok pacienta:
2.68 € / 80.74 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien