Detail:
BETAFERON (STRIEK.) plv inj 15+15x1,2 ml
Názov lieku:
BETAFERON (STRIEK.)
Doplnok názvu:
plv inj 15+15x1,2 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C01568
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AB08 - interferonum beta-1B
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
kebuzonum
Výrobca lieku:
Schering AG, Berlín, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov a) s diagnózou relaps-remitujúcej formy SM podľa McDonaldových kritérií (2005), ktorí prekonali minimálne dva zdokumentované a liečené ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane, b) s diagnózou sekundárne progresívnej formy SM v aktívnej fáze manifestujúcej sa relapsami (minimálne jeden zdokumentovaný a liečený atak za posledný rok) a ich neurologický deficit je do 5,5 EDSS vrátane), c) ktorí prekonali klinický definovanú izolovanú demyelinizačnú príhodu s aktívnym zápalovým procesom a MR preukázanou disemináciou v čase a priestore, ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej definitívnej formy SM, Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií: a) dva ataky počas šiestich mesiacov liečby, b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka, c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií, d) chýbajúca expresia MxA proteínu stanovená každé dva roky od začatia liečby, e) imunologická kontraindikácia, f) EDSS 6 a viac, g) 5 rokov bez akéhokoľvek prejavu aktivity ochorenia: 1. žiaden atak, 2. bez zvýšenia EDSS alebo 3. bez zvýšenia počtu demyelinizovaných lézií (MR nález). Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba bola zastavená po piatich rokoch bez akéhokoľvek prejavu aktivity ochorenia, ak došlo k opätovnej aktivácii ochorenia: 1. atak, 2. zhoršenie EDSS alebo 3. MR nález. Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Univerzitnej nemocnice Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava, v Univerzitnej nemocnici Martin a na Neurologickej klinke Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
1228.64 € / 37014.01 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1228.64 € / 37014.01 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:584.79 € ÚP:584.79 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:622.03 € ÚP:0.00 € DP:622.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1228.64 € ÚP:0.00 € DP:1228.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:719.76 € ÚP:584.79 € DP:134.97 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:976.07 € ÚP:0.00 € DP:976.07 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien