Detail:
SYNTOSTIGMIN inj 10x1 ml/0,5 mg
Názov lieku:
SYNTOSTIGMIN
Doplnok názvu:
inj 10x1 ml/0,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01489
/Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!/
SYNTOSTIGMIN inj

/(Neostigmini metilsulfas)/
injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika
Zloženie lieku

Jedna 1 ml ampulka obsahuje 0,5 mg l/iečiva/ neostigmini metilsulfas
/(/neostigmíniummetylsulfát).
/Pomocné látky:/ natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda
na injekciu).
Obsah sodíka: 3,542 mg/ml, to zodpovedá 0,154 mmol/ml.

Farmakoterapeutická skupina

Parasympatikomimetikum.

Charakteristika

Inhibítor acetylcholínesterázy s podobným účinkom ako fyzostigmín. Je
výhodnejší pre nižšie riziko nežiaducich účinkov.

Indikácie

Útlm črevnej peristaltiky až paralytický ileus (najmä pooperačný),
pooperačná atónia (ochabnutosť močového mechúra), myastenia gravis,
bulbárne syndrómy rôznej etiológie, funkčná amenorea (vynechanie
menštruácie u ženy v období plodnosti), ako antidotum myorelaxačného účinku
nedepolarizujúcich svalových relaxancií, na zabránenie retencie
(zadržiavanie) moču po podaní tymoleptík, po zvládnutí akútneho stavu
glaukómu fyzostigmínom (okrem glaukómu so zatvoreným uhlom).

Kontraindikácie

Obštrukčný ileus (zapríčinený uzavretím črevného priesvitu zvnútra),
zadržiavanie moču vyvolané mechanickou zábranou, bronchiálna astma, všetky
formy myotónie (tonické kŕče svalstva). Opatrnosť je potrebná u pacientov
s bradykardiou (spomalená srdcová činnosť), čerstvou koronárnou oklúziou
(uzavretie srdcových ciev), epilepsiou a hypotenziou (nízky tlak krvi).


Nežiaduce účinky

Profúzna (nadmerná) sekrécia (slinenie, slzenie, priedušková sekrécia s
kašľom, potenie), mióza (zúženie zreníc), neostré videnie do diaľky,
zvýšená peristaltika až kŕče v tráviacej sústave, hnačka, dávenie,
kolikovité bolesti, polakisúria (časté nutkanie na močenie), svalové
zášklby až tonické kŕče, riziko provokácie astmatického záchvatu,
hypotenzia (nízky tlak krvi).


Interakcie

Neostigmín zosilňuje analgetickú účinnosť analgetík-anodýn, zosilňuje
účinnosť sukcinylcholínu, hypotenzív, vazodilatancií, antiarytmík,
kardiotoník, beta-blokátorov, antagonizuje myorelaxačné účinky periférnych
myorelaxancií kompetitívneho typu, antagonizuje obstipačné účinky morfínu a
retenciu moču pri aplikácii cholinolytických látok. Účinnosť
lieku zosilňujú cholinergné látky a kyselina pantoténová vo vysokých
dávkach, účinok zoslabujú okrem bežných cholinolytík aj syntetické
spazmolytiká.

Dávkovanie a spôsob podávania

/a) Dávkovanie deťom:/
Dávka pre deti je 20 (g/kg, teda do 1 roka 0,15 - 0,20 mg, 1 - 6 rokov
0,25 - 0,30 mg, 6 - 15 rokov 0,30 - 0,50 mg denne.
/b) Dávkovanie dospelým:/
Pri atónii čriev a močového mechúra: 1 ampulku podkožne, do svalu alebo
pomaly intravenózne. Opakovať možno po 3 až 6 hodinách. Intravenózne sa
odporúča podávať Syntostigmín riedený v infúznych roztokoch (izotonický
roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy). Syntostigmín možno podať aj
preventívne tesne po operácii
v polovičnej dávke (1/2 ampulky) subkutánne alebo intramuskulárne, prípadne
dávku zopakovať po 4 až 6 hodinách.
Pri myasthenia gravis: podávajú sa 1 až 2 ampulky subkutánne alebo
intramuskulárne.
Pri bulbárnych syndrómoch: odporúča sa 1/2 - 1 ampulku 1 až 2 krát denne
subkutánne alebo intra-muskulárne.
V anestéziológii ako antidotum myorelaxačného účinku tubukurarínu: 1-2 mg
neostigmínu v kombinácii s 0,5 až 1 mg atropínu.
Na odstránenie vedľajších účinkov neostigmínu je vhodné v niektorých
prípadoch podávať súčasne atropín v dávke 0,1 - 0,5 mg 3 krát denne.

Doporučené terapeutické dávky pri podkožnom a vnútrosvalovom podaní sú vo
všeobecnosti 0,25-0,5 mg.
Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg, maximálna denná dávka je 3 mg.

Špeciálne upozornenia

SYNTOSTIGMIN môže niekedy vyvolať paradoxné nežiaduce účinky, tachykardiu
(zrýchlenie srdcovej činnosti) a hypertenziu ( zvýšenie tlaku
krvi). Vysvetľuje sa to interakciou nikotínových a muskarínových účinkov.
/Tehotenstvo a dojčenie/
Používanie počas tehotenstva je riskantné. Neostigmín prechádza
placentárnou bariérou, môže vyvolať kontrakcie maternice a riziko potratu.
Nie sú dostupné informácie o prechode neostigmínu do materského mlieka.

Predávkovanie

Intoxikácia a predávkovanie môžu vzniknúť pri rýchlej intravenóznej
injekcii. Príznaky sa prejavujú muskarínovými
a nikotínovými centrálnymi aj periférnymi účinkami (cholinergná kríza). U
pacientov s myastheniou gravis sú príznaky predávkovania menej výrazné a
môžu sa prejaviť len svalovou slabosťou.
/Liečba:/ Prioritu majú respiračné funkcie. Muskarínové príznaky sa dajú
potlačiť intravenóznym podaním atropínu v počiatočnej dávke 1 až 2 mg,
ktorú je možné v prípade potreby opakovať. Nikotínové účinky, vrátane
svalovej slabosti a paralýzy, sa nedajú ovplyvniť atropínom.

Varovanie

Liek sa nesmie sa použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený
na obale.

Balenie

10 ampuliek po 1 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.
Liek musí byť uložený mimo dosahu detí.


Dátum poslednej revízie:


3/2009
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k Notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01489/Súhrn charakteristických vlastností lieku/

1. Názov lieku
SYNTOSTIGMIN inj

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku
Liečivo: Neostigmini metilsulfas 0,5 mg v 1 ml.
Pomocné látky, pozri časť 6.1.
Obsah sodíka v roztoku: 3,542 mg/ml, to zodpovedá 0,154 mmol/ml.

3. Lieková forma
injekčný roztok
Vzhľad lieku: číry, bezfarebný roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.

4. Klinické údaje
/4.1. Terapeutické indikácie/
Útlm črevnej peristaltiky až paralytický ileus (najmä pooperačný),
pooperačná atónia močového mechúra, myasthenia gravis, bulbárne syndrómy
rôznej etiológie, funkčná amenoera, ako antidotum myorelaxačného účinku
nedepolarizujúcich svalových relaxancií, retencia moču po tymoleptikách,
glaukóm po zvládnutí akútneho stavu fyzostigmínom (okrem glaukómu s
uzatvoreným uhlom).

/4.2. Dávkovanie a spôsob podávania/
/a) Dávkovanie deťom:/
Dávka pre deti je 20 (g/kg, teda do 1 roka 0,15 - 0,20 mg, 1 - 6 rokov
0,25 - 0,30 mg, 6 - 15 rokov 0,30 - 0,50 mg denne.
/b) Dávkovanie dospelým:/
Pri atónii čriev a močového mechúra: 1 ampulku podkožne, do svalu alebo
pomaly intravenózne. Opakovať možno po 3 až 6 hodinách. Intravenózne sa
odporúča podávať Syntostigmín riedený v infúznych roztokoch (izotonický
roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy). Syntostigmín možno podať aj
preventívne tesne po operácii v polovičnej dávke (1/2 ampulky) subkutánne
alebo intramuskulárne, prípadne dávku zopakovať po 4 až 6 hodinách.
Pri myasthenia gravis: podávajú sa 1 až 2 ampulky subkutánne alebo
intramuskulárne.
Pri bulbárnych syndrómoch: odporúča sa 1/2 - 1 ampulku 1 až 2 krát denne
subkutánne alebo intra-muskulárne.
V anestéziológii ako antidotum myorelaxačného účinku nedepolarizujúcich
svalových relaxancií: 1-2 mg neostigmínu v kombinácii s 0,5 až 1 mg
atropínu.
Na odstránenie vedľajších účinkov neostigmínu je vhodné v niektorých
prípadoch podávať súčasne atropín v dávke 0,1 - 0,5 mg 3 krát denne.
Doporučené terapeutické dávky pri podkožnom a vnútrosvalovom podaní sú vo
všeobecnosti 0,25-0,5 mg.
Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg, maximálna denná dávka je 3 mg.

/4.3. Kontraindikácie/
Obštrukčný ileus, retencia moču vyvolaná obštrukciou, bronchiálna astma,
všetky formy myotónií.

/4.4. Špeciálne upozornenia/
Opatrnosť si vyžadujú pacienti s bradykardiou, čerstvou koronárnou
oklúziou, epilepsiou a hypotenziou.
Syntostigmín môže niekedy vyvolať paradoxné vedľajšie účinky: tachykardiu a
hypertenziu. Vysvetľujú sa interakciou medzi nikotínovými a muskarínovými
účinkami.

/4.5. Liekové a iné/ /interakcie/
Neostigmín zosilňuje analgetickú činnosť analgetík - anodýn. Môže vyvolať u
pacientov liečených beta-blokátormi ťažkú bradykardiu, zosilňuje aj účinok
antihypertenzív, vazodilatancií, antiarytmík, kardiotoník, antagonizuje
myorelaxačné účinky periférnych myorelaxancií kompetitívneho typu.
Neostigmín antagonizuje obstipačné účinky morfínu a retenciu moču pri
aplikácií cholinolytík. Pri potláčaní neuromuskulárnej blokády vyvolanej
pachykurarovými myorelaxanciami, môže opakované podanie neostigmínu vyvolať
acetylcholínom indukovaný neuromuskulárny blok, ktorý môže byť pri celkovej
anestézii nebezpečný. Účinok neostigmínu zosilňujú cholinergné látky a
kyselina pantoténová vo vysokých dávkach, účinok zoslabujú okrem bežných
cholinolytík aj syntetické spazmolytiká.

/4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie/
Používanie v gravidite je riskantné. Neostigmín prechádza placentárnou
bariérou, môže vyvolať kon-trakcie maternice a riziko potratu. Nie sú
dostupné informácie o prechode neostigmínu do materského mlieka.

/4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje/
Neostigmín nemá tlmivý vplyv na centrálny nervový systém, ale pretože
spôsobuje miózu a neostré videnie do diaľky, v konečnom dôsledku môže
ovplyvniť pozornosť pri riadení motorového vozidla alebo obsluhe strojov.

/4.8. Nežiaduce účinky/
Profúzna sekrécia (slinenie, slzenie, bronchiálna sekrécia, spojená s
kašľom a rizikom astmatického záchvatu), poruchy akomodácie, mióza, zvýšená
peristaltika až kŕče tráviaceho traktu, hnačka, kolikové bolesti, nauzea až
dávenie, polakisúria, svalové zášklby až tonické kŕče, hypotenzia.

/4.9. Predávkovanie/
Neostigmín sa svojimi vlastnosťami radí medzi silne toxické látky. Toxicita
neostigmínu sa blíži toxicite fyzostigmínu, pričom neostigmín je významne
toxickou látkou aj pri chronickom podávaní.
/Predávkovanie/ môže vzniknúť pri rýchlej intravenóznej injekcii. Prejavuje
sa muskarínovými a nikotínovými centrálnymi a periférnymi účinkami
(cholinergná kríza). U pacientov s myastheniou gravis sú príznaky
predávkovania menej výrazné, môžu sa prejaviť len svalovou slabosťou. Je
potrebné odlíšiť túto slabosť od myastenickej krízy. V prípade, že sa nedá
odlíšiť cholinergná kríza od myastenickej, je možné opatrné podanie
edrofónia.
Liečba: prioritu má starostlivosť o respiračné funkcie. Muskarínové
príznaky je možné potlačiť injekciami atropínu. Atropín sa podáva
intravenózne v počiatočnej dávke 1 až 2 mg, ktorú je možné v prípade
potreby opakovať. Nikotínové účinky, vrátane svalovej slabosti a paralýzy,
nie sú ovplyvnené atropínom.

5. Farmakologické vlastnosti
/5.1.Farmakodynamické vlastnosti/
Farmakoterapeutická skupina
Parasympatikomimetiká, inhibítory acetylcholínesterázy
ATC kód: N07AA01
Mechanizmus účinku
Neostigmín je syntetický derivát alkaloidu fyzostigmínu zo skupiny
inhibítorov acetylcholínesterázy. Medzi najvýznamnejšie účinky neostigmínu
patrí cholinomimetický účinok muskarínového typu na všetkých orgánoch
inervovaných parasympatickým nervstvom. Centrálne účinky neostigmínu nie sú
príliš výrazné, pretože cez hematoencefalickú bariéru prestupuje iba malý
podiel látky. Popri inhibič-nom účinku na acetylcholínesterázu môže
neostigmín pôsobiť priamo na acetylcholínové receptory vzhľadom ku
konštitúcii svojej molekuly. Muskarínový účinok neostigmínu sa uplatňuje
najmä v ovplyvnení črevného traktu a oka, kým účinok na hemodynamiku je
pomerne slabý. Neostigmín je menej účinné miotikum ako fyzostigmín, na
motilitu intestinálneho traktu pôsobí približne rovnako. Po jeho podaní sa
krvný tlak nemení alebo klesá len celkom nepatrne. Neostigmín vyvoláva
mierne zúženie bronchov, kontrakciu močového a žlčového mechúra a puzdra
sleziny. Po terapeutických dávkach u ľudí dochádza po jeho podaní iba k
nevýznamným zmenám v činnosti srdca a v hodnotách krvného tlaku.
Neostigmín reverzibilne inhibuje aktivitu acetylcholínesterázy a predlžuje
a zosilňuje muskarínové a nikotínové účinky acetylcholínu. Je veľmi
pravdepodobné, že neostigmín má aj priame agonistické účinky na nikotínové
receptory kostrového svalstva. Používa sa najmä na zvýšenie činnosti
hladkého svalstva (atónia čriev, moč.mechúra), ale pôsobí aj na priečne
pruhované svalstvo. Nežiaduce účinky neostigmínu vznikajúce v dôsledku
muskarínového účinku možno odstrániť predchádzajúcim perorálnym alebo
parenterálnym podaním atropínu.

/5.2. Farmakokinetické vlastnosti/
Neostigmín sa rýchlo resorbuje zo subkutánneho a svalového tkaniva.
Čiastočne sa biotransformuje, pravdepodobne hydrolýzou esterovej väzby. Pri
parenterálnom podaní sa vylučuje 60 % až 70% nezmeneného neostigmínu močom.
Neostigmín sa rýchlo eliminuje z plazmy pacientov, ktorým bol podaný
intravenózne. Plazmatická koncentrácia neostigmínu klesá v priebehu 5 minút
na 8 % pôvodných hodnôt, pričom jeho distribučný polčas je kratší ako 1
minúta. Eliminačný polčas sa pohybuje v rozmedzí 15 - 30 minút. 1 hodinu po
i.v. podaní neostigmínu sa v plazme stanovujú iba jeho stopové množstvá.
Predpokladá sa, že metabolické pochody a biliárna exkrécia môžu hrať v
eliminácii neostigmínu významnú úlohu.

/5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti/
LD 50 pri intravenóznom podaní u myší bola stanovená na 0,3 mg/kg, pri
intramuskulárnom podaní 0,395 mg/kg, pri subkutánnom podaní 0,54 mg/kg.
LD 50 u potkana bola stanovená pri intravenóznom podaní 0,315 mg/kg, pri
intramuskulárnom podaní 0,423 mg/kg, pri subkutánnom podaní 0,445 mg/kg.
Napriek názorom, že podávanie krátkodobých inhibítorov acetylcholínesterázy
nevyvoláva malformá-cie u človeka, vyžaduje sa pri podávaní neostigmínu v
perinatálnom období opatrnosť. Informácie o mutagenite a kancerogenite
neostigmínu nie sú známe.

6. Farmaceutické informácie
/6.1. Zoznam pomocných látok/
Pomocné látky: Natrii chloridum, Aqua ad iniectabilia.

/6.2. Inkompatibility/
Nie sú známe.

/6.3. Čas/ /použiteľnosti/
48 mesiacov

/6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania/
Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.

/6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia/
Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka,
písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 1 ml

/6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom/
Bez zvláštnych upozornení.

/6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku/
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

7. Držiteľ registračného rozhodnutia
BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

8. Registračné číslo
67/0771/92-S

9. Dátum registrácie/ Dátum predĺženia registrácie
14.12.1992

10. Dátum poslednej revízie textu:
marec 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00612
Skupina ATC:
N07 - Iné lieky na nervový systém vrátane parasympatomimetík
Skupina ATC:
N07AA01 - neostigminum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
paclitaxelum
Výrobca lieku:
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.02 € / 90.98 SK
Úhrada poisťovňou:
3.02 € / 90.98 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:3.02 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.56 € ÚP:2.76 € DP:0.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.33 € ÚP:0.00 € DP:3.33 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien