Detail:
SYNTOSTIGMIN tbl 20x15 mg (blist.)
Názov lieku:
SYNTOSTIGMIN
Doplnok názvu:
tbl 20x15 mg (blist.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. : 0917/2003
PRÍLOHA Č. 3
K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. : 0579/2004
PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU
O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE EV. Č. : 2068/2004



Písomná informácia pre používateľa
/Informácia o použití, čítajte pozorne!/

SYNTOSTIGMIN®
(neostigmini bromidum)

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Zloženie lieku
/Liečivo:/ neostigmini bromidum 15 mg v 1 tablete
/Pomocné látky:/ lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum
(kukuricový škrob), solani amylum (zemiakový škrob), talcum (mastenec),
magnesii stearas (magnéziumstearát)

Farmakoterapeutická skupina
parasympatomimetikum, inhibítor enzýmu acetylcholinesterázy

Charakteristika
Mechanizmus účinku lieku Syntostigmin (neostigmínu) spočíva v zabránení
odbúravania acetylcholínu prostredníctvom ovplyvnenia enzýmu
acetylcholínesterázy. Acetylcholín je látka umožňujúca prenos podnetu
(vzruchu) medzi nervovým zakončením a svalom. Zvýšenie koncentrácie
acetylcholínu, vyvolané Syntostigminom, je zodpovedné za zlepšenie prenosu
nervových podnetov medzi nervovým zakončením a svalom. Najvýraznejšie
účinky neostigmínu sa prejavujú v oblasti spojenia nervov a svalov (na tzv.
nervosvalovej platničke kostrových svalov), kde zvyšuje silu svalových
sťahov a zlepšuje svalovú výkonnosť, ďalej v oblasti oka, kde vyvoláva
zúženie zrenice, močových ciest, kde vyvoláva zvýšenie napätia zvierača
močového mechúra, tráviaceho ústrojenstva, kde stimuluje pohyby žalúdka a
čriev a zvyšuje napätie žalúdka, dýchacieho ústrojenstva, kde zvyšuje
tvorbu tekutiny a môže viesť k zúženiu priedušiek, potných žliaz, kde
zvyšuje tvorbu potu a jeho vylučovanie a kardiovaskulárneho ústrojenstva,
kde môže viesť k spomaleniu srdcovej činnosti.

Indikácie
Tablety Syntostigmin sa užívajú na liečbu myastenia gravis (porucha prenosu
podnetov alebo vzruchov svalom v oblasti spojenia svalu a nervu, spôsobená
imunitnou poruchou a prejavujúca sa svalovou slabosťou). Ďalej sa používajú
na liečbu zadržiavania moču pri strate napätia zvierača močového mechúra
(hypoaktivity detrusora neurogénneho aj non-neurogénneho pôvodu). Na
predpis lekára môžu tablety Syntostigmin užívať dospelí a deti staršie ako
3 roky s telesnou hmotnosťou nad 20 kg.

Kontraindikácie
Tablety Syntostigmin sa nesmú užívať pri známej precitlivenosti na
neostigmín alebo bromidy, ďalej pri zúžení alebo nepriechodnosti tráviaceho
alebo močového ústrojenstva.
Liek nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Tehotné a dojčiace ženy môžu
tablety Syntostigmin užívať len na výslovný pokyn lekára.
Ak sa stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnú až počas užívania
lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.

Nežiaduce účinky
Každý liek, a teda aj Syntostigmin môže niekedy okrem žiaducich účinkov
vyvolať aj vedľajšie, nežiaduce účinky.
Tablety Syntostigmin sa zvyčajne veľmi dobre znášajú. Z nežiaducich účinkov
sa častejšie môžu vyskytnúť hnačky, zvýšené potenie, zvýšená tvorba slín,
nevoľnosť, vracanie, kŕčové bolesti brucha. Menej často sa môžu vyskytnúť
časté nutkavé pocity na močenie, zvýšenie sekrécie tekutiny do priedušiek,
zúženie zrenice, zvýšenie slzenia. Výnimočne sa vyskytujú reakcie
precitlivenosti (kožná vyrážka), spomalenie srdcovej frekvencie, svalové
zášklby až kŕče.
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií
sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Interakcie

Účinky Syntostigminu a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch,
ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky
predpis i bez neho.
Liečivý účinok Syntostigminu môžu oslabovať hormóny zo skupiny
kortikosteroidov. Pri vzájomnej kombinácii sa pozorovala predĺžená svalová
slabosť, ktorá sa postupne rozvíja niekoľko desiatok hodín alebo dní od
začiatku vzájomnej liečby. Súčasné podávanie hormónov zo skupiny
kortikosteroidov pacientom s myastenia gravis je možné len na odporúčanie
lekára. Účinok lieku Syntostigmin môžu ďalej oslabovať niektoré liečivá
s opačným účinkom (tzv. anticholinergné látky), napr. atropín, ďalej tiež
lieky z iných skupín, napr. chinidín alebo lokálne anestetiká esterového
typu, aminoglykozidové, likózamidové a polypeptidové antibiotiká. Účinok
Syntostigminu môžu zvyšovať liečivá s podobným účinkom, ako sú napr.
liečivá používané na liečbu Alzheimerovej choroby.

Dávkovanie a spôsob podávania
Ak užívate tablety Syntostigmin, dodržiavajte dávkovanie, ktoré vám
predpísal lekár.
Pri liečbe myastenia gravis užívajú dospelí a deti s telesnou hmotnosťou
vyššou ako 51 kg zvyčajne 1 tabletu (t. j. 15 mg neostigmíniumbromidu)
každé 3 - 4 hodiny, v prípade potreby môže lekár dávku zvýšiť, zvyčajne sa
však neodporúča prekračovať dennú dávku 10 tabliet (t. j. 150 mg
neostigmíniumbromidu).
Deti staršie ako 3 roky užívajú zvyčajne: pri telesnej hmotnosti 20 – 30 kg
˝ tablety, t. j. 7,5 mg neostigmíniumbromidu každé 4 hodiny, pri telesnej
hmotnosti 31 – 40 kg ˝ tablety, t. j. 7,5 mg neostigmíniumbromidu každé 3
– 4 hodiny, pri telesnej hmotnosti 41 – 50 kg 1 tabletu, t. j. 15 mg
neostigmíniumbromidu každé 4 hodiny.
Pri liečbe zadržiavania moču pri strate napätia zvierača močového mechúra
užívajú dospelí zvyčajne 1 tabletu (t. j. 15 mg neostigmíniumbromidu) 3 – 6-
krát denne, vždy s odstupom aspoň 4 hodín. V tejto indikácii nie je určený
pre deti.
Tablety sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.

Upozornenie
Skôr, ako začnete užívať tablety Syntostigmin, poraďte sa so svojim
lekárom:
- ak trpíte bronchiálnou astmou, alebo iným akútnym alebo chronickým
ochorením pľúc,
- ak trpíte spomalením srdcovej frekvencie (tzv. bradykardiou), alebo
poruchou vedenia vzruchu srdcovým svalom (tzv. AV-blokádou),
- ak trpíte akútnou alebo chronickou infekciou močových ciest,
- ak ste tehotná alebo dojčíte.
Lekára konzultujte, ak:
- po užití tabliet Syntostigmin sa vaše príznaky svalovej slabosti
nezlepšili, alebo došlo len k ich čiastočnej úľave,
- dostali ste infekciu dýchacieho alebo močového ústrojenstva,
- objavili sa uvedené, alebo aj iné nežiaduce účinky.

Predávkovanie

Predávkovanie, či otrava liekom Syntostigmin sa prejavuje intenzívnymi
príznakmi. V popredí stojí úzkosť, slabosť, únava, závrat, bolesti hlavy,
zúženie zreníc, nevoľnosť, vracanie, kolikové bolesti brucha, hnačky,
zvýšené slinenie, potenie a spomalenie pulzovej frekvencie. Môže sa
rozvinúť extrémna svalová slabosť, ktorá môže vyústiť do celkovej obrny,
vrátane obrny oko hybných a dýchacích svalov. Pri ťažkej otrave sa stav
ďalej zhoršuje do epileptických záchvatov, kómy, pľúcneho opuchu s výrazným
vylučovaním sekrétu do priedušiek a pľúc spojeným s nedostatkom kyslíka,
objavujú sa poruchy srdcového rytmu. Môže byť tiež prítomná zvýšená hladina
krvného draslíka, alebo sa môže objaviť cukor v moči. Extrémne vysoké dávky
lieku Syntostigmin vedú k dráždeniu mozgu s jeho následným útlmom,
k blokáde prenosu podnetov medzi nervom a svalom sprevádzanej útlmom až
obrnou dychu a smrťou.
V prípade náhodného predávkovania alebo otravy liekom Syntostigmin je
nevyhnutné ihneď sa kontaktovať s lekárom.

Varovanie
Liek nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Balenie
20 tabliet

Uchovávanie
Liek uchovávajte v suchu, pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.
Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie
Február 2007


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. : 0917/2003
PRÍLOHA Č. 2
K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. : 0579/2004
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU
O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE EV. Č. : 2068/2004




SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU



Názov lieku

SYNTOSTIGMIN®

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

/Liečivo:/ neostigmini bromidum 15 mg v 1 tablete
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. Lieková forma

tableta
/Vzhľad lieku//:/ biele, okrúhle tablety.

Klinické údaje


1 Terapeutické indikácie

Terapia myastenie gravis.
Terapia hypoaktivity detrusora neurogénneho a non-neurogénneho pôvodu.

/2 Dávkovanie a spôsob podávania/

/Terapia myastenie gravis:/
Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 51 kg: 15 mg každé 3-4
hodiny, v prípade potreby možno dávku individuálne zvýšiť, neprekračovať
dennú dávku 150 mg.
Deti staršie ako 3 roky s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20 kg: 2 mg/kg/deň
alebo 60 mg/m2/deň v čiastkových dávkach rozdelených na 6 – 8 dávok
v priebehu 24 hodín.
Deti staršie ako 3 roky užívajú zvyčajne: pri telesnej hmotnosti 20 – 30 kg
7,5 mg každé 4 hodiny, pri telesnej hmotnosti 31 – 40 kg 7,5 mg každé 3 – 4
hodiny, pri telesnej hmotnosti 41 – 50 kg 15 mg každé 4 hodiny.
/Terapia hypoaktivity detrusoru neurogénneho a non-neurogénneho pôvodu:/
Dospelí: 15 mg 3 - 6-krát denne, vždy s odstupom aspoň 4 hodín.
Tablety sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.

/1. Kontraindikácie/
Precitlivenosť na neostigmín alebo bromidy.
Mechanická obštrukcia tráviaceho ústrojenstva.
Mechanická obštrukcia močového ústrojenstva, prípadne so sprevádzajúcou
retenciou moču.

/2. Špeciálne upozornenia/
Opatrnosť je potrebná u pacientov so závažnou bradykardiou alebo AV-
blokádou, u ktorých sa podávaním neostigmínu môže stav zhoršiť.
Opatrnosť je potrebná aj u pacientov s bronchiálnou astmou alebo
pneumóniou, u ktorých podávaním neostigmínu môže dôjsť ku zvýšeniu
bronchiálnej sekrécie a zhoršeniu ochorenia.
Opatrnosť je potrebná tiež u pacientov s infekciou močových ciest, u
ktorých sa môžu zhoršiť príznaky ochorenia.

/3 Liekové a iné interakcie/

Účinok neostigmínu znižujú, až antagonizujú kortikosteroidy (vrátane
mineralokortikoidu fludrokortizónu). Pri vzájomnej kombinácii bola
pozorovaná protrahovaná svalová depresia, ktorá sa postupne rozvíja
niekoľko desiatok hodín alebo dní od začiatku vzájomnej terapie. Súčasné
podávanie kortikosteroidov alebo fludrokortizónu pacientom s myastenia
gravis, kompenzovaných neostigmínom, je potenciálne nebezpečné. Mechanizmus
vzniku tejto liekovej interakcie nie je známy.
Neostigmín môže predlžovať nervosvalovú blokádu, vyvolanú suxametoniom.
Lieková interakcia je závažná predovšetkým po injekčnej aplikácii
neostigmínu alebo u pacientov s deficitom pseudocholinesterázy. Mechanizmus
vzniku tejto liekovej interakcie spočíva v spomalení biotransformácie
suxametonia inhibíciou cholinesterázy, spôsobenou neostigmínom.
Účinok neostigmínu môžu znižovať, až antagonizovať liečivá
s anticholinergným účinkom (napr. atropín), ďalej chinidín, prokaínamid
alebo lokálne anestetiká esterového typu, aminoglykozidové, likosamidové a
polypeptidové antibiotiká. Účinok neostigmínu môžu zvyšovať liečivá
s cholinomimetickým účinkom (napr. kognitíva zo skupiy inhibítorov
acetylcholinesterázy).

/4 Používanie v gravidite a počas laktácie/

Neostigmín nemá teratogénne vlastnosti. Neostigmín, rovnako ako iné
inhibítory cholinesterázy, môže po parenterálnom podaní stimulovať činnosť
maternice a u tehotných žien v pokročilom štádiu tehotenstva
vyvolať predčasný pôrod. Po perorálnom podaní je výskyt stimulácie činnosti
maternice nepravdepodobný. S podávaním neostigmínu v tehotenstve sú doteraz
len obmedzené skúsenosti. Perorálny neostigmín podávaný tehotným ženám
neviedol k výskytu malformácií alebo k inému poškodeniu plodu. Môže však
vyvolať prechodnú svalovú slabosť u novorodencov. Podľa klasifikácie rizík
v tehotenstve, používanej v USA, je zaradený do kategórie C, podľa
austrálskej klasifikácie je zaradený do kategórie B2. V tehotenstve je jeho
podávanie možné len v nevyhnutných prípadoch.
Nie je presne známe, v akom množstve neostigmín prechádza do materského
mlieka. Chemicky podobný pyridostigmín preniká do materského mlieka
v koncentrácii zodpovedajúcej plazmatickým koncentráciám. Použitie
neostigmínu počas laktácie je možné pri zvýšenej opatrnosti a pravidelnom
monitorovaní pacientky aj dieťaťa.

/5 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje/

Neostigmín predovšetkým na začiatku terapie môže vyvolať miózu a poruchy
akomodácie. Neostigmín neovplyvňuje nepriaznivo pozornosť pacienta a jeho
schopnosť sústredenia. Lekár preto musí individuálne posúdiť pacientovu
schopnosť obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť motorové
vozidlo.

/6 Nežiaduce účinky/

Časté (u 10 a viac percent pacientov):
muskarínové nežiaduce účinky (hnačka, zvýšené potenie, hypersalivácia,
nauzea, vracanie, kŕčové bolesti brucha).
Menej časté (u 1-10 % pacientov):
muskarínové nežiaduce účinky (časté nútenie na močenie, zvýšenie
bronchiálnej sekrécie, mióza, slzenie).
Výnimočné (u menej ako 1 % pacientov):
reakcie precitlivenosti (kožná vyrážka), bradykardia, nikotínové nežiaduce
účinky (svalové zášklby až kŕče).


/7 Predávkovanie/

Predávkovanie, či intoxikácia neostigmínom sa prejavuje intenzívnymi
muskarínovými a nikotínovými účinkami. V popredí klinických symptómov
intoxikácie stojí úzkosť, slabosť, únava, závrat, bolesti hlavy, mióza,
nauzea, vracanie, kolikové bolesti brucha, hnačky, hypersalivácia, potenie
a bradykardia. Môže sa rozvinúť extrémna svalová slabosť, ktorá môže
progredovať do celkovej paralýzy, vrátane oko hybných a dýchacích svalov.
Pri ťažkej intoxikácii stav progreduje do epileptických paroxyzmov, kómy,
pľúcneho edému s výraznou bronchiálnou sekréciou, hypoxie, objavujú sa
arytmie. Môže byť tiež prítomná hyperglykémia a glykosúria bez ketonúrie.
Extrémne vysoké dávky neostigmínu spôsobujú stimuláciu CNS s následnou
depresiou CNS, nervosvalovú blokádu, sprevádzanú respiračnou depresiou až
paralýzou a smrťou.
Pri závažnej intoxikácii sa odporúča štandardný postup: zaistenie
priechodnosti dýchacích ciest, odsávanie bronchiálneho sekrétu a dostatočná
ventilácia a oxygenácia. Atropín zruší muskarínový efekt neostigmínu.
Atropín sa aplikuje v dávke 1 - 2 (prípadne až 4) mg vnútrosvalovo, alebo
vnútrožilnou injekciou, pri ťažkej intoxikácii každých 20 - 30 minút, kým
sa neobjavia známky atropinizácie (sčervenanie a suchosť kože, rozšírenie
zreníc a tachykardia).

Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: parasympatomimetikum, inhibítor
acetylcholinesterázy
ATC kód: N07AA01
Definovaná denná dávka: 60 mg po perorálnom podaní
Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Neostigmín (3-[[(dimetylamino)karbonyl]oxy]-N,N,N-trimetylbenzenamónium) je
kvartérna amóniová báza, dobre rozpustná vo vode a etanole. Zle rozpustná
v tukoch a lipofilných rozpúšťadlách.
Chemický vzorec:
[pic]
Mechanizmus účinku:
Neostigmín je nepriame parasympatomimetikum, jeho mechanizmus účinku
spočíva v reverzibilnej inhibícii acetylcholinesterázy, čo vedie
k prechodnému zvýšeniu koncentrácie acetylcholínu, okrem iného v okolí
cholinergných receptorov. Zvýšená ponuka acetylcholínu následne vedie k
zlepšeniu prenosu nervových vzruchov, sprostredkovaných cholinergnými
receptormi. Najvýraznejšie farmakologické účinky sa prejavujú na
nervosvalovej platničke kostrových svalov (zvyšuje svalovú kontrakciu a
zlepšuje svalovú výkonnosť), v oblasti oka (vyvoláva miózu), urogenitálneho
systému (zvyšuje tonus detrusora), tráviaceho ústrojenstva (stimuluje
motilitu tráviaceho ústrojenstva a zvyšuje tonus žalúdka), respiračného
ústrojenstva (môže viesť k bronchokonstrikcii, vedie k zvýšeniu salivácie),
potných žliaz (zvyšuje sekréciu) a kardiovaskulárneho ústrojenstva (môže
viesť k bradykardii).
Hlavné klinické využitie neostigmínu spočíva v terapii myastenia gravis,
pre ktoré je charakteristický relatívny deficit acetylcholínu na
cholinergných receptoroch nervosvalovej platničky.

/5.2. Farmakokinetické vlastnosti/
Po perorálnom podaní má neostigmín malú absolútnu biologickú dostupnosť (1
- 2 %), a to vzhľadom na veľmi nízku lipofilitu. Väzba na plazmatické
bielkoviny je tiež nízka (15 - 25 %). Po perorálnom podaní účinok nastupuje
v priebehu 45 - 75 minút, maximálna plazmatická hladina (1 - 5 µg/ml) sa
dosiahne za 60 - 120 minút po podaní a účinok zvyčajne pretrváva 3 - 6
hodín. Distribučný objem neostigmínu je 0,26 - 0,34 l/kg. Biologický polčas
je 1,5 - 2 hodiny.
Neostigmín sa čiastočne biotransformuje v pečeni na neúčinné metabolity (3-
hydroxyfenyltrimetylamónium, 3-hydroxyfenyldimetylamín a ich glukuronuidy).
Počas 24 hodín po perorálnom podaní neostigmínu sa približne 80 % podanej
dávky vylúči močom, z toho približne 50 % v nezmenenej forme a približne 30
% vo forme metabolitov. Pri ťažkej poruche funkcie obličiek dochádza
k miernemu (ale štatisticky významnému) predĺženiu biologického polčasu
neostigmínu, ktoré však nevedie k nevyhnutnosti úpravy dávok, či zmene
dávkových intervalov tejto skupiny pacientov.


/5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti/

Reprodukčné štúdie vykonané na zvieratách nepreukázali poškodenie
fertility, teratogénne alebo kancerogénne účinky neostigmínu. Neostigmín
nemá mutagénne vlastnosti. U zvierat neostigmín prestupuje placentou a
prechádza do materského mlieka.
Toxikologické štúdie vykonané na potkanoch, myšiach alebo mačkách
preukázali len účinky súvisiace s nadmerným farmakologickým pôsobením.
Nebola pozorovaná žiadna špecifická orgánová toxicita. Neostigmín je po
perorálnom podaní relatívne netoxický. LD50 po perorálnom podaní bola u
potkanov 51 mg/kg, u myší 7 mg/kg a u mačiek 7,5 mg/kg. Výrazne vyššiu
akútnu toxicitu má neostigmín po parenterálnom podaní. Po vnútrožilnej
aplikácii bola LD50 u potkanov 0,165 mg/kg, u myší 0,13 mg/kg a u mačiek
0,171 mg/kg. Po podkožnej aplikácii bola LD50 u potkanov 0,37 mg/kg a u
myší 0,42 mg/kg.
Bezpečnosť neostigmínu bola preverená aj jeho dlhodobým používaním
v klinickej praxi.

6. Farmaceutické údaje


6.1. Zoznam pomocných látok

lactosum monohydricum, maydis amylum, solani amylum, talcum, magnesii
stearas

/6.2. Inkompatibility/

Liek je určený na priamu perorálnu aplikáciu, a preto inkompatibility pri
miešaní s inými liečivami neprichádzajú do úvahy.

/6.3. Čas použiteľnosti/

48 mesiacov (4 roky)

/6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania/

Uchovávať v suchu, pri teplote 15 až 25 °C, chrániť pred svetlom.

/6.5. Vlastnosti a zloženie obalu/

a) sklená liekovka, uzáver z plastickej hmoty, etiketa, papierová škatuľka,
písomná informácia pre používateľa,
b) blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa
Veľkosť balenia:
20 tabliet

/6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom/

Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom (pozri časť 4.2.).

/6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku/

Nepoužitý liek vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

8. Registračné číslo

67/0535/69-S/C

9. Dátum registrácie/Dátum predĺženia registrácie

1969

10. Dátum poslednej revízie textu

Február 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C25037
Skupina ATC:
N07 - Iné lieky na nervový systém vrátane parasympatomimetík
Skupina ATC:
N07AA01 - neostigminum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
oxytetracyclinum
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.56 € / 107.25 SK
Úhrada poisťovňou:
2.76 € / 83.15 SK
Doplatok pacienta:
0.80 € / 24.10 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.02 € ÚP:3.02 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.56 € ÚP:2.76 € DP:0.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.33 € ÚP:0.00 € DP:3.33 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien