Detail:
Expandibilná náhrada tela hrudného a driekového st anterolateral, posterior, anterior konfiguracie, tri rôzne rozmery základne S, M, L; nastaviteľná v
Názov lieku:
Expandibilná náhrada tela hrudného a driekového st
Doplnok názvu:
anterolateral, posterior, anterior konfiguracie, tri rôzne rozmery základne S, M, L; nastaviteľná v
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X00241
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
US -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Ortopédia
Predajná cena:
1983.38 € / 59751.31 SK
Úhrada poisťovňou:
1983.38 € / 59751.31 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien