Detail:
Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov plv inh 1x120 dávok (inhalátor)
Názov lieku:
Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov
Doplnok názvu:
plv inh 1x120 dávok (inhalátor)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C9693A
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03AK07 - budesonidum, formoterolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať a) alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy, b) pneumológ pri ťažkej až veľmi ťažkej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc od štádia III. podľa smerníc GOLD 2008 u pacientov s FEV1/FVC < 70%, FEV1 < 50% n.h. a históriou opakovaných exacerbácií, ktorí majú signifikantné symptómy napriek pravidelnej bronchodilatačnej terapii (dýchavica, kašeľ, expektorácia); podmienkou hradenej liečby u novodiagnostikovaných pacientov je vykonanie bronchodilatačného testu.
Predajná cena:
30.15 € / 908.30 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
30.15 € / 908.30 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien