Detail:
CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDCAI-nepriehľ.)
Názov lieku:
CONVERIDE 300 mg/25 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDCAI-nepriehľ.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C0350B
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09DA04 - irbesartanum a diuretiká
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia, Nefrológia
Predajná cena:
9.45 € / 284.69 SK
Úhrada poisťovňou:
7.36 € / 221.73 SK
Doplatok pacienta:
2.09 € / 62.96 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien