Detail:
Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 10 tbl oro 28(7x5mg+7x10 mg+7x15 mg+7x20 mg) (blis.PET/Al/PVC/Al/OPA-initiation pack)
Názov lieku:
Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 10
Doplnok názvu:
tbl oro 28(7x5mg+7x10 mg+7x15 mg+7x20 mg) (blis.PET/Al/PVC/Al/OPA-initiation pack)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C8023A
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DX01 - memantinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať neurológ alebo psychiater pri strednom až ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 8 až 17 bodov vrátane. Každé tri mesiace sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 8 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
19.73 € / 594.39 SK
Úhrada poisťovňou:
19.73 € / 594.39 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien