Detail:
Polmatine 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x20 mg (blis. Al/PVC/PVDC)
Názov lieku:
Polmatine 20 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 28x20 mg (blis. Al/PVC/PVDC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C6710A
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DX01 - memantinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať neurológ alebo psychiater pri strednom až ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 8 až 17 bodov vrátane. Každé tri mesiace sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 8 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
48.40 € / 1458.10 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
48.40 € / 1458.10 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien