Detail:
Memabix 10 mg tbl oro 56x10 mg (blis. papier/PET/Al/PVC/Al/oPA)
Názov lieku:
Memabix 10 mg
Doplnok názvu:
tbl oro 56x10 mg (blis. papier/PET/Al/PVC/Al/oPA)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C7546A
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DX01 - memantinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Výrobca lieku:
Adamed Sp.z o.o., Czosnów/near Warsaw, Polsko
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať neurológ alebo psychiater pri strednom až ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 8 až 17 bodov vrátane. Každé tri mesiace sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 8 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
25.94 € / 781.47 SK
Úhrada poisťovňou:
25.94 € / 781.47 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien