Detail:
Insuman Rapid sol inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)
Názov lieku:
Insuman Rapid
Doplnok názvu:
sol inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C66114
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10AB01 - insulin humánny, rýchlo pôsobiaci
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov a) ktorým sa podávajú aspoň dve dávky inzulínu denne (z toho jedna dávka je bazálny inzulín), b) do dovŕšenia 18. roku veku, c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera, d) s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku. U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz.
Predajná cena:
21.99 € / 662.47 SK
Úhrada poisťovňou:
21.99 € / 662.47 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.89 € ÚP:0.00 € DP:8.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.33 € ÚP:0.00 € DP:34.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.99 € ÚP:21.99 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:56.16 € ÚP:44.25 € DP:11.91 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien