Detail:
AGARICUS MUSCARIUS gra 1x4 g (2CH až 30CH) 
Názov lieku:
AGARICUS MUSCARIUS
Doplnok názvu:
gra 1x4 g (2CH až 30CH) 
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALENÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal:
polypropylénová tuba
1. Homeopatický liek: granuly (1 g, cca 200 granúl)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Tento liek obsahuje laktózu
- Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,02 g sacharózy
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, FrancúzskoPRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal:
polypropylénová tuba
2. Homeopatický liek: granuly (4g, cca 80 granúl)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Tento liek obsahuje laktózu
- Tento liek v jednej dávke (5 granúl) obsahuje 0,2 g sacharózy
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francúzsko


PRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal: biela
fólia z plastu

3. Homeopatický liek: čapíky (6, 12, 30 ks)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža
Dátum expirácie
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francúzsko

PRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal: fľaštička
z tmavého skla4. Homeopatický liek: perorálne kvapky (15, 30, 60, 125, 250 ml)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Upozornenie: Jedna dávka (10 kvapiek) obsahuje 0,059 g etanolu
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francúzsko

PRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal: fľaštička
z plastickej hmoty
5. Homeopatický liek: perorálny prášok (15, 30, 60 g)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francúzsko


PRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal: ampula
z tmavého skla

6. Homeopatický liek: perorálny roztok (6 amp./1ml, 12 amp./1 ml, 30 amp./1
ml)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Upozornenie: Jedna ampula (1 ml) obsahuje 0,12 g etanolu.
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, FrancúzskoPRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal: sklenená
fľaštička
7. Homeopatický liek: tablety (50 ks)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vnútorné použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- Tento liek obsahuje laktózu
- Tento liek v jednej tablete obsahuje 9,5 mg sacharózy
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francúzsko


PRÍLOHA Č.3 A Č.4 K NOTIFIKÁCII ZMENY EV.Č. 2107/8627
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM A VNÚTORNOM OBALE


NÁZOV LIEKU: AGARICUS MUSCARIUS
2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK vnútorný obal: kovová
lakovaná tuba
8. Homeopatický liek: masť (20 g)
- Len na lekársky predpis
- Registračné číslo: 93/0467/92-C/S
- Na vonkajšie použitie
- Liek nie je klinicky skúšaný
- Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 şC
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
- O spôsobe užívania a dávkovania sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom
Šarža:
Dátum expirácie:
Čiarový kód EAN:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francúzsko

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV. Č. 2107/8627
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

AGARICUS MUSCARIUS

Granuly, perorálne kvapky, perorálny roztok, tablety,


perorálny prášok, masť, čapíky.2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Agaricus muscarius ……………………..………………………….2 CH až 200 CH, 3 K až 10 MK
Liehový extrakt celej čerstvej huby Amanita muscaria (L. ex Fries.) Hooker
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA
Granuly, perorálne kvapky, tablety, perorálny prášok, čapíky, masť,
perorálny roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických
pokusov s liečivými látkami popísanými
v Materia Medica Homeopatica.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liek je viazaný na lekársky predpis. O dávkovaní rozhoduje lekár.
Tablety a granuly sa užívajú sublingválne.


4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Ak príznaky ochorenia pretrvávajú dlhšie ako tri dni alebo sa
zhoršujú, je nutné vyhľadať lekára.

Granuly:
Veľkosť od 1,8 mm do 1,9 mm
Pre diabetikov: 100 g obsahuje 85 g sacharózy a 15 g laktózy.

Granuly:
Veľkosť od 3,75 do 4,05 mm
Pre diabetikov: 100 g obsahuje 85 g sacharózy a 15 g laktózy.

Perorálny roztok:
1 ampula s obsahom 1 ml obsahuje 0,12 g etanolu.

Perorálne kvapky:
10 kvapiek obsahuje 0,059 g etanolu.

Tablety:
Pre diabetikov: 1 tableta obsahuje 9,5 mg sacharózy a 90 mg laktózy
a 0,5 mg magnéziumstearát.

Perorálny prášok:
1 odmerka obsahuje 190 mg laktózy.

Čapíky:
Nie sú.

Masť:
Nie sú.
4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6. Gravidita a laktácia

Bez rizika. V prípade perorálneho roztoku a perorálnych kvapiek, ktoré
obsahujú etanol sa počas tehotenstva a laktácie vždy poraďte o užívaní
lieku so svojím lekárom alebo lekárnikom.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Nie sú známe. V prípade roztoku a perorálnych kvapiek, ktoré obsahujú
etanol je možné narušenie pozornosti a môže byť nebezpečné viesť
motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

Nie sú známe. V prípade výskytu nežiadúcich alebo neočakávaných účinkov
oznámte ich svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4.9. Predávkovanie
Údaje nie sú známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti
- Farmakoterapeutická skupina: Homeopatikum
- ATC kód: V03AX
Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické
zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje netoxickosť
lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami
uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah
medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Nevzťahuje sa.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Nevzťahuje sa.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Granuly:
Saccharosum, lactosum monohydricum.

Perorálny roztok:
Ethanolum 15%.

Perorálne kvapky:
Ethanolum 30%.

Tablety:
Saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas.

Perorálny prášok:
Lactosum monohydricum.

Čapíky:
Adeps solidus.

Masť:
Vaselinum album.


6.2 Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti
60 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Granuly:
Polypropylénová tuba s dávkovačom a polystyrénovým vrchnáčikom.
granuly 4g (cca 80 granúl)

Granuly:
Polypropylénová tuba s vrchnáčikom.
granuly 1g (cca 200 granúl)

Perorálny roztok:
Ampula z tmavého skla so zúženými koncami na oboch stranách, púzdro
z plastickej hmoty,
papierová škatuľka.
6 amp./1 ml, 12 amp./1 ml, 30 amp./1 ml.

Perorálne kvapky:
Fľaštička z tmavého skla, kvapkací uzáver.
15 ml, 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml.

Tablety:
Sklenená fľaštička, uzáver z plastickej hmoty.
50 tabliet.

Perorálny prášok:
Fľaštička z plastickej hmoty, lyžička.
15 g, 30 g, 60 g.

Masť:
Kovová lakovaná tuba, šraubovací uzáver.
20 g.

Čapíky:
Biela fólia z plastu.
6 sup., 12 sup., 30 sup.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 Sainte - Foy - Les - Lyon
FRANCÚZSKO


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
93/0467/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
1992


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
November 2008


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C62739
Skupina ATC:
V03 - Všetky ostatné liečivá
Skupina ATC:
V03AX - Iné terapeutické prípravky
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
F Francúzsko
Výrobca lieku:
LABORATOIRES BOIRON, LYON
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.04 € / 91.58 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.04 € / 91.58 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.17 € ÚP:0.00 € DP:1.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.23 € ÚP:0.00 € DP:9.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.25 € ÚP:0.00 € DP:3.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien