Detail:
FLAMEXIN 20 mg tbl 20x191,2 mg
Názov lieku:
FLAMEXIN 20 mg
Doplnok názvu:
tbl 20x191,2 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2107/8467,
2107/10456


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Flamexin 20 mg
tablety
(piroxikam-betacyklodextrín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Flamexin 20 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Flamexin 20 mg
3. Ako používať Flamexin 20 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Flamexin 20 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FLAMEXIN 20 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Pred predpísaním Flamexinu 20 mg, Váš lekár posúdi prínos tejto liečby
proti riziku vzniku možných nežiaducich účinkov. Kvôli užívaniu Flamexinu
20 mg Vám lekár bude robiť kontroly a povie Vám ako často bude robiť tieto
kontroly.

Flamexin 20 mg je určený na úľavu od niektorých príznakov osteartritídy
(artróza, degeneratívne ochorenie kĺbu), reumatoidnej artrídy a ankylóznej
spondylitídy (Bechterevova choroba, reumatizmus chrbtice), ako sú opuch,
stuhnutosť a bolesť kĺbov. Artritídu nelieči, iba Vám pomáha, pokiaľ
užívate liek.

Váš lekár Vám predpíše Flamexin 20 mg iba v prípade, že užívaním iných
liekov skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) ste nedosiahli
dostatočnú úľavu od príznakov.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE FLAMEXIN 20 mg

Nepoužívajte Flamexin 20 mg:

. Ak ste v minulosti mali žalúdočný alebo črevný vred, krvácanie alebo
perforáciu (prasknutie).
. Ak v súčasnosti máte žalúdočný alebo črevný vred, krvácanie alebo
perforáciu (prasknutie).
. Ak vy alebo niekto z Vašej rodiny máte alebo ste niekedy v minulosti mali
žalúdočno-črevné ochorenia (zápal žalúdka,tenkého alebo hrubého čreva),
ktoré môžu mať sklon ku krvácaniu ako sú ulcerózna kolitída, Crohnova
choroba, karcinóm žalúdka, divertikulitída (zápal alebo infekcia vydutín
hrubého čreva).
. Ak ste užívali iné lieky zo skupiny NSAID, vrátane selektívnych COX-2
inibítorov a kyseliny acetylsalicylovej, látky prítomnej v mnohých
liekoch používaných na potlačenie bolesti, zníženie horúčky.
. Ak u Vás kyselina acetysalicylová alebo iné lieky zo skupiny NSAID
vyvolali astmu, rinitídu, nazálnu polypózu, angioedém alebo urtikáriu.
. Ak užívate antikoagulanciá ako je warfarín, ktorý chráni pred tvorbou
krvných zrazenín
. Ak ste niekedy v minulosti mali závažné alergické reakcie v dôsledku
užívania Flamexinu 20mg, iných NSAID liekov alebo iných liekov,
predovšetkým závažné kožné reakcie (bez ohľadu na stupeň závažnosti) ako
sú exfoliatívna dermatitída (silné sčervenanie kože, olupovanie kože v
šupinách alebo vo vrstvách), vezikobulózne reakcie (Stevensov-Johnsonov
syndróm, stav so začervenanými pľuzgiermi, narušenej, krvácajúcej alebo
vyschnutej kože) a toxická epidermálna nekrolýza (ochorenie spojené s
olupovaním povrchu kože a tvorbou pľuzgierov).
. Ak máte závažné ochorenia pečene a ochorenia obličiek.
. Ak máte závažné hematologické (krvné) ochorenia alebo hemoragickú
diatézu.
. Ak ste tehotná alebo dojčíte.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného týka aj Vás, pred použitím Flamexinu 20
mg to okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Flamexinu 20 mg

Pri užívaní Flamexinu 20 mg buďte zvlášť opatrní a informujte lekára vždy o
jeho používaní. Podobne ako všetky nesteroidné protizápalové lieky, aj
Flamexin 20 mg môže spôsobiť závažné nežiaduce reakcie žalúdka a čriev,
ako je bolesť, krvácanie, ulcerácia a perforácia.

Lieky, ako je Flamexin 20 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika
srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Každé riziko je viac
pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte
odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte
riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, diabetes, vysokú
hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe s Vaším
lekárom alebo lekárnikom.

Okamžite prestaňte užívať Flamexin 20 mg a povedzte svojmu lekárovi, ak
pociťujete bolesť žalúdka alebo iné príznaky krvácania žalúdka alebo čriev
ako je čierna alebo krvavá stolica alebo vracanie krvi.

Okamžite prestaňte užívať Flamexin 20 mg a povedzte to svojmu lekárovi, ak
máte alergické reakcie ako sú kožné vyrážky, opuch tváre, sipot alebo
sťažené dýchanie.

Ak máte viac ako 70 rokov, Váš lekár bude mať snahu skrátiť dobu liečby na
minimum a častejšie robiť kontroly počas užívania Flamexinu 20 mg.
Ak máte viac ako 70 rokov alebo užívate lieky ako sú kortikosteroidy alebo
určité lieky na depresiu nazývané selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu (SSRI), alebo kyselinu acetylsalicylovú – na
ochranu pred tvorbou krvných zrazenín, Váš lekár Vám môže predpísať spolu s
Flamexinom 20 mg aj liek, ktorý bude chrániť Váš žalúdok a črevá.

Ak máte viac ako 80 rokov, neužívajte tento liek.

Ak máte alebo ste mali akékoľvek zdravotné problémy alebo alergiu, alebo si
nie ste istý či môžete Flamexin 20 mg užívať, opýtajte sa na to svojho
lekára.

Uistite sa, či o všetkých liekoch, ktoré užívate, ste povedali svojmu
lekárovi, vrátane liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Liek obsahuje aj laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pre užitím tohto lieku.
Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste
nedávno užívali (v poslednom týždni) vrátane liekov, ktoré ste si kúpili
bez lekárskeho predpisu. Účinky liekov sa niekedy môžu vzájomne
ovplyvňovať. Váš lekár môže obmedziť používanie piroxikamu alebo iných
liekov alebo je možné, že budete potrebovať iné lieky. Veľmi dôležité je
spomenúť:

. Ak užívate kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné
protizápalové lieky na potlačenie bolesti
. Ak užívate kortikosteroidy, ktorých liečivá sú určené na liečbu
rozličných stavov ako sú alergie alebo hormonálna nevyváženosť.
. Ak užívate antikoagulanciá ako je warfarín na ochranu pred tvorbou
krvných zrazenín
. Ak užívate určité lieky na depresiu nazývané selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu (SSRI)
. Ak užívate akékoľvek lieky ako je kyselina acetylsalicylová, ktorá
zabraňuje zhluknutiu krvných doštičiek.
. Ak užívate diuretiká, lieky, ktoré zvyšujú vylučovanie moču.
. Ak užívate antihypertenzíva, lieky na zníženie krvného tlaku.


Počas liečby Flamexinom 20 mg sa účinnosť vnútromaternicového telieska môže
znížiť.
Potrebné je taktiež sa vyhnúť konzumácii alkoholu.

Ak sa Vás niektoré z uvedeného týka, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Flamexin 20 mg neužívajte, ak ste tehotná, alebo dojčíte, pokiaľ sa
neporadíte s lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Flamexin 20 mg môže zmeniť stav bdelosti v takom rozsahu, že môže ovplyvniť
schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ FLAMEXIN 20 mg

Vždy užívajte Flamexin 20 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Váš lekár Vám bude pravidelne robiť kontroly, aby sa uistil, že užívate
optimálnu dávku Flamexinu 20 mg.

Váš lekár Vám upraví dávku na najnižšiu možnú dávku, ktorá je potrebná na
zvládnutie príznakov.

Za žiadnych okolností dávku neupravujte bez toho, aby ste to povedali Vášmu
lekárovi.

Dospelí a starší pacienti:

Maximálna denná dávka je 20 miligramov Flamexinu 20 mg podávaná ako
jednorazová denná dávka.

Tablety sa majú zapiť dostatočným množstvom vody a užiť s jedlom alebo po
jedle.

Ak máte viac ako 70 rokov, Váš lekár Vám predpíše nižšiu dennú dávku a
skráti trvanie liečby.

V dôsledku možných vedľajších účinkov Vám lekár spolu s Flamexinom 20 mg
predpíše iný liek, ktorý bude chrániť Váš žalúdok a črevá, pred možnými
nežiaducimi účinkami.

Dávku nezvyšujte.
Ak si myslíte, že liečba nie je účinná, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Flamexin 20 mg

Okamžite ako si spomeniete, užite ho. I napriek tomu, že je už čas na
užitie ďalšej dávky, neužívajte ďalšiu dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku. Nasledujúcu dávku vezmite v určenom časovom odstupe. Neužívajte
dvojnásobnú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Flamexin 20 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Najčastejšími pozorovanými nežiaducimi účinkami sú žalúdočné ťažkosti,
medzi ktoré patria: nutkanie na vracanie, bolesť v žalúdku, hnačka.
Ďalšie zaznamenané vedľajšie účinky sú: hypersenzitivita (kožné vyrážky),
bolesť hlavy, závraty, slabosť, zmeny pri biochemickom vyšetrení krvi,
vzostup hladiny močoviny.
Medzi zriedkavé nežiaduce účinky patria: žalúdočný vred, sprevádzaný
krvácaním alebo bez krvácania, vracanie, alergický opuch na tvári alebo
rukách, zvýšenie kožnej fotosenzitivity, poruchy zraku, aplastická anémia,
pancytopénia (znížený počet krvných buniek), trombocytopénia (pokles
krvných doštičiek), zvýšenie hodnôt pečeňových testov, žltačka, obličková
nedostatočnosť, hromadenie vody, ktoré sa prejaví opuchmi (najmä opuch
členkov) alebo kardiocirkulačné poruchy (zvýšený krvný tlak, kongestívne
zlyhanie srdca). V súvislosti s používaním Flamexinu 20 mg boli zriedkavo
pozorované aj prípady žalúdočného vredu s perforáciou (prasknutím),
Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza), agranulocytóza
(znížený počet bielych krviniek), ťažkosti s močovým mechúrom, šok, akútne
zlyhanie srdca, stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny), vypadávanie
vlasov a nepravidelný rast nechtov.

Lieky, ako je Flamexin 20 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika
infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov alebo ak sa obávate, že niečomu
nerozumiete, povedzte to ihneď, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FLAMEXIN 20 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na škatuli. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 15 - 25°C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Flamexin 20 mg obsahuje

Liečivo je piroxikam-betacyklodextrín.
Každá tableta obsahuje 191,2 mg piroxikam-betacyklodextrínu, čo zodpovedá
20 mg piroxikamu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, krospovidón, sodná soľ
karboxymetylškrobu, koloidný hydratovaný oxid kremičitý, predželatínový
kukuričný šrob, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Flamexin 20 mg a obsah balenia

Flamexin 20 mg tablety sa dodávajú v PVC/PVDC blistroch zapečatené Al/PVDC
fóliou.

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 60 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Chiesi Farmaceutici S.p.A.,
26/A Via Palermo
43100 Parma, Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2008.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2107/8467,
2107/10456


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Flamexin 20 mg
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

1 tableta obsahuje 191,2 mg piroxikam-betacyklodextrínu, čo zodpovedá 20 mg
piroxikamu.
3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta
Opis lieku: hexagonálne tablety svetložltej farby s deliacou ryhou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie
Flamexin 20 mg je indikovaný na úľavu od príznakov osteoartritídy,
reumatoidnej artritídy alebo ankylóznej spondylitídy. V prípade indikácie
NSAID liekov, Flamexin 20 mg kvôli svojmu profilu bezpečnosti (pozri časť
4.2, 4.3 a 4.4) nemá byť liekom prvej voľby.

Rozhodnutie lekára predpísať Flamexin 20 mg musí vychádzať z individuálneho
posúdenia celkových rizík každého pacienta (pozri časť 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Predpísanie Flamexinu 20 mg má byť iniciované lekármi so skúsenosťami v
diagnostickom zhodnotení a liečbe zápalových stavov alebo degeneratívnych
reumatických ochorení.
Maximálna denná odporučená dávka je 20 mg, ktorá sa má podať s jedlom alebo
po jedle.
Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním minimálnej účinnej dávky
počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov. Prínos a
tolerancia liečby majú byť prehodnotené do 14 dní. V prípade, že
pokračovanie v liečbe sa považuje za nevyhnutné, liečba musí byť
sprevádzaná častou kontrolou.
Keďže sa preukázalo, že použitie piroxikamu sa spája so zvýšeným rizikom
gastrointestinálnych komplikácií, prípadnú potrebu kombinovanovej liečby s
gastro-protektívnymi látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej
pumpy) je potrebné starostlivo zvážiť, obzvlášť u starších pacientov.
U starších pacientov môže byť dávka redukovaná na polovicu, t.j. 10 mg
piroxikamu a dĺžka liečby môže byť limitovaná.


4.3 Kontraindikácie


. Anamnéza gastrointestinálnej ulcerácie, krvácania alebo perforácie.
. Pacienti s anamnézou gastrointestinálnych ochorení, ktoré majú sklon ku
krvácaniu ako sú ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, gastrointestinálny
karcinóm alebo divertikulitída.
. Pacienti s aktívnym peptickým vredom, zápalovým gastrointestinálnym
ochorením alebo gastrointestinálnym krvácaním.
. Súbežné užívanie s inými NSAID liekmi, vrátane COX-2 selektívnych NSAID a
kyseliny acetylsalicylovej v analgetických dávkach. Keďže je možná
skrížená precitlivenosť s kyselinou acetylsalicylovou a inými liekmi
NSAID, Flamexin 20 mg sa nemá podávať pacientom, u ktorých kyselina
acetylsalicylová alebo iné NSAID lieky vyvolali astmu, rinitídu, nazálnu
polypózu, angioedém alebo urtikáriu.
. Súbežné užívanie s antikoagulanciami.
. Anamnéza závažných alergických liekových reakcií akéhokoľvek typu,
predovšetkým kožných reakcií ako sú erythema multiforme, Stevensov-
Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza.
. Precitlivenosť na liečivo. Predchádzajúce kožné reakcie (bez ohľadu na
závažnosť) vyvolané piroxikamom, inými liekmi zo skupiny NSAID alebo
inými liekmi.
. Pacienti so závažným zlyhávaním srdca, hypertenziou.
. Pacienti so závažnými hepatálnymi a renálnymi ochoreniami.
. Pacienti so závažnými hematologickými ochoreniami alebo hemoragickou
diatézou.
. Gravidita a laktácia

Podávanie Flamexinu 20 mg u detí je kontraindikované, keďže nie sú
dostatočné skúsenosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky sa majú minimalizovať užívaním minimálnej účinnej dávky
počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov.
Klinický prínos a tolerancia musia byť pravidelne prehodnocované a pri
prvom príznaku kožných reakcií alebo relevantných gastrointestinálnych
udalostí sa má liečba okamžite prerušiť.

/Gastrointestinálne účinky (GI), riziko gastrointestinálnej ulcerácie,/
/krvácania a perforácie./
NSAID lieky vrátane Flamexinu 20 mg môžu spôsobiť závažné
gastrointestinálne udalosti vrátane krvácania, ulcerácie a perforácie
žalúdka, tenkého alebo hrubého čreva, ktoré môžu byť fatálne. U pacientov
liečených NSAID liekmi sa môžu tieto závažné nežiaduce reakcie vyskytnúť
kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich.
Expozícia NSAID liekov, či už počas krátkeho alebo dlhého obdobia má za
následok zvýšené riziko gastrointestinálnych udalostí. Štúdie naznačujú, že
Flamexin 20 mg v porovnaní s inými NSAID liekmi sa môže spájať s vysokým
rizikom závažnej gastrointestinálnej toxicity.
Pacienti so závažnými rizikovými faktormi pre závažné gastrointestinálne
udalosti môžu byť Flamexinom 20 mg liečení iba po starostlivom zvážení
(pozri časť 4.3 a nižšie).
Prípadná potreba kombinovanej liečby s gastro-protektívnymi látkami (napr.
misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa musí starostlivo zvážiť
(pozri časť 4.2).

/Závažné gastrointestinálne komplikácie/
Identifikácia rizikových pacientov
Riziko vzniku rozvoja závažných gastrointestinálnych komplikácii s vekom
narastá. Vek nad 70 rokov sa spája s vysokým rizikom komplikácii. Potrebné
je vyhnúť sa podávaniu lieku pacientom starším ako 80 rokov. U pacientov
súbežne užívajúcich perorálne kortikosteroidy, selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo protidoštičkové lieky ako je
kyselina acetylsalicylová v nízkej dávke je zvýšené riziko závažných
gastrointestinálnych komplikácii (pozri nižšie a časť 4.5). Ako u iných
NSAID liekov, použitie Flamexinu 20 mg v kombinácii s protektívnymi látkami
(misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) sa musí u týchto rizikových
pacientov zvážiť.
Pacienti a lekári počas liečby Flamexinom 20 mg musia byť stále obozretní k
znakom a príznakom gastrointestinálnej ulcerácie a/alebo krvácania.
Pacienti musia byť upozornení na to, že akékoľvek nové alebo neobvyklé
abdominálne symptómy majú nahlásiť.
Ak počas liečby vzniklo podozrenie na gastrointestinálne komplikácie,
liečbu Flamexinom 20 mg je potrebné okamžite prerušiť a zvážiť ďalšie
klinické zhodnotenie a liečbu.

/Kožné reakcie/
Veľmi zriedkavo boli zaznamenané závažné kožné reakcie, niektoré z nich
fatálne vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu
a toxickej epidermálnej nekrolýzy v súvislosti s používaním NSAID liekov
(pozri časť 4.8).
Štúdie naznačujú, že piroxikam v porovnaní s inými ako oxikamovými NSAID sa
môže spájať s vyšším rizikom závažných kožných reakcií. Zdá sa, že
najvyššie riziko je na začiatku liečby, väčšina kožných reakcií sa objavila
v prvom mesiaci liečby.
Pri prvom výskyte kožných vyrážok, slizničných lézii alebo iných prejavov z
precitlivenosti sa Flamexin 20 mg musí vysadiť.

/Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky/

U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním
srdca sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti
s terapiou NSAID liekov boli hlásené edémy a retencia tekutín.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že
používanie niektorých NSAID liekov (obzvlášť vysoké dávkovanie a dlhodobá
liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej
príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov,
aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní piroxikamu.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca,
potvrdenou ischemickou chorobou srdca a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením
môžu byť liečení Flamexinom 20 mg po starostlivej úvahe. Podobné
starostlivé zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u
pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr.
hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Flamexin 20 mg sa musí podávať opatrne u pacientov s redukovanými
hepatálnymi a renálnymi funkciami, renálnou hypoperfúziou, prekonanými
alebo súčasnými hematologickými ochoreniami, u pacientov liečených
diuretikami a u starších pacientov. Vo všetkých týchto prípadoch sa
odporúča periodicky monitorovať klinické a laboratórne parametre,
predovšetkým počas liečby vyššími dávkami alebo pri dlhodobej liečbe.

Kvôli interakciám s metabolizmom kyseliny arachidónovej liek môže indukovať
ataky bronchospazmov, tiež šok a iné alergické reakcie u astmatických alebo
predisponovaných pacientov.
Tak ako u iných liečiv s podobnou aktivitou sa u niektorých pacientov môže
zvýšiť hladina dusíka močoviny v krvi, ktorá ale neprekračuje stanovené
rozmedzie ani pri zvýšených dávkach. Tieto hodnoty sa po prerušení liečby
vrátia do normálu.
Odporúča sa často kontrolovať hladiny krvnej glukózy u diabetických
pacientov a protrombínový čas u pacientov súbežne liečených
antikoagulanciami typu kumarínových derivátov.
Piroxikam, podobne ako iné NSAID lieky, spôsobuje pokles agregácie
trombocytov a predlžuje čas krvácania; toto sa musí vziať do úvahy pri
krvných testoch vtedy, keď je pacient súbežne liečený inhibítormi agregácie
trombocytov. Keďže pri liečbe nesteroidovými antiflogistikami boli
pozorované niektoré očné zmeny, odporúča sa realizovať periodické
oftalmologické kontroly.
Piroxikam inhibuje syntézu a uvoľňovanie prostaglandínov. Tento účinok,
podobne ako u iných nesteroidových antiflogistík, sa spája s nárastom
porúch priebehu pôrodu a predĺžením pôrodu u gravidných zvierat, v prípade,
že sa s podávaním lieku pokračovalo počas vysokého štádia gravidity.

1 tableta obsahuje 102,87 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tak ako u iných liekov skupiny NSAID, potrebné je vyhnúť sa použitiu
piroxikamu spolu s kyselinou acetylsalicylovou alebo súbežnému použitiu s
inými NSAID liekmi vrátane iných liekových foriem obsahujúcich piroxikam,
keďže nie sú dostatočné údaje, ktoré by dokázali, že takáto kombinácia
vyvolá ďalšie zlepšenie v porovnaní s použitím samotného piroxikamu.
Navyše, potenciál nežiaducich účinkov by bol vyšší (pozri časť 4.4).
Štúdie na ľuďoch preukázali, že súbežné použitie piroxikamu a kyseliny
acetylsalicylovej znižuje plazmatické koncentrácie piroxikamu približne na
80 % obvyklej hodnoty.
Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo
krvácania (pozri časť 4.4).
Antikoagulanciá: NSAID lieky, vrátane piroxikamu, môžu zosilniť nežiaduce
účinky antikoagulancií, akým je warfarín. Preto je potrebné sa vyhnúť
súbežnému použitiu piroxikamu a antikoagulancií ako je warfarín (pozri časť
4.3).
Protidoštičkové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri
časť 4.4).

Keďže piroxikam sa vyznačuje vysokou väzbou na plazmatické proteíny, môže
sa očakávať vytesnenie iných liečiv, ktoré sa viažu na proteíny. Preto je
potrebné pacientov liečených inými liekmi s vysokou väzbou na plazmatické
bielkoviny prísne monitorovať kvôli možnej potrebe zmeny dávkovania.
Po podaní cimetidínu bola absorpcia piroxikamu mierne zvýšená. Toto
zvýšenie však nebolo významné.
Piroxikam tiež môže znižovať účinnosť diuretík a pravdepodobne aj
antihypertenzív. V prípade súbežného podávania liekov obsahujúcich
draslík, alebo diuretík spôsobujúcich retenciu kália, existuje ďalšie
riziko zvýšenia sérových hladín draslíka.
Počas liečby Flamexinom 20 mg je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu.
Súbežné podávanie lítia s NSAID liekmi zvyšuje plazmatické hladiny lítia.
Súčasné podávanie NSAID liekov s chinolonóvými derivátmi sa neodporúča.
Piroxikam môže taktiež znížiť účinnosť vnútromaternicového telieska.4.6 Gravidita a laktácia


Užívanie Flamexinu 20 mg v gravidite a počas laktácie je kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Flamexin 20 mg môže zmeniť stav bdelosti v takom rozsahu, že môže ovplyvniť
schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najbežnejšími nežiaducimi účinkami sú gastrointestinálne symptómy, medzi
ktoré patria: nauzea, žalúdočné ťažkosti, zápcha, hnačka, flatulencia,
bolesť v epigastriu, anorexia. Zaznamenali sa zriedkavé prípady žalúdočného
vredu s krvácaním alebo bez neho, perforácia, v zriedkavých prípadoch
fatálna. Ale i napriek tomu je Flamexin 20 mg v gastrointestinálnom trakte
lepšie tolerovaný než ekvivalent bežného piroxikamu. Redukované
pretrvávanie účinnej látky v gastrointestinálnom trakte v skutočnosti
znižuje riziko iritácií z priameho kontaktu.
Medzi ďalšie zaznamenané nežiaduce účinky patria: reakcie z
precitlivenosti, raš, bolesť hlavy, nevoľnosť, ospalosť, slabosť, tinnitus,
strata sluchu, asténia, zmena krvných parametrov, pokles hemoglobínu a
hematokritu, zvýšenie močoviny v krvi. Zriedkavo sa vyskytlo vracanie,
alergický opuch rúk a tváre, zvýšená fotosenzitivita kože, poruchy zraku,
aplastická a hemolytická anémia, pancytopénia, pokles počtu trombocytov,
Schönleinova-Henochova purpura, eozinofília, vzostup hodnôt parametrov
hepatálnych funkcií, pankreatitída, hepatidída, v niektorých prípadoch aj
fatálna. Pri objavení sa klinických príznakov a symptómov hepatálnych
porúch je potrebné liečbu Flamexinom 20 mg v každom prípade prerušiť. Tiež
bolo zaznamenaných niekoľko prípadov hematúrie, dyzúrie, akútnej renálnej
insuficiencie, retencie vody, všeobecne sa prejavujúcej vo forme edému
akrálnych častí dolných končatín, alebo formou kardiovaskulárnych porúch
(vzostup krvného tlaku, srdcové zlyhanie). Ojedinele boli zaznamenané
nasledujúce účinky: epistaxa, hemateméza, meléna, gastrointestinálne
krvácanie, suchosť v ústach, multiformný erytém, ekchymóza, deskvamácia
kože, potenie, hypoglykémia, hyperglykémia, zmeny telesnej hmotnosti,
zvýšená dráždivosť, insomnia, depresia, Stevensov-Johnsonov syndróm,
Lyellov syndróm, agranulocytóza, poruchy močového mechúra, šok a sprievodné
príznaky, akútna srdcová insuficiencia, stomatitída, strata vlasov, poruchy
rastu nechtov.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že
používanie niektorých NSAID liekov (obzvlášť dlhodobé vysoké dávkovanie)
môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody
(napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda, pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania Flamexinom 20 mg je nevyhnutná podporná a
symptomatická liečba. Perorálne podanie živočíšneho uhlia môže redukovať
absorpciu piroxikamu.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina : Nesteroidové antiflogistikum (NSAID) /
oxikam.
ATC: M01AC01

Flamexin 20 mg je forma piroxikamu, v ktorej sa účinná látka viaže s
betacyklodextrínom.
Betacyklodextrín je cyklický oligosacharid derivovaný enzymatickou
hydrolýzou z obyčajného škrobu. Vďaka svojej chemickej štruktúre môže
betacyklodextrín tvoriť inklúzne komplexy (molekulárna enkapsulácia)
s rôznymi liečivami a tak zlepšovať niektoré ich vlastností ako sú
rozpustnosť, stabilita a biologická dostupnosť.
Piroxikam-betacyklodextrín po perorálnom a rektálnom podaní sa vyznačuje
vysokou rozpustnosťou vo vode a rýchlejšou absorpciou v porovnaní s bežným
piroxikamom.
Zvýšená rozpustnosť spôsobuje rýchlejšie dosiahnutie vrcholových
plazmatických koncentrácií, čo sa klinicky prejavuje rýchlejším nástupom a
intenzívnejším analgetickým a protizápalovým účinkom.
Vzhľadom na vlastnosti samotnej molekuly piroxikamu, ktorého dlhý
plazmatický polčas nie je zmenený, Flamexin 20 mg je vhodný k podávaniu
jedenkrát za deň.
Vďaka svojim farmakodynamickým a farmakokinetickým vlastnostiam je Flamexin
20 mg vhodný na liečbu obzvlášť bolestivých reumatických a/alebo
zápalových ochorení, ktoré závažne ovplyvňujú celkový stav a normálnu
aktivitu pacienta a kde je nevyhnutné dosiahnuť rýchly a efektívny
terapeutický účinok.
V experimentálnom teste indukcie edému končatín laboratórnych zvierat
karagenínom Flamexin 20 mg v porovnaní s bežným piroxikamom vykazoval
rýchlejší nástup protizápalovej aktivity; v prvých hodinách po podaní, buď
perorálnou alebo rektálnou cestou, bol Flamexin 20 mg v skutočnosti 2 až 3-
krát aktívnejší než piroxikam.
Analgetická aktivita bola hodnotená perorálnym fenylchinolónovým /writhing/
/testom/ u myší; Flamexin 20 mg vykazoval svoj maximálny účinok (99 %
maximálnej inhibície) 5 minút po perorálnom podaní, zatiaľ čo
korešpondujúca hodnota pre bežný piroxikam bola 78%. Aktivity oboch liečiv
zostali konštantné počas 2 hodín po podaní.
Hodnoty terapeutického indexu pre Flamexin 20 mg a bežný piroxikam boli
vypočítané porovnaním protizápalových účinkov, hodnotených u potkanov na
základe testu indukcie edému končatín karagenínom, spolu s gastroiritantmi
v tej istej vzorke laboratórnych zvierat.
Flamexin 20 mg pri perorálnom podaní mal terapeutický index 2,65-krát vyšší
než perorálne podaný bežný piroxikam; terapeutický index Flamexinu 20 mg
podaného rektálnou cestou bol 2,31-krát vyšší než Flamexinu 20 mg
perorálnou cestou.
Zlepšená gastrointestinálna tolerabilita piroxikam-betacyklodextrínu sa
potvrdila u ľudí v troch dvojito zaslepených štúdiách, v ktorých bola
hodnotená strata krvi stolicou použitím techniky 51Cr značkovaných
erytrocytov. Vo všetkých štúdiách liečba trvala najmenej 28 dní. Dve
štúdie vykázali významný rozdiel v stratách krvi stolicou na konci 4-
týždňového intervalu sledovania; tretia štúdia vykázala porovnateľný trend.
V ďalšej štúdii sa hodnotila žalúdočná tolerabilita Flamexinu 20 mg v
porovnaní s bežným piroxikamom, indometacínom a placebom počas 14-dňového
obdobia. Taktiež boli stanovované transmukózne potenciálové rozdiely
(GPDmax). Piroxikam-betacyklodextrín javil slabší účinok na tento parameter
než bežný piroxikam alebo indometacín a existovala pozitívna korelácia
medzi GPDmax a endoskopickým skóre.
Záverom možno konštatovať, že Flamexin 20 mg disponuje priaznivejším
farmakodynamickým profilom a gastrotoxicitou než bežný piroxikam.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri perorálnom alebo rektálnom podaní Flamexinu 20 mg sa absorbuje len
samotný piroxikam, nie celý komplex.
Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch preukázali, že po jednorazovom perorálnom
podaní ekvivalentných dávok (20 mg piroxikamu) sa maximálna plazmatická
koncentrácia piroxikamu dosiahla skôr s Flamexinom 20 mg (30-60 minút,
v porovnaní v priemere s 2 hodinami u ekvivalentu bežného piroxikamu pri
perorálnom podaní, a do 2 hodín v porovnaní so 6-7 hodinami u ekvivalentu
bežného piroxikamu pri rektálnom podaní).
Parametre eliminácie, Kel a polčas sa nelíšili od ekvivalentu bežného
piroxikamu, nakoľko tvorba komplexu piroxikamu s betacyklodextrínom
ovplyvňuje iba absorpčnú a nie eliminačnú kinetiku.
Vylučovanie účinnej látky močom počas 72 hodín pre všetky formy Flamexinu
20 mg a ekvivalent bežného piroxikamu je asi 10 % podanej dávky.
Samotný betacyklodextrín nebol po perorálnom podaní komplexu zistiteľný ani
v plazme ani v moči. Betacyklodextrín sa metabolizuje v hrubom čreve
bakteriálnou mikroflórou na lineárne dextríny, maltózu a glukózu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti/Akútna toxicita/

LD50 (potkany): 298 mg/kg (perorálne); ( 214 mg/kg (rektálne)
LD50 (myši): 167 mg/kg (perorálne);
LD50 (prasatá): 270 mg/kg (perorálne)
LD50 (králiky): 232 mg/kg (perorálne)


/Subakútna toxicita/


Opice (28 dní, perorálne) : 1,2 – 4,0 mg/kg/deň bolo dobre tolerované;


12 – 36 mg/kg/deň : výskyt gastrických lézií, signifikantné len pri
najvyššom dávkovaní./Chronická toxicita/

Potkany (26 týždňov, perorálne) : 0,6 mg/kg/deň bolo dobre tolerované;
1,9 a 6,0 mg/kg/deň : znaky gastrickej a renálnej toxicity. Po 8-týždňovom
prerušení anémia, leukocytóza, neutrofília a renálne, splenické a
gastroenterické lézie vymizli.
Opice (26 týždňov, perorálne) : 1,2 mg/kg/deň : veľmi dobrá tolerancia;
4,0 a 12,0 mg/kg/deň : mierne alebo stredné príznaky renálnej toxicity,
prechodné pri nižšej dávke.


/Teratogenéza a fetálna toxicita/

Štúdie realizované na niektorých druhoch zvierat (králiky a potkany)
nepreukázali embryo-fetálnu toxicitu a teratogenézu, účinok na plodnosť,
reprodukčné funkcie a tehotenstvo.


/Mutagenita/

/In vitro/ a /in vivo/ testy neposkytli dôkaz o mutagénnych alebo
karcinogénnych účinkoch, alebo o vplyve na imunitný systém.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy
Krospovidón
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Koloidný hydratovaný oxid kremičitý
Predželatínový kukuričný škrob
Magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.
6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Uchovávajte pri teplote 15 - 25şC.


6.5 Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, veľkosť balenia


Vnútorný obal: PVC/PVDC blistre zapečatené Al/PVDC fóliou.
Veľkosť balenia: 10, 20, 30 alebo 60 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na liekvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Chiesi Farmaceutici S.p.A., 26/A Via Palermo, 43100 Parma, Taliansko.8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0114/99-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27. september 199910. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Apríl 2008
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C49503
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AC01 - piroxicamum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
IT -
Účinná látka:
pyridoxinum
Výrobca lieku:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, TALIANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.59 € / 168.40 SK
Úhrada poisťovňou:
1.86 € / 56.03 SK
Doplatok pacienta:
3.73 € / 112.37 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.93 € ÚP:1.79 € DP:1.14 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.59 € ÚP:0.00 € DP:4.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.17 € ÚP:0.00 € DP:2.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.23 € ÚP:1.39 € DP:0.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.59 € ÚP:1.86 € DP:3.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.23 € ÚP:1.86 € DP:4.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.36 € ÚP:2.79 € DP:4.57 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien