Detail:
Panadol Plus Grip tbl flm 6 (blist.)
Názov lieku:
Panadol Plus Grip
Doplnok názvu:
tbl flm 6 (blist.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. /1 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č. 2010/01345/


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Panadol Plus Grip
filmom obalené tablety
(Paracetamolum, Pseudoephedrini hydrochloridum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás
dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať
Panadol Plus Grip obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho
lekárnika.
3. Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní, alebo ak sa zhoršia,
musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Panadol Plus Grip a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Panadol Plus Grip
3. Ako užívať Panadol Plus Grip
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Panadol Plus Grip
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PANADOL PLUS GRIP A NA ČO SA POUŽÍVA

Panadol Plus Grip je analgetikum, antipyretikum, dekongestant.
Panadol Plus Grip obsahuje paracetamol, liečivo proti bolesti a horúčke,
ktorý odstraňuje bolesti v hrdle, bolesti hlavy, svalov aj kĺbov a
znižuje telesnú teplotu pri horúčke. Ďalej obsahuje pseudoefedrín,
ktorý uvoľňuje upchatý nos aj vedľajšie nosové dutiny, a tak uľahčuje
dýchanie. Nespôsobuje ospalosť. Panadol Plus Grip neobsahuje kyselinu
acetylsalicylovú.
Panadol Plus Grip je vhodný pre dospelých a deti od 12 rokov na odstránenie
nepríjemných príznakov chrípky a prechladnutia, ku ktorým patria prekrvenie
nosovej sliznice a upchatý nos, bolesť spojená so zápalom prinosových
dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle, bolesti svalov a kĺbov, triaška a
horúčka.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PANADOL PLUS GRIP

Neužívajte Panadol Plus Grip

Tablety Panadol Plus Grip sú väčšinou veľmi dobre znášané pri odporučenom
dávkovaní. Precitlivenosť na zložky tohto lieku je veľmi zriedkavá, liek
neužívajte pri známej precitlivenosti na liečivo alebo iné zložky lieku
prejavujúcej sa kožnou vyrážkou.
Pacienti s vysokým krvným tlakom, cukrovkou, ochorením štítnej žľazy,
pečene, ochorením srdca, zväčšením prostaty a glaukómom nesmú Panadol Plus
Grip užívať. Ďalej ho nesmú užívať pacienti, ktorí užívajú niektoré lieky
určené na liečbu depresie (inhibítory MAO), lieky na zníženie krvného tlaku
(beta-blokátory, metyldopa) alebo lieky znižujúce zrážavosť krvi (warfarín)
a lieky poškodzujúce pečeň.


Užívanie iných liekov

Účinky lieku Panadol Plus Grip a účinky iných súbežne užívaných liekov sa
môžu vzájomne ovplyvňovať. Panadol Plus Grip sa nesmie užívať súbežne s
niektorými liekmi určenými na liečbu depresie (inhibítory MAO) a s
niektorými liekmi určenými na liečbu vysokého krvného tlaku.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Liek nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť a schopnosť sústredenia sa pri práci a vedení
vozidiel.


3. AKO UŽÍVAŤ PANADOL PLUS GRIP

Ak lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti od 15 rokov: 1 - 2 tablety 1
až 3-krát denne každých 4 - 6 hodín podľa potreby. Odstup medzi
jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny. Neužívajte viac ako 6 tabliet
počas 24 hodín. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Deti od 12 rokov užívajú 1 tabletu podľa potreby 1 až 3-krát denne. Odstup
medzi jednotlivými dávkami je najmenej 6 hodín. Liek nie je vhodný pre deti
do 12 rokov. Tablety treba zapiť tekutinou.

Ak užívate iné lieky (na lekársky predpis alebo aj bez neho), poraďte sa o
vhodnosti súbežného užívania tohto lieku s lekárom. V prípade, že užívate
Panadol Plus Grip, oznámte to lekárovi pri predpisovaní iných liekov.
Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného
poškodenia alebo zlyhania funkcie pečene. Neužívajte tento liek bez
odporúčania lekára, ak máte problémy s požívaním alkoholu, trpíte pečeňovým
ochorením alebo užívate akékoľvek lieky obsahujúce paracetamol. Bez porady
s lekárom tento liek užívajte najdlhšie 7 dní, deti najdlhšie 3 dni. V
prípade, že príznaky ochorenia pretrvávajú viac ako 3 dni alebo sú
sprevádzané vysokou horúčkou, vyhľadajte lekára. Vzhľadom na obsah
pseudoefedrínu nie je liek určený pre aktívnych športovcov (pozitívna
dopingová skúška).

Ak užijete viac lieku Panadol Plus Grip, ako máte

Vo všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie ihneď vyhľadajte lekára,
aj keď ste nespozorovali žiadne príznaky.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Panadol Plus Grip môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sú pri tomto lieku zriedkavé. Boli zaznamenané závraty,
pocit sucha v ústach, nespavosť, nervozita, podráždenosť a nepokoj, ale
tieto prejavy boli vždy mierneho stupňa. U pacientov so zväčšením prostaty
sa môžu objaviť ťažkosti s močením. Tieto prejavy zmiznú, keď sa preruší
užívanie lieku. Pri prípadnom výskyte neobvyklej reakcie (napr. kožná
vyrážka, nepokoj, podráždenosť) sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s
lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PANADOL PLUS GRIP

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Panadol Plus Grip po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Panadol Plus Grip obsahuje

Liečivá sú paracetamolum (paracetamol) 500 mg, pseudoephedrini
hydrochloridum (pseudoefedrínium-chlorid) 30 mg v 1 tablete.
Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý
bezvodý, kyselina stearová, magnéziumstearát, predželatínovaný škrob,
povidón, krospovidón, sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza, makrogol,
karnaubský vosk, indigokarmín, obaľovacia sústava opadry, čistená voda.

Ako vyzerá Panadol Plus Grip a obsah balenia

Panadol Plus Grip sú dvojvrstvové filmom obalené tablety (biela/modrá)
tvaru kapsuly. Na jednej strane tablety je vyrazené číslo 2 v kruhu.
Veľkosť balenia: 2, 5, 6, 10, 12, 16, 18 alebo 24 tabliet v blistri a
papierovej škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľom rozhodnutia o registrácii je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia.
Výrobcom lieku je FAMAR S.A., Anthousa, Attiki, Atény, Grécko.Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C40804
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02BE51 - paracetamolum, kombinácie okrem psycholeptík
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
policosanol,saquinaviri mesilas,dimenhydrinatum
Výrobca lieku:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, BELGICKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
0.00 € / 0.00 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.92 € ÚP:0.00 € DP:2.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.60 € ÚP:0.00 € DP:3.60 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.73 € ÚP:0.00 € DP:3.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.80 € ÚP:0.00 € DP:2.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:0.00 € DP:4.41 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien