Detail:
JANUVIA tbl flm 98x100 mg
Názov lieku:
JANUVIA
Doplnok názvu:
tbl flm 98x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39031
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BH01 - repaglinidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7-11% podľa štandardu DCCT): a) v monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná, b) v kombinovanej terapii s metformínom po najmenej šesťmesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami u obéznych pacientov (BMI > 30), c) v kombinovanej terapii so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiadúcich účinkov, d) v kombinovanej terapii so sulfonylureou a s metformínom (BMI > 30), e) v kombinácii s inzulínom u pacientov, pre ktorých je metformín z dôvodu kontraindikácie alebo intolerancie nevhodný.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz.
Predajná cena:
131.32 € / 3956.15 SK
Úhrada poisťovňou:
127.60 € / 3844.08 SK
Doplatok pacienta:
3.72 € / 112.07 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.52 € ÚP:36.46 € DP:1.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:131.32 € ÚP:127.60 € DP:3.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.15 € ÚP:0.00 € DP:117.15 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien