Detail:
MOVALIS 15 MG tbl 60x15mg
Názov lieku:
MOVALIS 15 MG
Doplnok názvu:
tbl 60x15mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. :2108/02715


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MOVALIS 15 mg
tablety
meloxikam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať
tento liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže
mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov nájdete:
1. Čo je MOVALIS a na čo sa užíva
2. Skôr ako začnete užívať MOVALIS
3. Ako užívať MOVALIS
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať MOVALIS
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE MOVALIS A NA ČO SA UŽÍVA

MOVALIS tablety obsahujú liečivo meloxikam. Meloxikam patrí do skupiny
liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa
používajú na zmiernenie zápalu a bolesti v kĺboch a svaloch.

Movalis je nesteroidný protizápalový liek indikovaný na liečbu:
- reumatoidnej artritídy
- bolestivej osteoartrózy (artróza, degeneratívne ochorenie kĺbov)
- ankylozujúcej spondylitídy

2. SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ MOVALIS

Neužívajte MOVALIS tablety:
- ak ste alergický (hypersenzitívny) na meloxikam
- ak ste alergický (hypersenzitívny) na kyselinu acetylsalicylovú alebo
na iné protizápalové lieky
- ak ste alergický (hypersenzitívny) na akúkoľvek zložku MOVALIS
tablety. (Pozri časť 6 “Ďalšie informácie” a zoznam ostatných zložiek
lieku)
- ak sa u Vás po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iného NSAID
objavil ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
- chrčanie, ťažoba na hrudi, sťažené dýchanie (astma)
- upchatie nosa spôsobené opuchom výstelky nosa (nosové polypy)
- kožné vyrážky/žihľavka (urtikária)
- náhly opuch kože alebo sliznice ako aj opuch okolo očí, tváre,
pier, úst alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť dýchacie ťažkosti
(angioneurotický edém)
- ak máte alebo ste nedávno mali žalúdočné vredy alebo prederavenie
žalúdka alebo čreva (perforáciu)
- ak máte chorobu tráviaceho traktu ako:
- Crohnova choroba
- ulceratívna kolitída
- ak máte závažne zníženú funkciu pečene
- ak máte závažné zlyhanie obličiek a nepodstupujete dialyzačnú liečbu
- ak máte krvácanie zo žalúdka alebo čreva
- ak máte alebo ste nedávno mali krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne
krvácanie)
- ak máte akýkoľvek typ poruchy krvácania
- ak máte závažné zlyhanie srdca
- ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte
- ak máte menej ako 12 rokov
- ak ste prekonali operáciu srdcového bypassu a potrebujete lieky na
úľavu od bolesti
- ak máte intoleranciu na niektoré cukry , keďže tento liek obsahuje
laktózu (pozri aj “Dôležité informácie o niektorých zložkách MOVALIS
tablety”)

Ak si nie ste istý, či sa niektorý z uvedených bodov na Vás vzťahuje,
kontaktujte, prosím, svojho lekára.

Pri užívaní MOVALIS tabliet si dávajte pozor
Lieky ako MOVALIS tablety sa môžu spájať s mierne zvýšeným rizikom infarktu
(infarktu myokardu) alebo mozgovej príhody. Každé riziko sa zvyšuje s
vysokými dávkami a predĺženou liečbou. Neprekračujte odporúčané dávkovanie
alebo dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste mozgovú príhodu alebo si myslíte, že
je u Vás riziko ich výskytu (napríklad, ak máte vysoký krvný tlak,
cukrovku, vysoký cholesterol alebo ste fajčiar), musíte konzultovať liečbu
so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak u Vás nastanú závažné alergické reakcie, prestaňte používať
MOVALIS tablety pri prvom výskyte kožnej vyrážky, poškodenia mäkkého
tkaniva (poškodenia sliznice) alebo akýchkoľvek iných príznakov alergie.

Ihneď prerušte liečbu MOVALIS tabletami, ak zaznamenáte krvácanie
(spôsobujúce, že stolica má farbu smoly) alebo vredovú chorobu tráviaceho
traktu (spôsobujúcu bolesti brucha). Krvácanie z tráviaceho traktu
(gastrointestinálne krvácanie), vytváranie vredov alebo prederavení v
tráviacom trakte (perforácie) môžu byť niekedy závažné a potenciálne
smrteľné, hlavne u starších ľudí. Ak sa u Vás už niekedy počas užívania
protizápalových liekov objavili príznaky v tráviacom trakte, Váš lekár by
mal počas liečby kontrolovať priebeh choroby.

MOVALIS tablety môžu maskovať príznaky infekcie (napr horúčku). Ak si
myslíte, že by ste mohli mať infekciu, navštívte svojho lekára.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MOVALIS tabliet
Požiadajte svojho lekára o radu skôr, ako začnete používať MOVALIS tablety:
- ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu), zvlášť ak ste liečený
diuretikami, ACE inhibítormi alebo antagonistom receptora angiotenzínu
II
- ak ste starší alebo oslabený
- ak máte nízky príjem tekutín
- ak máte chorobu srdca, pečene alebo obličiek
- ak máte znížený objem krvi (hypovolémia), ktorý sa môže objaviť pri
závažnej strate krvi (napr. po chirurgickom zákroku)
- ak už máte alebo ste zbadali nastupujúci opuch (edém)

Váš lekár môže počas liečby sledovať Vašu krv a funkcie Vašej pečene a
obličiek. Môže rozhodnúť o znížení dávkovania alebo následne o prerušení
Vašej liečby.

Užívanie iných liekov
Keďže liečba MOVALIS tabletami môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnená inými
liekmi, informujte, prosím svojho lekára alebo lekárnika, že užívate, alebo
ste v poslednej dobe užívali iné lieky, vrátanie liekov bez lekárskeho
predpisu.

Predovšetkým informujte svojho lekára alebo lekárnika vtedy, ak užívate
alebo ste v poslednej dobe užívali ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
- iné protizápalové lieky vrátane salicylátov
- glukokortikoidy
- lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (antikoagulanciá)
- lieky, ktoré rozpúšťajú krvné zrazeniny (trombolytiká)
- selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu – používajú sa
pri liečbe depresie
- lítium – používa sa pri liečbe náladovosti
- metotrexát – používa sa pri liečbe nádorov alebo závažných
nekontrolovaných kožných zmien a aktívnej reumatoidnej artritídy
- akékoľvek diuretiká (“tablety na odvodnenie”)
Váš lekár môže sledovať funkciu Vašich obličiek.
- lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (diuretiká, ACE inhibítory,
antagonisty receptora angiotenzínu II, beta-blokátory)
Váš lekár možno bude musieť upraviť liečbu Vášho krvného tlaku.
- cholestyramín – používa sa na zníženie hladiny cholesterolu
- cyklosporín – používa sa po transplantácii orgánov alebo pri
závažných kožných zmenách, reumatoidnej artritíde alebo pri nefrotickom
syndróme
- lieky, ktoré znižujú hladiny cukru v krvi
- ak ste žena a používate vnútromaternicové teliesko („IUD“).

Ak nie ste si niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Tehotenstvo a dojčenie
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
akýkoľvek liek.
/Tehotenstvo/
MOVALIS tablety môžu znížiť Vašu schopnosť otehotnieť. Ak plánujete
tehotenstvo, poraďte sa so svojím lekárom.
MOVALIS tablety sa nesmú užívať počas tehotenstva.
/Dojčenie/
Tento liek nesmú užívať dojčiace matky.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania tohto lieku sa môžu objaviť poruchy videnia, ospalosť,
vertigo (závraty) alebo iné poruchy centrálneho nervového systému. Ak sa u
Vás objavili, nešoférujte ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách tabliet MOVALIS
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento
liek.

3. AKO UŽÍVAŤ MOVALIS

Vždy užívajte MOVALIS presne tak, ako Vám to povedal lekár. Ak si nie ste
istý, overte si to u Vášho lekára alebo lekárnika. Zvyčajné dávkovanie je:

/Bolestivá osteoartróza:/
7,5 mg (polovicu tablety) raz denne. Táto dávka sa môže zvýšiť na 15 mg
(jednu tabletu) raz denne.

/Reumatoidná artritída:/
15 mg (jednu tabletu) raz denne. Táto dávka sa môže znížiť na 7,5 mg
(polovicu tablety) raz denne.

/Ankylozujúca spondylitída:/
15 mg (jednu tabletu) raz denne. Táto dávka sa môže znížiť na 7,5 mg
(polovicu tablety) raz denne.

/U pacientov so zvýšeným rizikom výskytu nežiaducich účinkov (pozri "Pri/
/užívaní MOVALIS si dávajte pozor")/
Váš lekár môže začať liečbu s dávkou 7,5 mg (polovica tablety) raz denne.

/Pacienti so závažným zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje dialyzačnú liečbu/

Váš lekár môže obmedziť Vašu dávku na 7,5 mg (polovicu tablety) raz denne.


/Mladiství:/
MOVALIS tablety sa nesmú podávať deťom do 12 rokov. Maximálna odporúčaná
dávka pre mladistvých od 12 rokov je 0,25 mg/kg.

Neprekračujte maximálnu dennú dávku 15 mg.

Tablety sa majú prehĺtať počas jedla s vodou alebo iným nápojom.

Ak máte pocit, že účinok tabliet MOVALIS je príliš silný alebo príliš slabý
alebo ak po niekoľkých dňoch necítite žiadne zlepšenie Vášho stavu,
informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac MOVALISU ako máte
Ak si myslíte, že ste užili viac MOVALISu ako ste mali, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom alebo okamžite choďte do najbližšej
nemocnice.

Príznaky po akútnom predávkovaní NSAID sú zvyčajne len tieto:
- nedostatok energie (letargia)
- ospalosť
- nevoľnosť (nauzea) a vracanie
- bolesť v oblasti žalúdka (epigastrická bolesť)
Tieto príznaky sa zvyčajne zlepšia, keď prestanete užívať tablety MOVALIS.
Treba vylúčiť krvácanie zo žalúdka alebo čriev (gastrointestinálne
krvácanie).

Závažná otrava môže vyústiť do:
- vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
- akútneho zlyhania obličiek (renálneho zlyhania)
- funkčnej poruchy pečene (hepatálnej dysfunkcie)
- obmedzenia / zníženia alebo zastavenia dýchania (respiračnej
depresie)
- straty vedomia (kómy)
- kŕčovitých záchvatov (konvulzie)
- zlyhania krvného obehu (kardiovaskulárneho zlyhania)
- zastavenia srdca (kardiorespiračnej zástavy)
- náhlej alergickej reakcie (hypersenzitivity) vrátane:
- mdloby
- dýchavičnosti
- kožných reakcií (anafylaktoidnej reakcie)

Ak ste zabudnete užiť MOVALIS
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste tak nahradili zabudnutú dávku. Užite
len ďalšiu dávku v zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať MOVALIS
Skôr ako prerušíte užívanie lieku MOVALIS, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Ak máte akékoľvek otázky o užívaní tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára
alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ako všetky lieky, aj MOVALIS môže mať vedľajšie účinky, ale nie u každého
sa prejavia.

Lieky ako MOVALIS tablety sa môžu spájať s mierne zvýšeným rizikom
srdcového infarktu (infarktu myokardu) alebo mozgovej príhody.

Ak sa u Vás rozvinú závažné alergické reakcie, prestaňte užívať MOVALIS
tablety pri prvom výskyte kožných vyrážok, poškodení mäkkého tkaniva
(poškodení sliznice) alebo iných príznakoch alergie.

Okamžite prerušte liečbu, ak zbadáte krvácanie (spôsobujúce, že stolica má
farbu smoly) alebo vredy tráviaceho traktu (spôsobujúce bolesť brucha).

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
- ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky na tráviaci trak
- ak ste v minulosti trpeli na ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov
kvôli dlhodobému užívaniu NSAID, hlavne ak ste starší človek
- ak po užití MOVALISU trpíte alergickou reakciou alebo astmatickým
záchvatom.

Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky ovplyvňujú tráviaci trakt
(gastrointestinálne príhody):
- vredy žalúdka a hornej časti tenkého čreva (peptické /
gastroduodenálne vredy)
- prederavenie steny tenkého čreva (perforácia) alebo krvácanie do
tráviaceho traktu (niekedy smrteľné, hlavne u starších ľudí).

Používa sa nasledovná klasifikácia frekvencie výskytu:
veľmi časté: viac ako 1 z 10 pacientov;
časté: viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov;
menej časté: viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100
pacientov;
zriedkavé: viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000
pacientov;
veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti/
zriedkavé: búšenie srdca (palpitácie)
V súvislosti s liečbou NSAID sa zaznamenalo zlyhanie srdca.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
menej časté: anémia (zníženie koncentrácie červeného krvného farbiva
hemoglobínu)
zriedkavé: poruchy červených krviniek vrátane zníženého počtu bielych
krviniek (leukocytopénia) a zníženého počtu krvných doštičiek
(trombocytopénia). Súčasné užívanie MOVALISU a iných liekov, ktoré
môžu mať utlmujúce, potláčajúce alebo škodlivé účinky na zložky
kostnej drene (myelotoxické lieky) sa javí byť predispozičným
faktorom na spustenie poklesu počtu krviniek.

/Poruchy nervového systému/
menej časté: závrate, ospanlivosť, bolesti hlavy.

/Ochorenia oka/
zriedkavé: zápal sliznice oka (konjunktivitída), poruchy zraku vrátane
rozmazaného videnia.

/Ochorenia ucha a labyrintu/
menej časté: závraty
zriedkavé: zvonenie v ušiach (tinnitus).

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
zriedkavé: začiatok záchvatu astmy (pozri u osôb alergických na
kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID).

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
časté: bolesť brucha, poruchy trávenie (dyspepsia), hnačka
(diarea), nevoľnosť (nauzea), vracanie
menej časté: krvácanie do gastrointestinálneho traktu, zápal žalúdka
(gastritída) alebo úst (stomatitída), zápcha, nadúvanie
(flatulencia), grganie (erukácia)
zriedkavé: vred žalúdka alebo dvanástnika (gastroduodenálny vred),
zápal pažeráka (ezofagitída) alebo zápal hrubého čreva (kolitída).
veľmi zriedkavé: prederavenie žalúdka alebo čreva (gastrointestinálna
perforácia).

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia možu byť
potenciálne smrteľné.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
menej časté: odchýlky obličkových funkčných parametrov (napr. vzostup
sérovej hladiny kreatinínu alebo močoviny). Použitie NSAID môže
súvisieť s poruchami močenia, vrátane akútneho zadržiavania moču.
veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek (renálne zlyhanie).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
menej časté: náhle opuchy kože alebo sliznice ako aj opuchy okolo
očí, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť
ťažkosti s dýchaním (angioedém, kožná vyrážka, svrbenie
(pruritus)
zriedkavé: závažné pľuzgiere alebo olupovanie kože (Stevensov-Johnsonov
syndróm a toxická epidermálna nekrolýza), žihľavka (urtikária)
veľmi zriedkavé: bulózna dermatitída, multiformný erytém
neznáme: kožné vyrážky po opaľovaní (fotosenzitívna reakcia).

/Cievne poruchy/
menej časté: zvýšenie krvného tlaku, sčervenanie.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
menej časté: edém.

/Poruchy imunitného systému/
menej časté: ďalšie okamžité reakcie precitlivenosti
neznáme: anafylaktický šok, anafylaktické/anafylaktoidné reakcie
(vrátane mdlôb, dýchavičnosti a kožných reakcií).

/Ochorenia pečene a žlčových ciest/
menej časté/:/ abnormálne funkčné parametre pečene (napr. zvýšené hodnoty
transamináz alebo pečeňového farbiva bilirubínu)
veľmi zriedkavé: zápal pečene (hepatitída).

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
zriedkavé: zmeny nálady
neznáme: stav zmätenosti, dezorientácia.

Ak sa niektoré z vedľajších účinkov stanú závažné alebo ak spozorujete
akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii,
oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ MOVALIS

Uchovávajte pri teplote 15-25 şC, na suchom mieste, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte MOVALIS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MOVALIS obsahuje

1. Liečivo je 15 mg meloxikamu v jednej tablete
2. Ostatné zložky sú: dihydrát citrónanu sodného, laktóza,
mikrokryštalická celulóza, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý,
krospovidón, magnéziumstearát.

Obsah a veľkosť balenia MOVALIS tablety
PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.
Veľkosť balenia: 20 tabliet a 60 tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim nad Rýnom, Nemecko

Táto informácia pre používateľov bola schválená v septembri 2008.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. :2108/02716

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MOVALIS 15 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

1 tableta obsahuje liečivo: meloxicamum 15 mg


Movalis 15 mg obsahuje 20 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÉ FORMA

Tableta
Tablety sa dajú rozdeliť na dve rovnaké časti.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Movalis je nesteroidný protizápalový liek indikovaný na
- symptomatickú liečbu bolestivej osteoartrózy (artróza, degeneratívne
ochorenie kĺbov)
- symptomatickú liečbu reumatoidnej artritídy
- symptomatickú liečbu ankylozujúcej spondylitídy.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri
časť 4.4).


Osteoartróza: 7,5 mg/deň. Dávka môže byť v prípade potreby zvýšená na 15
mg/deň.

Reumatoidná artritída: 15 mg/deň. Podľa reakcie na liečbu môže byť dávka
znížená na 7,5 mg/deň.

Ankylozujúca spondylitída: 15 mg/deň. Podľa reakcie na liečbu môže byť
dávka znížená na 7,5 mg/deň.

U pacientov so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov:
začnite liečbu dávkou 7,5 mg/deň.

U dialyzovaných pacientov so závažným obličkovým zlyhaním
dávka nesmie presiahnuť 7,5 mg/deň.

Mladiství od 12 rokov:
Maximálna odporučená dávka pre mladistvých je 0,25 mg/kg.

Nakoľko nebolo stanovené dávkovanie u detí, použitie má byť obmedzené na
mladistvých a dospelých (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

Maximálna odporučená denná dávka Movalisu je 15 mg.

Tablety sa majú zapiť vodou alebo iným nápojom počas jedla.

Kombinované podávanie: Celková denná dávka Movalisu podaná ako tablety
a injekcie nesmie presiahnuť 15 mg.

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na meloxikam alebo pomocné látky lieku. Existuje
potenciál pre skríženú precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a na iné
nesteroidné antiflogistiká (NSAID).
Movalis nemá byť podávaný pacientom s rozvinutými príznakmi astmy, nosových
polypov, angioedému alebo urtikárie vzniknutej po podaní kyseliny
acetylsalicylovej alebo iných NSAID.


- Aktívna alebo nedávna gastrointestinálna ulcerácia/perforácia
- Aktívny intestinálny zápalový proces (Crohnova choroba alebo ulcerózna
kolitída)
- Ťažká porucha funkcie pečene
- Ťažká porucha funkcie obličiek neliečená dialýzou
- Zjavné krvácanie do gastrointestinálneho traktu,
cerebrovaskulárne krvácanie prekonané v nedávnom období
alebo ochorenia so zvýšeným krvácaním
- Závažné zlyhávanie srdca
- Deti do 12 rokov
- Gravidita a laktácia

Movalis je kontraindikovaný pri liečbe perioperačnej bolesti pri aorto-
koronárnom bypasse (CABG).

V prípade vrodených dispozícií, ktoré môžu byť inkompatibilné s pomocnou
látkou lieku, je používanie lieku kontraindikované (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri
časť 4.2 a ďalej GI a kardiovaskulárne riziko).

/Gastrointestinálne účinky/
Ako pri použití iných NSAID zvýšená pozornosť musí byť venovaná pacientom
s ochoreniami gastrointestinálneho traktu v anamnéze a pacientom liečených
antikoagulanciami. Pacienti s príznakmi týkajúcimi sa ochorenia
gastrointestinálneho traktu majú byť monitorovaní. Liečba Movalisom má byť
ukončená pri vzniku peptického vredu alebo výskyte krvácania do
gastrointestinálneho traktu.

Ako aj pri použití iných NSAID sa môže kedykoľvek počas liečby objaviť
potenciálne smrteľné krvácanie z gastrointestinálneho traktu, ulcerácia
alebo perforácia, s varovnými príznakmi alebo bez nich, alebo
predchádzajúcej anamnézy závažnej poruchy gastrointestinálneho traktu. Vo
všeobecnosti sú dôsledky takýchto príhod závažnejšie u starších ľudí.

/Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky/
U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním
srdca sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti
s terapiou NSAIDs boli hlásené edémy a retencia tekutín.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že
používanie niektorých NSAIDs (obzvlášť vysoké dávkovanie a dlhodobá liečba)
môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody
(napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa
takéto riziko vylúčilo pri používaní meloxikamu.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca,
potvrdenou ischemickou chorobou a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením môžu
byť liečení meloxikamom po starostlivej úvahe. Podobné starostlivé zváženie
je nevyhnutné urobiť pred začiatkom dlhodobej liečby u pacientov
s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr.hypertenzia,
hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

NSAID môžu zvyšovať riziko vážnych kardiovaskulárnych trombotických príhod,
infarktu myokardu a mozgových príhod, ktoré môžu byť smrteľné. Toto riziko
môže stúpať s dĺžkou užívania Movalisu. Pacienti s kardiovaskulárnym
ochorením alebo rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení môžu mať
zvýšené riziko.

/Iné upozornenia a opatrenia/
V súvislosti s liečbou NSAID sa veľmi zriedkavo hlásili vážne kožné
reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy,
Stevens-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy. Zdá sa, že
najvyššie riziko týchto reakcií je vo včasných fázach liečby, s nástupom
reakcií u väčšiny pacientov do jedného mesiaca od začiatku liečby. Movalis
sa má vysadiť pri prvom výskyte kožného exantému, lézie slizníc alebo iných
prejavov hypersenzitivity.

NSAID tlmia syntézu obličkových prostaglandínov, ktoré majú podpornú úlohu
v udržiavaní perfúzie obličiek. U pacientov, ktorí majú znížený prietok
krvi obličkou a objem krvi, môže podanie NSAID urýchliť renálne zlyhanie,
ktoré sa spravidla upraví do stavu pred podaním liekov po prerušení liečby
nesteroidnými antiflogistikami.
Medzi najrizikovejších pacientov patria starší pacienti, dehydratovaní
pacienti/,/ pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca, cirhózou pečene,
nefrotickým syndrómom a známym ochorením obličiek, pacienti súčasne liečení
diuretikami, ACE inhibítormi alebo blokátormi receptoru pre angiotenzín II
alebo pacienti po predchádzajúcom veľkom chirurgickom zákroku, ktorý
spôsobil hypovolémiu. U týchto pacientov musí byť na začiatku liečby
starostlivo sledovaná diuréza a obličkové funkcie.

V zriedkavých prípadoch môžu NSAID zapríčiniť intersticiálnu nefritídu,
glomerulonefritídu, renálnu medulárnu nekrózu alebo nefrotický syndróm/./

Dávka Movalisu u dialyzovaných pacientov s terminálnym renálnym zlyhaním
nesmie presiahnuť 7,5 mg/deň. U pacientov s miernou až stredne ťažkou
poruchou funkcie obličiek (napr. pacienti s klírensom kreatinínu väčším ako
25 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávkovania.

Ako u väčšiny NSAID bolo hlásené príležitostné zvýšenie hladiny transamináz
alebo iných pečeňových parametrov. Vo väčšine prípadov išlo o malé a
prechodné zvýšenie nad referenčné hodnoty. V prípade, ak je nález závažný
a pretrváva, má byť liečba liekom Movalis zastavená a majú byť vykonané
potrebné vyšetrenia.
U pacientov s klinicky stabilnou cirhózou pečene sa nevyžaduje úprava
dávkovania.

Slabší a oslabení pacienti môžu vedľajšie účinky horšie tolerovať a preto
musia byť dôkladne sledovaní. Tak ako pri ďalších NSAID, je potrebné
venovať pozornosť starším pacientom, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť
poškodenia funkcie obličiek, pečene alebo srdca.

Pri použití NSAID sa môže vyskytnúť retencia sodíka, draslíka a vody a
interferencia s natriumuretickým účinkom diuretík. U týchto pacientov sa
ako dôsledok môže objaviť srdcové zlyhanie alebo hypertenzia. U rizikových
pacientov sa odporúča klinické monitorovanie.

/Meloxikam, ako iné NSAID môže maskovať príznaky prebiehajúceho infekčného/
/ochorenia./

/Užívanie meloxikamu, rovnako ako iných liekov, ktoré inhibujú/
/cyklooxygenázu / syntézu prostaglandínov, môže zhoršovať fertilitu/
/a neodporúča sa u žien, ktoré sa snažia otehotnieť. Preto treba zvážiť/
/vysadenie meloxikamu u žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo/
/u ktorých sa vykonávajú vyšetrenia pre neplodnosť./

/Významné liekové interakcie, ktoré vyžadujú mimoriadnu pozornosť, sú/
/uvedené v časti/ 4.5.

Movalis tablety 15 mg obsahujú 20 mg laktózy v maximálnej dennej
odporúčanej dávke. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

- Ostatné inhibítory syntetázy prostaglandínov (PSI), vrátane
glukokortikoidov a salicylátov (kyselina acetylsalicylová): súčasné
podávanie PSI môže zvyšovať mechanizmom synergického efektu riziko
gastrointestinálnych ulcerácií a krvácania, a preto sa neodporúča.
Súčasné podávanie meloxikamu spolu s inými NSAID sa neodporúča.
Súčasné použitie kyseliny acetylosalicylovej (1000 mg 3-krát
denne) u zdravých dobrovoľníkov viedlo k zvýšeniu AUC (10 %) a
Cmax (24 %) meloxikamu. Klinický význam tejto interakcie nie je
známy.
- Perorálne antikoagulanciá, antiagreganciá, systémovo (intravenózne)
podávaný heparín, trombolytiká a selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu (SSRI): zvyšujú riziko krvácania následkom
inhibície funkcie krvných doštičiek. Ak sa takémuto spolupodávaniu
nemožno vyhnúť vyžaduje sa monitorovanie účinkov antikoagulancií.
- Lítium: bolo hlásené, že NSAID zvyšujú plazmatickú hladinu lítia
(prostredníctvom zníženej obličkovej exkrécie lítia), ktorá môže
dosahovať toxické hodnoty. Súčasné užívanie NSAID a lítia sa
neodporúča. Ak sa táto kombinácia ukáže ako nevyhnutná, je potrebný
dôkladný monitoring plazmatickej koncentrácie hladiny lítia počas
začatia, v priebehu a po ukončení liečby meloxikamom.
- Metotrexát: NSAID môžu znížiť tubulárnu sekréciu metotrexátu a tým
zvyšujú jeho plazmatickú koncentráciu. Z tohto dôvodu sa pacientom
užívajúcim vysoké dávky metotrexátu (viac ako 15 mg/týždeň)
neodporúča súčasné užívanie NSAID. Riziko vzniku interakcie medzi
NSAID a metotrexátom musí byť zvážené tiež u pacientov užívajúcich
nízke dávky metotrexátu, najmä ak majú porušené obličkové funkcie. V
prípade nevyhnutnej kombinovanej liečby je potrebné sledovanie
obličkových funkcií a krvného obrazu. Pri ich súčasnom podávaní je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť počas prvých 3 dní liečby, kedy sa
môže zvýšiť plazmatická hladina metotrexátu a zapríčiniť prejavy
toxicity. Hoci farmakokinetika metotrexátu (15 mg za týždeň) z
hľadiska spoločnej liečby s meloxikamom nebola významne ovplyvnená,
musí sa brať do úvahy, že hematologická toxicita metotrexátu môže byť
zvýšená pri súčasnej liečbe NSAID.
- Antikoncepcia: V minulosti bolo popísané zníženie účinnosti
vnútromaternicových teliesok pri užívaní NSAID. Avšak je potrebné
potvrdenie tohto podozrenia/./
- Diuretiká: Liečba NSAID je spojená s potenciálom pre akútne
renálne zlyhanie u dehydratovaných pacientov. Pacienti užívajúci liek
Movalis 15 mg/1,5 ml a diuretiká majú byť adekvátne hydratovaní a
pred začatím liečby má byť vykonaný monitoring ich obličkových
funkcií.
- Antihypertenzíva (napr. betablokátory, ACE-inhibitory,
vazodilatanciá, diuretiká): pri podávaní
NSAID bolo popísané zníženie účinku antihypertenzív prostredníctvom
inhibície prostaglandínov s
vazodilatačným účinkom.
/-/ NSAID, antagonisty angiotenzín II receptorov ako aj ACE inhibítory
vykazujú synergický účinok na zníženie glomerulárnej filtrácie. U
pacientov s preexistujúcou poruchou renálnych funkcií to môže viesť k
akútnemu renálnemu zlyhaniu.
- Cholestyramím viaže meloxikam v gastrointestinálnom trakte, čo vedie k
rýchlejšej eliminácií meloxikamu.
- Nefrotoxicita cyklosporínu môže byť zvýšená pri podávaní NSAID
prostredníctvom účinkov prostaglandínov na obličky. Počas kombinovanej
liečby majú byť sledované renálne funkcie.

Meloxikam je vylučovaný takmer výhradne metabolizmom v pečeni. Z toho
približne dve tretiny sú sprostredkované enzýmami cytochrómu (CYP) P450
(hlavnou cestou CYP 2C9 a vedľajšou cestou CYP 3A4) a jedna tretina inými
cestami, ako je oxidácia peroxidázami. Musíme zvážiť potenciál pre
farmakokinetické interakcie v prípade, že je súčasne podávaný meloxikam a
lieky, ktoré inhibujú alebo sú metabolizované prostredníctvom CYP 2C9
a/alebo CYP 3A4.

Neboli zistené žiadne významné farmakokinetické liekové interakcie so
zreteľom na súčasné podávanie antacíd, cimetidínu, digoxínu a furosemidu.

Nemožno vylúčiť interakcie s perorálnymi antidiabetikami.

4.6 Gravidita a laktácia

Užívanie lieku Movalis je v gravidite kontraindikované.

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu
a/alebo embryo-fetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na
zvýšené riziko spontánneho potratu, srdcových malformácií a gastroschízy po
použití inhibítorov syntézy prostaglandínov vo včasnej gravidite. Absolútne
riziko vzniku kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 %,
až na približne 1,5 %. Riziko rastie so stúpajúcou dávkou a dĺžkou liečby.
Ukázalo sa, že u zvierat malo podávanie inhibítorov syntézy prostagladínov
za dôsledok vzostup pred- a po- implantačného potratu a embryofetálnej
letality. Navyše zvýšenie incidencie rôznych malformácií, vrátane
kardiovaskulárnych, bolo popísané u zvierat, ktorým boli inhibítory syntézy
prostaglandínov podávané počas obdobia organogenézy.

Všetky inhibitory syntézy prostaglandínu môžu počas tretieho trimestra
gravidity vystaviť plod:
- kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzatvorením ductus arteriosus a
pľúcnou
hypertenziou)
- obličkovej dysfunkcii, ktorá môže vyústiť do obličkového zlyhania s
vývojom oligohydramnionu;
matku a novorodenca na konci gravidity:
- možnému predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému efektu, ktorý sa môže
vyskytnúť aj
pri veľmi nízkych dávkach,
- útlmu kontrakcií maternice, ktorý vedie k oneskorenému alebo predĺženému
pôrodu

Hoci neexistujú skúsenosti s Movalisom, je známe, že NSAID prechádzajú do
materského mlieka. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť podávaniu
Movalisu dojčiacim ženám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neexistujú špecifické štúdie, týkajúce sa vplyvu Movalisu na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, u ktorých vzniknú zrakové
poruchy, ospalosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, sa majú
vyhnúť týmto činnostiam.

4.8 Nežiaduce účinky

Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že niektoré NSAID
(zvlášť vo vysokých dávkach a pri dlhodobom podávaní) môžu byť spojené s
malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt
myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4). Nie sú dostatočné
údaje na vylúčenie takéhoto rizika pre meloxikam.

V súvislosti s liečbou NSAID sa zaznamenali edém, hypertenzia a zlyhanie
srdca.

Zaznamenali sa nasledovné nežiaduce účinky, ktoré môžu mať príčinnú
súvislosť s podávaním lieku Movalis.

Nežiaduce účinky, ktoré môžu mať príčinnú súvislosť s podávaním lieku
Movalis a boli objasnené na základe prijatých správ vo vzťahu k perorálnemu
podávaniu lieku Movalis.

/Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov bola meraná podľa nasledujúcej/
/konvencie:/
Veľmi časté (1/10
Časté (1/100 až <1/10
Menej časté (1/1 000 až <1/100
Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000
Veľmi zriedkavé <1/10 000, neznáme (z dostupných údajov)

/Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti/
zriedkavé: palpitácie
V súvislosti s liečbou NSAID sa zaznamenalo zlyhanie srdca.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/
menej časté: anémia
zriedkavé: poruchy v krvnom obraze, (vrátane diferenciálneho počtu
bielych krviniek) leukopénia,
trombocytopénia. Súčasné podávanie potenciálne myelotoxických
liekov, najmä metotrexátu, sa zdá byť predispozičným faktorom
cytopénie.

/Poruchy nervového systému/
menej časté: závraty, somnolencia, bolesti hlavy.

/Ochorenia oka/
zriedkavé: poruchy zraku vrátane rozmazaného videnia, konjunktivitída.

/Ochorenia ucha a labyrintu/
menej časté: vertigo
zriedkavé: tinnitus.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
zriedkavé: astma, u osôb alergických na kyselinu acetylsalicylovú
alebo iné NSAID.

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
časté: bolesť brucha, dyspepsia, hnačka, nauzea, vracanie
menej časté: okultné alebo makroskopické krvácanie do gastrointestinálneho
traktu, gastritída, stomatitída, zápcha, flatulencia, grganie
zriedkavé: gastroduodenálny vred, kolitída, ezofagitída
veľmi zriedkavé: gastrointestinálna perforácia.

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia možu byť
potenciálne smrteľné.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/
menej časté: odchylky obličkových funkčných parametrov (napr. vzostup
sérovej hladiny kreatinínu a/alebo močoviny) Použitie NSAID môže
súvisieť s poruchami močenia, vrátane akútneho zadržiavania moču
veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
menej časté: angioedém, kožné vyrážky, svrbenie
zriedkavé: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm,
žihľavka
veľmi zriedkavé: bulózna dermatitída, multiformný erytém
neznáme: fotosenzitivita.

/Cievne poruchy/
menej časté: zvýšenie krvného tlaku, sčervenanie.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
menej časté: edém.

/Poruchy imunitného systému/
menej časté: ďalšie okamžité reakcie hypersenzitivity
neznáme: anafylaktické reakcie, anafylaktoidné reakcie.

/Ochorenia pečene a žlčových ciest/
menej časté/:/ abnormálne funkčné parametre pečene (napr. zvýšené hodnoty
transamináz alebo bilirubínu)
veľmi zriedkavé: hepatitída.

/Psychiatrické poruchy a ochorenia/
zriedkavé: poruchy nálad
neznáme: stav zmätenosti, dezorientácia.

4.9 Predávkovanie

Nakoľko nie je známe antidotum, v prípade predávkovania majú byť použité
štandardné postupy ako výplach žalúdka a podporná liečba. V klinických
štúdiách sa potvrdilo, že cholestyramín urýchľuje elimináciu meloxikamu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistikum, ATC kód: M01AC06

Meloxikam je nesteroidné antiflogistikum (NSAID), derivát kyseliny
enolovej, ktorý má protizápalové, analgetické a antipyretické vlastnosti.
Meloxikam preukázal silnú protizápalovú aktivitu pri všetkých štandardných
typoch zápalu. Spoločným mechanizmom tohto efektu je schopnosť meloxikamu
tlmiť biosyntézu prostaglandínov, ktoré sú známe ako mediátory zápalu.

Porovnanie dávky potrebnej na vznik vredu s dávkou dostatočnou pre
protizápalový účinok u potkanov s artritídou potvrdil u zvierat väčšiu
terapeutickú šírku oproti štandardným NSAID. /In vivo,/ meloxikam tlmil
biosyntézu prostaglandínov v mieste zápalu účinnejšie ako v sliznici
žalúdka alebo obličke.

Tieto rozdiely súvisia so selektívnou inhibíciou COX-2 v porovnaní s COX-
1. Panuje presvedčenie že inhibícia COX-2 poskytuje terapeutický efekt
NSAID, zatiaľ čo inhibícia COX-1 môže byť zodpovedná za nežiaduce účinky
týkajúce sa žalúdka a obličiek.

Selektívny účinok meloxikamu na COX-2 bol potvrdený /in vitro/ ako aj /ex/
/vivo/ na veľkom počte modelov. Kvantitatívny rozbor ľudskej krvi /in/
/vitro/ ukázal schopnosť meloxikamu selektívne inhibovať COX-2. Meloxikam
(7,5 mg a 15 mg) demonštroval väščiu schopnosť inhibície COX-2 /ex vivo/, čo
bolo demonštrované väčším útlmom lipopolysacharidom stimulovanej produkcie
PGE2 (COX-2) v porovnaní s produkciou tromboxanu v zráženej krvi (COX-1).
Tieto účinky boli závislé na dávke. Bolo dokázané, že meloxikam /ex vivo/ v
odporúčaných dávkach nemá vplyv na agregáciu krvných doštičiek ani na
dĺžku krvácania, zatiaľ čo indometacin, diklofenak, ibuprofen a naproxen
signifikantne tlmili agregáciu krvných doštičiek a predlžovali čas
krvácania.

Celkove bolo v klinických štúdiach zaznamenaných menej nežiaducich účinkov
týkajúcich sa tráviaceho traktu pri meloxikame v dávke 7,5 mg a 15 mg ako
pri ostatných NSAID, najmä pre nižší výskyt príhod ako je dyspepsia,
vracanie, nauzea a bolesti brucha. Výskyt perforácie hornej časti
tráviaceho traktu, vredov a krvácania súvisiaceho s meloxikamom je nízky a
závislý na dávke.

Neexistujú jednotlivé štúdie, ktoré by adekvátne štatisticky potvrdili
rozdiely vo výskyte klinicky významnej perforácie hornej časti tráviaceho
traktu, obštrukcie alebo krvácania medzi meloxikamom a inými NSAID.
Nazhromaždené analýzy tvoria pacienti s osteoartritídou, reumatoidnou
artritídou a ankylóznou spondylitídou z 35 klinických skúšaní, ktorí boli
denne liečení meloxikamom. Dĺžka trvania liečby v týchto klinických
štúdiách bola v rozsahu 3 týždňov až jedného roka (väčšina pacientov bolo
zaradených do štúdií trvajúcich jeden mesiac). Takmer všetci pacienti sa
zúčastnili v štúdiách, ktoré povoľovali zaradenie pacientov s
predchádzajúcou anamnézou perforácie tráviaceho traktu, vredu alebo
krvácania.

Incidencia klinicky signifikantnej perforácie hornej časti tráviaceho
traktu, obštrukcie alebo krvácania (POK) bola vyhodnocovaná retrospektívne
pomocou nezávislých zaslepených hodnotení jednotlivých prípadov. Výsledky
ukazuje nasledujúca tabuľka.


Kumulatívne riziko POK pre meloxikam 7,5 mg a 15 mg z klinických štúdií BI
v porovnaní s diklofenakom a piroxikamom (odhady podľa Kaplana-Meiera)

|LIEČBA |Trvanie |Počet |POK v |Riziko |95 % |
| |(v dňoch)|pacientov v|danom |(%) |interval |
| | |danom |období | |spoľahlivos|
| | |období | | |ti |
|Denná | | | | | |
|dávka | | | | | |
|Meloxikam | | | | | |
| 7.5 mg |1 - <30 |9636 |2 |0,02 |0,00 – 0,05|
| |30 - <91 |551 |1 |0,05 |0,00 – 0,13|
| 15 mg |1 - <30 |2785 |3 |0,12 |0,00 – 0,25|
| |30 - <91 |1683 |5 |0,40 |0,12 – 0,69|
| |91 - <182|1090 |1 |0,50 |0,16 – 0,83|
| |182 - |642 |0 |0,50 | |
| |<365 | | | | |
| | | | | | |
|Diklofenak |1 - <30 |5110 |7 |0,14 |0,04 – 0,24|
| 100 mg |30 - <91 |493 |2 |0,55 |0,00 – 1,13|
| | | | | | |
|Piroxikam |1 - <30 |5071 |10 |0,20 |0,07 – 0,32|
| 20 mg |30 - <91 |532 |6 |1,11 |0,35 – 1,86|


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tuhé formy na perorálne podávanie
Meloxikam sa dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu, čo sa odráža vo
vysokej absolútnej biodostupnosti až 89 % po perorálnom podaní.
Po podaní jednotlivej dávky meloxikamu sú stredné plazmatické koncentrácie
dosiahnuté po 5-6 hodinách pre perorálne liekové formy ako sú tablety.
Pri opakovanom podávaní sa rovnovážny stav dosiahne za 3-5 dní.
Dávkovanie raz denne vedie ku plazmatickým koncentráciám lieku s relatívne
malými vrcholovými fluktuáciami v rozsahu 0,4 – 1,0 ?g/ml pre dávky 7,5 mg
a 0,8 – 2,0 ?g/ml pre dávky 15 mg (Cmin a Cmax v rovnovážnom stave).

Maximálne plazmatické koncentrácie meloxikamu v rovnovážnom stave sú pre
tablety dosiahnuté
po 5 – 6 hodinách.

Kontinuálna liečba počas dlhšieho obdobia (t.j. 6 mesiacov) nepoukazuje na
žiadne zmeny farmakokinetiky v porovnaní s rovnovážnou farmakokinetikou po
2 týždňoch perorálnej liečby meloxikamom v dennej dávke 15 mg. Akékoľvek
rozdiely po dlhšom trvaní liečby ako 6 mesiacov sú preto nepravdepodobné.
Rozsah absorpcie meloxikamu po perorálnom podaní nie je ovplyvnený súčasným
príjmom potravy.


Distribúcia

Meloxikam sa veľmi pevne viaže na plazmatické bielkoviny, obzvlášť albumín
(99 %).
Meloxikam preniká do synoviálnej tekutiny a dosahuje približne polovičnú
koncentráciu ako v plazme.
Distribučný objem je nízky, v priemere 11 litrov, pričom interindividuálna
variabilita je rádovo 30-40 %.


Biotransformácia

Meloxikam prechádza rozsiahlou biotransformáciou v pečeni.
V moči boli identifikované štyri farmakodynamicky neaktívne metabolity
meloxikamu.
Hlavný metabolit, 5'-karboxymeloxikam (60 % dávky), vzniká oxidáciou
intermediárneho metabolitu 5'- hydroxymethylmeloxikamu, ktorý je taktiež
vylučovaný v menšom množstve (9 % dávky). /In vitro/ klinické skúšania
naznačili že CYP 2C9 zohráva významnú úlohu v tejto metabolickej ceste, s
menším prispením izoenzýmu CYP 3A4. Aktivita pacientovej peroxidázy je
pravdepodobne zodpovedná za ďalšie dva metabolity ktoré tvoria 16 % a 4 %
podanej dávky.


Eliminácia

Meloxikam je predominantne vylučovaný vo forme metabolitov a objavuje sa v
rovnakom rozsahu v moči aj stolici. Menej ako 5 % dennej dávky je
vylučované v nezmenenej forme stolicou, zatiaľ čo v moči sú prítomné len
stopové množstvá pôvodnej látky.
Priemerný polčas vylučovania je okolo 20 hodín.
Celkový plazmatický klírens je v priemere 8 ml/min.


Linearita/ne-linearita

Meloxikam ukazuje lineárnu farmakokinetiku v terapeutickom rozsahu
dávkovania 7,5 mg až 15 mg po perorálnom alebo vnútrosvalovom podaní.


Špecifické skupiny pacientov

/Pečeňová/obličková nedostatočnosť:/
Ani pečeňová nedostatočnosť, ani mierna až stredne závažná obličková
nedostatočnosť nemajú podstatný vplyv na farmakokinetiku meloxikamu. V
terminálnej fáze obličkového zlyhania môže nárast distribučného objemu
vyústiť do vyššej koncentrácie voľného meloxikamu a preto denná dávka 7,5
mg nesmie byť prekročená.

/Starší pacienti:/
Priemerný plazmatický klírens počas rovnovážneho stavu u starších jedincov
bol mierne nižší ako bolo zaznamenané u mladších jedincov.

/Deti:/
V štúdii na súbore 36 detí sa vykonali merania kinetiky u 18 detí pri
dávke 0,25 mg/kg telesnej hmotnosti. Maximálna plazmatická koncentrácia
Cmax (-34 %) rovnako ako aj AUC0-( (-28 %) mali tendenciu byť nižšie v
mladšej vekovej skupine (vek 2 – 6 rokov, n = 7) v porovnaní so staršou
vekovou skupinou (vek 7 – 14 rokov, n = 11), kým klírens prepočítaný
vzhľadom na hmotnosť, bol vyšší v mladšej vekovej skupine. Porovnanie s
dospelými dokázalo, že plazmatické koncentrácie boli minimálne podobné u
starších detí a dospelých. Plazmatické eliminačné polčasy (13 hodín) boli
podobné u oboch skupín a mali tendenciu byť kratšie ako u dospelých (15 –
20 hodín).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahlym toxikologickým programom bolo potvrdené, že meloxikam má
prijateľný bezpečnostný profil.

Veľkosť perorálnej LD50 siaha od približne 98 mg/kg u samíc potkana po
viac ako >800 mg/kg u morčiat. Dávky pri venóznom podaní siahajú od
približne 52 mg/kg u potkanov až po 100 - 200 mg/kg u miniprasiatok.
Medzi hlavné príznaky toxicity patrí znížená motorická aktivita, anémia a
cyanóza. Väčšina úmrtí sa vyskytla ako dôsledok vredov žalúdka a
následnej perforácie vedúcej k peritonitíde.

Predklinické štúdie sledujúce toxicitu opakovaných dávok u potkanov a
morčiat ukázali charakteristické zmeny opísané pri iných NSAID, napr.
gastrointestinálne vredy a erózie a v dlhodobých štúdiách renálnu papilárnu
nekrózu. Nežiaduce účinky zo strany gastrointestinálneho traktu boli
pozorované u potkanov pri perorálnej dávke 1 mg/kg a vyššej a u morčiat pri
dávke okolo 3 mg/kg a viac. Pri intravenóznom podaní boli pozorované
gastrointesinálne lézie u potkanov pri dávke 0,4 mg/kg a pri dávke 9 mg/kg
u morčiat. Renálna papilárna nekróza bola pozorovaná len u potkanov pri
dávke 0,6 mg/kg a vyššej pri celoživotnom pôsobení meloxikamu.

Predklinické štúdie u potkanov a králikovh sledujúce toxický vplyv na
rozmnožovanie neukázali teratogenicitu pri perorálnom dávkovaní do 4 mg/kg
u potkanov a do 80 mg/kg u králikov. Štúdie s perorálnou formou podávania u
potkanov preukázali pokles počtu ovulácií a inhibíciu implantácie a
embryotoxický vplyv (vzostup resorpcie) v dávkach 1 mg/kg hmotnosti matky a
vyšších.
Tieto dávky prekračovali 5 – 10 násobne klinické dávky (7,5 – 15 mg) (75 kg
osoba) Podobne ako u všetkých inhibítorov syntézy prostaglandínu bol
opísaný fetotoxický účinok ku koncu gravidity.

Meloxikam nepreukázal mutagénny účinok počas Amesovho testu, hostiteľom
sprostredkovanej skúšky a skúšky mutácií génov cicavcov (V79/HPRT), ani
klastogénny účinok pri vyšetrení chromozómových aberácií v ľudských
lymfocytoch a teste mikrojadier v kostnej dreni myší.

Štúdie karcinogenity u potkanov a myší nepreukázali karcinogénny potenciál
až do dávky 0,8 mg/kg u potkanov a 8 mg/kg u myší. V týchto štúdiách bol
meloxikam chondroneutrálny, t.j. pri dlhodobom podávaní nespôsoboval
poškodenie kĺbovej chrupavky.

Meloxikam počas testov na myšiach a morčatách nevyvolával imunogénne
reakcie. V niektorých testoch meloxikam vykazoval nižšiu fototoxicitu ako
iné NSAID, ale v porovnaní s piroxikamom a tenoxikamom bol výsledok
podobný.

V štúdiách hodnotiacich lokálnu toleranciu sa meloxikam preukázal ako
dobre tolerovaný vo všetkých testoch a spôsoboch podávania? intravenóznom,
intramuskulárnom, rektálnom, lokálnom na kožu a vnútroočnom podávaní.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látokNatrii citras dihydricus
Lactosum monohydricum
Cellulosum microcristallinum
Povidonum 25
Silica colloidalis anhydrica
Crospovidonum
Magnesii stearas

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špecialne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15-25 şC, na suchom mieste, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre
používateľov.
Veľkosť balenia: 20 tabliet a 60 tabliet6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII LIEKU

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0836/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DATUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

29.10.1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C37376
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AC06 - meloxikamum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
miranolum modificatum
Výrobca lieku:
Boehringer Ingelheim Internat.GmbH, Ingelheim n/Rýnom, SRN
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
10.29 € / 310.00 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.29 € / 310.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.91 € ÚP:4.20 € DP:4.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.69 € ÚP:0.00 € DP:3.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.25 € ÚP:1.40 € DP:0.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.83 € ÚP:0.00 € DP:4.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.80 € ÚP:2.10 € DP:2.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.29 € ÚP:0.00 € DP:10.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.44 € ÚP:1.40 € DP:2.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.60 € ÚP:0.00 € DP:4.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien