Detail:
Coloxet 500mg tbl flm 120x500mg (blis. PVC/PVDC/AL
Názov lieku:
Coloxet 500mg
Doplnok názvu:
tbl flm 120x500mg (blis. PVC/PVDC/AL
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C3464A
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01BC06 - capecitabinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri monoterapii alebo pri kombinácii s docetaxelom pacientom s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie (napr. antracyklínom, taxánmi), b) pacientom s metastatickým kolorektálnym karcinómom, c) v adjuvantnej liečbe pacientov po operácii karcinómu hrubého čreva III. štádia (podľa Dukesa stupeň C), d) v prvej línii liečby pokročilého karcinómu žalúdka v kombinácii s režimom na báze platiny.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
87.59 € / 2638.74 SK
Úhrada poisťovňou:
87.59 € / 2638.74 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:143.47 € ÚP:0.00 € DP:143.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:87.59 € ÚP:87.59 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:87.59 € ÚP:87.59 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:87.59 € ÚP:87.59 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien