Detail:
ESTROFEM 1 mg tbl flm 3x28x1 mg
Názov lieku:
ESTROFEM 1 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 3x28x1 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/07593PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Estrofem 1mg


filmom obalené tablety


Hemihydrát estradiolu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
• Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
• Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu
inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
Vy.
• Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Estrofem a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Estrofem
3. Ako užívať Estrofem
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Estrofem
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE ESTROFEM A NA ČO SA POUŽÍVA

Estrofem obsahuje ženský pohlavný hormón estradiol. Tento je identický s
estradiolom produkovaným ženskými vaječníkmi a je označovaný ako prirodzený
estrogén.
Estrofem je liek na hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) a predpisuje sa na:

• zmiernenie nepríjemných príznakov, ako sú návaly horúčavy, nočné
potenie, suchosť pošvy, ktoré sa objavujú, keď klesne hladina estrogénu
a vymizne menštruácia (menopauza).

• predchádzanie osteoporóze (rednutie kostí) , ak máte vysoké riziko
zlomenín a ak nemôžete užívať iné lieky na toto ochorenie.

Estrofem sa predpisuje najmä ženám, ktoré mali odstránenú maternicu
(podstúpili hysterektómiu), a preto sa nevyžaduje estrogén/progestagénová
liečba.

Skúsenosti s liečbou liekom Estrofem u žien starších ako 65 rokov sú
obmedzené.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ESTROFEM

Bezpečnosť HSL
Okrem prínosu, HSL má niektoré riziká, ktoré musíte zvážiť, keď sa
rozhodujete, či ju užívate alebo či ju budete užívať.


Lekárske vyšetrenie / sledovanie

Skôr ako začnete užívať HSL sa Vás lekár má spýtať na Vašu osobnú
a rodinnú anamnézu. Váš lekár môže rozhodnúť o vyšetrení prsníkov a/alebo
brucha a internom vyšetrení -, ale len vtedy ak sú tieto vyšetrenia nutné
pre Vás, alebo máte veľké obavy. Keď už začnete užívať HSL, máte sa
podrobiť pravidelným lekárskym kontrolám (najmenej raz ročne). Pri týchto
kontrolách môže lekár diskutovať s Vami o prínosoch a rizikách pokračujúcej
HSL.

Určite:
Absolvujte pravidelné kontroly prsníkov a vyšetrenie krčka maternice.
Pravidelne si vyšetrujte prsníky, či na nich nenastali nejaké zmeny,
ako jamky v koži, zmeny na bradavkách alebo hrčky, ktoré môžete zbadať
alebo cítiť.

Účinok na srdce a krvný obeh

Choroby srdca
HSL sa neodporúča ženám, ktoré majú srdcové ochorenie alebo mali srdcové
ochorenie v poslednej dobe. Ak ste niekedy mali srdcové ochorenie, povedzte
to svojmu lekárovi, aby to vedel, ak by ste mali užívať HSL.
HSL neslúži na prevenciu srdcových ochorení.
Štúdie s jedným typom HSL (obsahujúcou konjugovaný estrogén plus
progestagén) ukázali, že ženy, ktoré užívali túto liečbu, môžu mať nepatrne
vyššie riziko srdcovocievneho ochorenia v prvom roku užívania. Pre iné typy
HSL je riziko asi podobné, hoci to nie je zaručené.

Ak sa u Vás dostaví:
• bolesť v hrudníku, ktorá vyžaruje do ramena a krku.

Navštívte lekára tak rýchlo ako je možné a neužívajte HSL, pokiaľ Vám lekár
nepovie, že môžete pokračovať. Táto bolesť môže byť príznakom srdcového
ochorenia.


Mozgová príhoda
Nedávny výskum potvrdil, že HSL nepatrne zvyšuje riziko mozgovej príhody.
Ďalšie činitele, ktoré zvyšujú riziko mozgovej príhody sú:
• pribúdajúci vek
• vysoký krvný tlak
• fajčenie
• nadmerné pitie alkoholu
• nepravidelný srdcový tep.

Ak sa obávate niečoho z uvedeného alebo ste v minulosti mali mozgovú
príhodu, povedzte to svojmu lekárovi, aby to vedel, ak by ste mali užívať
HSL.

Ak sa u Vás dostaví:
• Neobjasnená bolesť hlavy migrenózneho typu, s poruchami videnia alebo
bez nich.

Navštívte lekára tak rýchlo ako je možné a neužívajte HSL, pokiaľ Vám lekár
nepovie, že môžete pokračovať. Tieto bolesti hlavy môžu byť skorým
príznakom mozgovej príhody.

Krvné zrazeniny
HSL môže zvyšovať riziko výskytu krvnej zrazeniny v žilách (tiež
nazývaná hlboká žilová trombóza DVT), zvlášť v prvom roku užívania.
Tieto krvné zrazeniny nie sú vždy vážne, ale ak sa dostanú do pľúc, môžu
spôsobiť bolesť v hrudníku, dýchavičnosť, kolaps alebo dokonca smrť. Tomuto
stavu sa hovorí pľúcna embólia, alebo PE. DVT a PE sú stavy nazývané žilový
trombembolizmus VTE).

Je väčšia pravdepodobnosť výskytu krvnej zrazeniny aj u Vás:
• ak máte veľkú nadváhu
• ak ste mali krvnú zrazeninu predtým
• ak niekto z Vašej blízkej rodiny mal krvné zrazeniny
• ak ste mali jeden alebo viac spontánnych potratov
• ak ste mali nejaké problémy s krvnými zrazeninami, ktoré vyžadovali
liečbu s takým liekom ako warfarín
• ak ste pripútaná na lôžko dlhšiu dobu kvôli operácii, zraneniu alebo
chorobe
• ak ste mali stav nazývaný SLE - systémový lupus erythematosus.

Ak sa niečo z uvedeného vzťahuje na Vás, povedzte to svojmu lekárovi, aby
to vedel, ak by ste mali užívať HSL.

Ak sa u Vás dostaví:
• bolestivý opuch nohy
• náhla bolesť v hrudi
• sťažené dýchanie.

Navštívte lekára tak rýchlo ako je možné a neužívajte HSL, pokiaľ Vám lekár
nepovie, že môžete pokračovať. Toto môže byť príznakom krvnej zrazeniny.

Ak máte podstúpiť operáciu, uistite sa, že Váš lekár vie o tom. Možno
budete musieť ukončiť užívanie HSL 4 až 6 týždňov pred operáciou, aby sa
znížilo riziko krvnej zrazeniny. Váš lekár Vám povie kedy môžete znovu
začať užívať HSL.

Účinky na riziko vývinu rakoviny

Rakovina prsníka
Ženy, ktoré majú rakovinu prsníka, alebo mali rakovinu prsníka v minulosti,
nemajú užívať HSL.
Užívanie HSL mierne zvyšuje riziko rakoviny prsníka, a taktiež ako aj
oneskorená menopauza. Riziko pre ženy po poslednej menštruácii užívajúce
len estrogénovú HSL počas 5 rokov je asi rovnaké ako u žien v rovnakom
veku, ktoré stále majú menštruáciu v tomto čase a neužívajú HSL. Riziko
u žien, ktoré užívajú estrogén plus progestagénovú HSL je vyššie ako u len
estrogénovej HSL (ale estrogén plus progestagénová HSL je prospešnejšia pre
endometruim, pozri dolu Rakovina endometria)
Pre všetky typy HSL riziko rakoviny prsníka narastá s dobou jej užívania,
ale na normálnu úroveň sa vracia asi 5 rokov po ukončení HSL.

Vaše riziko rakoviny prsníka je vyššie:
• ak máte blízkych príbuzných (matka, sestra alebo stará matka), ktoré
mali rakovinu prsníka
• ak máte veľkú nadváhu.

Ak zbadáte akékoľvek zmeny na Vašich prsníkoch, ako sú:
• jamky v koži
• zmeny na bradavkách
• akékoľvek hrčky, ktoré uvidíte alebo pocítite.

Objednajte sa u svojho lekára tak rýchlo, ako je to možné.


Rakovina endometria (rakovina sliznice maternice)

Užívanie len estrogénovej HSL počas dlhého obdobia môže zvýšiť riziko
rakoviny sliznice maternice (endometrium). Užívanie progestagénu aj
estrogénu pomáha znížiť toto vyššie riziko.
Ak stále máte maternicu, Váš lekár Vám predpíše progestagén ako aj
estrogén. To sa môže predpisovať zvlášť alebo ako kombinovaná HSL.
Ak ste mali maternicu odstránenú (hystektómia), Váš lekár bude s Vami
hovoriť, či môžete bezpečne užívať estrogén bez progestagénu.
Ak ste mali odstránenú maternicu kvôli endometrióze, zvyšky endometria vo
Vašom tele môžu byť rizikom. Tak Vám môže lekár predpísať HSL obsahujúcu
progestagén ako aj estrogén.

Ak sa dostaví náhle krvácanie alebo špinenie, zvyčajne to nie je nič, kvôli
čomu by ste sa mali znepokojovať, zvlášť počas prvých pár mesiacov užívania
HSL.

Ale ak krvácanie alebo špinenie:
• pretrváva dlhšie ako prvých pár mesiacov
• začne potom ako ste začala užívať HSL
• pokračuje po ukončení HSL.

Objednajte sa u svojho lekára tak rýcho, ako je to možné. Môže to byť
príznak toho, že Vaše endometrium zhrublo.

Rakovina vaječníkov
Rakovina vaječníkov (rakovina ovarií) je veľmi zriedkavá, ale je vážna.
Môže byť ťažké diagnostikovať ju, lebo veľmi často sa neprejavuje toto
ochorenie jasnými príznakmi.
Niektoré štúdie ukázali, že užívanie len estrogénovej HSL viac ako 5 rokov,
môže zvýšiť riziko rakoviny vaječníkov. Nie je zatiaľ známe, či iné typy
HSL zvyšujú toto riziko rovnakým spôsobom.

Neužívajte Estrofem
Ak niečo z nasledujúceho sa vzťahuje na Vás, neužívajte Estrofem:
• Ak ste alergická (precitlivená) na estradiol alebo na ktorúkoľvek
zložku v lieku Estrofem (uvedené v časti 6, /„Ďalšie informácie“)/
• Ak máte alebo ste mali, alebo je podozrenie na rakovinu prsníka,
(pozri časť 2 „Rakovina prsníka“)
• Ak máte, alebo je podozrenie, že máte alebo ste mali nádor závislý na
hormónoch (napr. rakovina sliznice maternice)
• Ak ste mali vaginálne krvácanie, ktoré nebolo diagnostikované Vaším
lekárom
• ak máte hyperpláziu endometria (nadmerný rast sliznice maternice),
ktorý nie je liečený
• Ak máte krvné zrazeniny (ako hlboká žilová trombóza alebo pľúcna
embólia) alebo predtým ste mali krvné zrazeniny bez jasnej príčiny
napr. v spojitosti s operáciou alebo tehotenstvom (pozri časť 2 „Krvné
zrazeniny“)
• Ak ste v minulosti mali srdcový záchvat, mozgovú príhodu alebo máte
srdcovú angínu
• Ak máte alebo ste mali ochorenie pečene a Vaše pečeňové testy sa
nevrátili na normálne hodnoty
• Ak máte porfýriu (ochorenie enzýmov pečene).

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní lieku Estrofem
Keď máte (alebo ste mali) niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to
svojmu lekárovi. Váš lekár potom možno bude chcieť sledovať Vašu liečbu
pozornejšie. Tieto stavy sa môžu v zriedkavých prípadoch vrátiť alebo
zhoršiť počas liečby s liekom Estrofem:
• ak máte stav ovplyvňujúci sliznicu maternice, ako leiomyómy (nezhubný
nádor tkaniva), endometriózu (usadzovanie sliznice maternice mimo
maternice), alebo ste mali hyperpláziu endometria (nadmerný rast
sliznice maternice)
• ak ste mali v minulosti výskyt krvných zrazenín (trombóza) alebo máte
rizikové faktory tvorby krvných zrazenín (tieto rizikové faktory a
symptómy pre vznik krvných zrazenín sú uvedené v časti 2. „Krvné
zrazeniny/”/)
• ak niekto z Vašej blízkej rodiny mal rakovinu prsníka, alebo iný
nádor závislý od estrogénov (rakovina sliznice maternice)
• ak máte vysoký krvný tlak
• ak máte ochorenie pečene ako je adenóm pečene (nezhubný nádor)
• ak máte ochorenie obličiek alebo srdca
• ak máte diabetes (cukrovka) alebo žlčové kamene
• ak máte epilepsiu alebo astmu
• ak mávate migrény alebo silné bolesti hlavy
• ak máte systémový lupus erythematosus (SLE, autoimunitné ochorenie,
ktoré môže mať vplyv na mnohé orgánové systémy)
• ak máte vysokú hladinu tukov v krvi (hypertriglyceridémia)
• ak máte otosklerózu (strata sluchu niekedy v spojitosti s
tehotenstvom).

Ak je potrebné vykonať Vám krvné testy, povedzte svojmu lekárovi, že
užívate Estrofem, pretože estrogén môže ovplyvniť výsledky určitých
laboratórnych testov.

Ak máte podstúpiť operáciu (chirugický zákrok), povedzte to svojmu
lekárovi. Je možné, že budete musieť prestať užívať tento liek 4 až 6
týždňov pred operáciou, aby sa znížilo riziko tvorby krvných zrazenín. Váš
lekár Vám povie, kedy môžete znovu začať s liečbou.

Ukončenie liečby liekom Estrofem

Ak pocítite niektorý z nasledujúcich doleuvedených stavov, ukončite
užívanie lieku Estrofem a ihneď kontaktujte svojho lekára:
• ak sa objaví bolesť hlavy migrenózneho typu po prvý raz
• ak sa objaví žlté sfarbenie pokožky alebo očí /(žltačka)/ alebo iné
problémy s pečeňou
• ak máte príznaky významného zvýšenia krvného tlaku (napr. bolesť
hlavy)
• ak otehotniete
• ak sa objavia niektoré z príznakov uvedené v časti 2 “/Neužívajte liek/
/Estrofem”./

Užívanie iných liekov

Niektoré lieky môžu znižovať účinok lieku Estrofem :
• lieky používané pri epilepsii (ako sú fenobarbital, fenytoín a
karbamazepín)
• lieky používané pri tuberkulóze (ako sú rifampicín, rifabutín)
• lieky používané pri HIV infekciách (ako sú nevirapín, efavirenz,
ritonavir a nelfinavir)
• rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (/Hypericum/
/perforatum/).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných
preparátov alebo iných prírodných prípravkov, prosím, oznámte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie lieku Estrofem s jedlom a nápojmi
Liek sa môže užívať s jedlom a nápojmi alebo bez nich.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak je podozrenie, že ste tehotná, počas tehotenstva alebo dojčenia nesmiete
užívať liek Estrofem.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Estrofem nemá vplyv na schopnosť obsluhovať stroje alebo viesť vozidlo.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Estrofem
Estrofem obsahuje monohydrát laktózy. Ak trpíte neznášanlivosťou na
niektoré cukry, prosím informujte svojho lekára predtým ako začnete užívať
Estrofem.

3. AKO UžÍVAť ESTROFEM

Vždy užívajte Estrofem presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
istá, preverte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte odstránenú maternicu alebo nemáte vaginálne krvácanie a neužívate
iné lieky na hormonálnu liečbu, môžete začať s liečbou v ktorýkoľvek deň.

Užite jednu tabletu raz denne, približne v rovnakom čase.
Zapite tabletu pohárom vody.

Užite tabletu každý deň bez prerušenia. Po užití všetkých 28 tabliet
kalendárneho balenia, pokračujte bez prerušenia s ďalším balením.

Pozri „NÁVOD NA POUžÍVANIE” na konci tejto Písomnej informácie pre
používateľov.

Váš lekár má predpisovať liek tak, aby ste na liečbu príznakov menopauzy
užívala, čo najnižšiu účinnú dávku, čo najkratšiu dobu. Informujte svojho
lekára, ak sa pri liečbe po troch mesiacoch nedosiahlo zlepšenie príznakov.


Keď máte odstránenú maternicu, Váš lekár Vám nepredpíše progestagén (ďalší
ženský hormón), ani pokiaľ máte stav nazývaný endometrióza (usadzovanie
tkaniva maternice mimo maternice).

Ak ste doteraz užívali inú HSL, prosím opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika, kedy môžete začať užívať Estrofem.

Ak užijete viac lieku Estrofem, ako máte
Ak ste užila viac lieku Estrofem, ako ste mala, povedzte to lekárovi alebo
lekárnikovi. Predávkovanie liekom Estrofem môže u Vás spôsobiť nutkanie na
vracanie alebo vracanie.

Ak zabudnete užiť liek Estrofem
Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju do najbližších 12
hodín. Ak prešlo viac ako 12 hodín, vynechajte chýbajúcu dávku a začnite
znovu ako obyčajne v nasledujúci deň. Neužívajte naraz dve tablety, aby ste
nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Estrofem
Ak z akýchkoľvek dôvodov chcete liečbu s liekom Estrofem ukončiť, poraďte
sa najprv so svojím lekárom. Váš lekár Vám vysvetlí dôsledok ukončenia
liečby a vysvetlí Vám iné možnosti liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, môže mať aj Estrofem vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Hypersenzitivita/alergia (veľmi zriedkavé vedľajšie účinky – môžu sa
prejaviť u menej ako 1 z 10 000 žien)
Hoci je to menej častá udalosť hypersenzitivita/alergia sa môže vyskytnúť.
Prejavy hypersenzitivity/alergie môžu zahŕňať jeden alebo viacero z
nasledujúcich príznakov: žihľavka, svrbenie, opuch, ťažkosti s dýchaním,
nízky krvný tlak, (bledosť a pocit chladnej pokožky, rýchly tlkot srdca),
pocit závratu, potenie, čo môžu byť príznaky anafylaktickej reakcie. Ak sa
prejaví jeden z menovaných príznakov prestaňte užívať Estrofem a
vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Časté vedľajšie účinky
/Môžu postihnúť viac ako 1 ženu zo 100/

. Depresia
. Bolesť hlavy
. Bolesti brucha (žalúdka)
. Nevoľnosť (pocit na vracanie)
. Kŕče v nohách
. Citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov alebo bolestivosť prsníkov
. Edém (zadržiavanie tekutín)
. Zvýšenie hmotnosti.

Menej časté vedľajšie účinky:
/Môžu postihnúť menej ako 1 ženu zo 100/

. Poruchy videnia
. Krvné zrazeniny v žilách (žilový embolizmus)
. Pálenie záhy (dyspepsia)
. Vracanie
. Plynatosť alebo nadúvanie
. Žlčníkové kamene
. Svrbenie alebo žihľavka (urtikária).

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou:
/Môžu postihnúť menej ako 1 ženu z 10 000/

• Nepravidelné vaginálne krvácanie*
• Zhoršenie migrény
• Mozgová príhoda
• Nespavosť (neschopnosť zaspať)
• Epilepsia
• Zmeny pohlavnej túžby
• Vaginálne infekcie spôsobené plesňami
• Zhoršenie astmy
• Závrat
• Hnačka
• Vypadávanie vlasov (alopécia)
• Zvýšený krvný tlak
• Alergická reakcia.

*Ak je predpísaný žene s maternicou

Ďalšie vedľajšie účinky kombinovanej HSL
Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené po užívaní liekov obsahujúcich
estrogén a estrogén/progestagén. Ďalšie informácie Vám poskytne časť 2
/“Skôr ako užijete Estrofem”./
• Ochorenie srdca
• Mozgová príhoda
• Krvné zrazeniny
• Rakovina prsníka
• Rakovina endometria
• Rakovina vaječníkov.

Demencia
Demencia: HSL nezabraňuje strate pamäte. V jednej štúdií so ženami, ktoré
začali užívať kombinovanú HSL po 65 roku života, bol pozorovaný malý nárast
rizika demencie. Nie je známe, či toto platí aj pre ženy mladšie ako 65
rokov a pre ženy užívajúce iné lieky HSL.

Ochorenie žlčníka
Ochorenie žlčníka bolo hlásené po liečbe s estrogénom/progestagénom.

Účinok na kožu
Hnedé pigmentové škvrny na tvári (chloazma), kožné vyrážky vrátane
začervenalého zápalu na rukách alebo nohách (multiformný erytém), prejavy
citlivosti, červené uzlíky na prednej strane nôh/kolien (nodózny erytém)
alebo modrine podobná vyrážka (vaskulárna purpura) a svrbenie (pruritus).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ ESTROFEM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Estrofem po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a
škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.
Neuchovávajte v chladničke. Uchovávajte vo vonkajšom obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Estrofem obsahuje
Liečivo je estradiol 1 mg (ako hemihydrát estradiolu).

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob,
hydroxypropylcelulóza, mastenec a magnéziumstearát.

Filmová vrstva obsahuje: hypromelózu, mastenec, oxid dvojtitaničitý (E171),
propylénglykol a červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Estrofem a obsah balenia
Filmom obalené tablety sú červené okrúhle s priemerom 6 mm. Tablety sú na
povrchu označené vyrytou značkou NOVO 282.

Veľkosť balenia:
1 x 28 filmom obalených tabliet
3 x 28 filmom obalených tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsvaerd
Dánsko
www.novonordisk.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
07/2010.
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke
Slovensko/ŠÚKL: www.sukl.sk.NÁVOD NA POUŽÍVANIENávod na používanie kalendárne číslovaného, otáčavého, kruhového balenia


1. Nastavenie dňa
Otočte vnútorný disk na deň týždňa oproti malému plastovému držiaku
tabliet.

2. Ako vybrať prvú tabletu
Rozlomte plastový držiak a vyklopte tabletu.


3. Otočte každý deň
Jednoduchým pohybom otočte priehľadný ciferník v smere hodinových ručičiek
o jedno miesto tak, ako ukazuje šípka. Vyklopte ďalšiu tabletu.
Priehľadný ciferník môže byť pootočený len po vyklopení tablety.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/03018
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Estrofem 1mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1mg estradiolu ako hemihydrát
estradiolu.

Každá 1 mg filmom obalená tableta obsahuje 37,3 mg laktózy ako monohydrát
laktózy.

Pomocné látky:

Úplny zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Estrofem 1mg:
Červené, filmom obalené, bikonvexné tablety s vyrytým NOVO 282. Priemer: 6
mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hormonálna substitučná liečba (HSL) príznakov nedostatku estrogénov
u postmenopauzálnych žien.

Na prevenciu osteoporózy u postmenopauzálnych žien, so zvýšeným rizikom
vzniku fraktúr, ktoré netolerujú alebo sú pre ne kontraindikované iné lieky
schválené na prevenciu osteoporózy.

Estrofem sa hlavne indikuje u žien po hysterektómii, ktoré z tohto dôvodu
nemôžu byť liečené s kombinovanými estrogén/gestagénovými liekmi.

Skúsenosti s liečbou žien starších ako 65 rokov sú obmedzené.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Estrofem je len estrogénový liek na hormonálnu substitúciu. Estrofem nemá
byť použitý u žien s intaktnou maternicou bez kombinácie s vhodnou
gestagénovou liečbou trvajúcou najmenej 10 -12 dní cyklu. Na začatie
a pokračovanie liečby postmenopauzálnych príznakov má byť použitá najnižšia
účinná dávka pre najkratšiu dobu trvania liečby (pozri časť 4.4).

Prestavenie pacientky na vyššiu alebo nižšiu dávku lieku Estrofem môže byť
indikované, ak je klinická odpoveď pacientky nedostatočná po troch
mesiacoch liečby. Dávka postačujúca na prevenciu osteoporózy je 1-2 mg
estradiolu denne, obyčajne sa nepoužíva vyššia dávka na dlhodobú profylaxiu
osteoporózy.

Estrofem sa používa perorálne, jedna tableta denne bez prerušenia. U žien
s amenoreou a neužívajúcich HSL, u žien prechádzajúcich z inej HSL iba s
estrogénmi alebo kontinuálnej kombinovanej HSL, liečba liekom Estrofem sa
môže začať v ľubovoľný deň. U žien prechádzajúcich zo sekvenčnej HSL,
liečba liekom Estrofem sa má začať na 5. deň krvácania. U žien s intaktnou
maternicou, má byť zvážená kombinácia s gestagénom, kontinuálna alebo
sekvenčná, najmenej počas 10 – 12 dní každého cyklu. Typ a dávka gestagénu
má zabezpečiť dostatočné potlačenie estrogén stimulujúcej endometriálnej
proliferácie (pozri časť 4.4).

Ak pacientka zabudla užiť tabletu, má túto tabletu užiť hneď ako je to
možné do nasledujúcih 12 hodín.
Inak musí byť zabudnutá tableta znehodnotená a pacientka má byť poučená,
aby pokračovala s tabletou, ktorá bola určená na ďalší deň.
Zabudnutie užitia dávky u nehysterektomovaných žien môže zvýšiť
pravdepodobnosť krvácania z prieniku a špinenia.

Len v prípade predtým diagnostikovanej endometriózy sa neodporúča u
nehysterektomovaných žien pridávať gestagén.

4.3 Kontraindikácie

Potvrdená, prekonaná alebo suspektná rakovina prsníka.
Potvrdené alebo suspektné estrogén- dependentné zhubné nádory (napr.
endometriálny nádor).
Nediagnostikované krvácanie z pošvy.
Neliečená endometriálna hyperplázia.
Predchádzajúce idiopatické ochorenie alebo žilová tromboembolia v
súčasnosti (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia).
Aktívne alebo nedávne arteriálne tromboembolické ochorenie (napr. angína,
infarkt myokardu).
Akútne alebo chronické ochorenie pečene, alebo ak takéto ochorenie pečene
bolo prekonané a pečeňové testy nedosiahli normálne hodnoty.
Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek zložku lieku.
Porfýria.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba postmenopauzálnych symptómov s HSL musí byť začatá len pri
príznakoch, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu života. Vo všetkých
prípadoch musí byť aspoň raz ročne starostlivo posúdené riziko a osoh
a v HSL sa má pokračovať len tak dlho, pokým osoh prevažuje nad rizikom.

Lekárske vyšetrenie/sledovanie

Pred začatím alebo obnovením HSL musí byť vykonaná úplná osobná a rodinná
anamnéza pacientky. Fyzikálne vyšetrenia (vrátane vyšetrenia panvy
a prsníkov) môžu poukázať na kontraindikácie a nebezpečenstvá použitia.
Počas liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly, ktorých frekvencia
a zameranie sa prispôsobuje jednotlivej pacientke. Všetky zistené zmeny na
prsníkoch musia ženy oznámiť lekárovi alebo zdravotnej sestre (pozri časť
nižšie „ Karcinóm prsníka“)
Vyšetrenia, vrátane mamografie sa majú vykonávať v súlade so súčasne
akceptovanou skríningovou praxou, modifikované podľa klinických potrieb
jednotlivej pacientky.

Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Ak sú prítomné nasledujúce stavy, príp. boli objavené a/alebo boli zhoršené
počas tehotenstva, alebo po predchádzajúcej hormonálnej liečbe, je treba
pacientky veľmi pozorne sledovať. Je treba mať na pamäti, že tieto stavy sa
môžu v zriedkavých prípadoch opakovať alebo zhoršiť počas liečby liekom
Estrofem:

Leiomyóm (fibroidy maternice) alebo endometrióza.
Anamnéza tromboembolických príhod alebo prítomnosť rizikových faktorov
(pozri nižšie).
Rizikové faktory pre estrogén-dependentné nádory, napr. prvý stupeň
dedičnosti nádoru prsníka.
Hypertenzia.
Ochorenie pečene (napr. adenóm pečene).
Cukrovka s vaskulárnym postihnutím.
Žlčové kamene.
Migréna alebo (silné) bolesti hlavy.
Systémový lupus erythematosus.
Endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri nižšie).
Epilepsia.
Astma.
Otoskleróza.

Dôvody na okamžité ukončenie liečby

Liečba musí byť ukončená v prípade objavenia sa kontraindikácie
a v nasledujúcich prípadoch:

- Žltačka alebo zhoršenie pečeňových funkcií
- Významné zvýšenie krvného tlaku
- Nový výskyt migrenóznych bolestí hlavy
- Gravidita

Endometriálna hyperplázia

Ženy s neporušenou maternicou, ktoré už boli liečené estrogénmi musia byť
so zvýšenou pozornosťou vyšetrené na možnosť hyperstimulácie/ malignity
endometria ešte pred začatím liečby liekom Estrofem.

Riziko endometriálnej hyperplázie a karcinómu je zvýšené, keď sú estrogény
podávané samostatne dlhšiu dobu (pozri časť 4.8). Spolupodávanie gestagénu
najmenej 12 dní počas cyklu u žien, ktoré nie sú po hysterektómii, značne
eliminuje toto riziko.

Pre perorálne dávky estradiolu > 2mg endometriálna bezpečnosť pridávaných
gestagénov nebola sledovaná.

Počas prvých mesiacov liečby sa môže objaviť krvácanie z prieniku
a špinenie u žien s neporušenou maternicou. Ak sa krvácanie z prieniku
alebo špinenie objaví po určitom čase liečby, prípadne pretrváva po
prerušení liečby, príčina krvácania musí byť zistená. Vyšetrenie môže
zahŕňať biopsiu sliznice maternice na vylúčenie malignity endometria.

Nekontrolovaná estrogénová stimulácia môže viesť k premalígnej alebo
malígnej transformácii vo zvyškových ohniskách endometriózy. Z tohto dôvodu
pridávanie progestagénu k estragénovej substitučnej liečbe má byť zvážené
u žien ktoré majú podstúpiť hysterektómiu pre endometriózu, ak majú
reziduálnu endometriózu.

Karcinóm prsníka

Randomizované placebom - kontrolované štúdie „Women’s Health Initiative
study“ (WHI), a epidemiologické štúdie vrátane „Million Woman Study“
(MWS) poukázali na zvýšenie rizika karcinómu prsníka u žien užívajúcich
estrogénovú, estrogén-gestagénovú kombinovanú HSL alebo tibolon viac rokov
(pozri časť 4.8).

Pre celú HSL, sa nadmerné riziko stáva evidentné po pár rokoch liečby
a zvyšuje sa s dĺžkou trvania liečby, ale návrat k normálnym hodnotám je po
pár (najviac piatich) rokoch od prerušenia liečby.

V štúdii MWS riziko rakoviny prsníka súvisiace s konjugovanými konskými
estrogénmi (CEE) alebo estradiolom (E2) bolo väčšie keď sa pridával
gestagén, buď sekvenčne alebo kontinuálne a to bez ohľadu na typ gestagénu.
Neudáva sa rozdiel v riziku medzi rôznymi spôsobmi podávania.

V štúdii WHI sa ukázalo, že užívanie liekov s konjugovaným konským
estrogénom a medroxyprogesterón acetátom (CEE + MPA) bolo spojené
s rakovinou prsníka, ktorá bola nepatrne vyššia a častejšie sa vyskytovali
lokálne metastázy do lymfatických uzlín.

HSL, hlavne kombinovaná estrogén-gestagénová liečba zvyšuje hustotu
mamografického zobrazenia, čo môže mať nepriaznivý vplyv na rádiologickú
detekciu rakoviny prsníka.


Žilový tromboembolizmus


HSL je vždy spojená s vyšším relatívnym rizikom rozvinutia žilovej
tromboembólie (VTE), napr. hlboká žilová trombóza alebo pľúcna embólia.
Jedna randomizovaná kontrolná štúdia a epidemiologické štúdie poukazujú na
dvoj až trojnásobne vyššie riziko u užívateliek HSL v porovnaní so ženami
neužívajúcimi HSL. Medzi ženami neužívajúcimi HSL sa počet prípadov s VTE
počas päťročného obdobia vyskytol u 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a u 8
z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že u zdravých žien, ktoré
užívajú HSL po dobu 5 rokov by sa počet ďalších prípadov VTE nad toto
päťročné obdobie pohyboval medzi 2 a 6 (najlepší odhad=4) na 1000 žien vo
veku od 50 do 59 rokov a medzi 5 a 15 (najlepší odhad 9) na 1000 žien vo
veku 60 -69 rokov. Objavenie sa takýchto prípadov je pravdepodobnejšie
v prvom roku HSL ako neskôr.

Všeobecne uznávanými rizikovými faktormi pre VTE vrátane osobnej a rodinnej
anamnézy sú ťažká obezita (index telesnej hmotnosti >30 kg/m2) a systémový
lupus erythematosus. Nie je zhoda o možnej úlohe verikóznych žíl v VTE.
Pacienti s anamnézou VTE alebo známymi trombofílnými stavmi majú zvýšené
riziko VTE, pričom HSL môže k tomuto riziku prispievať. Ak sa tromboembólia
alebo opakované spontánne potraty vyskytujú v osobnej alebo v blízkej
rodinnej anamnéze majú byť vyšetrené za účelom vylúčenia náchylnosti na
trombofíliu. Až do dôkladného vylúčenia faktorov trombofílie alebo do
zahájenia antikoagulačnej liečby má byť použitie HSL u takýchto pacientov
kontraindikované. U žien, ktoré vyžadujú antikoagulačnú liečbu musí byť
starostlivo zvažovaný osoh alebo riziko HSL.

Riziko VTE môže byť dočasne zvýšené predĺženou imobilizáciou, väčšou
traumou alebo náročným operačným zákrokom. Všetky pooperačné pacientky si
vyžadujú väčšiu pozornosť k profylaktickým opatreniam na predchádzanie VTE
po operáciách. Ak je pravdepodobná dlhodobá imobilizácia po elektívnej
chirurgii najmä brušnej alebo ortopedickej chirurgii dolných končatín, malo
by sa uvažovať o dočasnom prerušení HSL, ak je to možné 6 týždňov pred
zákrokom. Liečba má byť obnovená až po úplnej mobilizácii pacientky.

Ak sa VTE vyvíja po zahájení liečby, liek má byť vysadený. Pacientky hneď
ako zbadajú možné tromboembolické príznaky (napr. bolestivé opuchy nohy,
náhla bolesť v hrudi, dýchavičnosť) majú okamžite navštíviť svojho lekára.

Kardiovaskulárne ochorenie

V randomizovaných kontrolných štúdiách nie je žiaden dôkaz, že kontinuálne,
kombinované, konjugované estrogény a medroxyprogesterón acetát MPA
prinášajú kardiovaskulárny osoh . Dve veľké klinické štúdie (WHI a HERS
t.j. Heart and Estrogen/progestin) replacement study) poukázali na zvýšené
riziko srdcovocievnej morbidity v prvom roku používania a žiaden celkový
osoh. Pre iné lieky HSL sú len čiastočné údaje z ramdomizovaných
kontrolovaných štúdií, ktoré skúmali vplyv na kardiovaskulárnu morbiditu
alebo mortalitu. Z toho dôvodu nie je jasné či tieto závery je možné
rozšíriť aj na ostatné lieky HSL.

Cievna mozgová príhoda

V jednej veľkej randomizovanej klinickej štúdii (WHI-štúdia) sa zistilo,
ako druhotný dôsledok zvýšené riziko ischemickej mŕtvice u zdravých žien
počas liečby s kontinuálnymi, kombinovanými, konjugovanými estrogénmi
a MPA. U žien, ktoré neužívali HSL sa očakáva, že počet prípadov mŕtvice
počas 5 ročného obdobia bude 3 z 1000 žien vo veku 50 - 59 rokov a 11
z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Predpokladá sa, že u žien, ktoré užívajú
konjugované estrogény a MPA počas 5 rokov bude počet ďalších prípadov medzi
0 a 3 (najlepší odhad=1) vo veku 50-59 rokov a medzi 1 a 9 (najlepší
odhad=4) vo veku 60-69 rokov. Nie je známe, či sa zvýšené riziko vyskytuje
aj u iných liekov HSL.

Rakovina vaječníkov

Dlhodobé (najmenej 5 až 10 rokov) užívanie estrogénu – len prípravky HSL
u žien po hysterektómii bolo v niektorých epidemiologických štúdiách
spojené so zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov. Nie je jasné, či dlhodobé
používanie kombinovanej HSL vedie k odlišnému riziku rakoviny vaječníkov
ako u len estrogénových liekov.

Iné stavy

Estrogény môžu spôsobovať zadržiavanie tekutín a preto je potrebná
opatrnosť u pacientok so srdcovou alebo obličkovou dysfunkciou. Pacientky
s terminálnou obličkovou nedostatočnosťou musia byť často sledované,
pretože sa predpokladá, že hladina cirkulujúcich účinných zložiek lieku
Estrofem bude zvýšená.

Ženy so skôr už existujúcou hypertriglyceridémiou majú byť častejšie
sledované počas liečby estrogénom alebo HSL, pretože v zriedkavých
prípadoch dochádza k veľkému zvýšeniu triglyceridov čo vedie
k pankreatitíde ako to bolo popísané pri liečbe estrogénom.

Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroid (TVG), čo spôsobuje
zvýšenie cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy merané ako bielkovina viažuca
jód (BVJ), hladiny T4 (na kolóne alebo radioimunoanalýzou) alebo hladiny T3
(radioimunoanalýzou). Absorpcia T3 je znížená odzrkadľujúc zvýšený TVG.
Koncentrácie T4 a voľnej T3 sú nezmenené. Ostatné viažuce bielkoviny môžu
byť v sére zvýšené napr. kortikoid viažuci globulín (KVG), sexuálny hormón
viažuci globulín (SHVG) vedúce k zvýšeniu cirkulujúcich kortikosteroidov
príp. pohlavných steroidov. Koncentrácie voľných alebo biologicky aktívnych
hormónov sú nezmenené. Ďalšie bielkoviny plazmy môžu byť zvýšené
(angiotensinogen/renín substrát, alfa 1 antitrypsín, ceruloplazmín).

Nie je konečný údaj o zlepšení kognitívnej funkcie. Existujú údaje z WHI
štúdie o zvýšení rizika možnej demencie u žien, ktoré začali užívať
kontinuálne kombinované CEE a MPA po 65. roku života. Dosiaľ nie je známe
či tieto závery platia aj pre mladšie post-menopauzálne ženy alebo iné HSL
lieky.

Estrofem obsahuje laktózu. U pacientok s laktázovým deficitom má byť
závažnosť tohto stavu pozorne zvážená pri predpisovaní lieku Estrofem.
Pacientky majú byť pozorne sledované. Pacientky so zriedkavou dedičnou
intoleranciou na galaktózu, alebo glukózovo - galaktózovou malabsorpciou
nemajú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Metabolizmus estrogénov môže byť zvýšený ak sú súčasne podávané látky,
o ktorých je známe, že stimulujú liek metabolizujúce enzýmy, konkrétne
enzýmy cytochróm P 450 , ako sú antikonvulzíva (napr. fenobarbital,
fenytoin, karbamazepín) a protiinfekčné látky (napr. rifampicin, rifabutin,
nevirapin, efavirenz).
Ritonavir a nelfinavír hoci sú známe ako silné inhibítory naopak vykazujú
indukujúce vlastnosti, keď sú podávané súčasne so steroidnými hormónami.
Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)
môžu indukovať metabolizmus estrogénov a progestagénov.

Klinicky, zvýšený metabolizmus estrogénov môže zapríčiniť zníženie účinku
a zmeny v profile maternicového krvácania.

4.6 Gravidita a laktácia

Estrofem nie je indikovaný počas gravidity. Ak sa gravidita zistí počas
liečby liekom Estrofem, liečba musí byť okamžite prerušená.

Výsledky väčšiny epidemiologických štúdií popisujúce podstatné neúmyselné
vystavenie plodu estrogénu nepreukázali teratogenný alebo embryotoxický
účinok.

Laktácia

Estrofem nie je indikovaný počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známy žiadny vplyv.

4.8 Nežiaduce účinky

Klinické skúsenosti

V klinických štúdiách menej ako 10% pacientok malo skúsenosti s nežiaducimi
reakciami. Najčastejšie popisované nežiaduce reakcie boli
bolestivosť/citlivosť prsníkov, bolesť brucha, opuch a bolesť hlavy.
Počas liečby liekom Estrofem sa objavili nižšie uvedené nežiaduce účinky.

|Triedy orgánových systémov|Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
| |časté |>1/100; |>1/1000; |>1/10 000 |
| |>1/10 |<1/10 |<1/100 |<1/1000 |
|Psychické poruchy | |Depresia | | |
|Poruchy nervového systému| |Bolesť | | |
| | |hlavy | | |
|Poruchy oka | | |Abnormálne | |
| | | |videnie – | |
| | | |nešpecifikova| |
| | | |né | |
|Poruchy ciev | | |Cievna | |
| | | |embólia | |
| | | |-nešpecifikov| |
| | | |aná | |
|Poruchy | |Bolesť |Dyspepsia, | |
|gastrointestinálneho | |brucha |nadúvanie | |
|traktu | |alebo |alebo | |
| | |nevoľnosť |meteorizmus | |
|Poruchy pečene a žlčových| | |Žlčové | |
|ciest | | |kamene | |
|Poruchy kože a podkožného| | |Vyrážka alebo| |
|tkaniva | | |žihľavka | |
|Poruchy kostrovej a | |Kŕče v | | |
|svalovej sústavy a | |nohách | | |
|spojivového tkaniva | | | | |
|Poruchy reprodukčného | |Citlivosť | | |
|systému a prsníkov | |prsníkov, | | |
| | |zväčšenie | | |
| | |alebo | | |
| | |bolestivosť| | |
| | |prsníkov | | |
| | | | | |
|Celkové poruchy a reakcie| |Edém | | |
|v mieste podania | | | | |
|Vyšetrenia | |Zvýšenie | | |
| | |hmotnosti | | |

Karcinóm prsníka

Podľa údajov z veľkého počtu epidemiologických štúdií a jednej
randomizovanej placebom kontrolovanej štúdie, „Women’s Health Initiative“
(WHI), celkové riziko rakoviny prsníka vzrastá s počtom rokov užívania HSL
u šúčasných alebo nových užívateliek HSL.

Len pre estrogénovú HSL, odhad relatívneho rizika (RR) z reanalýzy
originálnych údajov z 51 epidemiologických štúdií (v ktorých > 80%
užívateliek HSL užívalo len estrogénovú HSL) a z epidemiologickej štúdie
„Million Women Study“ (MWS) je podobný , 1,35 (95% CI 1,21 – 1,49) a 1,30
(95% CI 1,21 – 1,40).

Pre estrogén gestagénovú kombinovanú HSL, viacero epidemiologických štúdií
popísalo celkové vyššie riziko rakoviny prsníka ako len pre samotné
estrogény.

MWS štúdia popísala, že v porovnaní so ženami neužívajúcimi HSL boli
užívateľky rôznych typov estrogén-progestagénovej kombinovanej HSL spájané
s vyšším rizikom rakoviny prsníka (RR=2,00, 95%CI: 1,88 – 2,12) užívateľky
len estrogénov (RR = 1,30, 95%CI: 1,21 – 1,40) alebo užívateľky tibolónu
(RR=1,45; 95%CI 1,25-1,68).

WHI štúdia popísala odhadované riziko 1,24 (95%CI 1,01 – 1,54) po 5,6 roku
užívania estrogén-progestagénovej kombinovanej HSL (CEE+MPA) u všetkých
užívateliek v porovnaní s placebom.

Absolútne riziko vypočítané z MWS a WHI štúdie je uvedené nižšie:

Zo známych priemerných výskytov rakoviny prsníka v rozvinutých krajinách
MWS štúdia stanovila, že:
. U žien neužívajúcich HSL, sa približne u 32 z každých 1000 môže
očakávať rakovina prsníka diagnostikovaná medzi 50. a 64. rokom
života.
. U 1000 súčasných alebo nových užívateliek HSL, množstvo ďalších
prípadov v priebehu zodpovedajúcej časovej periódy bude
o Pre užívateľky len estrogénovej HSL
. medzi 0 a 3 (najlepší odhad = 1,5) pre 5 ročné používanie
. medzi 3 a 7 (najlepší odhad = 5) pre 10 ročné používanie.


o Pre užívateľky estrogén plus gestagén kombinovanej HSL,
. medzi 5 a 7 (najlepší odhad = 6) pre 5 ročné použitie
. medzi 18 a 20 (najlepší odhad = 19) pre 10 ročné použitie.

WHI štúdia odhadla, že po 5,6 roku zo sledovaných žien medzi 50. a 79.
rokom života, ďalších 8 prípadov invazívnej rakoviny prsníka by mohlo byť
spôsobených kombinovanou estrogén-gestagénovou HSL (CEE + MPA) na 10 000
žien ročne.
Podľa výpočtov z údajov štúdie sa odhaduje, že:
. U 1000 žien v skupine placeba,
o by mohlo byť diagnostikovaných približne 16 prípadov invazívnej
rakoviny prsníka v období 5 rokov.
. U 1000 žien užívajúcich estrogén + progestagén kombinovanú HSL (CEE +
MPA), by mohlo byť množstvo ďalších prípadov
o medzi 0 a 9 (najlepší odhad = 4) pre 5 ročné použitie.

Množstvo ďalších prípadov rakoviny prsníka u žien užívajúcich HSL je
všeobecne podobný pre ženy začínajúce s HSL bez ohľadu na vek, v ktorom sa
začne používať (medzi 45.-65. rokom života) (pozri časť 4.4).

Rakovina sliznice maternice

U žien s neporušenou maternicou sa riziko hyperplázie a rakoviny sliznice
maternice zvyšuje so zvyšujúcou sa dobou užívania neoponovaných estrogénov
. V zhode s údajmi z epidemiologických štúdií vyplýva najlepší odhad rizika
u žien vo veku medzi 50. a 65. rokom života, ktoré neužívali HSL, že u 5
z každých 1000 je možné očakávať, že budú mať rakovinu sliznice maternice.
V závislosti na dobe liečby a dávke estrogénu sa popisuje, že riziko
zvýšenia rakoviny sliznice maternice u žien, ktoré užívali estrogén je 2 až
12 krát vyššie v porovnaní so ženami, ktoré ho neužívali. Pridanie
progestagénu k samotnému estrogénu pri liečbe, značne zmierňuje toto
zvýšené riziko.

Post-marketingové skúsenosti:

Okrem hore spomenutých nežiaducich reakcií sú nižšie uvedené tie, ktoré
boli spontánne popísané a sú podľa všeobecného úsudku možným dôsledkom
liečby liekom Estrofem. Popísané druhy týchto spontánnych nežiaducich
reakcií na liek sú veľmi zriedkavé (<1/10 000 pacientok ročne) Post
marketingové skúsenosti sa neuvádzajú hlavne s ohľadom na triviálne a dobre
známe nežiaduce reakcie lieku. Uvádzaná frekvencia by mala byť
interpretovaná v tomto pohľade:

- Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: nepravidelné vaginálne
krvácanie*
- Poruchy nervového systému: zhoršenie migrény, mŕtvica, závraty, depresia
- Gastrointestiálne poruchy: hnačka
- Poruchy kože a podkožného tkaniva: alopécia
- Vyšetrenia: zvýšenie krvného tlaku

Iné nežiaduce reakcie, ktoré boli popísané v spojitosti s estrogénovou
liečbou:
- Infarkt myokardu, kongestívne ochorenie srdca
- Žilový tromboembolizmus, napr. hlboká žilová trombóza a pľúcna
embólia, je častejšia u žien užívajúcich HSL ako u žien neužívajúcich
HSL. Ďalšie informácie pozri v časti 4.3 Kotraindikácie a 4.4.
Špeciálne upozornenia
- Ochorenia žlčníka
- Poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma, erythema multiforme,
erythema nosodum, cievna purpura, svrbenie
- Vaginálna kandidóza
- Estrogén-dependentné nádory benígne a malígne napr. rakovina
endometria (pozri časť 4.4), endometriálna hyperplázia alebo zvýšenie
počtu maternicových fibroidov
- Nespavosť
- Epilepsia
- Porucha libida – nešpecifikovaná
- Zhoršenie astmy
- Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4)

* u žien ktoré majú neporušenú maternicu

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie sa môže prejaviť pocitom nevoľnosti a vracaním. Liečba má
byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Prirodzené a semisyntetické estrogény, samotné
ATC kód G03CA03

Liečivo, syntetický 17 (-estradioĺ je chemicky a biologicky identický
s endogénnym ľudským estradiolom. U žien v menopauze nahrádza menej
produkovaný estrogén a tak zmierňuje postmenopauzálne príznaky.
K úľave postmenopauzálnych príznakov dochádza počas prvých pár týždňov
liečby. Endogénny 17(-estradiol vyvoláva a zachováva primárne
a sekundárne pohlavné znaky. Biologický účinok 17(-estradiolu je vyvolaný
množstvom špecifických receptorov estradiolu. Steroidný receptorový komplex
je viazaný na bunky DNA a vyvoláva syntézu špecifických proteínov.

17(-estradiol zvyšuje SHBG-BC (väzobná kapacita globulínu viažuceho
pohlavné hormóny) a CBG-BC (väzobná kapacita globulínu viažuceho
kortikoid). Gonadotropíny FSH (folikuly stimulujúce hormóny) a LH
(luteinizčný hormón) sú potlačené.

Estrogény sa používajú aj na prevenciu straty kostnej hmoty, ktorá
nasleduje po menopauze alebo po odstránení vaječníkov.

Nedostatok estrogénu pri menopauze je spojený s rýchlym úbytkom kostnej
hmoty a so zvýšením zmien na kostiach. Účinok estrogénov na hustotu kostnej
hmoty je závislý na dávke. Ochrana je účinná tak dlho pokiaľ liečba trvá.
Po prerušení liečby s HSL sa kostná hmota stráca v podobnej miere ako
u neliečených žien.

Údaje z WHI štúdie a meta-analyzovaných štúdií ukazujú, že súčasné
užívanie HSL, samotné alebo v kombinácii s gestagénom – podávané prevažne
zdravým ženám – znižuje riziko zlomenín bedra, chrbtice a iných
osteoporotických zlomenín. HSL môže tiež slúžiť na prevenciu zlomenín
u žien s nízkou hustotou kostí a/alebo získanej osteoporózy, ale dôkaz
o tom je nedostatočný.

Pôsobenie lieku Estrofem na obsah kostných minerálov bol študovaný v
dvojročnej, randomizovanej, dvojito slepej, placebom kontrolovanj štúdii
u skorých postmenopauzálnych žien (n=166, zahrňujúcich 41 žien liečených
Estrofem 1 mg a 42 žien liečených Estrofem 2 mg). Estrofem 1 mg a 2 mg
významne predchádzal strate kostnej hmoty v driekovej chrbtici a v bedre
v porovnaní so ženami užívajúcimi placebo. Celkový rozdiel v percentuálnom
priemere zmeny v hustote kostných minerálov ku placebu bol jednotlivo pre 1
mg a 2 mg 4,3% a 5,3% pre driekovú chrbticu, 4,0% a 3,9% pre krčok
stehnovej kosti. Po 2 rokoch liečby, zodpovedajúce hodnoty pre trochanter
boli 3,3 % a 3,2 %.

Percento žien ktoré si udržali alebo získali hustotu kostných minerálov
v driekovej časti počas liečby jednotlivo s 1 mg a 2 mg liekom Estrofem
bolo 61% a 68%

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní 17(- estradiolu v mikronizovanej forme, je rýchlo
absorbovaný z tráviaceho traktu. Prvá extenzívna metabolizácia je v pečeni
a iných vnútorných orgánoch a dosiahne maximum koncentrácie v plazme
približne 44 pg/ml (rozsah 30-53 pg/ml) za 6 hodín po podaní 2 mg. Polčas
17(- estradiolu je okolo 18 hodín. Viaže sa na SHBG (37%) a na albumín
(61%), kým neviazaného ostane približne 1-2 %. Metabolizmus 17(- estradiolu
prebieha prevažne v pečeni a čreve ale tiež v cieľových orgánoch a zahrňuje
aj vznik menej, aktívnych alebo neaktívne metabolitov vrátane estrónu,
katecholestrogénov a viacerých síranov estrogénu a glukuronidov. Estrogény
sú vylučované žlčou, kde sú hydrolyzované a znovu absorbované
(enterohepatálnym obehom) a hlavne močom v biologicky neaktívnej forme.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Profil toxicity estradiolu je veľmi dobre známy. Nie sú žiadne preklinické
údaje, ktoré by bolo potrebné dodať k tým, ktoré sú zahrnuté v iných
častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Základom všetkých tabliet je:
Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Hydroxypropylcelulóza
Mastenec
Magnéziumstearát

Filmová vrstva:
Estrofem 1mg: Hypromelóza, červený oxid železitý (E172), dioxid
titaničitý (E171), propylénglykol a mastenec.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 oC. Neuchovávajte v chladničke.
Uchovávajte vo vonkajšom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1 x 28 tabliet alebo 3 x 28 tabliet v kalendárne číslovanom otáčavom
kruhovom balení.

Balenie má tri časti:
1. základ tvorí sfarbený, nepriehľadný polypropylén
2. viečko kruhového tvaru je z priehľadného polystyrénu
3. otáčavá kruhová stupnica umiestnená v strede je vyrobená zo
sfarbeného nepriehľadného polystyrénu.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

NovoNordisk A/S
DK- 2880 Bagsvaerd
Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0303/91-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

Predĺženie je platné bez časového obmedzenia.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Október 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C26705
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03CA03 - estradiolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
extractum picis lithantracis spirituosum
Výrobca lieku:
NovoNordisk A/S, Bagsvaerd, DANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn.
Predajná cena:
21.58 € / 650.12 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
21.58 € / 650.12 SK
Posledná aktualizácia:
2015-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.61 € ÚP:0.00 € DP:12.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.74 € ÚP:0.00 € DP:10.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.38 € ÚP:0.00 € DP:6.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.27 € ÚP:0.00 € DP:5.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.67 € ÚP:0.00 € DP:14.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.72 € ÚP:1.48 € DP:1.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.57 € ÚP:0.00 € DP:6.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.72 € ÚP:0.00 € DP:11.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.82 € ÚP:0.00 € DP:7.82 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien