Detail:
FRAGMIN 25000 IU/1 ML (LIEK.) inj 10x4 ml/25 ku
Názov lieku:
FRAGMIN 25000 IU/1 ML (LIEK.)
Doplnok názvu:
inj 10x4 ml/25 ku
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14844
Skupina ATC:
B01 - Antitrombotiká
Skupina ATC:
B01AB04 - dalteparinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
B Belgicko
Účinná látka:
dalteparinum
Výrobca lieku:
PHARMACIA & UPJOHN AB, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu, b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby, c) liečbe hlbokej žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie, d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie, e) prevencii trombózy A-V fistuly alebo kaválneho katétra, f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.
Predajná cena:
373.37 € / 11248.14 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
373.37 € / 11248.14 SK
Posledná aktualizácia:
2016-09-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien