Detail:
YAL sol rec 2x67,5 ml
Názov lieku:
YAL
Doplnok názvu:
sol rec 2x67,5 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č: 2417/2005PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

YAL(, rektálny roztok
sorbitolum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Yal a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Yal
3. Ako používať Yal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Yal
6. Ďalšie informácie1. ČO JE YAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Yal je laxatívum.
Yal sa používa na prípravu čreva pred vyšetrením alebo drobnými
chirurgickými výkonmi. Umožňuje vyprázdniť črevo bez ďalších diétnych či
režimových opatrení. Po 30 minútach je črevo vyčistené a umožňuje vykonať i
vopred naplánované vyšetrenia alebo zákroky.

Yal sa odporúča používať na vyčistenie hrubého čreva a konečníka pred ich
vyšetrením a ďalej tiež pred vyšetrením obličiek, močových a pohlavných
orgánov, kde je vyčistenie hrubého čreva a konečníka nutný predpoklad. K
týmto vyšetreniam patria predovšetkým endoskopické (vyšetrenia prístrojovou
optikou) a r(ntgenové vyšetrenia.
Yal sa tiež môže používať na predoperačnú prípravu hrubého čreva a
konečníka.
Ďalej sa Yal používa pri začatí liečby zápchy v ťažkých prípadoch.
Tento liek s preháňacím účinkom sa môže jednorázovo používať u detí od 3
rokov a mladistvých.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE YAL

Nepoužívajte Yal
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú
z ďalších zložiek Yal.
- keď máte ileus (nepriechodnosť čriev)
- keď máte vrodenou neznášanlivosť fruktózy

Yal sa nesmie používať u dojčiat a malých detí, u ktorých je riziko
doposiaľ nezistenej vrodenej neznášanlivosti fruktózy zvlášť vysoké.
Yal sa nemá používať u chorých s bolesťami v oblasti brucha, s krvácaním v
oblasti konečníka, pri perforácii čreva, pri akútnych zápalových
ochoreniach žalúdka a čriev, po operáciách a pri podozrení na ileus
(nepriechodnosť čriev). Liek sa nemá používať pri poruchách hospodárenia
organizmu s vodou a minerálmi.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Yalu
Yal sa môže používať v nepravidelných intervaloch opakovane. Má sa používať
len krátkodobo. Pri dlhšie trvajúcom používaní sa rovnako ako pri ostatných
preháňadlách dá očakávať zvýšenie sklonu k zleniveniu čriev.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky lieku Yal a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Pri používaní lieku Yal sa nemôžu súčasne užívať iné
preháňadlá (užívané ústne alebo zavádzané do konečníka) obsahujúce
glycerín, polyvinylpyrrolidon alebo parafínový olej, pretože tieto látky
znečisťujú optiku endoskopu.
Pri nesprávnom dlhodobom používaní Yalu môže pre straty draslíka a horčíka
sliznicou čreva dôjsť k zosilneniu citlivosti voči srdcových glykosidom
(lieky používané pri srdcovej nedostatočnosti). Strata draslíka a horčíka
môže byť zosilnená pri súčasnom používaní diuretík.

Používanie Yalu s jedlom a nápojmi
Príprave nemusia predchádzať žiadne diétne ani režimové opatrenia.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Škodlivé účinky Yalu pri používaní počas ťarchavosti a dojčenia nie sú
známe. I keď nie sú škodlivé účinky počas ťarchavosti a dojčenia známe,
musí o podávaní lieku Yal rozhodnúť lekár.


3. AKO POUŽÍVAŤ YAL

Vždy používajte Yal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka,
ak lekár neurčí inak, sa podáva na vyprázdnenie čriev a ich prečistenie:
u dospelých 1 až 2 fľaštičky Yalu
u detí od 3 rokov a mladistvých sa odporúča jednorázové použitie 1
fľaštičky Yalu.

Pred použitím fľaštičku s Yalom krátko pretrepte, až vznikne pena. Po
odstránení uzáveru fľaštičky sa zavedie rúrka klyzmy do konečníka až
nadoraz. Stláčaním plastikovej fľaštičky dôjde k vyprázdneniu peny
a roztoku do hrubého čreva. Použitie je jednorázové. Rovnako ako pri
použití klyzmy sa má vyšetrovaný snažiť zadržať nutkanie na stolicu pokiaľ
možno čo najdlhšie. Zvyčajne po polhodine je pacient vyčistený a pripravený
na vyšetrenie alebo na chirurgický zákrok.


Ak použijete viac Yalu ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom prehltnutí lieku dieťaťom sa poraďte s
lekárom. Pri predávkovaní môže dôjsť k dehydratácii s poruchami hladín
minerálov. Liečba je symptomatická.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Yal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Liek Yal sa obvykle dobre znáša. Nežiaduce účinky sa môžu prejaviť v
prípade nesprávneho používania lieku (napr. pri jeho trvalom alebo častom
používaní). V takom prípade, rovnako ako u ostatných preháňadiel, môže
dôjsť u chorého k väčším stratám vody a minerálnych látok (napr. draslíka a
horčíka) prejavujúcim sa väčším sklonom k zápcham. Ďalej to môže viesť k
poruchám srdcovej funkcie, k celkovej únave a svalovej slabosti, najmä pri
súčasnom podávaní diuretík (lieky zvyšujúce vylučovanie moču) a hormónov
kôry nadobličiek. Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov prerušte užívanie
lieku a okamžite vyhľadajte lekára!
Pri používaní Yalu môže dôjsť k nadúvaniu, difúznej bolesti v podbruší a k
hnačkám. Tieto príznaky však nevyžadujú prerušenie používania lieku.
Okamžité vyprázdnenie stolice je naopak žiaduce.
Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií
oznámte ošetrujúcemu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ YAL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C, v suchu a tme.

Nepoužívajte Yal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši
„Použiteľné do:“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Yal obsahuje
- Liečivá sú sorbitolum (sorbitol ) 13,40 g, docusatum natricum (sodná
sól dokusatu) 0,01 g v 67,5 ml roztoku.
- Ďalšie zložky sú hypromellosum (hypromelóza), aqua purificata
(čistená voda), acidi hydrochlorici solutio (roztok kyseliny
chlorovodíkovej), natrii hydroxidi solutio (roztok hydroxidu sodného)

Ako vyzerá Yal a obsah balenia
2 fľaštičky po 67,5 ml roztoku
10 fľaštičiek po 67,5 ml roztoku

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Trommsdorff GmbH & Co.
Arzneimittel
Trommsdorffstrasse 2-6
524 75 Alsdorf, SRN

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
RAK GROUP SK, s.r.o.
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
septembri 2008.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C12770
Skupina ATC:
A06 - Laxanciá
Skupina ATC:
A06AG10 - natrium docusatum vrátane kombinácii
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
thrombinum bovinum,epilobii herba
Výrobca lieku:
Trommsdorff GmbH & Co., Alsdorf, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri kolonoskopickom vyšetrení a predoperačnej príprave.
Predajná cena:
8.57 € / 258.18 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.57 € / 258.18 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.57 € ÚP:0.00 € DP:8.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.77 € ÚP:0.00 € DP:34.77 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien