Detail:
Atominex 25 mg cps dur 56x25 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al)
Názov lieku:
Atominex 25 mg
Doplnok názvu:
cps dur 56x25 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C0836B
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06BA09 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia šiesteho roku veku do dovŕšenia 18. roku veku s klinicky závažnou hyperkinetickou poruchou (poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)). Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde ku klinicky významnej redukcii príznakov hyperkinetickej poruchy (ADHD), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Podmienkou hradenej liečby je v pravidelných minimálne trojmesačných intervaloch vyhodnocovanie efektivity a bezpečnosti indikovanej liečby podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
99.96 € / 3011.39 SK
Úhrada poisťovňou:
96.88 € / 2918.61 SK
Doplatok pacienta:
3.08 € / 92.79 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:97.47 € ÚP:93.55 € DP:3.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:79.28 € ÚP:48.27 € DP:31.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.44 € ÚP:12.07 € DP:13.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:77.01 € ÚP:48.22 € DP:28.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.27 € ÚP:12.05 € DP:10.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:77.01 € ÚP:48.44 € DP:28.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.53 € ÚP:48.08 € DP:28.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien