Detail:
Fenestrované stentgrafty Zenith rôzne rozmery
Názov lieku:
Fenestrované stentgrafty Zenith
Doplnok názvu:
rôzne rozmery
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov



[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku



[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X03363
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
AU -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Radioterapia
Predajná cena:
7747.30 € / 233395.16 SK
Úhrada poisťovňou:
7747.30 € / 233395.16 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien