Detail:
Drôt vodiaci periférny Kitewire Deep periférny, rôzne modely a veľkosti
Názov lieku:
Drôt vodiaci periférny Kitewire Deep
Doplnok názvu:
periférny, rôzne modely a veľkosti
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X02631
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
IR Irán
Výrobca lieku:
BRISTOL
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Radioterapia
Predajná cena:
234.30 € / 7058.52 SK
Úhrada poisťovňou:
234.30 € / 7058.52 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien