Detail:
Klinec na artrodézu clenka (HAN) Titánový fixacný systém (1 x klinec, 1 x cepielka, 1 x 6mm skrutka, 3 x 5mm skrutky) urcený na artro
Názov lieku:
Klinec na artrodézu clenka (HAN)
Doplnok názvu:
Titánový fixacný systém (1 x klinec, 1 x cepielka, 1 x 6mm skrutka, 3 x 5mm skrutky) urcený na artro
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X02003
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Výrobca lieku:
SYNTHESIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Ortopédia
Predajná cena:
992.20 € / 29891.02 SK
Úhrada poisťovňou:
992.20 € / 29891.02 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien