Detail:
Vnútorné fixátory hrudnodriekové zadné - polysegme Optima Mono/Polyaxiálna skrutka 24ks, Optima zahnutá/rovná tyč 2ks, Optima uzamykacia matica 24ks, O
Názov lieku:
Vnútorné fixátory hrudnodriekové zadné - polysegme
Doplnok názvu:
Optima Mono/Polyaxiálna skrutka 24ks, Optima zahnutá/rovná tyč 2ks, Optima uzamykacia matica 24ks, O
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X00582
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
KR -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Ortopédia
Predajná cena:
10000.00 € / 301260.00 SK
Úhrada poisťovňou:
10000.00 € / 301260.00 SK
Doplatok pacienta:
926.68 € / 27917.16 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien