Detail:
Vnútorné fixátory krčné zadné S4 cervical subokcipitálne, 10 ks polyaxyálne skrutky, 4 ks skrutky occípitálne, 2 ks tyče, 14 ks matice, 1 ks p
Názov lieku:
Vnútorné fixátory krčné zadné S4 cervical
Doplnok názvu:
subokcipitálne, 10 ks polyaxyálne skrutky, 4 ks skrutky occípitálne, 2 ks tyče, 14 ks matice, 1 ks p
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
X00090
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Ortopédia
Predajná cena:
4415.40 € / 133018.34 SK
Úhrada poisťovňou:
4415.40 € / 133018.34 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien