Detail:
SIEMENS PURE 501 N1.2.1 úhrada pre dospelých - Digitálny načúvací prístroj
Názov lieku:
SIEMENS PURE 501
Doplnok názvu:
N1.2.1 úhrada pre dospelých - Digitálny načúvací prístroj
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
N86303
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Foniatria
Predajná cena:
726.00 € / 21871.48 SK
Úhrada poisťovňou:
500.00 € / 15063.00 SK
Doplatok pacienta:
226.00 € / 6808.48 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien