Detail:
Carboplatin 45ml/450mg inj 450 mg
Názov lieku:
Carboplatin 45ml/450mg
Doplnok názvu:
inj 450 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
L0129
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA02 - carboplatinum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
52.29 € / 1575.29 SK
Úhrada poisťovňou:
52.29 € / 1575.29 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2015-01-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien