Detail:
Vokanamet 150 mg/1000 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x150 mg/1000 mg (fľ.HDPE)
Názov lieku:
Vokanamet 150 mg/1000 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 60x150 mg/1000 mg (fľ.HDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C9965A
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BD16 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
BE -
Výrobca lieku:
Janssen - Cilag International N.V., Belgicko
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz.
Predajná cena:
70.42 € / 2121.47 SK
Úhrada poisťovňou:
70.42 € / 2121.47 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien