Detail:
NEULASTA sol inj 1x0,6 ml (10 mg/ ml) (predplnená skl. inj. striek.)
Názov lieku:
NEULASTA
Doplnok názvu:
sol inj 1x0,6 ml (10 mg/ ml) (predplnená skl. inj. striek.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C40732
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AA13 - pegfilgrastimum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
polygoni avicularis herba
Výrobca lieku:
AMGEN Europe B.V.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii po predchádzajúcom cykle chemoterapie pri nádoroch vyliečiteľných chemoterapiou (akútna lymfoblastická leukémia, nehodgkinovské lymfómy vysokého a stredného stupňa malignity, testikulárne nádory, Ewingov sarkóm a osteogénny sarkóm pri vysokodávkovanej adjuvantnej liečbe), b) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii (sepsa, pneumónia, pozitívna hemokultúra), ak do 48 hodín po antibiotickej liečbe nedôjde k ústupu alebo zlepšeniu infekcie, c) akútnej lymfoblastickej leukémii, akútnej myeloblastickej leukémii, Hodgkinovom lymfóme, agresívnom non-Hodgkinovom lymfóme, testikulárnom nádore, karcinóme prsníka, nemalobunkovom a malobunkovom karcinóme pľúc, osteogénnom sarkóme, Ewingovom sarkóme a sarkóme mäkkého tkaniva, karcinóme žalúdka, karcinóme hlavy a krku a ovariálnom karcinóme na skrátenie doby trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie.
Predajná cena:
1098.61 € / 33096.72 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1098.61 € / 33096.72 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1098.61 € ÚP:0.00 € DP:1098.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1019.65 € ÚP:0.00 € DP:1019.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:793.46 € ÚP:793.46 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien