Detail:
DECAPEPTYL DEPOT plv iul 1x3,75 mg
Názov lieku:
DECAPEPTYL DEPOT
Doplnok názvu:
plv iul 1x3,75 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o /zmene v registrácii, ev.č. 2010/04987-ZME/PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Decapeptyl® Depot 3,75 mg
Triptorelini acetas
Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Decapeptyl Depot a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Decapeptyl Depot
3. Ako používať Decapeptyl Depot
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Decapeptyl Depot
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DECAPEPTYL DEPOT A NA ČO SA POUŽÍVA

Tento liek obsahuje triptorelín (vo forme triptorelíniumacetátu), čo je
syntetická látka podobná prirodzenému gonadotropín uvoľňujúcemu hormónu
(GnRH). V organizme pôsobí tak, že znižuje hladiny určitých pohlavných
hormónov.

Decapeptyl Depot sa používa

Muži:
- pokročilá rakovina prostaty, pri ktorej je potrebné potlačenie tvorby
mužského pohlavného hormónu – testosterónu.
- Vyšetrenie hormonálnej citlivosti nádoru prostaty.

Ženy:
Na potlačenie tvorby hormónov produkovaných vaječníkmi na
- zmenšenie veľkosti myómov maternice, čo sú nezhubné nádory vznikajúce
z myometria (svalovina maternice).
- Liečba endometriózy (prítomnosť sliznice maternice aj mimo dutiny
maternice).
- Pri metódach asistovanej reprodukcie (umelé oplodnenie) ako doplnková
liečba na vyvolanie ovulácie za účelom umelého oplodnenie a embryonálneho
transferu.

Deti:
- Liečba dokázanej centrálnej predčasnej puberty (puberta, ktorá nastáva
predčasne a je sprevádzaná telesnými a hormonálnymi zmenami normálnej
puberty).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DECAPEPTYL DEPOT

Nepoužívajte Decapeptyl Depot
- keď ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na triptorelín
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,
- keď ste alergický/alergická (precitlivený/precitlivená) na gonadotropín
uvoľňujúci hormón (GnRH) alebo na ktorýkoľvek iný GnRH analóg (liek
podobný Decapeptylu Depot).

Muži:
- keď máte hormonálne nezávislý nádor prostaty,
- ako jedinú liečbu, ak máte rakovinu prostaty a pociťujete príznaky
spojené s tlakom na miechu alebo máte metastázy v chrbtici,
- po chirurgickom odstránení semenníkov, pretože v takom prípade použitie
Decapeptylu Depot nevedie k ďalšiemu znižovaniu hladín testosterónu
v krvi.

Ženy:
- keď ste tehotná alebo dojčíte,
- keď trpíte závažnou osteoporózou (rednutie kostí).

Deti:
- pri postupujúcich nádoroch mozgu.

Buďte zvlášť opatrný/opatrná pri používaní Decapeptylu Depot

Muži:
- ak pociťujete bolesť v kostiach alebo máte problémy s močením.
- ak sa nádor rozšíril do chrbtice a močových ciest.

Ak sa ktorýkoľvek z príznakov Vášho ochorenia zhorší, kontaktujete ihneď
svojho lekára.

Ženy:
Pred začiatkom liečby Decapeptylom Depot musí u Vás lekár vylúčiť
tehotenstvo.

Liečba Decapeptylom Depot viac ako niekoľko mesiacov môže u Vás spôsobiť
rednutie kostí, preto nemá trvať dlhšie ako 6 mesiacov. Po ukončení liečby
sa hustota kostí vo väčšine prípadov upraví počas 6 – 9 mesiacov. Zvýšenú
pozornosť je preto potrebné venovať pacientkam s rizikovými faktormi
osteoporózy.

/Myómy maternice a endometrióza/
- ak začnete krvácať počas liečby (s výnimkou prvého mesiaca).

Počas liečby –
- počas prvého mesiaca liečby a aspoň 4 týždne po podaní poslednej
injekcie, až do začiatku menštruácie, používajte nehormonálnu
antikoncepciu.
- Počas liečby nebudete mať menštruáciu. Po ukončení liečby budete mať
znova menštruáciu po 7 až 12 týždňoch po podaní poslednej injekcie.
- Ak máte menštruáciu aj počas liečby, povedzte to svojmu lekárovi.

/Asistovaná reprodukcia (umelé oplodnenie)/
- ak máte nasledovné príznaky: bolesť brucha, zväčšené brucho, nevoľnosť,
vracanie, hnačka, prírastok hmotnosti, ťažkosti s dýchaním, menej močíte
povedzte to ihneď svojmu lekárovi, aj keď sa u Vás objavia po niekoľkých
dňoch po podaní injekcie. Môže ísť o príznaky ovariálnej hyperstimulácie,
ktorá sa môže stať závažnou. Ak sa príznaky stanú závažnými, liečba
neplodnosti sa musí prerušiť a v prípade potreby budete hospitalizovaná.

Váš lekár Vás bude počas liečby pozorne sledovať.

Deti:
- Liečba môže začať len u dievčat mladších ako 9 rokov a u chlapcov
mladších ako 10 rokov.

Po ukončení liečby sa začnú vyvíjať znaky puberty. U väčšiny dievčat začne
menštruácia asi jeden rok po ukončení liečby a vo väčšine prípadov je
pravidelná.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zvýšená pozornosť sa vyžaduje pri podávaní Decapeptylu Depot súbežne
s liekmi ovplyvňujúcimi vylučovanie gonadotropínov z hypofýzy.

Tehotenstvo a dojčenie
Decapeptyl Depot sa nesmie používať v tehotenstve a počas dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je známy vplyv Decapeptylu Depot na schopnosť viesť vozidlá alebo
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Decapeptylu Depot
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (3,69 mg/ml alebo
0,160 mmol/ml) v jednej dávke, tzn. že je v podstate bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ DECAPEPTYL DEPOT

Injekčnú suspenziu pripravuje a podáva zvyčajne lekár alebo zdravotná
sestra.

V závislosti od ochorenia, na ktoré sa liečite, dostanete potrebnú dávku
injekčne buď do svalu alebo pod kožu.

Muži:
/Rakovina prostaty/
Zvyčajne sa podáva jedna injekcia Decapeptylu Depot každé 4 týždne. Liečba
je dlhodobá.

Ženy:
/Myómy maternice a endometrióza/
Zvyčajne sa podáva jedna injekcia Decapeptylu Depot každé 4 týždne počas
najviac 6 mesiacov. Liečba musí začať počas prvých 5 dní menštruačného
cyklu.

/Asistovaná reprodukcia (umelé oplodnenie):/
Podáva sa jednorazovo, obyčajne 2. – 3. deň menštruačného cyklu alebo 22.
deň cyklu.

Deti:
Na začiatku liečby sa podáva 1 injekcia v deň 0, 14 a 28. Veľkosť dávky
závisí od hmotnosti dieťaťa. Deti s hmotnosťou menej ako 20 kg dostanú
1,875 mg (1/2 dávky); deti s hmotnosťou 20 – 30 kg 2,5 mg (2/3 dávky); deti
s hmotnosťou viac ako 30 kg dostanú 3,75 mg (celá dávka). Potom sa injekcie
podávajú každé 3 – 4 týždne v závislosti od účinku.

Váš lekár bude kontrolovať dĺžku Vašej liečby alebo dĺžku liečby Vášho
dieťaťa.

Pokyny na použitie.

|[pic] |Pred použitím vyberte balenie Decapeptylu Depot |
| |z chladničky. |
| |Odstráňte uzáver z jednorazovej injekčnej |
| |striekačky s práškom. Injekčnú striekačku držte |
| |vzpriamene, aby sa jej obsah nevysypal. |
| |Otvorte obal s konektorom bez toho, aby ste |
| |konektor vybrali z obalu. |
| |Naskrutkujte injekčnú striekačku s práškom na |
| |konektor v jeho pôvodnom balení a až potom ho |
| |vyberte. |
| |Na voľný koniec konektora pevne naskrutkujte |
| |injekčnú striekačku s disperzným prostredím na |
| |injekčnú suspenziu. |
|[pic] | |
|Zmiešajte |Vytlačte disperzné prostredie na injekčnú |
|[pic] |suspenziu zo striekačky do striekačky s práškom |
|Premiešavajte asi |a potom zmes opäť pretlačte späť. Prvé dva až |
|10-krát |tri pohyby nerobte na doraz. |
| |Zmes sa musí medzi oboma striekačkami |
| |premiestňovať tak dlho (aspoň 10-krát), až kým |
| |sa vytvorí homogénna mliečna suspenzia bielej |
| |alebo slabožltej farby. Pri príprave suspenzie |
| |sa môže vytvoriť pena. Pred podaním injekcie je |
| |dôležité rozpustiť alebo odstrániť penu |
| |z injekčnej striekačky. |
| | |
| |Odstráňte konektor spolu s prázdnou injekčnou |
| |striekačkou. |
| |Nasaďte na injekčnú striekačku s pripravenou |
| |suspenziou injekčnú ihlu. |
| |Podajte ihneď subkutánne alebo hlboko |
| |intramuskulárne. |

Ak dostanete viac Decapeptylu Depot, ako máte
Je nepravdepodobné, že dostanete viac Decapeptylu Depot, ako máte dostať.
Ak sa tak stane, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.

Ak prestanete používať Decapeptyl Depot
Liečbu Decapeptylom Depot možno ukončiť len na odporučenie Vášho lekára. Ak
máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Decapeptyl Depot môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

/Všeobecne sa vyskytujúce vedľajšie účinky/ (všetci pacienti): Ak Vám opuchne
tvár, pery, ústa alebo hrdlo, čo Vám spôsobuje ťažkosti pri prehĺtaní alebo
dýchaní, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do
najbližšej nemocnice.

Počas liečby LHRH agonistami boli hlásené prípady zväčšenia už existujúceho
adenómu hypofýzy (nezhubný pomaly rastúci nádor predného laloka podmozgovej
žľazy), no tieto prípady sa nepozorovali pri liečbe triptorelínom.

Muži:
Na začiatku liečby sa u Vás môžu zhoršiť príznaky choroby (napr.
nepriechodnosť močových ciest, bolesť kostí, tlak na miechu, bolesť svalov
a opuch nôh, slabosť a brnenie v nohách a rukách), nakoľko na začiatku
liečby dochádza k zvýšeniu hladín testosterónu.

/Veľmi časté vedľajšie účinky/ (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov): Väčšina
vedľajších účinkov pri liečbe mužov súvisí so znížením hladín testosterónu.
Možno pozorovať impotenciu, zníženú sexuálnu túžbu, návaly tepla, bolesť
kostí, ťažkosti a bolesť pri močení.
/Časté vedľajšie účinky/ (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100
pacientov): Alergické reakcie, depresívna nálada, poruchy spánku, bolesť
hlavy, nevoľnosť, nadmerné potenie, bolesť svalov a kĺbov, zväčšenie
prsníkov, únava, reakcia alebo bolesť v mieste vpichu, podráždenosť.
/Menej časté vedľajšie účinky/ (postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1
z 1 000 pacientov): Zvýšené hodnoty niektorých pečeňových enzýmov,
anafylaktická reakcia, zmenšenie semenníkov, vysoký krvný tlak, znížená
chuť do jedla, sucho v ústach, bolesť hornej časti brucha, zhoršenie astmy,
zmena hmotnosti, embólia (upchatie ciev krvnou zrazeninou), vypadávanie
vlasov a znížené ochlpenie.
/Neznáme, ich častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov:/ Pocit
chladu, dna, závraty, hnačka, začervenanie v mieste vpichu, ospalosť, pocit
brnenia, pichania alebo tŕpnutia, poruchy chuti, zvýšená chuť do jedla,
abnormálna citlivosť očí, úzkosť, depresia, zmeny nálady, točenie hlavy,
bolesť na hrudníku, zimnica, bolestivosť prsníkov, bolesť semenníkov,
bolesť kĺbov, stuhnutosť svalov a kostí, bolesť chrbta, purpurové sfarbenie
kože, bolesť svalov a kostí, plynatosť, pľuzgiere, angioedém (opuch pod
kožou), vracanie, bolesť brucha, nízky krvný tlak, euforická nálada,
zvýšená telesná teplota, opuch, zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus
(cukrovka), nafúknuté brucho, zápcha, dýchavičnosť, chrípke podobné
ochorenie, rozmazané videnie, poruchy pamäti, poruchy zraku, hučanie
v ušiach, celkový pocit nepohody, strata sexuálnej túžby, nespavosť, stav
zmätenosti, znížená aktivita, horúčka, slabosť, zlyhanie ejakulácie, zápal
kĺbov a kostí, skrátený dych v polohe ležmo, stuhnutosť kĺbov, bolesť rúk
a nôh, svalová slabosť, žihľavka, svalové kŕče, svrbenie, akné, vyrážka,
krvácanie z nosa, ťažkosti pri státí, zvýšené hodnoty niektorých enzýmov
ovplyvňujúcich funkciu pečene a obličiek, zápal v mieste vpichu, bolesť.

Ženy:
/Veľmi časté vedľajšie účinky/ (postihujú viac ako 1 z 10 pacientok): Znížená
sexuálna túžba, poruchy spánku, návaly tepla, bolesť brucha, bolesť kostí,
nadmerné potenie, krvácanie z pošvy/špinenie, nedostatočná tvorba pošvového
sekrétu, bolesť pri pohlavnom styku, bolestivá menštruácia, syndróm
ovariálnej stimulácie (nadmerná reakcia vaječníkov na stimuláciu, ktorá sa
prejavuje najmä bolesťou brucha a vracaním), zväčšenie vaječníkov, bolesť
v oblasti panvy, slabosť, bolesť hlavy a zmeny nálady.
/Časté vedľajšie účinky/ (postihujú menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100
pacientok): Alergická reakcia, depresívna nálada, nevoľnosť, bolesť svalov
a kĺbov, únava, reakcie alebo bolesť v mieste vpichu, podráždenosť.
/Menej časté vedľajšie účinky/ (postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1
z 1 000 pacientok): Anafylaktická reakcia, poruchy videnia, pocit brnenia,
pichania alebo tŕpnutia, bolesť chrbta, zvýšené hodnoty cholesterolu
v krvi, zvýšené hodnoty niektorých pečeňových enzýmov.
/Neznáme, ich častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov:/ Mierna
bolesť brucha, silná, dlhá a/alebo nepravidelná menštruácia, angioedém
(opuch pod kožou), strata menštruácie, strata minerálnych solí v kostiach,
čo spôsobuje ich krehkosť, svrbenie, úzkosť, hnačka, depresia, závraty,
rozmazané videnie, stav zmätenosti, zmeny telesnej hmotnosti, horúčka,
točenie hlavy, zvýšený krvný tlak, bolestivosť prsníkov, začervenanie
v mieste vpichu, vyrážka, celková nepohoda, vracanie, svalová slabosť,
žihľavka, dýchavičnosť, svalové kŕče, zápal v mieste vpichu.

Deti:
/Menej časté vedľajšie účinky/ (postihujú menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1
z 1 000 pacientov): U dievčat sa môže objaviť krvácanie z pošvy alebo
výtok. Pozorovali sa nevoľnosť, vracanie a anafylaktická reakcia.
/Neznáme, ich častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov:/ Alergické
reakcie, nervozita, bolesť brucha, poruchy videnia, krvácanie z nosa,
návaly tepla, vyrážka, žihľavka, strata vlasov, poškodenie rastovej zóny
dlhých kostí, angioedém (opuch pod kožou), začervenanie, bolesť, bolesť
hlavy, rozmazané videnie, mierna bolesť brucha, krvácanie z genitálií,
zvýšený krvný tlak, prírastok hmotnosti, bolesť, zápal alebo začervenanie
v mieste vpichu, celková nepohoda, bolesť svalov, citová nestálosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DECAPEPTYL DEPOT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Decapeptyl Depot po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke a štítkoch po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 4 °C).
Uchovávajte v pôvodnom obale.
Po nariedení podajte ihneď (do 3 minút).

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Decapeptyl Depot obsahuje
Prášok (mikrokapsuly s postupným uvoľňovaním) v naplnenej injekčnej
striekačke obsahuje 4,12 mg triptorelíniumacetátu, čo zodpovedá 3,75 mg
liečiva – triptorelínu.
Ďalšie zložky sú: poly-(d,l-laktid-ko-glykolid),
propylénglykoldioktanátdidekanát.

Rozpúšťadlo v naplnenej injekčnej striekačke obsahuje: dextrán 70,
polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
hydroxid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Decapeptyl Depot a obsah balenia
Sada na jednorazové použitie obsahuje:
1 injekčnú striekačku s 3,75 mg triptorelínu (ako acetát)
1 injekčnú striekačku s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu
2 injekčné ihly
1 spojovací konektor (spojka na prepojenie obidvoch striekačiek)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: + 421 2 54 416 010
Fax: + 421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2010/04987-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Decapeptyl Depot
3,75 mg
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 naplnená injekčná striekačka obsahuje 3,75 mg triptorelínu (ako acetát),
ktorý sa rozpúšťa v 1 ml disperzného prostredia s obsahom sodíka.

Po nariedení liek obsahuje 3,69 mg/ml sodíka, čo zodpovedá 160 mmol/ml.

Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu
depotná forma liečiva v naplnenej injekčnej striekačke

Vzhľad:
Pred nariedením: biely až svetložltý prášok a číra bezfarebná tekutina.
Po nariedení: homogénna mliečne biela až svetložltá suspenzia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Muži:/
- Symptomatická liečba pokročilého, hormonálne závislého karcinómu
prostaty, farmakologická orchiektómia ako alternatíva chirurgickej,
neoadjuvantná terapia pred radikálnou prostatektómiou na uľahčenie
operačného výkonu, adjuvantná terapia po radikálnej prostatektómii.
- Test hormonálnej citlivosti karcinómu prostaty na posúdenie potreby
hormonálnej supresie alebo kastrácie.

/Ženy:/
- Symptomatické myómy maternice, myómy maternice spojené so sterilitou
alebo infertilitou a výskyt myómov v mladom veku. Ďalej pri indikácii
potlačenia produkcie ovariálnych hormónov ako predoperačné opatrenie na
zmenšenie jednotlivých myómov v prípade ich predpokladanej enukleácie
alebo v prípade hysterektómie.
- Symptomatická, laparospopicky overená endometrióza, pri indikácii
potlačenia produkcie ovariálnych hormónov, pokiaľ ochorenie primárne
nevyžaduje chirurgickú terapiu. Liečba Decapeptylom Depot je vhodná i
pred plánovanou endoskopickou chirurgickou liečbou.
- Supresia hypofyzárnej hormonogenézy pred kontrolovanou ovariálnou
hyperstimuláciou a počas jej priebehu pri asistovanej reprodukcii (ART).

/Deti:/
- Liečba dokázanej centrálnej predčasnej puberty (u dievčat mladších ako 9
rokov a u chlapcov mladších ako 10 rokov).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Decapeptyl Depot musí byť aplikovaný lekárom, ktorý je dokonale oboznámený
s hormonálnou liečbou uvedených indikácií alebo podľa jeho pokynov.

Liečba detí triptorelínom má byť pod vedením detského endokrinológa alebo
detského lekára alebo endokrinológa so skúsenosťami s liečbou centrálnej
predčasnej puberty.

Je dôležité, aby sa injekcia s depotnou formou liečiva podávala dôsledne
podľa pokynov uvedených v časti 6.6.

Injekčná suspenzia sa má podať ihneď po nariedení.

Dávkovanie a spôsob podávania
Decapeptyl Depot sa podáva injekčne raz za 28 dní (dávka 3,75 mg
triptorelínu). Aplikuje sa buď subkutánne, napr. do oblasti brucha, bedier,
prípadne stehna, alebo hlboko do svalu. Miesto vpichu injekcie sa má každý
mesiac meniť.

/Muži:/
/- Karcinóm prostaty/
Obsah jednej injekčnej striekačky, čo zodpovedá 3,75 mg triptorelínu, sa
podáva každé štyri týždne. Za účelom trvalej supresie testosterónu je
dôležité udržiavať štvortýždňové intervaly v podávaní. Po jednorazovej
aplikácii možno pri úspešnej supresii testosterónu počítať s jeho opätovným
zvýšením nad hladinu po kastrácii spravidla najskôr po 40 dňoch.
V iniciálnej fáze sa má zvážiť doplnenie liečby vhodným antiandrogénom, aby
sa oslabil vplyv počiatočného zvýšenia testosterónu a zhoršenia klinickej
symptomatológie.
/- Diagnostika/
Obsah jednej injekčnej striekačky, čo zodpovedá 3,75 mg triptorelínu, sa
podáva každé štyri týždne. Pri použití Decapeptylu Depot na určenie
hormonálnej závislosti nádoru možno túto závislosť objasniť spravidla o tri
mesiace.

/Ženy:/
/- Myómy maternice a endometrióza/
Obsah jednej injekčnej striekačky, čo zodpovedá 3,75 mg triptorelínu, sa
podáva každé štyri týždne. Liečba sa musí začať v prvých 5 dňoch
menštruačného cyklu.
Vzhľadom na možné pôsobenie na denzitu kostí dĺžka liečby nemá presiahnuť 6
mesiacov.
/- Asistovaná reprodukcia/
Aplikuje sa jednorazovo, obyčajne 2. – 3. deň cyklu (folikulárna fáza)
alebo 22. deň cyklu (luteálna fáza).

/Deti:/
/- Centrálna predčasná puberta/
Na začiatku liečby v deň 0, 14 a 28 sa podá obsah jednej injekčnej
striekačky, ktorý zodpovedá 3,75 mg triptorelínu. Potom sa aplikuje po
jednej injekcii každé ďalšie 4 týždne. Pokiaľ je účinok nedostatočný, je
možné injekcie aplikovať každé 3 týždne. Dávkovanie sa riadi podľa telesnej
hmotnosti dieťaťa:

|Hmotnosť dieťaťa |Dávka |
|< 20 kg |1,875 mg (1/2 |
| |dávky) |
|20 – 30 kg |2,5 mg (2/3 |
| |dávky) |
|> 30 kg |3,75 mg (plná |
| |dávka) |

/Osobitné skupiny pacientov/
Nie je potrebná úprava dávky u starších pacientov.
Podľa dostupných údajov u pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je
potrebné zníženie dávky alebo predĺženie intervalu medzi aplikáciami.

Dĺžka liečby

/Muži:/
/- Karcinóm prostaty/
Liečba hormonálne závislého karcinómu prostaty Decapeptylom Depot je
spravidla dlhodobá. V liečbe sa pokračuje tak dlho, pokým možno dokázať
hormonálnu závislosť choroby.
Úspešnosť liečby (remisia, stabilizácia choroby) sa kontroluje pravidelnými
klinickými vyšetreniami (ultrasonografia, röntgen, scintigrafia skeletu) a
pomocou stanovenia hladín prostatického špecifického antigénu (PSA)
a sérového testosterónu. Hladiny testosterónu nemajú presiahnuť 1 ng/ml.

/Ženy:/
/- Myómy maternice a endometrióza/
Dĺžka liečby závisí od počiatočného stupňa závažnosti endometriózy,
vyhodnotenia jej klinickej manifestácie (funkčná a anatomická) a objemu
myómov maternice, určovaný ultrasonograficky počas liečby. Zvyčajne sa
výsledok dostaví po 3 až 4 injekciách.
Vzhľadom na možné pôsobenie na denzitu kostí dĺžka liečby nemá presiahnuť 6
mesiacov (pozri časť 4.4).

/Deti:/
/- Centrálna predčasná puberta/
Liečba sa má ukončiť po dosiahnutí kostnej zrelosti, viac ako 12 rokov u
dievčat a viac ako 13 rokov u chlapcov.
Liečba detí s centrálnou predčasnou pubertou si vyžaduje individuálny
prístup a jej dĺžku určuje odborný lekár.

4.3 Kontraindikácie

/Všeobecne:/
- Precitlivenosť na triptorelín, poly-(d,l-laktid-ko-glykolid), dextrán
alebo na ktorúkoľvek inú z pomocných látok.
- Precitlivenosť na gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH) alebo na
ktorýkoľvek ďalší analóg GnRH.

/Muži:/
- Hormonálne nezávislý karcinóm prostaty.
- Ako monoterapia u pacientov s rakovinou prostaty s kompresiou miechy
alebo preukázanými metastázami v chrbtici (pozri tiež časť 4.4).
- Po orchiektómii (po chirurgickej kastrácii triptorelín nespôsobuje ďalšie
zníženie hladín testosterónu v sére).

/Ženy:/
- Klinicky manifestná osteoporóza alebo jej zvýšené riziko (napríklad
znížená denzita kostí).
- Tehotenstvo a laktácia.

/Deti:/
- Progredujúce nádory mozgu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Všeobecne:/
Použitie GnRH agonistov môže spôsobiť zníženie minerálnej denzity kostí.
Predbežné údaje u mužov nasvedčujú tomu, že kombinácia bisfosfonátov s GnRH
agonistami môže znížiť stratu minerálov v kostiach.

Osobitná pozornosť sa má venovať pacientom s ďalšími rizikovými faktormi
pre osteoporózu (napr. chronický alkoholizmus, fajčenie, dlhodobá
liečba liekmi, ktoré znižujú minerálnu denzitu kostí, napr. antikonvulzíva
alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).

Zriedkavo môže liečba GnRH agonistami odhaliť dosiaľ neznámy hypofyzárny
adenóm. U týchto pacientov môže byť prítomná apoplexia hypofýzy, ktorá je
charakterizovaná náhlou bolesťou hlavy, vracaním, poruchami videnia
a oftalmoplégiou.

Hlásené boli zmeny nálady, vrátane depresie. Pacienti s depresiou sa majú
počas liečby starostlivo sledovať.

/Muži:/
/- Karcinóm prostaty/
Triptorelín, podobne ako iné GnRH agonisty, spôsobuje na začiatku liečby
zvýšenie hladín testosterónu v sére. V dôsledku toho môže dôjsť v prvých
týždňoch liečby k ojedinelým prípadom prechodného zhoršenie znakov
a príznakov rakoviny prostaty. Počas počiatočného štádia liečby je preto
potrebné podať vhodný anti-androgén alebo antagonistu GnRH na zabránenie
počiatočného nárastu hladín testosterónu v sére a zhoršenia klinických
príznakov.

U malého počtu pacientov môže dôjsť k prechodnému zhoršeniu znakov
a príznakov rakoviny prostaty (vzplanutie nádoru) a prechodnému
zintenzívneniu bolesti súvisiacej s rakovinou (metastatická bolesť), ktoré
sa môžu liečiť symptomaticky.

Rovnako ako u iných agonistov GnRH, pozorovali sa ojedinelé prípady
kompresie miechy alebo obštrukcie močových ciest. V prípade kompresie
miechy alebo poruchy funkcie obličiek sa má použiť štandardná liečba
a v extrémnych prípadoch treba uvažovať o okamžitej orchiektómii
(chirurgická kastrácia). Počas prvých týždňov liečby sa vyžaduje
starostlivé sledovanie hlavne u pacientov s metastatickým poškodením
chrbtice, u ktorých hrozí riziko kompresie miechy a u pacientov
s obštrukciou močových ciest.

Terlipresín po chirurgickej kastrácii neindukuje žiadne ďalšie zníženie
hladín testosterónu v sére.

Dlhodobá deprivácia androgénov, vyvolaná buď bilaterálnou orchiektómiou,
alebo v dôsledku podávania GnRH analógov, predstavuje zvýšené riziko straty
kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a zvýšenému riziku fraktúr.

Z epidemiologických údajov sa tiež zistilo, že počas androgénovej
deprivačnej liečby môže dôjsť k zmenám metabolizmu (napr. glukózová
intolerancia) alebo zvýšeniu rizika kardiovaskulárnych chorôb. Avšak
predbežné údaje nepotvrdili súvislosť medzi liečbou GnRH analógmi
a zvýšením kardiovaskulárnej úmrtnosti. U pacientov, u ktorých je vysoké
riziko metabolických alebo kardiovaskulárnych ochorení, je potrebné liečbu
ešte pred jej začiatkom dôkladne zvážiť. Ak sa pristúpi k androgénovej
deprivačnej liečbe, pacientov treba primerane sledovať počas celej liečby.

Podávanie triptorelínu v terapeutických dávkach spôsobuje supresiu
hypofyzárnych gonadotropínov. Po ukončení liečby sa normálna funkcia
zvyčajne obnoví. Z toho dôvodu môžu byť výsledky diagnostických vyšetrení
hypofyzárno-gonadálnej funkcie vykonané počas liečby a po prerušení liečby
GnRH analógmi klamlivé.

/Ženy:/
Depotná forma triptorelínu sa má používať len po dôkladnom stanovení
diagnózy (napr. laparoskopicky). Pred podávaním triptorelínu sa má vylúčiť
gravidita.

Strata minerálnej denzity kostí
Použitie GnRH agonistov pravdepodobne spôsobuje zníženie minerálnej denzity
kostí v priemere o 1 % za mesiac počas liečby v trvaní 6 mesiacov. Pri
každom 10 % znížení minerálnej denzity kostí sa dva až trikrát zvýši riziko
fraktúr.
V súčasnosti dostupné údaje naznačujú, že u väčšiny žien dôjde po ukončení
liečby k úprave tohto stavu.
Nie sú dostupné údaje u pacientok, ktoré už mali osteoporózu v čase liečby
alebo mali rizikové faktory pre toto ochorenie (napr. chronický
alkoholizmus, fajčenie, dlhodobá liečba liekmi, ktoré znižujú minerálnu
denzitu kostí, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza
v rodinnej anamnéze, podvýživa, napr. mentálna anorexia). Nakoľko je
pravdepodobné, že zníženie minerálnej denzity kostí je u týchto pacientok
rizikovejšie, liečba triptorelínom sa má u každej pacientky zvážiť
individuálne a začať len vtedy, ak prínos liečby prevyšuje jej potenciálne
riziko. Postup liečby je potrebné dôkladne zvážiť. Pozornosť treba venovať
ďalším vyšetreniam na zabránenie straty minerálnej denzity kostí.

/Myómy maternice a endometrióza/
Pri podávaní odporúčanej dávky, triptorelín spôsobuje konštantnú
hypogonadotropnú amenoreu. Ak po prvom mesiaci liečby dôjde ku krvácaniu
z genitálií, treba skontrolovať hladiny estradiolu v plazme a ak sú nižšie
ako 50 pg/ml, majú sa hľadať možné pridružené organické lézie.

Po ukončení liečby sa ovariálne funkcie znovu obnovia, napr. menštruačné
krvácanie sa obnoví po 7 –12 týždňoch od poslednej injekcie. Počas liečby a
aspoň 1 mesiac po poslednej injekcii sa majú používať nehormonálne metódy
antikoncepcie.

Vzhľadom na to, že počas liečby prestáva menštruácia, pacientka má
informovať svojho lekára v prípade, že menštruácia bude pretrvávať.

V priebehu liečby myómov maternice sa má veľkosť maternice a myómu
pravidelne sledovať, napr. ultrasonograficky. Neúmerne rýchle zmenšenie
objemu maternice v porovnaní s objemom myómu malo v niekoľkých prípadoch za
následok krvácanie a sepsu.
Pri liečbe GnRH analógmi bolo hlásených niekoľko prípadov krvácania
u pacientok so submukóznymi myómami. Zvyčajne dochádza ku krvácaniu 6 – 10
týždňov po začiatku liečby.

/Asistovaná reprodukcia/
U potenciálne plodných žien sa musí pred začiatkom liečby dôkladným
vyšetrením vylúčiť gravidita.

Obnovená folikulárna funkcia spôsobená použitím GnRH analógov a
gonadotropínov sa môže u predisponovaných pacientok značne zvýšiť, obzvlášť
v prípadoch syndrómu polycystických ovárií.

Pri ART sa zvyšuje riziko viacpočetnej gravidity, potratu, mimomaternicovej
gravidity a kongenitálnych malformácií. Toto riziko existuje aj pri použití
triptorelínu ako doplnkovej liečby pri kontrolovanej ovariálnej stimulácii.
Hlásené boli prípady syndrómu ovariálnej hyperstimulácie (OHSS) spojené
s použitím triptorelínu v kombinácii s gonadotropínmi, rovnako ako je to
pri použití iných GnRH analógov a cysty na vaječníkoch.

Syndróm ovariálnej hyperstimulácie (OHSS)
OHSS je ochorenie odlišné od nekomplikovaného zväčšenia ovárií. OHSS je
syndróm, ktorý môže nadobudnúť vysoký stupeň závažnosti. Prejavuje sa
nápadným zväčšením ovárií, vysokými hodnotami pohlavných steroidov v sére a
zvýšenou permeabilitou ciev, čo môže mať za následok hromadenie tekutín
v peritoneálnych, pleurálnych a zriedkavo aj v perikardiálnych dutinách.
V závažných prípadoch OHSS možno pozorovať nasledujúce symptómy: bolesti
brucha, distenziu brucha, závažné zväčšenie ovárií, zvýšenie telesnej
hmotnosti, dyspnoe, oligúriu a gastrointestinálne symptómy, vrátane nauzey,
vracania a hnačky. Klinické vyšetrenie môže odhaliť hypovolémiu,
hemokoncentráciu, nerovnováhu elektrolytov, ascites, hemoperitoneum,
pleurálnu efúziu, hydrotorax, akútnu bolesť v oblasti pľúc a trombembolické
príhody.
Nadmerná odpoveď vaječníkov na liečbu gonadotropínmi zriedkavo spôsobuje
OHSS, pokiaľ nie je na vyvolanie ovulácie podaný hCG. Preto je potrebné v
prípadoch ovariálnej hyperstimulácie hCG nepodať a odporučiť pacientke, aby
aspoň 4 dni nemala pohlavný styk alebo používala bariérové kontraceptívne
metódy. OHSS môže rýchlo progredovať (za 24 hodín až niekoľko dní) a stať
sa z lekárskeho hľadiska závažným, preto sa pacientky majú sledovať
najmenej dva týždne po podaní hCG.
OHSS môže byť závažnejší a protrahovaný v prípade gravidity. Vo väčšine
prípadov sa OHSS objaví po prerušení hormonálnej liečby a dosahuje maximum
7 – 10 dní po liečbe. Zvyčajne OHSS vymizne spontánne so začiatkom
menštruácie.
V závažných prípadoch OHSS je potrebné ukončiť liečbu gonadotropínmi, ak
ešte pokračuje, pacientku hospitalizovať a začať so špecifickou liečbou
OHSS, napr. intravenózna infúzia roztokov elektrolytov alebo koloidov
a heparínu.
Syndróm sa vyskytuje s vyššou incidenciou u pacientok so syndrómom
polycystických ovárií.
Riziko OHSS môže byť vyššie pri použití GnRH agonistov v kombinácii
s gonadotropínmi ako pri použití samotných gonadotropínov.

Cysty na vaječníkoch
Cysty na vaječníkoch sa môžu objaviť počas počiatočnej fázy liečby GnRH
agonistom. Zvyčajne sú asymptomatické a nefunkčné.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene má triptorelín
terminálny polčas 7 – 8 hodín v porovnaní s 3 – 5 hodinami u zdravých
dobrovoľníkov. Napriek tejto predĺženej expozícii sa pri asistovanej
reprodukcii neočakáva prítomnosť triptorelínu v krvnom obehu v čase prenosu
embrya.

/Deti:/
/- Centrálna predčasná puberta/
Na začiatku liečby má byť vek u dievčat menej ako 9 rokov a u chlapcov
menej ako 10 rokov.

U dievčat počiatočná stimulácia ovárií na začiatku liečby, s následnou
liečbou znižujúcou hladiny estrogénu, môže spôsobiť počas prvého mesiaca
liečby slabé až mierne silné krvácanie z vagíny.

Po skončení liečby dôjde k rozvoju charakteristických znakov puberty.
Informácie, ktoré sa týkajú budúcej fertility, sú zatiaľ obmedzené.
U väčšiny dievčat začína menštruácia v priemere jeden rok po ukončení
liečby a vo väčšine prípadov je pravidelná.

Počas liečby GnRH sa môže znížiť minerálna denzita kostí. Po ukončení
liečby pokračuje rast kostnej hmoty a zdá sa, že jej vrchol v neskoršej
fáze adolescencie nie je liečbou ovplyvnený.

Po ukončení liečby GnRH možno pozorovať epifyzeolýzu hlavice stehennej
kosti. Usudzuje sa, že nízke koncentrácie estrogénu počas liečby GnRH
agonistami zoslabia epifyzárnu doštičku. Zrýchlený rast po ukončení liečby
následne spôsobí zníženie strihovej sily potrebnej na posunutie epifýzy.

Liečba u detí s progredujúcim nádorom mozgu si vyžaduje individuálne
posúdenie prínosu liečby a jej možného rizika.

Pred začatím liečby treba vylúčiť predčasnú (pseudo) pubertu (nádory
pohlavných žliaz alebo nadobličiek alebo hyperpláziu) a predčasnú pubertu
nezávislú na gonadotropínoch (testikulárna toxikóza, familiárna hyperplázia
Leydigových buniek).

U dospelých aj u detí boli hlásené alergické a anafylaktické reakcie. Jedná
sa o lokálne reakcie aj o celkové príznaky. Patogenéza nebola objasnená.
Viac prípadov sa pozorovalo u detí.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pozornosť treba venovať súbežnému podávaniu triptorelínu s liekmi
ovplyvňujúcimi sekréciu gonadotropínov hypofýzou. Odporúča sa kontrolovať
hormonálny stav pacienta.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Interakcie s bežne používanými
liekmi, vrátane liekov uvoľňujúcich histamín, nemožno vylúčiť.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Triptorelín sa nemá používať počas gravidity, pretože súbežné používanie
GnRH agonistov môže teoreticky zvýšiť riziko potratu alebo abnormality
plodu. U potenciálne plodných žien sa musí pred začiatkom liečby dôkladným
vyšetrením vylúčiť gravidita. Počas liečby sa majú používať nehormonálne
antikoncepčné prostriedky až do opätovného nástupu menštruácie.

Pred liečbou neplodnosti depotnou formou triptorelínu sa má vylúčiť
gravidita. Súčasné klinické výsledky pri liečbe neplodnosti nepreukázali
príčinnú súvislosť medzi triptorelínom a následnými abnormalitami vývoja
oocytov, graviditou alebo pôrodom.

Laktácia
Triptorelín sa nemá používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch triptorelínu na schopnosť viesť
motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak keď pacient pociťuje v dôsledku
liečby alebo ako prejav samotného ochorenia závraty, ospalosť alebo
má poruchy videnia, jeho schopnosť viesť motorové vozidlá a používať stroje
môže byť znížená.

4.8 Nežiaduce účinky

V tabuľkách nižšie sú uvedené nežiaduce účinky hlásené u pacientov
liečených triptorelínom počas klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh.
Predpokladá sa, že v dôsledku zníženia hladín testosterónu alebo estrogénu
sa u väčšiny pacientov vyskytujú návaly tepla (u 30 % mužov a 75 –100 %
žien). Impotencia a znížené libido sa predpokladajú u 30 – 40 % mužov
a krvácanie/špinenie, potenie, nedostatočná tvorba pošvového sekrétu
a/alebo dyspareúnia, znížené libido, bolesť hlavy a zmeny nálady u viac ako
10 % žien.

Pretože počas prvého týždňa liečby obyčajne dochádza k zvýšeniu hladín
testosterónu, môže dôjsť k zhoršeniu existujúcich symptómov a ťažkostí
(napr. obštrukcia močových ciest, bolesť kostí spôsobená metastázami,
kompresia miechy, svalová únava a lymfatický edém dolných končatín).
V niektorých prípadoch obštrukcia močových ciest znižuje funkciu obličiek.
Pozorovala sa kompresia nervov s asténiou a parestéziou.

Všeobecná tolerancia u mužov
Rovnako ako pri liečbe inými GnRH agonistami alebo po chirurgickej
kastrácii, najčastejšie pozorované nežiaduce účinky súvisiace s liečbou
triptorelínom vyplývali z jeho farmakologických účinkov: počiatočné
zvýšenie hladín testosterónu s jeho následnou skoro úplnou supresiou. Tieto
účinky zahŕňali návaly tepla (50 %), erektilnú dysfunkciu a znížené libido.

Hlásené boli nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré môžu súvisieť s liečbou
triptorelínom. O väčšine z nich je známe, že súvisia s biochemickou alebo
chirurgickou kastráciou.

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Neznáme |
|orgánových |(( 1/10) |(( 1/100 až |(( 1/1 000 až|(z dostupných |
|systémov podľa | |< 1/10) |< 1/100) |údajov) |
|MedDRA | | | | |
|Infekcie a | | | |Nazofaryngitíd|
|nákazy | | | |a |
|Poruchy | |Hypersenzitiv|Anafylaktická| |
|imunitného | |ita |reakcia | |
|systému | | | | |
|Poruchy | | |Znížená chuť |Zvýšená chuť |
|metabolizmu | | |do jedla |do jedla, dna,|
|a výživy | | | |diabetes |
| | | | |mellitus |
|Psychické |Znížené |Depresívna | |Nespavosť, |
|poruchy |libido |nálada, | |depresia, |
| | |poruchy | |kolísavá |
| | |spánku | |nálada, stav |
| | | | |zmätenosti, |
| | | | |znížená |
| | | | |aktivita, |
| | | | |euforická |
| | | | |nálada, |
| | | | |anxieta, |
| | | | |strata libida |
|Poruchy | |Bolesť hlavy | |Závraty, |
|nervového | | | |parestézia, |
|systému | | | |poruchy |
| | | | |pamäti, |
| | | | |dysgeúzia, |
| | | | |somnolencia, |
| | | | |neisté/ |
| | | | |problematické |
| | | | |státie |
|Poruchy oka | | | |Abnormálna |
| | | | |citlivosť očí,|
| | | | |poruchy |
| | | | |videnia, |
| | | | |rozmazané |
| | | | |videnie |
|Poruchy ucha | | | |Tinitus, |
|a labyrintu | | | |vertigo |
|Poruchy ciev |Návaly tepla| |Embólia, |Hypotenzia |
| | | |hypertenzia | |
|Poruchy dýchacej| | |Zhoršenie |Dyspnoe, |
|sústavy, | | |astmy |ortopnoe, |
|hrudníka | | | |epistaxa |
|a mediastína | | | | |
|Poruchy | |Nauzea |Bolesť v |Bolesť brucha,|
|gastrointestinál| | |hornej časti |zápcha, |
|neho traktu | | |brucha, sucho|hnačka, |
| | | |v ústach |vracanie, |
| | | | |brušná |
| | | | |distenzia, |
| | | | |flatulencia |
|Poruchy kože | |Nadmerné |Hypotrichóza,|Akné, |
|a podkožného | |potenie |alopécia |svrbenie, |
|tkaniva | | | |vyrážka, |
| | | | |pľuzgier, |
| | | | |angioedém, |
| | | | |žihľavka, |
| | | | |purpura |
|Poruchy |Bolesť kostí|Myalgia, | |Bolesť chrbta,|
|kostrovej | |artralgia | |muskuloskeletá|
|a svalovej | | | |lna bolesť, |
|sústavy | | | |bolesť |
|a spojivového | | | |končatín, |
|tkaniva | | | |svalové kŕče, |
| | | | |svalová |
| | | | |slabosť, |
| | | | |stuhnutosť |
| | | | |kĺbov, opuch |
| | | | |kĺbov, |
| | | | |muskuloskeletá|
| | | | |lna strnulosť,|
| | | | |osteoartritída|
|Poruchy obličiek|Dyzúria | | | |
|a močových ciest| | | | |
|Poruchy |Erektilná |Gynekomastia |Atrofia |Bolestivosť |
|reprodukčného |dysfunkcia | |semenníkov |prsníkov, |
|systému a | | | |bolesť |
|prsníkov | | | |semenníkov, |
| | | | |zlyhanie |
| | | | |ejakulácie |
|Celkové poruchy | |Únava, | |Asténia, |
|a reakcie | |reakcie | |začervenanie |
|v mieste podania| |v mieste | |v mieste |
| | |vpichu, | |vpichu, zápal |
| | |bolesť | |v mieste |
| | |v mieste | |vpichu, edém, |
| | |vpichu, | |bolesť, |
| | |iritabilita | |zimnica, |
| | | | |bolesť na |
| | | | |hrudníku, |
| | | | |chrípkový |
| | | | |syndróm, |
| | | | |horúčka, |
| | | | |malátnosť |
|Laboratórne | | |Zvýšené |Zvýšené |
|a funkčné | | |hodnoty |hodnoty |
|vyšetrenia | | |laktátdehydro|kreatinínu v |
| | | |ge-názy v |krvi, zvýšený |
| | | |krvi, |krvný tlak, |
| | | |gamma-glutamy|zvýšené |
| | | |ltransfe-rázy|hodnoty |
| | | |, |močoviny v |
| | | |aspartátamino|krvi, zvýšené |
| | | |-transferázy,|hodnoty |
| | | |alanínamino-t|alkalickej |
| | | |ransferázy, |fosfatázy |
| | | |prírastok |v krvi, |
| | | |hmotnosti, |zvýšená |
| | | |úbytok |telesná |
| | | |hmotnosti |teplota |

Triptorelín spôsobuje prechodné zvýšenie hladín cirkulujúceho testosterónu
počas prvého týždňa po podaní prvej injekcie depotnej formy triptorelínu.
V dôsledku počiatočného zvýšenia hladín cirkulujúceho testosterónu môže
dôjsť u malého počtu pacientov (? 5 %) k prechodnému zhoršeniu znakov
a príznakov rakoviny prostaty (vzplanutie nádoru), čo sa zvyčajne
manifestuje zhoršením urinárnych príznakov (< 2 %) a metastatickou bolesťou
(5 %), ktoré sa môžu liečiť symptomaticky. Tieto príznaky sú prechodné
a zvyčajne ustúpia v priebehu 1 až 2 týždňov.

V ojedinelých prípadoch dochádza k zhoršeniu príznakov ochorenia, ako je
obštrukcia močových ciest alebo kompresia miechy vyvolaná metastázami.
Preto počas prvých týždňov liečby sa majú pacienti s metastatickým
poškodením chrbtice a/alebo obštrukciu horných alebo dolných močových ciest
pozorne sledovať (pozri časť 4.4).

Použitie GnRH agonistov na liečbu rakoviny prostaty predstavuje zvýšené
riziko straty kostnej hmoty a môže viesť k osteoporóze a zvýšenému riziku
fraktúr.

Všeobecná tolerancia u žien
V dôsledku zníženia hladín estrogénu najčastejšie hlásené nežiaduce účinky
(predpokladajú sa u ( 10 % žien) boli: bolesť hlavy, znížené libido,
poruchy spánku, zmeny nálady, dyspareúnia, dysmenorea, krvácanie
z genitálií, syndróm ovariálnej hyperstimulácie, hypertrofia vaječníkov,
pelvická bolesť, bolesť brucha, nedostatočná tvorba pošvového sekrétu,
nadmerné potenie, návaly tepla a asténia.

Hlásené boli nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré môžu súvisieť s liečbou
triptorelínom.

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Neznáme |
|orgánových |(( 1/10) |(( 1/100 až |(( 1/1 000 až|(z dostupnýc|
|systémov podľa | |< 1/10) |< 1/100) |h údajov) |
|MedDRA | | | | |
|Poruchy | |Hypersenzitiv|Anafylaktická| |
|imunitného | |ita |reakcia | |
|systému | | | | |
|Psychické |Znížené |Depresívna | |Stav |
|poruchy |libido, zmeny |nálada | |zmätenosti, |
| |nálady, | | |anxieta, |
| |poruchy spánku| | |depresia |
|Poruchy |Bolesť hlavy | |Parestézia |Závraty |
|nervového | | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy oka | | |Poruchy |Rozmazané |
| | | |videnia |videnie |
|Poruchy ucha | | | |Vertigo |
|a labyrintu | | | | |
|Poruchy ciev |Návaly tepla | | | |
|Poruchy dýchacej| | | |Dyspnoe |
|sústavy, | | | | |
|hrudníka | | | | |
|a mediastína | | | | |
|Poruchy |Bolesť brucha |Nauzea | |Brušný |
|gastrointestinál| | | |diskomfort, |
|neho traktu | | | |hnačka, |
| | | | |vracanie |
|Poruchy kože |Nadmerné | | |Pruritus, |
|a podkožného |potenie | | |vyrážka, |
|tkaniva | | | |angioedém, |
| | | | |urtikária |
|Poruchy |Bolesť kostí |Myalgia, |Bolesť chrbta|Poruchy |
|kostrovej | |artralgia | |kostí*, |
|a svalovej | | | |svalové |
|sústavy | | | |kŕče, |
|a spojivového | | | |svalová |
|tkaniva | | | |slabosť |
|Poruchy |Vaginálne | | |Bolestivosť |
|reprodukčného |krvácanie, | | |prsníkov, |
|systému a |vulvovaginálna| | |menorágia, |
|prsníkov |suchosť, | | |metrorágia, |
| |dyspareúnia, | | |amenorea |
| |syndróm | | | |
| |ovariálnej | | | |
| |hyperstimuláci| | | |
| |e, dysmenorea,| | | |
| |hypertrofia | | | |
| |vaječníkov, | | | |
| |pelvická | | | |
| |bolesť | | | |
|Celkové poruchy |Asténia |Únava, | |Erytém |
|a reakcie | |reakcie | |v mieste |
|v mieste podania| |v mieste | |vpichu, |
| | |vpichu, | |zápal |
| | |bolesť | |v mieste |
| | |v mieste | |vpichu, |
| | |vpichu, | |horúčka, |
| | |iritabilita | |malátnosť |
|Laboratórne | | |Zvýšené |Zvýšený tlak|
|a funkčné | | |hodnoty |krvi, |
|vyšetrenia | | |laktátdehydro|prírastok |
| | | |ge-názy |hmotnosti, |
| | | |v krvi, |úbytok |
| | | |gamma-glutamy|hmotnosti |
| | | |ltransfe-rázy| |
| | | |, | |
| | | |aspartátamino| |
| | | |-transferázy,| |
| | | |alanínamino-t| |
| | | |ransferázy, | |
| | | |zvýšený | |
| | | |cholesterol | |
| | | |v krvi | |


* Môže sa vyskytnúť menší úbytok trabekulárnej kostnej hmoty. Tento
nežiaduci účinok je reverzibilný v priebehu 6 – 9 mesiacov po ukončení
liečby (pozri časť 4.4).

Na začiatku liečby sa príznaky endometriózy, vrátane pelvickej bolesti
a dysmenorey, veľmi často zhoršia (( 10 %) v dôsledku počiatočného
prechodného zvýšenia hladín estradiolu v plazme. Tieto príznaky sú
prechodné a zvyčajne vymiznú v priebehu 1 – 2 týždňov.
Krvácanie z genitálií, vrátane menorágie a metrorágie, sa môžu vyskytnúť
mesiac po podaní prvej injekcie.

Pri liečbe neplodnosti môže kombinácia s gonadotropínmi spôsobiť syndróm
ovariálnej hyperstimulácie. Môže sa pozorovať hypertrofia vaječníkov,
pelvická bolesť a/alebo bolesť brucha.

Všeobecná tolerancia u detí

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Neznáme |
|orgánových |(( 1/10) |(( 1/100 až |(( 1/1 000 až|(z dostupných|
|systémov podľa | |< 1/10) |< 1/100) |údajov) |
|MedDRA | | | | |
|Poruchy | | |Anafylaktická|Hypersenzitiv|
|imunitného | | |reakcia |ita |
|systému | | | | |
|Psychické | | | |Afektová |
|poruchy | | | |labilita, |
| | | | |nervozita |
|Poruchy | | | |Bolesť hlavy |
|nervového | | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy oka | | | |Poruchy |
| | | | |videnia, |
| | | | |rozmazané |
| | | | |videnie |
|Poruchy ciev | | | |Návaly tepla |
|Poruchy dýchacej| | | |Epistaxa |
|sústavy, | | | | |
|hrudníka | | | | |
|a mediastína | | | | |
|Poruchy | | |Nauzea, |Bolesť |
|gastrointestinál| | |vracanie |brucha, |
|neho traktu | | | |brušný |
| | | | |diskomfort |
|Poruchy kože | | | |Vyrážka, |
|a podkožného | | | |angioedém, |
|tkaniva | | | |žihľavka, |
| | | | |alopécia, |
| | | | |erytém |
|Poruchy | | | |Epifyzeolýza*|
|kostrovej | | | |, myalgia |
|a svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | | |Vaginálne |Krvácanie |
|reprodukčného | | |krvácanie, |z genitálií |
|systému a | | |vaginálny | |
|prsníkov | | |výtok | |
|Celkové poruchy | | | |Erytém |
|a reakcie | | | |v mieste |
|v mieste podania| | | |vpichu, zápal|
| | | | |v mieste |
| | | | |vpichu, |
| | | | |malátnosť, |
| | | | |bolesť, |
| | | | |bolesť |
| | | | |v mieste |
| | | | |vpichu |
|Laboratórne | | | |Zvýšený tlak |
|a funkčné | | | |krvi, |
|vyšetrenia | | | |prírastok |
| | | | |hmotnosti |


*Počas liečby triptorelínom bolo hlásených niekoľko prípadov epifyzeolýzy
hlavice stehennej kosti.

Počas liečby LHRH agonistami boli hlásené prípady zväčšenia už existujúceho
adenómu hypofýzy, no tieto prípady sa nepozorovali pri liečbe
triptorelínom.

4.9 Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním sú obmedzené, a preto nemožno na základe nich
urobiť závery o možných nežiaducich účinkoch. Avšak vzhľadom na veľký
terapeutický rozsah triptorelínu sa predávkovanie nepredpokladá.
V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatikum, látka s hormonálnou aktivitou

ATC kód: L02AE04

Triptorelín je syntetický analóg gonadorelínu (gonadotropín uvoľňujúceho
hormónu, GnRH), veľmi podobný prirodzenému GnRH, od ktorého sa odlišuje iba
jedinou aminokyselinou v polohe 6 peptidového reťazca. Touto aminokyselinou
je v molekule prirodzeného GnRH L-glycín, kým v molekule triptorelínu je to
D-tryptofán.
Touto zámenou dochádza k predĺženiu biologického polčasu triptorelínu a
k zvýrazneniu jeho účinku, ktorý je rovnaký ako u prirodzeného hormónu.
Jednorazové podanie triptorelínu stimuluje v adenohypofýze sekréciu
folikulostimulačného hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH). Po
aplikácii depotnej formy dochádza k dlhodobej stimulácii GnRH receptorov
hypofýzy, ktoré sa postupne stávajú refraktérne (prestávajú odpovedať na
podnety). Tým klesá uvoľňovanie gonadotropínov (FSH a LH) z hypofýzy a
následne dochádza k poklesu hladín testosterónu a estrogénov na úroveň
zodpovedajúcu predpubertálnemu obdobiu. Ďalšia dávka depotnej formy
triptorelínu vedie k ďalšiemu predĺženiu supresie bez úvodného stimulačného
efektu. Útlm sekrécie gonadotropínov a pohlavných hormónov je reverzibilný
a po ukončení liečby sa hormonálna sekrécia postupne obnoví.
Supresia tvorby testosterónu u mužov na úroveň kastrácie, tlmí rast
hormonálne závislého karcinómu prostaty.
Zníženie hladín estrogénov u žien je žiaduce pri ochoreniach závislých na
estrogénoch, ako sú myómy maternice a endometrióza.
Časový profil poklesu hladiny estradiolu v sére bol rovnaký u žien, ktoré
dostávali injekcie vo fáze zrenia folikulu, aj u žien, ktorým bola injekcia
podaná v luteálnom období. U žien, ktoré dostali dávku lieku v luteálnom
období, sa menštruácia dostavila 9 dní po jednorazovej aplikácii a potom až
približne po 85 dňoch, kým pri podaní vo fáze zrenia folikulu sa
menštruácia opäť dostavila po uplynutí 81 dní po injekcii.
U detí s centrálnou predčasnou pubertou vedie liečba triptorelínom
k potlačeniu sekrécie gonadotropínov, estradiolu a testosterónu na
predpubertálnu úroveň. To má za následok pozastavenie alebo dokonca ústup
príznakov puberty a prognózu vyššej telesnej výšky v dospelosti u týchto
detí.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické štúdie sa robili u žien s dokázanou endometriózou alebo
myomatóznym ochorením maternice, u pacientov s karcinómom prostaty a u
zdravých mužov. Po intramuskulárnej aplikácii Decapeptylu Depot došlo
k veľmi rýchlemu zvýšeniu koncentrácie triptorelínu v sére, pričom
maximálne hodnoty sa zaznamenali v prvých hodinách. Vzápätí dochádza k 24-
hodinovému biexponenciálnemu poklesu koncentrácií. Potom hladina
triptorelínu v sére v priebehu 4 dní rastie k druhému maximu a po ňom opäť
biexponenciálne klesá až pod hranicu dokázateľnosti, ktorú dosiahne v 44.
deň.
Po subkutánnej injekcii prebieha rast pomalšie a dosahuje o niečo nižšie
koncentrácie než po intramuskulárnom podaní lieku. Pokles koncentrácie trvá
dlhšie a pod hladinu dokázateľnosti sa dostáva po 65 dňoch.

Biologická dostupnosť:

/Muži:/
Systémová biologická dostupnosť liečiva z intramuskulárneho depa bola
38,3 % v prvých 13 dňoch. Ďalšie uvoľňovanie prebiehalo lineárne priemerne
0,92 % dávky každý deň. Biologická dostupnosť po subkutánnej aplikácii bola
69 % hodnoty po intramuskulárnej aplikácii.

/Ženy:/
Po 27 dňoch sledovania bolo možné dokázať priemerne 35,7 % aplikovanej
dávky. Pritom došlo v priebehu prvých 13 dní k uvoľneniu 25,5 % a ďalšie
uvoľňovanie prebiehalo lineárne v hodnote priemerne 0,73 % dávky každý deň.

/Všeobecne:/
Výpočty modelovo závislých kinetických parametrov (t ˝, K, el., atď.) nie
sú u foriem so silne protrahovaným uvoľňovaním účinnej látky použiteľné.
Pri opakovanej aplikácii lieku v intervaloch 28 dní počas 6 mesiacov
nedochádza k žiadnym signifikantným prejavom kumulácie. Po intramuskulárnej
aplikácii klesla plazmatická hladina triptorelínu pred ďalšou aplikáciou na
asi 85 pg/ml a po subkutánnom podaní asi na 100 pg/ml. Možno predpokladať,
že systémovo nepoužitá časť triptorelínu bola metabolizovaná v mieste
injekcie, napr. makrofágmi.
U pacientov s rakovinou prostaty a s vekovo podmienenou zníženou funkciou
obličiek bol celkový klírens Decapeptylu v depotnej forme v pomere k mladým
probandom približne o 27 % nižší a rovnako rozptyl jednotlivých zistených
hodnôt bol väčší. Vzhľadom na malý význam vylučovania triptorelínu
obličkami a jeho veľký terapeutický rozsah nie je potrebné prispôsobovať
dávky ani uplatňovať individuálny prístup v rámci terapie u pacientov so
zníženou funkciou obličiek.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

U potkanov, ale nie u myší, ktorým sa dlhodobo aplikoval triptorelín, došlo
ku zvýšenému výskytu nádorov hypofýzy. Vplyv triptorelínu na vznik
abnormalít hypofýzy u ľudí nie je známy. Pozorovania na potkanoch nie sú vo
vzťahu k človeku relevantné. O LHRH analógoch je známe, že spôsobujú nádory
hypofýzy u hlodavcov. Triptorelín preukázal škodlivé účinky na vývoj embrya
a plodu a môže spôsobiť oneskorený embryonálny/fetálny vývoj a oneskorený
pôrod u potkanov. Predklinické údaje získané na základe štúdií toxicity po
opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre
ľudí.
Jednorazové intramuskulárne alebo subkutánne injekčné podanie depotnej
formy triptorelínu spôsobuje oneskorené reakcie na cudzorodú látku v mieste
podania injekcie. V priebehu 8 týždňov došlo skoro k úplnému zvráteniu
tohto stavu po intramuskulárnom podaní a len k čiastočnému po subkutánnom
podaní. Lokálna tolerancia po intravenóznom podaní bola limitovaná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

1 naplnená injekčná striekačka s práškom obsahuje:
Poly-(d,l-laktid-ko-glykolid)
Propylénglykoldioktanátdidekanát

1 naplnená injekčná striekačka s 1 ml disperzného prostredia obsahuje:
Dextrán 70
Polysorbát 80
Chlorid sodný
Hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát
Hydroxid sodný
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať
s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky
Nariedená injekčná suspenzia: 3 minúty

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Prášok (mikrokapsuly s postupným uvoľňovaním): naplnená injekčná striekačka
Rozpúšťadlo (disperzné prostredie): naplnená injekčná striekačka

Naplnené injekčné striekačky (borosilikátové sklo typ I) so
spojovacím konektorom (polypropylén), chlórbutylový gumený uzáver
a injekčné ihly.

Obsah balenia:
1 injekčná striekačka s 3,75 mg triptorelínu (prášok)
1 injekčná striekačka s disperzným prostredím na injekčnú suspenziu
2 injekčné ihly (na i.m. alebo s.c. aplikáciu)
1 spojovací konektor

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Decapeptyl Depot je určený na jednorazové použitie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.

1. Príprava
/Pokyny na použitie./
Nasledujúce pokyny sa musia dôsledne dodržiavať, pretože úspech liečby
závisí aj od správnej prípravy injekčnej suspenzie:
- Pred použitím vyberte balenie Decapeptylu Depot z chladničky.
- Odstráňte uzáver z jednorazovej injekčnej striekačky s práškom. Injekčnú
striekačku držte vzpriamene, aby sa jej obsah nevysypal.
- Otvorte obal s konektorom bez toho, aby ste konektor vybrali z obalu.
- Naskrutkujte injekčnú striekačku s práškom na konektor v jeho pôvodnom
balení a až potom ho vyberte.
- Na voľný koniec konektora pevne naskrutkujte injekčnú striekačku s
disperzným prostredím na injekčnú suspenziu.

[pic]
2. Nariedenie suspenzie
- Vytlačte disperzné prostredie na injekčnú suspenziu zo striekačky do
striekačky s práškom a potom zmes opäť pretlačte späť. Prvé dva až tri
pohyby nerobte na doraz.
- Zmes sa musí medzi oboma striekačkami premiestňovať tak dlho (aspoň
10-krát), až kým sa vytvorí homogénna mliečna suspenzia bielej alebo
slabožltej farby. Pri príprave suspenzie sa môže vytvoriť pena. Pred
podaním injekcie je dôležité rozpustiť alebo odstrániť penu z injekčnej
striekačky.

[pic]

Zmiešanie

[pic]

Premiešavanie asi 10-krát

3. Podanie injekcie
- Odstráňte konektor spolu s prázdnou injekčnou striekačkou.
- Nasaďte na injekčnú striekačku s pripravenou suspenziou injekčnú ihlu.
- Podajte ihneď subkutánne alebo hlboko intramuskulárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferring GmbH
Wittland 11
24109 Kiel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0635/94-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

8.9.1994/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C96107
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02AE04 - triptorelinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
retinoli acetas
Výrobca lieku:
Ferring AB, Limhamn, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) karcinóme prostaty, b) asistovanej reprodukcii, IVF a ET metodike. Indikácia asistovanej reprodukcie IVF a ET metodika podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn., Klinická onkológia, Urológia aj detská
Predajná cena:
80.07 € / 2412.19 SK
Úhrada poisťovňou:
80.07 € / 2412.19 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.58 € ÚP:23.07 € DP:1.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:80.07 € ÚP:80.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.42 € ÚP:23.07 € DP:15.35 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:157.24 € ÚP:0.00 € DP:157.24 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien