Detail:
Ebixa 10 mg tbl flm 28x10 mg (bli.Alu/PP)
Názov lieku:
Ebixa 10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x10 mg (bli.Alu/PP)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95451
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DX01 - memantinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
mitobronitolum
Výrobca lieku:
LUNDBECK H & CO.,A/S, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať neurológ alebo psychiater pri strednom až ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 8 až 17 bodov vrátane. Každé tri mesiace sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 8 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
64.43 € / 1941.02 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
64.43 € / 1941.02 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien