Detail:
ONELAR 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly cps end 28x30 mg
Názov lieku:
ONELAR 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Doplnok názvu:
cps end 28x30 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C8765B
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AX21 - duloxetinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientok po dovŕšení 18. roku veku so stredne ťažkou až ťažkou čistou stresovou inkontinenciou moču a stredne závažným až závažným stupňom inkontinencie (viac ako 14 epizód mimovoľného úniku moču za týždeň s dvomi a viac epizódami úniku moču denne, čo zodpovedá bodovej hodnote dotazníka ICIQ minimálne 14 bodov) a) u ktorých primárne nie je indikovaná chirurgická liečba 1. sú vo fertilnom veku a plánujú tehotenstvo, 2. sú polymorbídne (liečba antikoagulanciami), 3. majú vyššie riziko neúspechu chirurgickej liečby (reoperácia), b) v príprave na chirurgickú liečbu, c) u ktorých chirurgická liečba zlyhala. Ak po štyroch týždňoch liečby duloxetínom nedôjde k poklesu frekvencie epizód mimovoľného úniku moču za týždeň pod 50% epizód (v porovnaní so situáciou pred liečbou), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
11.72 € / 353.08 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
11.72 € / 353.08 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.63 € ÚP:28.76 € DP:2.87 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.91 € ÚP:0.00 € DP:35.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.63 € ÚP:28.78 € DP:2.85 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien