Detail:
EVISTA tbl 28x60 mg
Názov lieku:
EVISTA
Doplnok názvu:
tbl 28x60 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84722
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03XC01 - raloxifenum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
silymarinum
Výrobca lieku:
Eli Lilly & Co., Indianapolis, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať internista v špecializovanej ambulancii pre osteoporózu, reumatológ, ortopéd, endokrinológ alebo gynekológ pri a) liečbe postmenopauzálnej osteoporózy u žien (pri denzitometricky zistenom T - skóre menšom ako -2,5), b) patologických zlomeninách stavcov z osteoporózy. Liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.
Predajná cena:
23.47 € / 707.06 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
23.47 € / 707.06 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.45 € ÚP:10.16 € DP:1.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:106.20 € ÚP:0.00 € DP:106.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.41 € ÚP:0.00 € DP:26.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.47 € ÚP:0.00 € DP:23.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:133.13 € ÚP:0.00 € DP:133.13 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien