Detail:
Prestilol 10 mg bisoprolium fumarát /10 mg perindo tbl flm 90(3x30)x10 mg/10 mg (obal PP)
Názov lieku:
Prestilol 10 mg bisoprolium fumarát /10 mg perindo
Doplnok názvu:
tbl flm 90(3x30)x10 mg/10 mg (obal PP)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C8121B
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BX02 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FR -
Výrobca lieku:
Les Laboratoires Servier, Neuilly -sur-Seine, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia, Nefrológia
Predajná cena:
30.48 € / 918.24 SK
Úhrada poisťovňou:
15.84 € / 477.20 SK
Doplatok pacienta:
14.64 € / 441.04 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien