Detail:
Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al)
Názov lieku:
Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C7564B
Skupina ATC:
C03 - Diuretiká
Skupina ATC:
C03DA04 -
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s prekonaným akútnym infarktom myokardu (AIM) a prejavmi ľavokomorovej dysfunkcie/srdcového zlyhávania, zahŕňajúcej betablokátory, ACE inhibítory alebo sartany u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory LVEF <= 40%) alebo s klinickými znakmi srdcového zlyhávania už od tretieho dňa po prekonanom infarkte myokardu. Hradenú liečbu môže indikovať lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Úspešnosť liečby sa prehodnotí po uplynutí šiestich mesiacov od začatia liečby; ak LVEF poklesne pod východiskovú hodnotu alebo ak hladina draslíka v sére vystúpi nad 6,0 mol/l, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská
Predajná cena:
17.70 € / 533.23 SK
Úhrada poisťovňou:
17.70 € / 533.23 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien