Detail:
Efient 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 28 x 10 mg
Názov lieku:
Efient 10 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 28 x 10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C66216
Skupina ATC:
B01 - Antitrombotiká
Skupina ATC:
B01AC22 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
ES -
Účinná látka:
risperidonum
Výrobca lieku:
Eli Lilly & Co., Indianapolis, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba prasugrelom, súbežne podávaná s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), sa môže indikovať na prevenciu aterotrombotických príhod a) u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (t.j. infarktom myokardu s eleváciou ST segmentu [STEMI] , ktorí podstupujú primárnu alebo oneskorenú perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI)). b) u pacientov s diabetes mellitus a akútnym koronárnym syndrómom (t.j. nestabilnou angínou, infarktom myokardu bez elevácie ST segmentu [UA/NSTEMI] , ktorí podstupujú primárnu alebo oneskorenú perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI)). Liek nie je indikovaný u pacientov s prekonanou náhlou cievnou mozgovou príhodou (NCMP), vrátane TIA. Hradená liečba môže trvať maximálne 12 mesiacov.
Môže predpísať:
Kardiológia aj detská
Predajná cena:
47.45 € / 1429.48 SK
Úhrada poisťovňou:
43.04 € / 1296.62 SK
Doplatok pacienta:
4.41 € / 132.86 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien