Detail:
RoActemra con inf 1x20 ml/400 mg
Názov lieku:
RoActemra
Doplnok názvu:
con inf 1x20 ml/400 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C64991
Skupina ATC:
L04 - Imunosupresíva
Skupina ATC:
L04AC07 -
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
vitaminum b12
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení IGRA testom reumatológ alebo detský reumatológ na liečbu a) stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí na predchádzajúcu liečbu jedným alebo viacerými antireumatikami modifikujúcimi priebeh choroby, alebo inhibítormi tumor nekrotizujúceho faktora buď neodpovedali dostatočne, alebo ju netolerovali. U týchto pacientov sa tocilizumab môže podávať v monoterapii v prípade intolerancie metotrexátu, alebo keď je pokračujúca liečba metotrexátom nevhodná, Hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, b) aktívnej systémovej juvenilnej idiopatickej artritídy (sJIA) u pacientov od dvoch rokov veku a starších, ktorí nedostatočne odpovedali na predošlú liečbu NSAIDs a systémovými kortikosteroidmi v monoterapii (v prípade intolerancie metotrexátu alebo ak je liečba metotrexátom nevhodná) alebo v kombinácii s metotrexátom. Hradenú liečbu môže indikovať detský reumatológ v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na I. klinike detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po dvanástich týždňoch podávania lieku s účinnou látkou tocilizumab nedostaví liečebný účinok.
Môže predpísať:
Reumatológia
Predajná cena:
700.83 € / 21113.20 SK
Úhrada poisťovňou:
700.83 € / 21113.20 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:146.58 € ÚP:140.17 € DP:6.41 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:358.24 € ÚP:350.42 € DP:7.82 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:700.83 € ÚP:700.83 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien