Detail:
MAXI-KALZ 500 tbl eff 20x500 mg
Názov lieku:
MAXI-KALZ 500
Doplnok názvu:
tbl eff 20x500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2011/00936

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Maxi-Kalz 500

Maxi-Kalz 1000
500 mg a 1000 mg šumivé tablety
uhličitan vápenatý

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Maxi-Kalz a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Maxi-Kalz
3. Ako užívať Maxi-Kalz
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Maxi-Kalz
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Maxi-Kalz A NA ČO SA POUŽÍVA

Maxi-Kalz je liek s obsahom vápnika na liečbu stavov s nedostatkom vápnika
rôzneho pôvodu. Dostatočný prísun vápnika je nevyhnutný pre rast kostí
a zubov a pre normálnu funkciu svalovej sústavy, nervovej sústavy, zrážanie
krvi, na funkciu a stabilitu bunkovej steny. Okrem toho sa používa pri
liečbe alergicky podmienených ochoreniach.
Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 mg – 2000 mg. Pri nevyváženej
strave, v období
rastu, počas tehotenstva a dojčenia sa odporúča podporiť prísun vápnika.

Liek je určený na
4. pokrytie zvýšenej potreby vápnika počas rastu, tehotenstva a dojčenia
5. zabránenie nedostatku vápnika a ako podporná liečba pri osteoporóze.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Maxi-Kalz

Neužívajte Maxi-Kalz
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Maxi-Kalzu.
- keď máte zvýšený obsah vápnika v krvi (napr. pri nadmernej činnosti
prištítnych teliesok, pri predávkovaní vitamínom D, pri tumoroch
spôsobujúcich odvápnenie ako sú plazmocytómy, pri kostných metastázach
a pri rýchlom úbytku kostnej hmoty spôsobenom znehybnením napr. pri
pripútaní na lôžko po ťažkých úrazoch)
- keď máte ťažké zlyhanie obličiek
- keď ste náchylný na obličkové kamene, chronické infekcie močových
ciest baktériami, ktoré rozkladajú močovinu (nebezpečenstvo tvorby
kameňov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maxi-Kalzu
Pri zvýšenom vylučovaní vápnika do moču (viac ako 300 mg za 24 hodín) ako
aj pri chronickom
zlyhaní obličiek alebo v prípadoch tvorby kameňov v močových cestách sa
musí vylučovanie vápnika
kontrolovať laboratórne. Pri zvýšenom vylučovaní sa musí dávkovanie znížiť
alebo liečba vápnikom
prerušiť. Počas liečby vápnikom je nutné vyhýbať sa vysokým dávkam vitamínu
D, pokiaľ nie sú
špeciálne určené. Je potrebná opatrnosť pri súčasnom podávaní liekov na
srdcovú nedostatočnosť
(digitalisové glykozidy).
Pri použití vápnika na liečbu osteoporózy je treba mať na zreteli, že
vápnik samotný nemá vplyv na
zrýchlené rednutie kostí spôsobené inaktivitou, nedostatkom pohlavných
hormónov, nadmernou
konzumáciou alkoholu atď.

/Upozornenie pre chorých na cukrovku:/
Liek je vhodný pre diabetikov, pretože šumivé tablety neobsahujú cukor.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnom podávaní liekov proti srdcovej nedostatočnosti (digitalisové
glykozidy) sa odporúča poradiť sa s lekárom, pretože vápnik zosilňuje
účinok týchto liekov a zhoršuje ich znášanlivosť.
Pri súčasnom podávaní vysokých dávok vápnika a vitamínu D spolu s
verapamilom (liek na liečbu porúch srdcového rytmu) sa pozorovalo zníženie
jeho účinku.
Vápnik môže brzdiť vstrebávanie fluoridu sodného, tetracyklínov alebo
prípravkov s obsahom železa z čreva, preto sa odporúča dodržiavať najmenej
trojhodinovú prestávku medzi užívaním vápnika a týchto liekov.
Ak sa súčasne užívajú lieky na neutralizáciu žalúdkovej kyseliny s obsahom
hliníka, môže sa zvýšiť vstrebávanie hliníka do organizmu.
Vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápnika, lieky s obsahom kortizónu rovnako
môžu ovplyvniť vstrebávanie.

Užívanie Maxi-Kalzu s jedlom a nápojmi
Šumivé tablety Maxi-Kalz sa nemajú užívať súčasne s potravinami, ktoré
obsahujú kyselinu šťavelovú (špenát, rebarbora) alebo fytovú (otruby,
celozrné produkty).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Maxi-Kalz sa smie užívať počas ťarchavosti a dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať
stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Maxi-Kalz

Vždy užívajte Maxi-Kalz presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je
Maxi-Kalz 500:
Podľa predpisu lekára, 1 až 3 tablety denne.

Maxi-Kalz 1000:
Podľa predpisu lekára, 1 až 1 a ˝ tablety denne.

Tabletu treba rozpustiť v pohári vody (približne Ľ litra) a vypiť.

Poznámka pre diabetikov: vhodné pre diabetikov, pretože neobsahuje cukor.

Trvanie liečby závisí od ochorenia.

Ak užijete viac Maxi-Kalz, ako máte
Pri hyperkalciémii (nadmerné množstvo vápnika v krvi) môžu byť prítomné
poruchy srdcového rytmu, pri hyperfosfatémii (zvýšené množstvo fosfátov
v krvi) so súčasnou hyperkalciémiou (zvýšené vylučovanie vápníka močom) sa
môžu tvoriť kamene.

Ak zabudnete užiť Maxi-Kalz
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Maxi-Kalz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

V zriedkavých prípadoch sa pozorovali poruchy v žalúdočno-črevnom trakte
(nadúvanie, zápcha, hnačka). Pri vyššom dávkovaní sa môže zvýšiť hladina
vápnika v krvi a v moči.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Maxi-Kalz

Uchovávajte pri teplote do 25°C, v dobre uzavretom pôvodnom obale, pred
vlhkom a svetlom.
Tubu uchovávať vždy dobre uzavretú na suchom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Maxi-Kalz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a tube po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie
sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Maxi-Kalz obsahuje

Maxi-Kalz 500

Liečivo: jedna šumivá tableta obsahuje 1250 mg calcii carbonas (uhličitan
vápenatý) (čo zodpovedá 500 mg calcium (vápnika)).
Ďalšie zložky sú acidum citricum ( kyselina citrónová), natrii cyclamas
(cyklamát sodný), saccharinum natricum dihydricum (sodná soľ sacharínu),
aroma aurantii MK 500 (pomarančová aróma), natrii hydrogenocarbonas
(hydrogénuhličitan sodný), acidum malicum racemicum (racemát kyseliny
jablčnej), natriii carbonas (uhličitan sodný).
Maxi-Kalz 1000
Liečivo: jedna šumivá tableta obsahuje 2500 mg calcii carbonas (uhličitan
vápenatý) (čo zodpovedá 1000 mg calcium (vápnika)).
Ďalšie zložky sú acidum citricum ( kyselina citrónová), natrii cyclamas
(cyklamát sodný), saccharinum natricum dihydricum (sodná soľ sacharínu),
aroma citri MK 1000 (citróvá aróma).

Ako vyzerá Maxi-Kalz a obsah balenia

Maxi-Kalz 500 sú okrúhle, ploché, biele tablety s ružovými čiastočkami,
s vôňou a príchuťou
pomaranča.
Maxi-Kalz 1000 sú okrúhle, ploché, biele tablety s príchuťou citróna.

Veľkosť balenia
Maxi-Kalz 500: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 20
tabliet.
Maxi-Kalz 1000: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 10
tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma GmbH
Liesinger Flur-Gasse 2c
A-1230 Viedeň
Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli
2011.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r.o.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
Tel: +421 2 49 14 01 71
Fax: +421 2 49 14 01 75
e-mail: info@meda.sk


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2106/1736
Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev. č.: 2107/11100
Príloha č. 1 k žiadosti o predĺženie registrácie lieku, ev. č.: 0890/2002


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


NÁZOV LIEKU

Maxi-Kalz 500
Maxi-Kalz 1000


KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

1 šumivá tableta obsahuje 1250 mg calcii carbonas (čo zodpovedá 500 mg
calcium).
1 šumivá tableta obsahuje 2500 mg calcii carbonas (čo zodpovedá 1000 mg
calcium).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


LIEKOVÁ FORMA

Šumivé tablety.
Maxi-Kalz 500
Popis lieku: okrúhle, ploché, biele tablety s ružovými čiastočkami, s vôňou
a príchuťou pomaranča.
Maxi-Kalz 1000
Popis lieku: okrúhle, ploché, biele tablety s príchuťou citróna.


KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Šumivé tablety Maxi-Kalz sa podávajú pri zvýšených nárokoch organizmu na
vápnik, najmä v období rastu organizmu, gravidity a laktácie.
Šumivé tablety Maxi-Kalz sa tiež používajú pri prevencii nedostatku vápnika
a ako podporná liečba pri osteoporóze.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Maxi-Kalz 500:
Podľa predpisu lekára, 1 až 3 tablety denne.

Maxi-Kalz 1000:
Podľa predpisu lekára, 1 až 1 a ˝ tablety denne.

Tabletu treba rozpustiť v pohári vody (približne Ľ litra) a vypiť.

Poznámka pre diabetikov: vhodné pre diabetikov, pretože neobsahuje cukor.

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku.
Liek Maxi-Kalz je ďalej kontraindikovaný pri hyperkalciémii (napr. pri
hyperparatyreóze, predávkovaní vitamínom D, tumoroch zvyšujúcich hladinu
vápnika v krvi ako plazmocytóm, kostné metastázy, v akútnom štádiu
osteoporózy vzniknutej pri imobilizácii), akútnom zlyhaní obličiek,
hyperkalciúrii, obličkových kameňoch obsahujúcich vápnik. Pri chronickej
infekcii močových ciest baktériami štiepiacimi ureu (riziko vzniku
struvitových konkrementov).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vylučovanie vápnika močom musí byť pozorne monitorované pri ľahkej
hyperkaciúrii (prekročení hladiny 300 mg/ 24 hodín), pri chronickom zlyhaní
obličiek alebo v prípade tvorby konkrementov v močových cestách. Ak sa
vylučovanie zvýši, dávka musí byť znížená alebo je potrebné liečbu
prerušiť. Počas liečby je nutné vyhýbať sa vysokým dávkam vitamínu D, ak
nie je špeciálne indikovaný.
Je nutná opatrnosť pri súčasnom podávaní digitalisových glykozidov.
Pri použití vápnika na liečbu osteoporózy, je treba mať na zreteli, že
vápnik sám o sebe nemá žiaden vplyv na zvyšované rednutie kostí spôsobené
inaktivitou, nedostatkom pohlavných hormónov, pri alkoholizme a pod.

4. Liekové a iné interakcie

Vápnik môže ovplyvňovať vstrebávanie perorálne podaných tetracyklínov,
fluoridových preparátov alebo prípravkov s obsahom železa. V týchto
prípadoch kombinovanej liečby, je nutné dodržať časový odstup od užitia
aspoň tri hodiny.
Užitie vitamínu D spolu s Maxi-Kalzom podporuje vstrebávanie vápnika.
Pri súčasnom užívaní liekov s obsahom hliníka (napr. antacidá), môže dôjsť
k zvýšenej resorpcii hliníka.
Opatrnosť je nutná pri súčasnom užívaní srdcových glykozidov s Maxi-Kalzom,
pretože vápnik zosilňuje účinok digitalisu na srdce.
Pri súčasnom užívaní vápníka vo vysokých dávkach a vitamínu D, bol
pozorovaný znížený účinok verapamilu.
Maxi-Kalz šumivé tablety sa nemajú užívať súčasne s jedlom obsahujúcim
kyselinu šťaveľovú (špenát, rebarbora) a kyselinu fytovú (otruby, celozrnné
produkty).
Kortikosteroidy môžu ovplyvniť vstrebávanie vápnika.

4.6 Gravidita a laktácia

Maxi-Kalz sa môže užívať počas gravidity a laktácie. Nie sú známe žiadne
embryotoxické ani genotoxické účinky.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Žiadne.

8. Nežiaduce účinky

V zriedkavých prípadoch sú pozorované gastrointestinálne ťažkosti
(flatulencia, obstipácia alebo hnačka). Pri vysokých dávkach môže vzniknúť
hyperkalciémia a hyperkalciúria.

9. Predávkovanie

Hyperkalciémia môže viesť k vzniku porúch srdcového rytmu. Hyperfosfatémia
so súčasnou hyperkalciémiou zvyšuje riziko tvorby konkrementov.


4. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: minerálne doplnky, uhličitan vápenatý.

ATC-kód: A12AA04


Maxi-Kalz je liek s obsahom vápnika na liečbu stavov z nedostatku vápnika
rôznej etiológie. Adekvátny prívod vápnika je nevyhnutný pre rast kostí
a zubov a pre normálnu funkciu svalovej sústavy, nervovej sústavy, zrážanie
krvi, na stabilitu a funkciu bunkovej steny. Používa sa pri liečbe
alergicky podmienených ochoreniach (imunitná odpoveď typ I).
Denná potreba vápnika sa pohybuje medzi 500 mg – 2000 mg. Pri nevyváženej
strave, počas gravidity, počas laktácie a v období rastu sa odporúča
podporiť prísun vápnika.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Asi 30 % vápenatých solí sa absorbuje predovšetkým v duodene a jejune.
V sére sa udržuje konštantná hladina vápnika: 40-60 % v ionizovanej forme,
5-10 % viazanej v komplexoch a zvyšok je viazaný na plazmatické bielkoviny.
Vylučovanie vápnika dosahuje maximum v moči aj v stolici po 24 hodinách od
podania.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú známe relevantné údaje o mutagénnosti, teratogenite ani o ovplyvnení
fertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Maxi-Kalz 500: acidum citricum, natrii cyclamas, saccharinum natricum
dihydricum, aroma aurantii MK 500, natrii hydrogenocarbonas, acidum malicum
racemicum, natriii carbonas.
Maxi-Kalz 1000: acidum citricum , natrii cyclamas, saccharinum natricum
dihydricum, aroma citri MK 1000.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C, v dobre uzavretom pôvodnom obale, pred
vlhkom a svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Maxi-Kalz 500: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 20
tabliet.
Maxi-Kalz 1000: Polypropylénová tuba s bielym vrchnákom, obsahujúca 10
tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu ainé zaobchádzanie s liekom

Tubu uchovávať vždy dobre uzavretú na suchom mieste.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDA Pharma GmbH
Liesinger Flur-Gasse 2c
A-1230 Viedeň
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

39/0665/92–C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

16.9.1992


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C62322
Skupina ATC:
A12 - Náhrady minerálnych prvkov
Skupina ATC:
A12AA04 - calcium carbonatum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
calcii lactas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.75 € / 82.85 SK
Úhrada poisťovňou:
1.47 € / 44.29 SK
Doplatok pacienta:
1.28 € / 38.56 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien