Detail:
Pemetrexed Sandoz 100 mg prášok na infúzny koncent plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Pemetrexed Sandoz 100 mg prášok na infúzny koncent
Doplnok názvu:
plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C5959B
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01BA04 - pemetrexedum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
A Rakúsko
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov a) s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury a to v kombinácií s cisplatinou u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie, b) v monoterapii na liečbu v druhej línii s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, c) v prvej línii v kombinácii s cisplatinou na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým, alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s., Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, na onko-pneumologickom oddelení Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, v Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
143.51 € / 4323.38 SK
Úhrada poisťovňou:
143.51 € / 4323.38 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:682.58 € ÚP:682.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:143.51 € ÚP:143.51 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien